Litt om CO2

Started by bøvelen, 03.12.2021, 22:13:08

Previous topic - Next topic

bøvelen

Jeg opplever ofte å komme i diskusjon med slekt og bekjente om klimaendringer og temperaturstigning. Jeg har derfor begått denne lille epistel om hvordan etter min oppfatning tingene henger sammen. Jeg har prøvd å fatte meg i korthet, og kanskje blir det for enkelt? Jeg legger den ut her, og håper ydmykt om korreksjoner eller kommentarer fra ekspertene her.
Here goes:

Litt om CO2
Det er for tiden en voldsom oppmerksomhet rundt menneskelig aktivitet og utslipp av klimagasser for å unngå temperaturstigning. Hvilke gasser det her menes er hovedsakelig karbondioksyd CO2.
CO2 er en svært viktig gass. Den er uten lukt og smak, og kan heller ikke sees.
Når mennesker og dyr puster, avgis CO2. Når brøddeigen hever, skyldes hevingen at gjær avgir CO2. Klukkingen i vinballongen kommer av at det avgis CO2. Når treverk råtner eller brenner, avgis CO2. Dette med forbrenning er viktig, all forbrenning, inkludert brenning av bensin og diesel i bil- og båtmotorer, avgir CO2. Siden olje og gass som brukes til drift av transport, og elektrisitet og oppvarming kommer fra fossile lag under jordoverflaten, kalles dette fossile drivstoff.
Også jorda selv bidrar med CO2 utslipp. Ett eneste vulkanutbrudd bidrar med tonnevis CO2, i tillegg er der åpne vulkaner både på land og under havet som pøser ut CO2 konstant. Skogbranner og nedbrytning av skog og planter bidrar også med CO2.
Men planter og alger forbruker CO2 og danner oksygen. Dette kalles fotosyntese. Øket CO2 innhold i lufta vil medføre kraftigere vekst og bedre jordbruksavling. CO2 tilskudd er vanlig i gartneres drivhus.
Hovedaktøren i CO2 vekslingen er havet. En av naturlovene er Henrys lov. Den sier at det er et konstant forhold mellom innholdet av CO2 i havet og atmosfæren, styrt av temperaturen. Når havet varmes opp (av sola), vil det avgis mer CO2 til atmosfæren. Motsatt, når solvarmen avtar og havet avkjøles, tas CO2 fra atmosfæren tilbake til havet. Havet er en enorm buffer, og CO2 (kalsiumkarbonat) i vannet utfelles også som kalk og kritt. All kalkstein kommer fra havet. Også skalldyr og koraller bruker CO2 fra vannet for å danne skall.
Atmosfæren, eller lufta vi puster i, består hovedsakelig av Nitrogen (78%) og Oksygen (21%). Tilsammen er dette 99%. Den resterende ene prosenten er Argon (0,93%) og Karbondioksyd CO2 (0,04%), pluss noen andre minimale bestanddeler.
Andelen av CO2 i lufta er altså bare 0,04%, og mesteparten av dette er naturlige utslipp fra jorda selv. Andelen fra menneskelige aktivitet er faktisk bare 4% av dette igjen. Mennesker kan bare gjøre noe med 4% av 0,04%, "vår" andel blir da bare 0,0016%.
Det blir sagt at for at ikke den globale temperaturen skal øke med mer enn 2 grd C, må vi redusere utslipp av CO2 med 30, noen sier 45%. Tallene begynner nå å bli veldig små!
Det er innført en rekke restriksjoner, avgifter og forbud på grunn av dette minimale menneskelige utslipp av CO2. Et av landene som er "flinkest i klassen" er Norge med sin befolkning på bare ca 5 mill mennesker. Tror noen at dette hjelper?
Se på Henrys lov en gang til. Den sier at det er en balanse mellom CO2 i havet og i atmosfæren. Det betyr at enhver reduksjon av CO2 fra mennesker er helt unyttig, havet vil bare fylle på mer CO2 for å opprettholde likevekt. Det samme gjelder Stoltenbergs tidligere månelanding og det nye Langskip prosjektet: Enhver reduksjon av CO2 i atmosfæren vil medføre at havet kompenserer med mer CO2.
Månelandingen og andre tiltak er bortkastede penger: Det er det samme hva mennesker gjør med sine utslipp, sola og havet styrer til enhver tid balansen uavhengig av den minimale andelen mennesker kan gjøre noe med.
Dette hysteriet har gått for langt, vi må nullstille all aktivitet som har til formål å regulere CO2 i atmosfæren. Bruk heller pengene til nyttig naturvern.

Telehiv

#1
bøvelen,
ingen grunn til å be om unnskyldning for det du presenterer her; du viser jo fram veldokumenterte fakta, dvs. det klimaalarmistene helst ikke vil ha for mye omtalt i media.
CO2-debatten kan gjøres komplisert og omfattende, men du setter fingeren på hovedpoenget: CO2-skremmerne har ikke dekning i seriøs forskning for sine krisemodelleringer.

Mye tyder på at vi begynner å nærme oss det klimatiske faseskiftet - med fall i global temperatur som synes å forlenges mer og mer - der seriøse forskere begynner å våge å stikke hodet tydeligere fram med kritikk av hele CO2-byggverket.

PS: Hvis fremtidens klimaopportunister begynner å skrike om ny istid om en del år, er jeg redd jeg vil bli begravd med flg. dødsårsak: "risus spasmus" (latterkrampe).