Klimagasser og virkningsgrad samt litt termodynamik

Started by Smiley, 10.09.2014, 17:14:59

Previous topic - Next topic

Smiley

På Wikipedia ligger en liste over klimagasser og hvor mye disse bidrar til drivhus effekten. Vanndamp gir et større bidrag enn CO2. Vann er noe av det mest effektive varmetransport medie vi har i naturen og finnes over alt.
Det fikk meg til å tenke på CO2 sitt varmebidrag i klimadebatten. Det er tusenvis av vann molekyler for hvert CO2 molekyl og siden drivhus effekten av vann er større enn CO2 vil altså vann absorbere mer ir energi over flere frekvenser enn CO2 gjør. Denne energien omsettes til vibrasjoner som varme egentlig er og må da gi vannmolekylet høyere frekvens/temperatur enn CO2 molekylet.
Det er frekvens som gir potensialet og tradisjonel varmetransport tilsier da at vannmolekylet overfører varme til CO2 molekylet, ikke omvendt. Altså vil CO2 virke kjølende da det tar energi fra vanndampen. Det betyr også at hadde ikke ir blitt absorbert av CO2 ville det truffet et vannmolekyl og gitt enda mer varme noe som igjen har redusert potensielt varmebidrag.

Det må være et negativt feedback her og med tanke på at det er 2500 vannmolekyler pr CO2 molekyl er oddsene 2500:1 på at CO2 ikke gir oppvarming!Affen

Grei forklaring, Smiley.

Her er også andre som er enige med deg:

                      (San Francisco) The United States National Aeronautics and Space Administration (NASA)    lowers the Boom on Al Goreâ??s Big Lie that the humble, beneficial gas â?? CO2 â?? causes global warming. NASA states absolutely that Carbon Dioxide (CO2) is a Global Coolant and massively cools the Earth.

http://chemtrailsplanet.net/2013/06/29/nasa-discovers-carbon-dioxide-is-a-coolant-destroys-globalists-warming-myth/

Artikkelen inneholder også en del morsom lesning om "eventyrfortelleren" Al Gore.