Author Topic: EU forbyr effektivitet og renslighet - FrP dilter lojalt etter  (Read 18000 times)

Amatør1

 • Global moderator
 • Medlem
 • *****
 • Posts: 119
 • If you've seen one tree, you've seen Yamal
  • View Profile
Godt sagt, Geir. Mange takk.
Carbophobia â?? An irrational fear of element 6 of the periodic table.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 044
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Slutter meg til Amatør1 her, Geir: Godt sagt, og takk for det.

NB: Vi må ikke la dette forumet få skli ut med mer trolling:
Jeg opplyste foran at jeg er sosialdemokrat i erkjennelsesmessig forstand (dvs. opp mot prinsippene om hvordan man kan fordele plikter og rettigheter i et samfunn uten å havne i verken løssluppen markedsliberalisme eller ulike former for marxmuseer). Intelligente samfunn trenger ingen av delene. Men for en av deltakerne her ble det en "selvmotsigelse" (presisert: å være både sosialdemokrat og klimaskeptiker), osv. Da er man ikke ute i rent ærend.

Det er selvsagt ingen selvmotsigelse å insistere på å beholde den suverene rett til å selv vurdere om de selvoppnevnte sosialdemokratiske partier fortjener ens stemme til enhver tid. Det er nettopp det som er demokrati, at man vurderer selv når man blir sviktet av dem man normalt tror kan representere ens interesser best. Slik korrigerer man utskeielser som er partier uverdig. Klimasaken er et erkeeksempel på at en rekke partier i ren opportunisme har lagt seg på en kvalmende aksept av det faglige røret bak klimamaktapparatet.

Les: � være "sosialdemokratisk" som erkjennelse betyr derfor ikke at man automatisk finner noen av dagens partier verdige til å representere dette synet. Kravet til selvstendig tenkning for individet må selvsagt kunne overstyre hva opportunistiske partier finner på til enhver tid, særlig når de sitter skvist i et bordet-fanger-regjeringsforetak.

Til slutt: Denne tråden synes ikke å føre til noe videre klimakunnskap og bør avsluttes (vi visste fra før at både EU-pampene og våre nasjonale partier ikke bør tiltros renhårige miljø- og klimaprogrammer) slik at vi kan komme tilbake til forumets kjerneoppgave: diskutere reell klimapolitikk og hvordan de ulike klimamaktinteresser opererer.

Vi må derfor glemme hva FrP og andre partier svetter med i vår lokale andedam, og heller gå inn i klimafagene og observasjonene og vise hva som har gått så fryktelig galt med den rådende AGW/CO2-ideologi og klimaalarmismen. Og bidra til å stoppe galskapen så raskt som mulig. Hvis ikke vil våre samfunn påføres unødvendige skader og kostnader, og ikke minst: Høyst nødvendig MILJ�-vern vil bli liggende på sotteseng videre.
 


 
« Last Edit: 04.09.2014, 09:50:04 by Telehiv »

Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 174
  • View Profile
Mht klima og valg, så er sannsynligheten stor for at jeg i de neste valgene stemmer på det partiet som har en faktabasert klimapolitikk og som åpent kjemper for den.
Hvilket parti kan det bli ?
Har du noen realistiske forhåpninger om at det allerede ved neste valg vil være et parti som bryter med dagens klimarøyrsle, og med fynd og klem og troverdighet kjemper imot?

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 713
  • View Profile
Det er mulig du har mye rett i dette, men jeg vil advare mot å la en slik mistro til EU og andre vestlige institusjoner bli styrende for enhver oppfatning av hva som foregår i verden. Ting er som regel mer komplisert og kan ses fra flere sider.

