Author Topic: Pausen er tilbake hos RSS men ikke hos UAH  (Read 5045 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 046
  • View Profile
Sv: Pausen er tilbake hos RSS men ikke hos UAH
« Reply #15 on: 29.07.2016, 10:01:12 »
Nå angriper du politikeren Trenberth uten å si ett ord vitenskapsmannen. Samtidig fremhever du Bob Carter som knapt har gitt ut noe av betydning i klimasammenheng, han er en klimapolitiker som også er forsker, mens Trenberth er en udiskutabel tungvekter også som forsker.

At en del forskere, i tillegg til å forske, har blitt politisk aktive er problematisk da de på et vis har lagt alle eggene i en kurv, og utsetter seg selv for mistanke om ikke å kunne se alternativene. Dette gjelder like mye Trenberth og Hansen, som det gjelder Lindzen, Curry og Spencer. Påstanden din om at RICO dokumentet skulle gjøre det ulovlig å forske på naturlige variasjoner er jo det rene tøv. Det at det ikke forskes på naturlige variasjoner, og at forskere som Trenberth, Hansen og Mann, ikke aksepterer at der er store naturlige klimavariasjoner, er en klimabløff som den alternative siden finner det hensiktsmessig å opprettholde. Ved å 1) påstå at klimavitenskapen ikke aksepterer at der er store naturlige variasjoner, og 2) påvise de naturlige variasjoner som de fleste kjenner til, forsøker en å diskreditere de som faktisk forsøker å skille de naturlige variasjoner fra de som ikke er naturlige. Et av de felt Trenberth har arbeidet mest med, er jo nettopp å forsøke å forstå PDO/ENSO, som kanskje er den største dekadale variabelen av de alle.

Trenberth er nå 72 år. Før han blir 80 vil han få avkreftet eller bekreftet om hans hypotese holder. Han hevdet for flere år siden at 1998 El Ninoen innledet pausen, og at energien i denne perioden ble lagret i Stillehavet og at PDO nå er i ferd med å snu, og at vi i de neste årene vil legge oss på en ny høyere terskel hva angår globale temperaturer.

Når det gjelder politikeren Trenberth kan jeg ikke se at det første sitatet du viser til er noe oppsiktsvekkende. At 97% av klimaforskerne mener at mer CO2 i atmosfæren vil medføre en eller annen grad av oppvarming er jo feil, tallet er vel nærmere 100%, og gjelder for samtlige av de du fremhever, inkludert Carter. Den del av debatten synes fullstendig død i vitenskapelig sammenheng, det er kun graden av oppvarming som er tema. Og at der ligger enorme økonomiske muligheter i alternative energiformer, fremstår for meg som åpenbart. Helt uavhengig av hva jeg mener om klimaspørsmålet, er det som nå skjer med eksempelvis elektriske biler og solenergi høyst interessant. Her på denne bloggen, og i en del andre sammenhenger, kan en registrere en form for pervers kjærlighet til karbonbasert energi, og da særlig kull som skal løfte verdens fattige ut av elendigheten. Matt Ridley og andre kullkuker har tidligere ikke vist noen omtanke for verdens fattige, at en skal frakte kull fra Australia til India, mens inderne har en helt gratis energikilde hengende rett over hodet, er jo meningsløst i ethvert perspektiv.
 
http://reneweconomy.com.au/2016/india-cancels-four-major-new-coal-plants-in-move-to-end-imports-27494
« Last Edit: 29.07.2016, 10:03:30 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Pausen er tilbake hos RSS men ikke hos UAH
« Reply #16 on: 29.07.2016, 13:26:50 »
Mener du RICO Ikke skulle brukes for straffeforfølge de som gjennom forskning   ville bevise at klimaendringene i hovedsak er naturlige?

Quote
What you have done with your letter is the worst kind of irresponsible advocacy, which is to attempt to silence scientists that disagree with you by invoking RICO.  It is bad enough that politicians such as Whitehouse and Grijalvi are playing this sort of political game with science and scientists, but I regard it as highly unethical for scientists to support defeating scientists with whom you disagree by such methods. 

https://judithcurry.com/2015/09/17/rico/


Professor Bob Carter har gjennom 40 år bl.a publisert over 100 studier f.eks innen havnivå og klima. Dette er ekte studier, ikke pal-review søppel som en del andre "forskere" slår i bordet med. Om man mener at han ikke er kvalifisert eller ikke er en "udiskutabel tungvekter" så har man forlatt vitenskapen og begynt å seile inn i kloakken til desmogblog og resten av de retarderte.

http://members.iinet.net.au/~glrmc/


Carter ble en "person non grata" blant lukkemusklene på CAGW siden da han "avslørte" at global temperatur ikke hadde økt siden år 2000. Man mente vel at dette skulle være klassifisert informasjon.

