Brexit

Started by Emeritus, 24.06.2016, 18:51:50

Previous topic - Next topic

Telehiv

Quote from: Bebben on 29.06.2016, 23:25:18
Tele, tar Island Frankrike også, kan hele E�S kollapse, og vi vil bli dradd med i et slags omvendt svenskesug... best å forhåndslagre noen flasker Svartidaudinn, for vi lever i spennende tider!

Som du ser på min nye skråblikkartikkel, er det ikke bare fotballen som truer vår vestlige eksistens - nå kan klimaendringer ha forpurret hele den borgerlige samlivskode! Subsidiært et overdrevet ønske om intens kontraintegrering:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=547.msg3885;topicseen#msg3885

Bebben

Quote from: Ryddegutt on 29.06.2016, 23:23:51
Nina Hjerpset-Ã?stlie har en lesbar artikkel rundt dette:

QuoteHvis Jonas Gahr Støres besynderlige skriftstykke er symptomatisk for hans og Arbeiderpartiets evne til Ã¥ trekke nødvendig lærdom av Brexit â?? ja, da opplever jeg uro for resultatet av neste Stortingsvalg.

https://www.rights.no/2016/06/jonas-gahr-stores-opplevelser/


Støre er selvfølgelig ute etter å innkassere litt politisk mynt på Brexit, men det betyr ikke automatisk at alt han sier er håpløst. Jeg synes artikkelen i HRS er ensidig på sin måte - Brexit identifiseres i litt for stor grad med deres egen kampsak.

Jeg har imidlertid sansen for Brendan O'Neill, gjengitt samme sted.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

#47
Det første innlegget du/dere (Ryddegutt, Bebben og Telehiv) har linket til, kan jeg i stor utstrekning si meg enig i, det andre var litt mindre konsistent. Jeg opprettholder det jeg har hevdet hele tiden, at denne saken aldri skulle ha vært lagt ut til folkeavstemning.

Hele Europa, og det gjelder alt fra "eliten" til "snackbarslufsene," ser at den innvandring vi har hatt de siste tiårene er ødeleggende, og at terminologien burde skjerpes, og at Trine Schei Grande, Audun Lysbakken og en del andre burde ha blitt stilt til ansvar på en langt mer direkte, konkret og kompetent måte. Og dette gjelder i høyeste grad Jonas Gahr Støre som nå begynner å spille på at en betydelig del av hans velgere ikke har norsk etnisk bakgrunn, og at uttalelsene begynner å farges av det. Dette siste poenget burde ha blitt aksentuert langt sterkere av AP's motstandere, hvis "snackbarslufsene" enda klarere ser at AP kjører et dobbeltspill, som de ikke kommer seg ut av uten å velge side, hadde det vært til stor hjelp. Så det eneste spørsmålet jeg har igjen er; hvorfor synes en så stor del av "eliten" ikke å se dette. Tørr det ikke se det, er de redd for ikke å få FN - jobber hvis de ivaretar sine nasjonale interesser ved å være klare på dette, eller ser de det ikke i det hele tatt? Eller er de redde for at hvis de er klare og tydelige på dette, så vil det gjøre "snackbarslufsene" enda mer fiendtlige innstilt, og at de er redde for å "legalisere" alles bekymringer, og på den måten bare utsetter et enda større clash, når dette blir så åpenbart at det bare må handles og virkemidlene kan bli virkelig grisete?

Vel, hva er det vi snakker om? Jo, at Brexit i all hovedsak er en innvandringsavstemning, og at problemet vil bestå. En stor del av velgerne trodde at dette skulle løse muslimproblemet i tillegg til alle polakkene, og kommer til å bli veldig skuffet.

Ryddegutt, som i likhet med meg har Winston som politisk helt, har sitert uttalelsen om at han ikke viste om noe bedre (enn demokratiet), en uttalelse som ikke kom fra han, men var mer et sitat;

https://richardlangworth.com/worst-form-of-government

Men denne kommer fra Winston himself;

QuoteThe best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter. 


