Istanbull og terror

Started by Emeritus, 29.06.2016, 02:15:57

Previous topic - Next topic

Emeritus

Dette er mitt andre innlegg på en uke som ikke er klimarelatert. Når dette leses vil alle vite at der har vært en ny terroraksjon, denne gang på Atatürk flyplassen i Istanbul, der jeg selv vandret mellom to flygninger i mai i 2014.

Så til saken. Når skal vesten begynne å angripe kilden til dette. Hvor lenge skal Saudiene finansiere Boku Haram og i virkeligheten være støttespillere til det meste som skjer, mens Obama tar med seg Michelle og blir behandlet som en hvilken som helst annen neger i Riyadh. Hvor lenge skal vi anse det som en seier for menneskerettighetene at FN etter mange års kamp fikk Gulfaraberne til å slutte å kjøpe tre år gamle gutter fra India, for så å trene de opp til kamelryttere fordi de var lette, men når de var åtte år og var for tunge, gikk inn i arbeidsstyrken av slaver i Gulfstatene.

I min fritalenhet har jeg tidvis blitt kalt rasist. Jeg har sannsynligvis visse rasistiske trekk i meg, på samme måte som min hund Killer ikke kan fordra fuglehunder. Men jeg prøver etter beste evne ikke å vise dette, og savner et annet uttrykk for det jeg egentlig misliker.

Hva med kulturist, der finnes en dansk definisjon;

kulturist, (af lat. kultur + fr. turist), turist, der især søger kulturelle oplevelser

men hva med å bygge om dette begrepet til å mene at noen kulturer er mer eller mindre dritt, og at dette er helt lovlig å fremføre.