Author Topic: DET ER SOLEN!  (Read 59559 times)

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 253
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #195 on: 17.04.2018, 22:11:40 »
Mer diskusjonen om Nikolov & Zellers påvisning av at solinnstråling og atmosfæretrykk bestemmer temperaturen på himmellegemer.

Og med "solinnstråling" mener du, går jeg ut ifra, TSI. Som fortsatt ikke gir noen mening overhodet. TSI er ingen termodynamisk størrelse i det hele tatt. Ikke for jorda. Ikke for noen planet eller måne. Det er kun den solenergien jorda faktisk ABSORBERER SOM VARME som kan bidra til jordas temperatur og klima, ikke den som blir direkte reflektert. ASR. "Absorbed Solar Radiation." TSI minus reflektert kortbølge. TSI: all innkommende solenergi; reflektert kortbølge: den delen av den innkommende solenergien som blir reflektert av jordas albedo. Til sammen gir dette SOLVARMEN TIL JORDA. ASR.

Quote
Tallbloke sier det som om Okular skulle ha sagt det:
"look at the data"

Tallbloke sier ogsÃ¥: "What I mean by â??heavyweightsâ?? is that Insolation (solar radiation) is the primary driver of Earthâ??s climate. Without it, Earth would be a cold dead particle in the universe."

Nei. SolVARMEN er jordas primære 'klimadriver'. ASR. Klimaet er en termodynamisk prosess. Drevet av varme inn og varme ut av systemet. TSI har i seg selv ingen termodynamisk funksjon for jorda. ASR har. Jordas Qinn. ASR er solvarmen til jorda. TSI er ikke solvarmen til jorda. Og kan derfor ikke korreleres med temperatur, en distinkt termodynamisk størrelse.

Begynner dette å synke inn nå etter hvert, Petter?

* * *

Vi må nesten tilbake en side, tror jeg, hvor du hevdet følgende:
Det er tross alt TSI, - ikke ASR, som N&Z har funnet passer inn i relasjonen til Ts.

Eh, nei. Det er hva N&Z sin 'best tilpassede kurve', med de spesifikke input-verdiene de benytter, og ikke minst med de premissene og utgangsantakelsene de legger til grunn, antyder.

Dette er ikke en sammenheng de empirisk har FUNNET. Les artikkelen deres. Det er en sammenheng de FORFEKTER som etablert basert kun på enkle statistiske metoder, modeller og regresjonsanalyser.

Gyldigheten bak denne figuren, studiens 'claim to fame' og fremste salgsargument:... hviler helt og holdent på holdbarheten til innholdet av følgende avsnitt:
Quote
"To calculate the Tna temperatures for planetary bodies with tangible atmospheres, we assumed that the airless equivalents of such objects would be covered with a regolith of similar optical and thermo-physical properties as the Moon surface. This is based on the premise that, in the absence of a protective atmosphere, the open cosmic environment would erode and pulverize exposed surfaces of rocky planets over time in a similar manner. Also, properties of the Moon surface are the best studied ones among all airless bodies in the Solar System. Hence, one could further simplify Eq. (4b) by combining the albedo, the heat storage fraction and the emissivity parameter into a single constant using applicable values for the Moon, i.e., αe=0.132, ηe=0.00971 and ε=0.98. This produces:

Tna = 32.44 S0.25 (4c)

Equation (4c) was employed to estimate the 'no-atmosphere' reference temperatures of all planetary bodies participating in our analysis and discussed below."

Legg merke til hva de omtaler. Tna er den helt hypotetiske snittemperaturen hver enkelt planet/mÃ¥ne ville ha hatt UTEN atmosfære. Denne kjenner N&Z like lite som alle andre. Den eksisterer jo egentlig ikke. SÃ¥ de mÃ¥ i realiteten GJETTE seg fram til en verdi basert pÃ¥ noen helt grunnleggende premisser de selv legger. Og her er premisset alt stÃ¥r og faller pÃ¥: De antar at alle himmellegemes overflate uten atmosfære ville ha hatt samme globale albedo, emissivitet og varmekapasitet/varmeledningsevne som mÃ¥nens overflate. De sier ogsÃ¥ implisitt â?? men skriver det selvsagt aldri eksplisitt â?? at alle himmellegemene med i studien har samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad som mÃ¥nen, slik at oppvarmings-/nedkjølingssyklene mellom dag og natt og mellom â??sommerâ?? og â??vinterâ?? stort sett er av nøyaktig samme lengde og amplituder som mÃ¥nens. Dessuten at ingen av de gjeldende himmellegemene oppviser noen form for tektonisk aktivitet, igjen akkurat som mÃ¥nen.