Dette er desverre å ikke respektere et annet standpunkt enn sitt eget. Det er et ganske drøyt stykke å hevde at noen (dvs. jeg) er så forblindet at "mistro til EU og andre vestlige institusjoner bli[r] styrende for enhver oppfatning av hva som foregår i verden". Dette er en feiende generalisering som ikke bare er feil, men som er en ren fornærmelse mot en motdebattants evne til selvstendig tenkning og vurdering. Du sier jo rett ut at jeg ikke bare tar feil i ett og annet men i enhver oppfatning av hva som foregår i verden. Det er ikke bare meningsløst, men også respektløst.

Jeg beklager, jeg må tydeligvis ha uttrykt meg veldig klønet når du tolker meg slik. Beklager også til dere andre for å ha avsporet tråden.

Til Geir Aaslid: FrP er nevnt i overskriften og det er derfor ikke overraskende at partiet blir trukket inn i debatten, og selvsagt, ingen partier skal fredes for kritikk. Men så var det det med å kunne velge sine kamper da.

Før jeg forlater å kommentere FrP, iallfall i denne tråden, så vil jeg nevne et innlegg i dagens Aftenposten som jeg tror må ha fått Jonas Gahr Støre til å sette kaffen i halsen. Mimir Kristjansson, med bakgrunn i partiet Rødt, kritiserer Støre etter noter for måten de angriper FrP på. Et par utdrag:

Quote
Det er mange gode grunner til ikke å stemme på Frp. Men at partiet er populistisk, er ikke blant dem. Tvert imot er det blant partiets mest sympatiske trekk at det forsøker å ta side med folk flest mot eliten. Det er også oppskriften på partiets suksess. Eller som Siv Jensen selv svarer: «Støre kaller det populisme, jeg kaller det å ta vanlige folk på alvor».

Jonas Gahr Støre har mange utfordringer som ny leder i Arbeiderpartiet. � være for folkelig er ikke blant dem.

Quote
At han i sin nye bok I bevegelse velger å ikke løse sitt store forklaringsproblem, men tvert imot bidrar til å øke avstanden til folk flest gjennom et lettvint oppgjør med Fremskrittspartiets populisme, er urovekkende.

Det finnes en slags uro hos mange over at Arbeiderpartiet kan bli for maktarrogant

Nå kan man selvfølgelig si at Arbeiderpartiet er såpass stort at partiet ikke har noen problemer. Det er i alle fall ingen grunn for noen med bakgrunn i Rødt til å forsøke å lære dem å vinne valg.

Men det finnes en slags uro hos mange over at Arbeiderpartiet kan bli for maktarrogant. Partiets største styrke er å søke makt, men det er også partiets største svakhet når det virker som om partiet søker makt for maktens skyld.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Venstreelitismen-7689488.html

Disse beskrivelsene er etter min mening meget treffende. Det virker som denne Rødt-rabulisten har forstått mer enn de fleste innenfor det politiske miljøet om hva både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet står for. Det er fra sine egne man skal ha det, for det er da det svir mest.
« Last Edit: 03.09.2014, 22:56:06 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Geir Ã?slid, det var et engasjert og godt innlegg fra deg.

Vedrørende det du skriver:

Quote
Det er ingen tvil om at EU-politikerne overveiende tenker på energieffektivisering, og at de helt kunnskapsløst har sluppet sine byråkrater løs på alt av dingser som bruker strøm. I den forbindelse kan det være nyttig å ha i bakhodet at all teknologi utvikler seg og at man helt uavhengig av disse underholdende direktivene over tid vil få bedre støvsugere.

Så mente jeg for min del bare å peke på at denne detaljstyringen av energieffektiviseringen som gir seg utslag i støvsugerdirektiver og kanskje også i kommende hårfønerdirektiver, ser ut til å være sterkt påvirket av gjennomslagskraften til den rike, grønne lobbyen på EUs energipolitikk. Som dokumentert, skryter de i hvert fall av dette selv. I den grad dette blir oppfattet som en "konspirasjonsteori", er det selvfølgelig bare tull, for denne virksomheten er både åpen (de beskriver den som sagt åpent selv) og lovlig - å drive slik virksomhet for å påvirke er jo ikke forbudt, så vidt jeg vet.

