Skrevet av Emne: DET ER SOLEN!  (Lest 6227 ganger)

PetterT

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 190
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #120 på: 05.03.2017, 11:37:02 »
Emeritus i svar #111:
Sitat
- han sendte meg en pdf av en nylig utgitt artikkel som viser at Arktis var isfritt om sommeren under Miocene (noen millioner år siden) og at modellkjøringer de har gjort viser at dette kun var mulig med en CO2 konsentrasjon rundt 450 ppm


Grunnen til at jeg ble klimaskeptiker og klimarealist var at selve symbolet på AGW dr. M. Mann's hockeykøllegraf var uriktig og at klimamodellene har  vist seg å ikke kunne "projisere" eller etterligne virkelig (ujustert) temperaturutvikling.  Modellene er programmert til å vise oppvarming når det blir mer CO2 i luften basert på hypoteser som er tilbakevist. Sammenheng mellom temperatur og CO2 er motsatt av hva som er programmert!!!!

Å vise til modellkjøring er derfor fullstendig upålitelig og verdiløst.

I følge mange profilerte klimaalarmister så skulle Artkis vært isfritt for flere år siden.  Miljøbevisste Tony Heller har samlet mange utsagn (skremselspropaganda) om det, som i ettertid har vist seg å være feil.

Det er stort avvik mellom klimamodeller og virkelighet! Så hvorfor stemmer ikke FN IPCC sine modeller og spådommer? Det er mange årsaker til det.
Interesserte kan lese mer om det i kap. 3 i notatet "Realistisk om CO2, global temperatur og klima" 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf  
Det er tanken som teller :-)

translator

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 200
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN - og "skeptikernes" manglende emperi
« Svar #121 på: 05.03.2017, 11:53:09 »

Kort sagt, hvorfor er 97% av den alternative sides eneste beskjeftigelse å bestride empirien ved mer og mer latterlige påstander? Faktum er jo at dere har bestridt alt mulig så lenge og så konsekvent at en ting er 100% sikkert: Dere vet i hvert ikke hva temperaturene viser, dere har ingen egne målinger å vise til, og siden alt annet bestrides som fusk burde dere bare holde kjeft siden dere er totalt uten empiri, dere bare går rundt i ørska og skriker "Climategate," "hide the decline" og "Michael Mann."

PS; Ryddegutt la inn dette etter at jeg begynte på svaret;

"Etter bare noe få år med etterprøving av dokumentasjon er du som lekmann i stand til rive hodet av disse bløffene i enhver debatt. Hva forteller dette deg om deres faglige kvalitet?"

Jeg vet ikke om dette  var et kompliment eller noe midt i mellom. Jeg tar det som et kompliment og går tilbake til det jeg driver med og den standarden jeg møter hver gang vi ikke blir enig utenrettslig.

Jeg tror du misforstår Ryddegutt her (han er høflig nok til å ikke påpeke det), sitatet er ikke noe kompliment til deg på noen som helst måte, det har faktisk ingenting med deg å gjøre. "Lekmannen" er han selv og de betraktninger han selv har gjort og hvilke konklusjoner han trekker av det.

Jeg har det på mange måter selv og langtfra alt vi presenteres for er på et nivå som krever særlig mye naturvitenskapelig eller teknisk innsikt. Ta for eksempel "hide the decline" du nevner ovenfor her. Jeg mener dette er juks på et så elementært nivå at en elev på norsk videregående skole med realfag lett er i stand til å gjennomskue "bløffen". Det er blir omtrent som en elev på eksamen som skal tegne en graf i et koordinatsystem, men får ikke utregningene til å passe med slik han vet grafen skal gå. Så istedenfor å være ærlig og iallfall vise at han har den kunnskapen, men at han har problemer med utregningene, forsøker han å trikse utregningene slik at de stemmer med grafen. Her er forsøket på å skjule jukset vel så alvorlig som selve jukset, det er derfor Richard Muller (som du også henviser til) reagerer så sterkt på det Mann gjorde.

https://www.youtube.com/watch?v=8BQpciw8suk
« Siste redigering: 05.03.2017, 12:00:12 av translator »

translator

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 200
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN - og "skeptikernes" manglende emperi
« Svar #122 på: 05.03.2017, 12:28:11 »
Hva angår empiri så er det mitt sterkeste felt. Jeg innrømmer åpent og ærlig at de fysiske og kjemiske deler av klimadebatten bør jeg holde meg unna.

