Skrevet av Emne: DET ER SOLEN!  (Lest 29753 ganger)

Okular

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 234
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #195 på: 17.04.2018, 22:11:40 »
Mer diskusjonen om Nikolov & Zellers påvisning av at solinnstråling og atmosfæretrykk bestemmer temperaturen på himmellegemer.

Og med "solinnstråling" mener du, går jeg ut ifra, TSI. Som fortsatt ikke gir noen mening overhodet. TSI er ingen termodynamisk størrelse i det hele tatt. Ikke for jorda. Ikke for noen planet eller måne. Det er kun den solenergien jorda faktisk ABSORBERER SOM VARME som kan bidra til jordas temperatur og klima, ikke den som blir direkte reflektert. ASR. "Absorbed Solar Radiation." TSI minus reflektert kortbølge. TSI: all innkommende solenergi; reflektert kortbølge: den delen av den innkommende solenergien som blir reflektert av jordas albedo. Til sammen gir dette SOLVARMEN TIL JORDA. ASR.

Sitat
Tallbloke sier det som om Okular skulle ha sagt det:
"look at the data"

Tallbloke sier også: "What I mean by ‘heavyweights’ is that Insolation (solar radiation) is the primary driver of Earth’s climate. Without it, Earth would be a cold dead particle in the universe."

Nei. SolVARMEN er jordas primære 'klimadriver'. ASR. Klimaet er en termodynamisk prosess. Drevet av varme inn og varme ut av systemet. TSI har i seg selv ingen termodynamisk funksjon for jorda. ASR har. Jordas Qinn. ASR er solvarmen til jorda. TSI er ikke solvarmen til jorda. Og kan derfor ikke korreleres med temperatur, en distinkt termodynamisk størrelse.

Begynner dette å synke inn nå etter hvert, Petter?

* * *

Vi må nesten tilbake en side, tror jeg, hvor du hevdet følgende:
Det er tross alt TSI, - ikke ASR, som N&Z har funnet passer inn i relasjonen til Ts.

Eh, nei. Det er hva N&Z sin 'best tilpassede kurve', med de spesifikke input-verdiene de benytter, og ikke minst med de premissene og utgangsantakelsene de legger til grunn, antyder.

Dette er ikke en sammenheng de empirisk har FUNNET. Les artikkelen deres. Det er en sammenheng de FORFEKTER som etablert basert kun på enkle statistiske metoder, modeller og regresjonsanalyser.

Gyldigheten bak denne figuren, studiens 'claim to fame' og fremste salgsargument:... hviler helt og holdent på holdbarheten til innholdet av følgende avsnitt:
Sitat
"To calculate the Tna temperatures for planetary bodies with tangible atmospheres, we assumed that the airless equivalents of such objects would be covered with a regolith of similar optical and thermo-physical properties as the Moon surface. This is based on the premise that, in the absence of a protective atmosphere, the open cosmic environment would erode and pulverize exposed surfaces of rocky planets over time in a similar manner. Also, properties of the Moon surface are the best studied ones among all airless bodies in the Solar System. Hence, one could further simplify Eq. (4b) by combining the albedo, the heat storage fraction and the emissivity parameter into a single constant using applicable values for the Moon, i.e., αe=0.132, ηe=0.00971 and ε=0.98. This produces:

Tna = 32.44 S0.25 (4c)

Equation (4c) was employed to estimate the 'no-atmosphere' reference temperatures of all planetary bodies participating in our analysis and discussed below."

Legg merke til hva de omtaler. Tna er den helt hypotetiske snittemperaturen hver enkelt planet/måne ville ha hatt UTEN atmosfære. Denne kjenner N&Z like lite som alle andre. Den eksisterer jo egentlig ikke. Så de må i realiteten GJETTE seg fram til en verdi basert på noen helt grunnleggende premisser de selv legger. Og her er premisset alt står og faller på: De antar at alle himmellegemes overflate uten atmosfære ville ha hatt samme globale albedo, emissivitet og varmekapasitet/varmeledningsevne som månens overflate. De sier også implisitt – men skriver det selvsagt aldri eksplisitt – at alle himmellegemene med i studien har samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad som månen, slik at oppvarmings-/nedkjølingssyklene mellom dag og natt og mellom ‘sommer’ og ‘vinter’ stort sett er av nøyaktig samme lengde og amplituder som månens. Dessuten at ingen av de gjeldende himmellegemene oppviser noen form for tektonisk aktivitet, igjen akkurat som månen.