Trenberth sier slett ikke at 97% av klimaforskerne mener at mer CO2 i atmosfæren vil medføre en eller annen grad av oppvarming. Han sier at 97% mener at klimaendringene skyldes CO2, punktum. Om han da mener 100% eller 80% av endringene skyldes CO2 blir litt vagt. Men at han kan mene 10% eller 30% er helt utelukket.

Quote
Research shows that more than 97% of scientists actively publishing in the field agree that climate change is real and human caused.

Og kilden til det sprøytet er Cook. Hvis en forsker begynner å henvise til Asbjørnsen and Moe og går god for at dette er fakta så knuser man altså sin integritet enten man har politikerhatt eller forskningshatt.

At et "grønt skifte" skal gi en økonomisk opptur er sÃ¥ lang bare luftige spekulasjoner. Tyskland og UK har nÃ¥ begynt Ã¥ kjenne pÃ¥ kroppen denne "økonomiske oppturen" og skrinlegger mange av de planlagte fugledreperene.  At noen bli rike pÃ¥ dette skyldes subsidier til de "grønne" og restriksjoner mot de "slemme". Som samfunn er det et rent undeskuddsprosjekt i overskuelig framtid. Teknologien er rett og slett ikke klar og der finnes ingen troverdig dokumentasjon pÃ¥ at et slikt "skifte" har vært en økonomisk opptur noe sted i verden.
« Last Edit: 29.07.2016, 13:29:04 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 046
  • View Profile
Sv: Pausen er tilbake hos RSS men ikke hos UAH
« Reply #17 on: 29.07.2016, 14:29:59 »
NÃ¥ har du tatt alt for mye tran.

1.RICO kan ikke under noen omstendighet verken stoppe eller hemme forskning på naturlig klimavariabilitet. Både IPCC og enhver oppegående forsker er enig om både istidene, MWP, LIA, osv. At Trenberth mener at kun CO2 styrer klima, og at sol, aske i atmosfæren pluss, pluss, ikke har betydning, er kort og godt ikke tilfellet.

2. Det er pr. definisjon ikke forskning med mindre en følger den vitenskapelige metode. Carter har skrevet flere bøker og en masse artikler om klima. Dette i tillegg til et par fagfellevurderte klimaartikler, han har også ca. 50 fagfellevurderte artikler om ikke klimarelaterte forhold. Den vitenskapelige metode og fagfellevurdering er langt fra perfekt, men der er er foreløpig ikke noe bedre alternativ. Og Carter er en bløffmaker, ingen som mener å vite noe om havstigning kan hevde at havet har steget siden siste istid. Den som vet litt om dette temaet ser umiddelbart bløffen, men det er en effektiv metode for å bortforklare de siste 150 års havstigning. Men den er altså ment for gamle damer med blått hår som skal donere til The Heartland Institute.

3. "Human Caused" er ikke det samme som "Solely Human Caused," hva Trenberth mener om dette, tror jeg ikke han en gang vet selv. Slik jeg forstår han er han usikker på kvantiteten mellom de ulike faktorer, og det er bl.a. derfor jeg har en viss tillit til han.

4. Ikke benytt uttrykk som grønt skifte og lignende, de høres så lite forretningsmessig ut, jeg greier ikke å forbinde Rasmuss Hansen med god butikk. Bruk heller smart, innovativt eller lignende. Med det prisfall vi ser på solpaneler og den levetid de etter hvert får, vil det være ren idioti ikke å benytte dette i stor stil i den tredje verden. Etter søndagsskolen forbinder jeg fattigdom og sult med steder der solen alltid skinner, og det synes jo stort sett å stemme. Og er TESLA og TGV en del av det grønne skiftet, eller er det en del av en lenge etterlengtet teknologisk utvikling? Er vi ikke enige om at Ottomotoren er overmoden for skraphaugen? Det vi ser nå, er begynnelsen på noe som hadde kommet uavhengig av klimaspørsmålet, klimasaken har nok gitt det en boost, men før eller siden hadde det kommet. Og alle nye teknologier vil ha barnesykdommer og startvansker.

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Pausen er tilbake hos RSS men ikke hos UAH
« Reply #18 on: 29.07.2016, 19:31:34 »
Emeritus, jeg er fremdels på ferie. I forrige uke var vi på et skisenter i Norge der vi prøvde alt fra kamikaze-sykling ned fjellsider og golf til rafting og minigolf. Denne uken er vi på Mallorca og ettersom jeg ser på pent.no så var ikke det er dårlig valg. Så for øyeblikket slapper jeg med "Islam, den 11. landeplage" og et glass eller tre ved bassengkanten (ikke tran). Men noen pc har jeg ikke med så googling blir ikke så effektivt.