Som nybegynner for knappe tretti år siden hadde jeg en stor sak som endte i Høyesterett. Der møtte jeg et par mann som - hvis de hadde levd - hadde passert eller nærmet seg nitti år. Begge var blant de skarpeste prosedyreadvokatene vi hadde i Norge i forrige århundre, og en av de fikk til og med med seg et par år inn i det neste. Det var en stor og kompleks sak med et faktisk utdrag på over 4500 sider, dette i tillegg til komplisert juss.

Det jeg ikke forstod verken i lagmannsretten eller i Høyesterett var hvorfor det kun var meg som var opptatt av jussen. Jeg hadde samlet hundrevis av sider i et juridisk utdrag, jeg prosederte jussen som en ingen andre hadde gjort før og var særdeles fornøyd med egen innsats. Etter at vi var ferdige i HR stilte jeg spørsmålet; hvorfor gir dere to som har holdt på med dette i til sammen 90 år faen i jussen? Svaret var lærerikt. Til lengre en kommer oppover er faktum det eneste som teller, faktumet gir jussen.

Og jeg tør påstå at dette kan overføres til klimaspørsmålet, faktumet - eller om du vil - empirien gir svaret. Og jeg har vanskelig for å se at Stein og resten av bløffmakerne ikke har empirien på sin side.

Dine betraktninger om jus (skal det ikke skrives med en s?) og vitenskap er ikke uinteressante, men jeg har inntrykk av at der vitenskapsmannen (en ærlig sådan) har som mål å få finne frem til sannheten om noe, så er advokatens rolle ikke nødvendigvis å finne frem til sannheten, men å argumentere så sterkt for en sak at det overbeviser andre (som regel dommere og jury) om at det er sannheten han representerer. Hva gjør du f.eks. som forsvarer i en straffesak kommer frem til at din klient faktisk er skyldig i det han er tiltalt for, men klienten hevder sin uskyld. Velger du da å prosedere på noe du mener du vet er feil eller frasier du deg saken og klienten?

Mer alvorlig er antagelig det motsatte der uskyldige blir dømt, gjerne på et så tynt grunnlag at aktor burde skjønne at anklagen er feil. Og slik går det da inntil empirien forteller noe annet, f.eks. at morderen (den rette) tilstår drapet på dødsleiet og saken blir gjenopptatt etter å blitt avvist en rekke ganger, slik det skjedde i Liland-saken. Deretter begynte snøballene med justismord i Norge å rulle, og jeg tror ikke vi har sett det siste ennå. Nei, jus og vitenskap kan ikke så lett sammenlignes.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 1 653
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #123 på: 05.03.2017, 12:50:20 »
Sitat Petter T:

"Det er stort avvik mellom klimamodeller og virkelighet! Så hvorfor stemmer ikke FN IPCC sine modeller og spådommer? Det er mange årsaker til det."

Dette er et spørsmål om valg av alternativer. Vi har mainstream klimavitenskap som tilbyr en rekke nyanser innenfor den generelle klimagassteorien så har vi ..., ja hva har vi?

Ser vi på de tre hundre som har undertegnet Lindzen petisjonen så er der ingen konsistens. Vi har Claes Johnsson som bestrider hele AGW - hypotesen. Vi har folk med PhD som hevder at solen består av jern. Vi har herrene Humlum Solheim og Stordahl som også har forsøkt seg som spåmenn;

"For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011)."