Dette faller selvsagt ganske enkelt pÃ¥ sin egen urimelighet. Denne antakelsen er sÃ¥ pÃ¥ jordet at man pÃ¥ grunnlag av den alene kan avfeie alle studiens resultater som rene pÃ¥funn heller enn â??funnâ??. Ingenting er funnet her, Petter. Man har funnet pÃ¥ etter eget forgodtbefinnende.

Det er bare Ã¥ gÃ¥ igjennom de mÃ¥ner og planeter i solsystemet som ikke har noen atmosfære Ã¥ snakke om (kun â??eksosfæreâ??, som mÃ¥nen), sÃ¥ ser man at denne antakelsen faller fullstendig igjennom.

Jeg har også tidligere vist at N&Z sine egne beregninger gir en flere grader for lav snittemperatur ved Mars' globale overflate. De benytter også en altfor høy albedo-verdi for Venus. Den er egentlig på ~0,75, ikke 0,9.

Så er det jo bare å se på hvilke planeter og måner de tar med i studien sin. De utelater Merkur. Og de prøver å bortforklare hvorfor Titan ikke passer på kurven. Og hva har de ellers? Venus, jorda, Mars, Triton og månen. Triton og månen!? Det er jo helt poengløst å inkludere de to himmellegemene. Månen har jo i praksis ingen atmosfære. Og de utelater Merkur, men tar med Triton? Hva er poenget? De kunne jo ha plassert mer eller mindre akkurat hvilket himmellegeme som helst uten nevneverdig atmosfære på den loddrette delen av kurven, for det ville jo uansett ha ligget på den, om man så hadde flyttet den ned til 1,0 (månen) eller opp til 1,2 (Mars). Det forteller oss jo overhodet ingenting om hvor god eller dårlig korrelasjonen mellom y- og x-aksens variabler er!! Kurven her er jo loddrett!

Hva sitter vi så igjen med? Venus og jorda. Og Venus sin korrelasjon er altså basert helt og holdent på antakelsen over, at den ville ha hatt samme albedo, emissivitet og varmekapasitet som månen uten atmosfære, at den ville ha hatt samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad, og at den aldri hadde sett noen tektonisk aktivitet. Vi VET at ingen av disse kriteriene er oppfylt.

SÃ¥ egentlig sitter vi igjen med ... jorda. Og ikke noe annet.

Kjempefunn!

Denne studien er virkelig en skamplett på skeptikernes rulleblad. Den er rett og slett pinlig lesning. Og enda flauere er det å se hvor fort og ukritisk enkelte umiddelbart har tatt den til seg og automatisk tar det sprøytet den utgyter som liksom en selvskreven, hellig Sannhet.

Den er en ren øvelse i bekreftelsesskjev kurvetilpasning, Petter. Ingenting annet. Sorry.
« Last Edit: 17.04.2018, 22:18:36 by Okular »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #196 on: 22.05.2018, 11:44:35 »
Så vidt jeg har oppfattet så mener Okular at gravitasjon påvirker atmosfærens masse og dermed også trykk i likhet med N&Z.
Da bør Okular vise at det er ASR som stemmer med global temperatur ved overflaten for de forskjellige himmellegemer med atmosfære og publisere det.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN! + kosmisk stråling + skyer
« Reply #197 on: 22.05.2018, 11:47:10 »

Scientists Have Found The â??Missing Linkâ?? From Sunspot Activity To Cosmic Rays-Clouds To Climate Change
By Kenneth Richard on 21. May 2018
Hailed as â??the last piece of the puzzleâ?? in codifying our understanding of the mechanism(s) that cause climate changes, scientists are increasingly turning to Sun-modulated cosmic ray flux and cloud cover variations as the explanation for decadal- and centennial-scale global warming and cooling.  In other words, climate changes are increasingly being attributed to natural variability, not anthropogenic activity.
http://notrickszone.com/2018/05/21/scientists-have-found-the-missing-link-from-sunspot-activity-to-cosmic-rays-clouds-to-climate-change/#sthash.IyLYE0SF.dpbs
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #198 on: 14.06.2018, 11:08:37 »
Det er/var solen (stryk det som ikke passer) inntil det ikke var Politisk Korrekt (PK) lenger:

The Orwellian Era Of @NASA Climate Pseudoscience
https://principia-scientific.org/the-orwellian-era-of-nasa-climate-pseudoscience/

NASA før 2010:
"WHAT ARE THE PRIMARY FORCINGS OF THE EARTH SYSTEM?
The Sun is the primary forcing of Earthâ??s climate system. Sunlight warms our world. Sunlight drives atmospheric and oceanic circulation patterns. Sunlight powers the process of photosynthesis that plants need to grow. Sunlight causes convection which carries warmth and water vapor up into the sky where clouds form and bring rain. In short, the Sun drives almost every aspect of our worldâ??s climate system and makes possible life as we know it."
.....
"Other important forcings of Earthâ??s climate system include such â??variablesâ? as clouds, airborne particulate matter, and surface brightness. Each of these varying features of Earthâ??s environment has the capacity to exceed the warming influence of greenhouse gases and cause our world to cool. "

Klikk på linken nederst i artikkelen.

â??He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.â? â?? George Orwell

Det er slik også Administrator og Emeritus opererer på dette forumet, se:
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8580#msg8580

SKAM til dem som sletter historien.
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 591
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN! - og de uhelbredlige
« Reply #199 on: 15.06.2018, 09:03:23 »
For helhetens skyld kan jeg ikke la være å lime inn siste nytt fra dette crackpot organet som synes å være blant Petter T's viktigste kilder til klimakunnskap;

https://principia-scientific.org/controlled-opposition-keeps-greenhouse-gas-theory-on-life-support/

Roy Spencer, Anthony Watts og Judith Curry tilhører en "kontrollert opposisjon" som er styrt av "goverment agents" for å holde liv i drivhusteorien og CO2's betydning for klima. Disse tre har stilt seg til disposisjon for å være falske skeptikere for å gi et uriktig bilde av at der er en reell vitenskapelig uenighet om CO2's betydning for klima.

Sannheten - for den som enda ikke skulle ha fått den med seg - er at alle klimaforskere vet at CO2 ikke spiller noen rolle for klima, men så har "The Goverment" delt forskerne inn i ulike grupper med ulike oppgaver der noen skal være alarmister og andre skeptikere bare for å la det se ut som om dette er en reell vitenskapelig uenighet som alt i alt skal gi det falske inntrykket av at drivhusteorien er en vitenskapelig teori.

Her nytter det ikke Ã¥ oppfordre til skamfølelse, her nytter det vel ikke med noe som helst. Selv en serie kraftige elektrosjokk hadde sannsynligvis bare styrket denne inn til margen syke gjengen om at elektrosjokkene bare var en del av "The Goverments" altomfattende plan. 

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #200 on: 16.06.2018, 07:50:26 »
Patetisk fra Emeritus igjen.
Angriper budbringeren i stedet for budskapet i et innlegg som ikke har noe med temaet i strengen å gjøre. Skivebom.
Poenget er at info fra NASA om solens innflytelse ble slettet etter at det ikke lengre var PK med Obama som president.
"Crackpot" info finner man hos så mange informasjonskanaler, ikke minst MSM.
Emeritus er vel enig i alt som publiseres i "hans kilder" som Guardian etc.
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 591
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN! - og de uhelbredelige
« Reply #201 on: 16.06.2018, 12:34:48 »
Først; dette med NASA og solens betydning er det rene sprøyt. NASA har ikke i vesentlig grad skiftet oppfatning om solens betydning for klima de siste 30 år. At solen er den helt avgjørende og den totalt dominerende kilde til alt som skjer både på jorden og i resten av solsystemet er uomtvistet, og ikke prøv å overbevis meg om at NASA først for noen år siden oppdaget CO2 som klimagass. Hele dette innlegget bare føyer seg inn i de inntil margen syke vrangforestillinger dette crackpot organet stadig sprer. Og du har helt sikkert rett i at Obama personlig har vært inne og detaljredigert infosidene til NASA, som vi alle vet var jo NASA, før Obama ble president, en ren denierorganisasjon med James Hansen i spissen.


