Fanatikerne i Meteorologisk Institutt med ny skandale: Kraftlinjene iser ned

Started by Telehiv, 30.08.2014, 11:14:39

Previous topic - Next topic

Telehiv

Nå må det kreves svar: Hvor store feilinformasjonsskader skal fanatiske klimaalarmister påføre samfunnet før det må gripes inn?

Det er Bergens Tidende som nå prisverdig setter søkelyset på skandalen rundt Meteorologisk Institutts "beregninger" framlagt i 2008 ad framtidig ismengde ifm. monstermastene i Hardanger. Dette var midt i høytiden for ukritiske norske AGW-fanatikere, der MI har dessverre har en hard kjerne av vettløse alarmister som lenge og notorisk har bidratt til å tåkelegge og feilinformere om framtidige vær- og klimaforhold.

Og selvsagt ble resultatet fra MI deretter, da de i 2007/2008 ble konsultert om hvordan man skulle dimensjonere de sÃ¥kalte topplinjene (mot lynnedslag) i mastene opp mot framtidige værforhold: Som forventet, her hadde klimaalarmistene i MI skrÃ¥sikre modeller som viste at det knapt ville bli noe is Ã¥ bekymre seg for i framtidens oppvarmede AGW-helvete. 

Den observerte sannhet - i kontrast til MIs modeller - er 5 ganger mer is enn det MI mente det ville være i deres framtidige AGW-verden:

Det er på den omdiskuterte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger, blant noen kjent som "monstermastene i Hardanger", problemene har oppstått. I vinter ble Statsnetts toppliner her ødelagt av store mengder is. Det skriver Teknisk Ukeblad.

- Det er riktig at vi har opplevd at det har kommet mye mer is på topplinene utsatte steder på hardangerlinjen, sier konsernsjef i Statnett, Håkon Borgen til BT.

Topplinene fører ikke strøm, men henger over strømlinene og fungerer som lynavledere.

Fem ganger mer is
Problemene har oppstått fordi det har kommet mye mer is og snø enn Meterologisk institutt beregnet klimanalysene de leverte til Statnett i 2008.

Nå har instituttet kommet med en ny analyse som viser at man må ta høyde for at det kommer opp til fem ganger mer is og snø på ledningene enn anslått i den første rapporten.

Meteorologisk institutt bommet altså grovt med sine forventinger om varmere, isreduserte tilstander
Meteorolog Per Ove Kjensli hos Meteorologisk institutt mener imidlertid at de ikke har gjort noe feil:

- Det at vi har lært nye ting kan vi sånn sett ikke beklage. Sånn er det med all forskning og utvikling. Man lærer stadig noe nytt, og det er bra, sier Kjensli.

Men han innrømmer at de nye analysene spriker veldig med de som ble lagt frem i 2008. Da ba Meteorologisk institutt Statnett om å lage ledninger som tålte 25 kilo is per meter. De nye analysene dimensjonerer for 125 kilo is per meter.

- Et estimat på fem ganger mer is i de mest utsatte områdene er betydelig, det må vi jo bare si. det er forskjell på 25 kilo per meter og 125 kilo, sier Kjensli, men presiserer:

- Dette var ikke mulig å forutse med den gamle metoden, sier han.

�?! Hva er den nye metoden da?! Den er jo basert på samme skraphaugen av AGW/CO2-antakelser som overstyrende parametre, bare rigget litt om for å kunne bortforklares opp mot nye observasjoner. Dette er ikke vitenskap, det er fanatisk overtro som søkes dokumentert med stadig mer panisk tilpassede etterjusteringer.

Ny metode? Hva er det den skal rette opp, da?
Metoden Meteorologisk institutt brukte tilbake i 2008 var erfaringsbasert, iflg. BTs artikkel.

- Det var en del skjønn inne i bildet. Men vi hadde beregnet islaster på en rekke strekninger i Norge og benyttet sånn sett velkjent metodikk.

Nå blir numeriske datamodeller, eller modeller man bruker til å varsle vær, brukt. Slik kan ismengden simuleres. Forskningsarbeidet startet i 2009 i forbindelse med et doktorgradsprosjekt.

- Ved hjelp av dette har vi nå fått på plass et helt nytt verktøy, sier Kjensli.

Nå har Meteorologisk institutt gått igjennom alle estimatene siden 2009. De mest utsatte strekningene skal nå kjøres gjennom den nye beregningsmetoden, opplyser Kjensli.

MÃ¥ legges i bakken
Nå skal topplinene mellom "monstermastene" i Hardanger i bakken for å unngå flere brudd til vinteren som kommer. Men det er foreløpig ikke Statnetts permanente løsning.

- Vi vil senere ta stilling til hva den varige løsningen vil være, forklarer konsernsjef Borgen.

Jobben med å legge linene i bakken anslås å koste mellom åtte og ti millioner kroner.