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417#FCANote

Realiteten er at Svalbard har hatt rekordvarme med 70 sammenhengende måneder over normalen, og det er særlig om vinteren det har vært varmere. Så kan du vurdere denne skivebommen mot modellene til IPCC:

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Curry-2017.pdf

I fig. 6 sammenstiller Curry CMIP5 modellene mot faktisk utvikling hos HadCRUT4 ut 2015. Hadde hun tatt med 2016 også, hadde modellensemblet lagt rimelig bra an i forhold til prediksjonene. Når det gjelder arktisk sjøis så er det riktig at der er en og annen idiot som har spådd isfritt Arktis alt for ofte. Men ser du på hva IPCC skriver, er jo de alt for konservative. Utviklingen har gått langt raskere enn det de har predikert. Så vidt jeg husker tales det om et isfritt (sommer) arktis tidligst om 20 - 30 år. Fortsetter den utviklingen vi har nå, kan dette skje langt raskere.

Så Petter T. gi meg et konsistent alternativ utviklet av forskere. Jeg ser ingen, andre enn at folk som Spencer, Lindzen og Singer mener at sensitiviteten er lavere, men det er varianter av mainstream.

 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 1 653
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #124 på: 05.03.2017, 13:15:29 »
Sitat Translator:

"Nei, jus og vitenskap kan ikke så lett sammenlignes."

Jeg sidestiller de ikke, men der er en rekke likhetstrekk. Jussen er minst like gammel som naturvitenskapen. Hvordan en finner frem til et faktum, eller bevislæren, ble påbegynt utviklet allerede under romerne. Den store forskjellen mellom jurister og klimaforskere er at vi får svaret etter noen uker. Og vi vet at svaret ikke alltid er rett. Vi vet også at svaret får umiddelbare konsekvenser. Enten må noen betale noe eller ikke, eller så skal noen i fengsel eller ikke.

Derfor er det å finne faktum og herunder  presentere det overbevisende, en sentral del av en prosedyreadvokats virke. Og vi møter skarpskodde folk både på motsatt side og i dommerpanelet. Dette er folk som vurderer slike spørsmål fortløpende med den treningen og rutinen det gir.

Husk også at domstolene (og advokatene) er storforbrukere av vitenskap. I de fleste saker av teknisk karakter er der sakkyndige, og i større saker ofte flere. Og jeg har i praksis ikke sett noen vesensforskjell på hvordan en forsker fra SINTEF kommer frem til ene eller annet faktum, mot hvordan juristene gjør det.

Det du sier om strafferett er riktig beskrevet når du snakker om forsvareren. Men i de første årene var jeg i Påtalemyndigheten, og de har en plikt til å søke det objektivt riktige faktum. Og det er også Påtalmyndigheten som normalt engasjerer sakkyndige og har et tett samarbeid med de i etterforskningsfasen, og slike saker hadde jeg mange av.

PetterT

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 190
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #125 på: 06.03.2017, 11:48:37 »
Emeritus i svar #123:
Sitat
Så Petter T. gi meg et konsistent alternativ utviklet av forskere. Jeg ser ingen, andre enn at folk som Spencer, Lindzen og Singer mener at sensitiviteten er lavere, men det er varianter av mainstream.

Emeritus snur saken på hodet i likhet med resten av klimaalarmistene.
Utgangspunktet, null-hypotesen, er at klimaendringene er naturlige og har vært det i ca. 4,5 milliarder år.
Alternativet, AGW-hypotesen må alarmistene bevise, og det har ingen greid.  Derimot er mange av de "tegn" ("og dette skal dere ha som tegn") har ikke visualisert seg.

Jeg gidder ikke å skrive lange avhandlinger her på dette forum, så de som er interessert kan se mer på s. 3 om tilbakevisning av AGW-hypotesen (debunking) og fra s. 16 og utover om diverse modellfeil (hypotesefeil) i notatet  "Realistisk om CO2, global temperatur og klima"
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf 

Om å snu ting på hodet; les om det i artikkelen "Bakvendt-«vitenskapen» om CO2 og klima"
http://www.klimarealistene.com/2017/01/13/bakvendt-vitenskapen-om-co2-og-klima/

Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 1 653
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #126 på: 06.03.2017, 21:02:42 »
Sitat Petter T:

"Jeg gidder ikke å skrive lange avhandlinger her på dette forum,..."