Jeg tolker disse direktivene slik at "grønn" aktivisme har oppnådd større politisk gjennomslagskraft enn det deres antall (og politiske representasjon) skulle tilsi.

At EU må detaljstyre energieffektivisering like ned til støvsugere og hårfønere er selvfølgelig et utslag av den energipolitikken de har slått inn på. Den er ikke rettet mot å skaffe mennesker og industri tilstrekkelig og rimelig energi, men å "kutte utslipp". Den grønne ideologien er rettet mot å hjelpe en ullen entitet kalt "planeten", ikke menneskene som bor der. Resultatet kan fort bli energiknapphet, dyr energi og energifattigdom, slik vi allerede ser eksempler på: Trærne i Tysklands skoger står ikke like trygt som før i kalde vintre, og i England har "bokbål" fått en ny betydning i fattige pensjonisters vedovner.

Så selv om støvsuger- og hårfønerdirektiver bare er underholdende og i seg selv kanskje en filleting, kanskje ikke mer enn påtvungne (men irriterende) sakramenter, er de like fullt en del av et større bilde.

Når det gjelder norsk politikk, har vi imidlertid viktigere ting å tenke på. Med tanke på det jeg skrev om at grønne aktivisters innflytelse synes å være mye større enn det deres politiske representasjon skulle tilsi, høres det stadig oftere stemmer her i landet mot den norske oljevirksomheten, med krav om det som Tele treffende kaller "selvskading". Det er representanter for grønn "planetpolitikk" som hevder, med henvisning til Klimapanelet og dogmet om "togradersmålet" at så og så mye av oljen må bli liggende uutvunnet. Andre har forsøkt å få forskning på petroleumsutvinning "uetisk". En forfatteraksjon kaller Norge for en "forbryternasjon" på grunn av oljevirksomheten. Man kan le av denne reaksjonære ideologiske tåkeheimen, men plutselig ser man unge studenter, medlemmer av akademia og andre samfunnseliter med ansiktet i alvorlige folder og diskutere det i fullt alvor. Og hva mener nå egentlig Støre?

Jeg får følelsen av at alliansen av klimaforskere, aktivister og journalister har klart å manøvrere seg inn i en politisk posisjon der både politikere og samfunnet ellers blir holdt som gisler for deres "moralske" imperativ. Det er ingen egentlig vitenskapelig diskusjon, men kanskje det er bare vitenskapen, til syvende og sist, som er i stand til å avlive denne gjøkungen.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Baseballstick

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 191
  • View Profile
Kudos til Aaslid, translator og bebben med flere for gode og saklige innlegg.

Med unntak av partireferansen i overskriften minner dette om da blyfri bensin erstattet blyholdig. Bensin inneholder en energimengde på 9,12kWh pr liter uansett oktan. Det viktigste var å få motorprodusentene til å lage motorer der ventilstammer, ventilstyringer og ventilseter var i materialer som ikke trengte smøring av blyholdig bensin.

Om dette ikke var blitt politisk utformet og nedfelt i lovverket, ville ingen produsenter tatt kostnaden med å oppgradere sine motorer. Dermed ville vi fortsatt hatt mest salg av giftig blyholdig 98 oktan. Og det finnes fortsatt nostalgikere i veteranbilmiljøet som synes at den gamle bensinen luktet bedre.

Men denne endringen ble utført i en annen tid, av andre partier. Ikke rart vi ikke skal kritisere sånt. :)
« Last Edit: 04.09.2014, 08:44:32 by Baseballstick »

Amatør1

 • Global moderator
 • Medlem
 • *****
 • Posts: 119
 • If you've seen one tree, you've seen Yamal
  • View Profile
Jeg beklager, jeg må tydeligvis ha uttrykt meg veldig klønet når du tolker meg slik. Beklager også til dere andre for å ha avsporet tråden.

Takk for avklaring. Da ser vi framover.
Carbophobia â?? An irrational fear of element 6 of the periodic table.