Der kan være mye nyttig informasjon å hente i kilder som står langt fra en både politisk og vitenskapelig, så det er ikke noe galt å hente info fra en rekke ulike kilder, tvert i mot, det er nyttig i et forsøk på å beholde et åpent sinn. Men stikkordet her er kildekritikk.

Og hvis du ikke forstår at du bør holde deg unna en kilde som i fullt alvor spekulerer på om Judith Curry, Anthony Watts og Roy Spencer er velvillige dukker i en organisert opposisjon i regi av "The Goverment," har jeg ikke ytterligere råd av mellommenneskelig eller annen art å tilby.
« Last Edit: 16.06.2018, 14:35:41 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #202 on: 17.06.2018, 12:31:03 »
Uredelig, som så ofte, fra Emeritus, som "ommgår sainnheita" ved stadig å skape stråmenn.
Jeg har aldri uttrykt:
Quote
Obama personlig har vært inne og detaljredigert infosidene til NASA

men det er en kjennsgjerning at presidenter gir en føring for statsinstitusjonene, Obama som Trump og "alle" andre.

Noen avdelinger i NASA har ogsÃ¥ kastet seg pÃ¥ tøvet om at atmosfæren varmer jorden dobbelt sÃ¥ mye som solen gjennom "tilbakestrÃ¥ling", mens andre i NASA viser energibudsjett helt uten "tilbakestrÃ¥lingssløyfen".  Se mer her hvor det ogsÃ¥ er en informativ figur om hvordan man kan spare strøm ved oppvarming av et hus ettersom "tilbakestrÃ¥ling" fra veggene gir dobbel effekt av den opprinnelige energistrømmen.  ;D
https://principia-scientific.org/the-utter-stupidity-of-climate-scientists/
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 591
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN! - og de uhelbredelige
« Reply #203 on: 17.06.2018, 18:15:31 »
Quote
  Uredelig, som sÃ¥ ofte, fra Emeritus, som "ommgÃ¥r sainnheita" ved stadig Ã¥ skape strÃ¥menn.
Jeg har aldri uttrykt:

Sitat

Obama personlig har vært inne og detaljredigert infosidene til NASA   

Jo det har du, jeg har det direkte fra en goverment agent som overhørte deg på McDonalds. (McDonalds er egentlig bare et skalksskjul for CIA)


Så til saken. Jeg foreslår at du og denne Scientific Lunetic typen begynner å lese hva dere faktisk limer inn, og som dere hevder at NASA av en eller annen grunn skal ha slettet for å tekkes Obama. Ikke bare er dere peis full av vansinnige konspirasjoner, dere greier faen meg å lage konspirasjonsteorier der andre ikke greier å konstruere de selv med den livligste fantasi.

LES DENNE NASA SIDEN GRUNDIG;

https://principia-scientific.org/the-orwellian-era-of-nasa-climate-pseudoscience/

Først drar NASA det historiske bildet med Milanković-syklusene og alt det der, sÃ¥ skriver NASA;According to scientistsâ?? models of Earthâ??s orbit and orientation toward the Sun indicate that our world should be just beginning to enter a new period of cooling â?? perhaps the next ice age.

However, a new force for change has arisen: humans. After the industrial revolution, humans introduced increasing amounts of greenhouse gases into the atmosphere, and changed the surface of the landscape to an extent great enough to influence climate on local and global scales. By driving up carbon dioxide levels in the atmosphere (by about 30 percent), humans have increased its capacity to trap warmth near the surface.
Hvis det var noen som skulle ønske denne siden strøket fra historien måtte det i så fall være Trump og ikke Obama.