Jeg har faktisk lest store deler av ditt notat, men må oppriktig si at det har omtrent samme vitenskapelige kvalitet som Bergsmarks. Verken Berksmark eller du har noen som helst autoritet i klimaspørsmålet. Som jeg nevnte i helgen vil klimaspørsmålet bli avgjort av empiri, ikke dårlige politiske analyser og sitat fra The No Trick Zone. Så endog dine korte avhandlinger her på KD.com er selvavslørende, de burde kanskje være enda kortere.

Hva angår min angivelige alarmisme så bare viser dette at du ikke er særlig flink til å ta til deg empiri. Jeg blir her på bloggen stadig karakterisert som "Alarmist," men ingen her på forumet er i stand til å vise til et eneste innlegg der jeg med rimelighet kan karakteriseres under denne vignetten. Jeg kan ikke huske at jeg en eneste gang har hevdet at vi "kloker kloden," at vi drukner om 40 år, eller at matproduksjon vil være umulig sør for 40N om 25 år. Jeg kan i grunnen lite om hvilke konsekvenser videre oppvarming vil få, utover at jeg har litt greie på havstigning og de konsekvenser det kan få.

Men problemet er at mange her på forumet synes å blande sammen søken etter vitenskapelig innhold og presisjon, med alarmisme. Dette er sannsynligvis et utslag av at for mange her på forumet har forlest seg på alle disse bloggene som enhver person med sunn skeptisk sans avslører relativt kjapt.

Eksempelvis; hvorfor leser du ikke Stein et al (2017) i stedet for å lime inn noe fra bloggen TNTZ? Du har ganske ofte innlegg på KR, du har undertegnet Lindzen petisjonen og fremstår således som en person som virkelig har klimakunnskap og en mann som kan uttale seg med autoritet. Er det vitenskap du pretenderer å drive med, eller er det ryktespredning fra åpenbart upålitelige kilder som er din misjon. Du driver endog og linker inn fra Tony Heller, enda denne bloggen er ansett for å være en vits i alle kretser, inkludert WUWT og Climate etc. 

Jeg har i denne debatten med deg ikke gjort noe som helst annet enn å påvise;

1. Stein et al (2017) er totalt misforstått av bl.a. deg og en rekke andre "skeptikere."

2. At klimaprediksjon er vanskelig og at den alternative side synes å være enda mindre treffsikker enn IPCC.

At jeg påpeker dette vil selvsagt bli utlagt som om at jeg er en IPCC rævslikker, men det er jeg etter hvert vant til.

For øvrig må du nå snart bestemme deg, du kan ikke på den ene side hevde at:

"AGW-hypotesen må alarmistene bevise"

Og samtidig hevde at du vitenskapelig er på linje med Spencer og Lindzen. Disse aksepterer drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt som følge av antropogene bidrag, men mener at "alarmistene" overdriver betydningen og konsekvensene av denne og at det er et lite bidrag som det ikke er nødvendig å gjøre noe med i form av tiltak etc. Har du ikke en gang fått med deg det? Eller er din tilsynelatende aksept av AGW - hypotesen bare et spill for galleriet, noe jeg for øvrig mistenker også gjelder for Ellestad, Humlum og resten av den kretsen. Dere vet innerst inne at å innta et "Slayer - standpunkt," er drepende, så for å være med i selskapet later vi som om vi aksepterer AGW - hypotesen, om enn bare litt. Kanskje det er på tide å komme ut av skapet, å skjule slike hemmeligheter og dermed leve et dobbeltliv er på sikt svært ugunstig av mange grunner. Bare spør Karen-Christine Friele, hun gikk også i mange år skjulte sin legning. Men hun ble langt sterkere og mer i harmoni med seg selv etter at hun kom ut av skapet.