Nå tror jeg ikke at Trenberth faktisk mener at kun CO2 styrer klima. Problemet er at han ordlegger seg slik at det kan tolkes dit. Og merk at dette er fra en artikkel han har skrevet selv, han kan ikke skylde på at noen har missforstått hva han sa. Et absolutt krav fra aktører innenfor teknologi og vitenskap er at de har et minimum av presisjonsnivå.

Og å referere til Cook og Randers som kvalitetskilder blir litt spesielt, det regner jeg med at du er enig i.

Trenberth virker litt schizofren. I noen uttalelser vedgår han at der er reelle usikkerheter som representerer ukjent terreng. I neste øyeblikk kommer han med skråsikre uttalelser om at "The Science is settled". Når han så underskriver brevet til Obama om at han ønsker en RICO undersøkelse mot de han er faglig uenig med så blir det litt merkverdig.

Jeg er ikke fagmann innefor jus, men det jeg har lest fra de som har uttalt seg om dette er at RICO skulle brukes mot de som stilte spørsmål om CAGW. Altså de som argumentrer for at klimavariasjonene er naturlige. Hva er mener du var hensikten med kravet om RICO undersøkelsen hvis det ikke var for å bruke rettsvesenet til å avgjøre vitenskaplige disputer?

Og til slutt, eksakt hvor har Carter opptrådd som en "bløffmaker" (link)? Jeg antar at du ikke leste korrektur på denne setningen:

Quote
Og Carter er en bløffmaker, ingen som mener å vite noe om havstigning kan hevde at havet har steget siden siste istid.

Mulig du mente "steget monotont"?

Når det gjelder "det grønne skiftet" så mangler vi fremdeles dokumentasjon fra den virklige verden på at det er lukrativt for de som allerede har en kullbasert økonomi. Afrika, som ikke har infrastruktur for fordelig av elektrisk kraft, gjelder neppe som eksempel.
« Last Edit: 29.07.2016, 19:47:13 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 046
  • View Profile
Sv: Pausen er tilbake hos RSS men ikke hos UAH
« Reply #19 on: 29.07.2016, 20:50:32 »
OK, Ryddegutt. Fortsatt god ferie, jeg skal forsøke å sette meg inn i hva RICO sakene dreier seg om, og hva som er grensesnittet mot "lovlig forskning." Men jeg kjenner amerikansk juss godt nok til å vite at enhver uttalelse eller ytring som påstår det ene eller andre faktum, eksempelvis rene rasistiske uttalelser, er omfattet av ytringsfriheten som i USA har svært god beskyttelse.

Havstigning; riktig forstÃ¥tt. Alt jeg har lest om dette, og dette var viten før klima ble noe tema, beretter om et svært stabilt havnivÃ¥ i mange tusen Ã¥r. Og her snakker jeg basert pÃ¥ det jeg har sett med egne øyne. Noen kilometer øst for Ã?lesund sentrum var der et handelssted kalt Borgundkaupangen, nærmest en liten by som var aktiv noen hundre Ã¥r for ca. 1000 Ã¥r siden, men som forsvant pÃ¥ 12 - 1300 tallet. OmrÃ¥det er i dag utgravet og en kan beskue støer og "havneanlegg" som i dag ligger et par meter over flomÃ¥let, og som altsÃ¥ stemmer perfekt med at vi pÃ¥ Vestlandet har hatt en landhevning pÃ¥ et par meter, eller et par millimeter pr. Ã¥r, etter Ã¥r 1000. At hele Ã?lesund kommune ligger pÃ¥ flere øyer, er det ikke mange som vet. Men den største øyen, Uksnøya, er en øy fordi der er et sund pÃ¥ ca. 5 meters bredde benevt Dragsundet som ligger langs europaveien i Skodje kommune et par - tre mil øst for Ã?lesund.  For 1000 Ã¥r siden var dette en flittig benyttet seilingslei, for noen hundre Ã¥r siden ble det til "Dragsundet" fordi de mÃ¥tte dra bÃ¥tene over ved fjære, i dag har Kystverket sprengt sundet Ã¥pent slik at det er seilbart for smÃ¥bÃ¥ter opp mot 30 - 40 fot. Hadde Kystverket latt være Ã¥ sprenge, hadde Ã?lesund vært fastland om et par hundre Ã¥r.