Før neste konspirasjonsteori fremsettes foreslår jeg at dere leser hele artikkelen, ikke bare overskriften.« Last Edit: 17.06.2018, 18:20:11 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #204 on: 17.06.2018, 20:24:28 »
Latterlig fra fake CIA agent løgnaktige Emeritus:
Ja, CO2 i luften har økt hovedsaklig pÃ¥ naturlig vis fra < 300 ppm i førindustriell tid til ca 400 ppm nÃ¥, og mesteparten ETTER begynnende temperaturøking fra Lille Istid.  Bare ca 15 ppm kan spores til fossil energi.
Selv "lukewarmers" som dr. Spencer innrømmer at de menneskeskapte bidrag ikke har vært målbar når det gjelder global temperatur.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #205 on: 17.06.2018, 23:02:26 »
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 591
  • View Profile
Jeg ser at Petter T. har limt inn enda en crackpot kilde. Denne gang fra det rævhølet som i januar i år - mens de hadde en kuldebølge i det nordøstlige USA - mente at det var umoralsk å snakke om global oppvarming fordi det var kaldt på i det området på ca. 1% av jordens overflate han befant seg, altså en typisk amerikaner.

Men så til Petter T's evige kamp mot fakta;

Quote
Latterlig fra fake CIA agent løgnaktige Emeritus: 

Som du nettopp har blitt minnet på er vi anonyme her på bloggen. Og jeg har så visst ikke gitt deg noe grunnlag for å hevde at jeg er CIA agent, i så fall måtte jeg ha eliminert deg umiddelbart. Det jeg har skrevet er;

Quote
Jo det har du, jeg har det direkte fra en goverment agent som overhørte deg pÃ¥ McDonalds. (McDonalds er egentlig bare et skalksskjul for CIA) 

Utlagt; denne informasjonen har jeg fra en "goverment agent" og han er ikke nødvendigvis fra CIA, men kan være fra hvilket som helst av de 12 kjente US secret agencies, eller ett av de syv ukjente US secret agencies, hvorav minst ni jobber med klimaspørsmål.*

Så var det Petter T's kamp mot NASA og und der reinen vernuft. Petter T. hevder at NASA har strøket utsagnet;

Quote
By driving up carbon dioxide levels in the atmosphere (by about 30 percent), humans have increased its capacity to trap warmth near the surface.
 

for å tildekke sannheten - som nå er underslått på dette dramatiske viset;

Quote
â??He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.â? â?? George Orwell   

Og sannheten var altså at det menneskelige bidrag utgjør 30%. Mens Petter T selv påstår;

Quote
Ja, CO2 i luften har økt hovedsaklig pÃ¥ naturlig vis fra < 300 ppm i førindustriell tid til ca 400 ppm nÃ¥, og mesteparten ETTER begynnende temperaturøking fra Lille Istid.  Bare ca 15 ppm kan spores til fossil energi. 

15 ppm av 400 skulle utgjøre noe over 3%.

Av dette må jeg slutte at Petter T. krangler med sine egne konspirasjonsteorier. Og den er faktisk ny.

Vi snakker her om en klimakonspiratorisk nyskapning der konspiratøren er så totalt forvirret i forhold til hvilken konspirasjonsteori han befinner seg i, at han motsier seg selv.


*Petter T; jeg oppfordrer deg til å sende dette innlegget til Principia Scientific, CO2 is Life, The No Trick Zone og Tony Heller. Dette er alt de trenger for å lage en helt ny og spennende serie om klimakonspirasjoner, de gamle som dere har sirkulert i mange år begynner etter hvert å kjede meg.

 

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #207 on: 18.06.2018, 08:51:58 »
Helt unødvendig for Emeritus å strø om seg med konspirasjonskort når man har hysteriske alarmister som har uttalt:
- Stephen Schneider
Quote
"We have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements, and make little mention of any doubts we may have. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest."

Emeritus har åpenbart valgt å ikke være ærlig, men servere løgn på løgn med sin stråmannsteknikk her på forumet.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 525
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #208 on: 18.06.2018, 22:52:49 »
Emeritus skriver:
Quote
Og sannheten var altså at det menneskelige bidrag utgjør 30%.


Herman Harde har publisert en av de siste gjennomganger av karbonkretsløpet (2017):
Scrutinizing the carbon cycle and CO2 residence time in the atmosphere
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116304787
Abstract
Climate scientists presume that the carbon cycle has come out of balance due to the increasing anthropogenic emissions from fossil fuel combustion and land use change. This is made responsible for the rapidly increasing atmospheric CO2 concentrations over recent years, and it is estimated that the removal of the additional emissions from the atmosphere will take a few hundred thousand years. Since this goes along with an increasing greenhouse effect and a further global warming, a better understanding of the carbon cycle is of great importance for all future climate change predictions. We have critically scrutinized this cycle and present an alternative concept, for which the uptake of CO2 by natural sinks scales proportional with the CO2 concentration. In addition, we consider temperature dependent natural emission and absorption rates, by which the paleoclimatic CO2 variations and the actual CO2 growth rate can well be explained. The anthropogenic contribution to the actual CO2 concentration is found to be 4.3%, its fraction to the CO2 increase over the Industrial Era is 15% and the average residence time 4 years.