Så igjen bare minner jeg deg om at klimavitenskap ikke er et Smörgåsbord der du bare kan plukke i øst og vest med hva som er bekvemt i dag. Konsistens er en viktig egenskap, og du greier ikke en gang å svare på mitt siste innlegg som var saklig og uten et hint av personangrep, men svarer uten å kommentere det vitenskapelige innholdet, men med en alarmistpåstand uten å nevne med et ord at "dine" folk synes å være enda mer uskikket til å gi prediksjoner enn endog IPCC. 

« Siste redigering: 06.03.2017, 23:40:02 av Emeritus »

PetterT

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 190
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #127 på: 07.03.2017, 11:18:27 »
Emeritus, takk for info om at Stein mener at CO2 er temperaturpådrivende (hvis jeg har forstått deg riktig).
Hvis Stein et al. hadde funnet tegn på det i den aktuelle studien NTZ omtalte så hadde de nok tatt det med i sammendraget.
Da må det vel være lov å vise til hva de faktisk sier:
Sitat
The main factors controlling the millennial variability in sea ice (and surface-water productivity) are probably changes in surface water and heat flow from the Pacific into the Arctic Ocean as well as the long-term decrease in summer insolation. The short-term centennial variability observed in the high-resolution Middle Holocene record is probably related to solar forcing.


Ang. Spencer og "cold can make warmer still" (eller noe sånt) så hadde "dragonslayer"-bidragsyter matematikkprofessor Claes Johnson kommentarer på bloggen til Spencer for noen år siden om at de faktisk var prinsipielt enige om den manglende virkning av såkalt "tilbakestråling" fra menneskeskapte CO2 utslipp.  Dette har jeg også påpekt hos Spencer, og han protesterte i hvertfall ikke.

Forklaringen på hvorfor "tilbakestråling" bremser avkjølingshastighet er det mest sentrale ankepunktet mot AGW, og noe av det jeg har forsøkt å forstå og forklare i notatet mitt  "Realistisk om CO2, global temperatur og klima" fra s. 34 og utover med en god formulering fra Amateur2 (som åpenbart ikke er noen amatør i faget) her på kd.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf 

Forøvrig er det mer en 100 faktorer som bestemmer klima.  Fra notatet:
Sitat
Klima Det er ikke bare global temperatur som påvirker klima. Hele klimasystemet er ekstremt komplisert med over 100 påvirkningsfaktorer (Professor Emeritus of Biogeography Philip Stott of the University of London), se fig. 1.7 for noen få faktorer, og klimaet har alltid endret seg til alle tider og mye mer dramatisk enn nå!

+ en ny oppsiktsvekkende faktor som jeg tar opp i neste innlegg.
IPCC-modellene behandler bare noen få av disse, og undervurderer/utelater sol-variasjoner.
Jeg er ikke enig i alt hva klimaskeptikere/realister uttrykker, men overveldende dokumentasjon på at IPCC tar feil har fått meg til å konkludere:
Sitat
Dette notatet presenterer informasjon fra forskere og andre som er skeptiske til FN IPCC og deres meningsfeller. Det er også uenighet blant skeptikere og klimarealister om hvor mye eller lite noen milliondeler CO2 i luften fra menneskelig aktivitet har påvirket global temperatur og klima, eller om det ikke har vært noen innflytelse overhodet. Skeptikere har rett i mye, men ikke alt. En ting er sikkert; vitenskapen er IKKE avgjort! Personlig mener jeg menneskelig aktivitet bare har påvirket lokal temperatur og klima i form av svakt høyere temperatur i byer (UHI urban heat islands) og endringer som følge av landskapsendringer og landbruksvirksomhet. Påvirkningen på global temperatur og klima mener jeg er så forsvinnende liten at det ikke er målbart og kan derfor neglisjeres fullstendig. Naturlig uvær må vi ruste oss bedre mot.


Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 190
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!+jordvarme?
« Svar #128 på: 07.03.2017, 11:26:32 »
Indikasjoner på at seismisk aktivitet styrer noe av global oppvarming:

The Correlation of Seismic Activity & Recent Global Warming: 2016 Update
Published on March 6, 2017
Written by Arthur Viterito, Ph.D. Professor of Geography

Introduction: The Correlation of Seismic Activity and Recent Global Warming [1] (CSARGW) demonstrated that increasing seismic activity in the globe’s high geothermal flux areas (HGFA) is strongly correlated with global temperatures (r=0.785) from 1979-2015.
The mechanism driving this correlation is amply documented and well understood by oceanographers and seismologists. Namely, increased seismic activity in the HGFA (i.e., the mid-ocean’s spreading zones) serves as a proxy indicator of higher geothermal flux in these regions.

Mer her:
http://principia-scientific.org/correlation-seismic-activity-recent-global-warming-2016-update/

Dette er oppsiktsvekkende!
Det er tanken som teller :-)

Water

 • Nybegynner
 • *
 • Innlegg: 24
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #129 på: 07.03.2017, 17:15:31 »
Jeg er ikke overrasket. Temaet har forøvrig vært diskutert her før.
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=249.0
« Siste redigering: 07.03.2017, 21:20:21 av Water »

PetterT

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 190
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN! og havet
« Svar #130 på: 31.03.2017, 22:31:50 »
Sveitsiske forskere, som visstnok i utgangspunktet er klimaalarmister, er kommet til at solen har større betydning enn hva IPCC-klanen har trodd:

Scientists Determine Sun Plays Major Role – Warming Delayed by Decades!
Breaking: In New Study Leading Warmist Scientists Determine Sun Plays Major Role – Warming Delayed by Decades!
By P Gosselin on 31. March 2017
Climate scientists at Switzerland’s renowned ETH Zurich and the University of Bern have long warned of the risks of man-made global warming. But in a brand new study their results now appear to have compelled them to postpone the expected global warming – by a few decades!
They now claim that a weaker sun (now expected over the coming decades) could reduce temperatures by half a degree Celsius.
Moreover the scientists clearly concede that the earth’s climate system is nowhere near as well understood as some scientists would like to have us believe and that the sun indeed plays a major role after all – enough so to override and postpone the effects of the often hyped greenhouse gases.
This will be hugely disappointing news for the catastrophe-hopers and cheerleaders, who hold front row tickets to the announced climate catastrophe, which according to some should be happening already.
The Swiss scientists say that sun’s impact on climate change has now been quantified “for first time”
- See more at: http://notrickszone.com/2017/03/31/breaking-leading-warmist-scientists-in-new-study-determine-sun-plays-major-role-warming-delayed-by-decades/#sthash.SHrHcIO0.dpuf


Og Australske forskere har oppdaget at havet kan lagre og avgi varme i en prosess som gir trinnvis oppvarming (hvem skulle trodd det?)

Reconciling the signal and noise of atmospheric warming on decadal timescales
Roger N. Jones and James H. Ricketts
Victoria Institute of Strategic Economic Studies, Victoria University, Victoria 8001, Melbourne, Australia

"This model indicates that in situ warming of the atmosphere does not occur; instead, a store-and-release mechanism from the ocean to the atmosphere is proposed."
http://www.earth-syst-dynam.net/8/177/2017/

....og hva varmer opp havet?
Det er i hvertfall ikke lavfrekvent stråling fra "klimagasser".
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Medlem
 • ***
 • Innlegg: 190
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: DET ER SOLEN!
« Svar #131 på: 06.04.2017, 22:41:23 »

Scientists Reveal How Man-Made Global Warming Is Created Via Data Manipulation, Dismissing The Sun
By Kenneth Richard on 6. April 2017

   Fake Warming + A Neglected Sun =  Man-Made Climate Change

- See more at: http://notrickszone.com/2017/04/06/scientists-reveal-how-man-made-global-warming-is-created-via-data-manipulation-dismissing-the-sun/#sthash.ot7xloO9.dpuf
Det er tanken som teller :-)