- Avgjørelsen om å legge jordlinene i luften og ikke i bakken var basert på den første beregningen fra Meteorologisk institutt. Den analysen ga ikke grunnlag for å legge dem i bakken. Men om vi hadde visst det vi nå vet i dag, ville vi nok lagt dem i bakken allerede da
, avslutter Borgen

Moral:
Alle som kan å lese og tenke selv, skjønner hva dette går i: Det er snakk om enda en grov feilvurdering fra MIs side fordi de baserte sine anslag på fullstendig feilaktig klimaalarmisme.

Så spørsmålet er altså: Hvor lenge skal disse uvitenskapelige fanatikerne få holde på og feilinformere om faktiske klimaforhold, til skade for en rekke andre store samfunnsmessige beslutningsgrunnlag som skal foretas også i årene framover?

Link til BTs artikkel: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Fem-ganger-sa-mye-is-som-forventet-3186327.html

Telehiv

Allerede en TU-artikkel fra 2012 viser tydelig at det er bare synsing rundt hele "klimaproblematikken" i Norge

I en annen artikkel fra 2012 - http://www.tu.no/kraft/2012/12/23/her-henger-15-meter-is-rundt-en-tynn-kraftledning - vil enhver observant leser se at der ikke foreligger noen sikker kunnskap ifm. framskrivningene Meteorologisk Institutt har bedrevet for fremtidige værforhold for både kraftlinjer og annen infrastruktur; det dreier seg i essens om to like uvitenskapelige synsingsprosesser:

1. Den harde kjerne av klimaalarmister i MI som hevder at alle klimaendringer uansett går til det verre, så selv om de har måttet renonsere på sin naive tro i 2008 på at ising ville bli redusert i takt med global oppvarming (som altså har påført Statnett store feilinvesteringer!), så kan de selvsagt heller ikke bære til torgs noen ny, sikker kunnskap om det vil bli mer eller mindre is i framtiden. Så svaret er som før hos denne gruppen: Det blir verre - på et eller annet vis. Det er de alle enige om...

2. Den mindre bombastiske andelen (mindretallet?), som i større grad innrømmer at de ikke vet noe sikkert i noen retning, men likevel presterer Ã¥ insistere pÃ¥ at man "nÃ¥ vet mye mer enn før". Ã?? I hvilken retning har man nÃ¥ bedre forstand om fremtidens klima?! Modellene de bruker spriker jo bare stadig mer mot faktisk observert utvikling!     

Så det vi dessverre ser, uansett "klimapolitisk" holdning i dette miljøet, er at de alle ser bort fra banal historisk kunnskap om at:

a) hver vinter har variert - og vil variere - mht. regionale og værmessige tilstander; noen ganger iser det besatt og andre ganger mindre, og at man også i framtiden vil oppleve de samme yttertrekk man har sett før. Det var her MI trodde man kunne avlyse store ismengder i framtiden, og heller ikke hensyntok at

b) intet av dette kan generaliseres over i grove globale klimamodeller (de som kjenner klimamodellers oppbygging vet også at det blir bare enda verre med presisjonen når man forsøker å gridde seg til "lokale/nasjonale forhold")

I sum, klimaalarmistene må snart legge seg flate og innrømme sin absolutte tilkortkommenhet mht. å lene seg til en for lengst falsifisert AGW/CO2-tro, og slutte med sin samfunnsvilledende og skadelige informasjon om framtidige nye (les: forverrede) klimaforhold. For dette har de ikke mer grunnlag for å uttale seg om enn du og jeg.

Tragikomikken mht. monstermastene var at her slo klimaalarmismen deres ut motsatt enn deres vanlige alarmisme: Mht. mastene trodde de i 2008 at de kunne hevde at den (menneskeskapte, selvsagt) oppvarmingen ville representere mindre problemer enn før mht. ising av kraftlinjer. At verden bare fortsatte som før med noen vanskelige og noen lettere "isår" lå utenfor deres forestillingsverden...og i alle fall ikke at vi ville få en serie med gammeldagse, snørike og/eller sprengkalde vintre (jfr. en annen av deres profeter: "Snow is now a thing of the past").

O, hellige enfold!

Det burde raslet i håndjern her også....i alle fall noe som kan hindre dem i å løpe klåfingret til sine klimatestamentlige modeller enda en gang. Først må det kreves en periode med tvangstenkning om den virkelige verden.

Telehiv

Det hadde vært svært interessant om andre av dere der ute trekker fram andre historier om hvordan ikke bare MI, men også de håpløst alarmismedominerte Cicero, Bjerknesinstituttet og andre støttejaktende organisasjoner har levert alarmistiske "analyser" om snarlige "klimaskader", som selvsagt ikke har/vil inntreffe men allerede har medført omfattende offentlige feildisponeringer og feil ressurbruk.

HÃ¥per noen tar utfordringen! Det burde være nok stoff....