4,3 % av 400 ppm er ca 17 ppm, ikke langt fra 15 ppm som jeg skrev, og som Emeritus forsøkte Ã¥ bruke konspirasjonskortet sitt pÃ¥.  Skivebom igjen fra Emeritus.  Den kverulanten lærer aldri.
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 591
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN! - og de hjernedøde
« Reply #209 on: 22.06.2018, 22:05:25 »
Sitat Petter T; 

Quote
   
4,3 % av 400 ppm er ca 17 ppm, ikke langt fra 15 ppm som jeg skrev, og som Emeritus forsøkte Ã¥ bruke konspirasjonskortet sitt pÃ¥.  Skivebom igjen fra Emeritus.  Den kverulanten lærer aldri.   

Vart æ skræmt no?

https://www.youtube.com/watch?v=XRooNAD4H08

Denne Herman Harde artikkelen er nesten like tåpelig som Humlum et al(2013) som ikke en gang greidde å få med seg at CO2 nivået også har steget i havene. Deres konklusjon om at den økende CO2 mengden i atmosfæren skyldes utdunsting fra havet, og dette samtidig som CO2 nivået i havet også har øket, er i strid med all fornuft og endog et par fysiske lover, bl.a. massekonserveringsloven. Her er artikkelen:

https://www.researchgate.net/publication/257343053_The_phase_relation_between_atmospheric_carbon_dioxide_and_global_temperature

Og her er en av en rekke rebuttals:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000908

Og så vidt jeg husker, er der en tre - fire til.

Herman Harde er allerede tatt så kraftig i ræva at han vel knapt kan bevege seg uten rullestol:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117301364


Quote
Harde (2017) proposes an alternative accounting scheme for the modern carbon cycle and concludes that only 4.3% of today's atmospheric CO2 is a result of anthropogenic emissions. As we will show, this alternative scheme is too simple, is based on invalid assumptions, and does not address many of the key processes involved in the global carbon cycle that are important on the timescale of interest. Harde (2017) therefore reaches an incorrect conclusion about the role of anthropogenic CO2 emissions. Harde (2017) tries to explain changes in atmospheric CO2 concentration with a single equation, while the most simple model of the carbon cycle must at minimum contain equations of at least two reservoirs (the atmosphere and the surface ocean), which are solved simultaneously. A single equation is fundamentally at odds with basic theory and observations. In the following we will (i) clarify the difference between CO2 atmospheric residence time and adjustment time, (ii) present recently published information about anthropogenic carbon, (iii) present details about the processes that are missing in Harde (2017), (iv) briefly discuss shortcoming in Harde's generalization to paleo timescales, (v) and comment on deficiencies in some of the literature cited in Harde (2017).


Endog den journal dette tøvet ble utgitt av har reagert;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117306586

Det erkjennes at Harde(2017) vitenskapelig sett er feil, at de har vurdert å trekke hele artikkelen, men lar den stå med denne begrunnelse;

Quote
  After much consideration by the editors at the time of publication, it was felt that the paper should not be retracted, but rather let it remain to stimulate further discussion about such a highly charged and contentious topic. It was also felt that although the implementation of the peer review of this paper had failed, no unethical action has been found in its publication. 

Så Petter T., du får bare kjempe på. Du er en av de få klimatyper som fortsatt finner det fornuftig at CO2 nivået i atmosfæren - etter å ha vært rimelig stabilt i hundretusenvis av år - tilfeldigvis og plutselig begynner å øke samtidig som menneskeheten begynte å slippe ut store deler av den karbon som jorden har lagret i hundrevis av millioner år.

Hvilket sammentreff!!!! En skal faen meg være temmelig hjernedød for ikke Ã¥ se den Ã¥penbare sammenhengen.       
« Last Edit: 23.06.2018, 07:50:13 by Emeritus »