Dette faller selvsagt ganske enkelt på sin egen urimelighet. Denne antakelsen er så på jordet at man på grunnlag av den alene kan avfeie alle studiens resultater som rene funn heller enn ‘funn’. Ingenting er funnet her, Petter. Man har funnet etter eget forgodtbefinnende.

Det er bare å gå igjennom de måner og planeter i solsystemet som ikke har noen atmosfære å snakke om (kun ‘eksosfære’, som månen), så ser man at denne antakelsen faller fullstendig igjennom.

Jeg har også tidligere vist at N&Z sine egne beregninger gir en flere grader for lav snittemperatur ved Mars' globale overflate. De benytter også en altfor høy albedo-verdi for Venus. Den er egentlig på ~0,75, ikke 0,9.

Så er det jo bare å se på hvilke planeter og måner de tar med i studien sin. De utelater Merkur. Og de prøver å bortforklare hvorfor Titan ikke passer på kurven. Og hva har de ellers? Venus, jorda, Mars, Triton og månen. Triton og månen!? Det er jo helt poengløst å inkludere de to himmellegemene. Månen har jo i praksis ingen atmosfære. Og de utelater Merkur, men tar med Triton? Hva er poenget? De kunne jo ha plassert mer eller mindre akkurat hvilket himmellegeme som helst uten nevneverdig atmosfære på den loddrette delen av kurven, for det ville jo uansett ha ligget på den, om man så hadde flyttet den ned til 1,0 (månen) eller opp til 1,2 (Mars). Det forteller oss jo overhodet ingenting om hvor god eller dårlig korrelasjonen mellom y- og x-aksens variabler er!! Kurven her er jo loddrett!

Hva sitter vi så igjen med? Venus og jorda. Og Venus sin korrelasjon er altså basert helt og holdent på antakelsen over, at den ville ha hatt samme albedo, emissivitet og varmekapasitet som månen uten atmosfære, at den ville ha hatt samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad, og at den aldri hadde sett noen tektonisk aktivitet. Vi VET at ingen av disse kriteriene er oppfylt.

Så egentlig sitter vi igjen med ... jorda. Og ikke noe annet.

Kjempefunn!

Denne studien er virkelig en skamplett på skeptikernes rulleblad. Den er rett og slett pinlig lesning. Og enda flauere er det å se hvor fort og ukritisk enkelte umiddelbart har tatt den til seg og automatisk tar det sprøytet den utgyter som liksom en selvskreven, hellig Sannhet.

Den er en ren øvelse i bekreftelsesskjev kurvetilpasning, Petter. Ingenting annet. Sorry.
« Siste redigering: 17.04.2018, 22:18:36 av Okular »

PetterT

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 448
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #196 på: 22.05.2018, 11:44:35 »
Så vidt jeg har oppfattet så mener Okular at gravitasjon påvirker atmosfærens masse og dermed også trykk i likhet med N&Z.
Da bør Okular vise at det er ASR som stemmer med global temperatur ved overflaten for de forskjellige himmellegemer med atmosfære og publisere det.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 448
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN! + kosmisk stråling + skyer
« Svar #197 på: 22.05.2018, 11:47:10 »

Scientists Have Found The ‘Missing Link’ From Sunspot Activity To Cosmic Rays-Clouds To Climate Change
By Kenneth Richard on 21. May 2018
Hailed as ‘the last piece of the puzzle’ in codifying our understanding of the mechanism(s) that cause climate changes, scientists are increasingly turning to Sun-modulated cosmic ray flux and cloud cover variations as the explanation for decadal- and centennial-scale global warming and cooling.  In other words, climate changes are increasingly being attributed to natural variability, not anthropogenic activity.
http://notrickszone.com/2018/05/21/scientists-have-found-the-missing-link-from-sunspot-activity-to-cosmic-rays-clouds-to-climate-change/#sthash.IyLYE0SF.dpbs
Det er tanken som teller :-)