Bebben

En meningsmåling etter folkeavstemmingen finner at muligheten til å lage sine egne lover var viktigere for Leave-siden enn innvandringsspørsmålet:

Quotethe ability of Britain to make its own laws is cited by Leave voters as the most important issue when deciding which way to vote (53%), ahead of immigration (34%).

http://www.comres.co.uk/polls/sunday-mirror-post-referendum-poll/

Så ifølge denne målingen var innvandringsspørsmålet nok viktig, men ikke enerådende og heller ikke viktigst.

På den andre siden fant jeg en interessant artikkel i Spiked Online av en Chris Bickerton, "lecturer in politics at the University of Cambridge", som har en annen vinkling på EU enn den "ansiktsløse" overnasjonale styringen som EU-skeptikere flest ofte forfekter:

QuotePro-Brexit figures such as Boris Johnson and Michael Gove argue that a UK exit from the EU will solve many of the problems of the British body politic. A pristine national democracy will emerge after years of being subjected to the tyranny of Brussels. This is nonsense. There is no Brussels superstate trampling on British democratic freedoms. The EU represents the external manifestation of a domestic crisis of politics. Unable to rely on authority generated by a relationship between the state and society, governments across Europe have relied increasingly on the EU as a place where they can rule at a distance.

Hovedpoenget hans er altså at regjeringene i EU-landene er i utakt med, eller har dysfunksjonell kontakt med, de samfunnene de styrer, og bruker EU som taktikk for å "styre på avstand". EU har ikke den makten som svært mange tror, det er en luftspeiling!

Men han mener følgelig at Brexit ikke innebærer noen automatisk gjenopprettelse av et sunt forhold mellom de styrende og folket, men at det er et vilkår for at noe sånt skal kunne skje. Read the whole ting...

http://www.spiked-online.com/spiked-review/article/the-eu-mirage/18383#.V3Tc75Dr32c

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

For det første hadde det vært interessant å se hvilke lover de 53% mener at GB ikke kunne lage selv. Samfunnet reguleres jo stort sett av lover og forskrifter, så at en ikke kan lage egne lover sier i grunn svært lite om hvilke samfunnsområde velgerne er utilfreds med. Jeg tror du mistolker denne meningsmålingen, ser du på hva de de to statsministerkandidatene fremhever som sine viktigste prioriteter, ser du på hva Cameron sa da han møtte de øvrige EU - ledere på torsdag, er det ikke tvil om hva som er EU's helt sentrale problem nå. Nemlig at store og brede befolkningsgrupper føler seg fremmedgjort, der de opplever at lokalsamfunnet og arbeidslivet endres på en måte de ikke har innvirkning på, og der dette fra politikerne begrunnes med at "reglene er bare slik, og vi kan ikke gjøre noe med det." Altså det motsatte av demokrati, folk flest vil gjøre noe med det, men suvereniteten er på dette området fratatt nasjonalstaten. Dette på samme måte som vi i Norge og resten av Europa har en kriminalitetsutvikling som folk flest ser konturene av, men der tidligere KRIPOS sjef Arne Huuse av den tids AP regjering ble nektet å offentliggjøre hvilke etniske grupper som stod bak en helt uforholdsmessige deler av bl.a. voldskriminaliteten og overfallsvoldtektene i Norge. Dette vet og forstår folk, men Schei Grande, Lysbakken og Støre mener at dette er informasjon den gemene hop ikke har noe behov for å ha. Og dette må nå EU ta tak i som et demokratisk grunnleggende problem, de har nå fått en ny varm potet i fanget etter at valget i �sterrike i dag ble opphevet av den østeriske forfatningsdomstolen.

Bebben

Quote from: Emeritus on 01.07.2016, 20:28:09
For det første hadde det vært interessant å se hvilke lover de 53% mener at GB ikke kunne lage selv. Samfunnet reguleres jo stort sett av lover og forskrifter, så at en ikke kan lage egne lover sier i grunn svært lite om hvilke samfunnsområde velgerne er utilfreds med. Jeg tror du mistolker denne meningsmålingen, ser du på hva de de to statsministerkandidatene fremhever som sine viktigste prioriteter, ser du på hva Cameron sa da han møtte de øvrige EU - ledere på torsdag, er det ikke tvil om hva som er EU's helt sentrale problem nå. Nemlig at store og brede befolkningsgrupper føler seg fremmedgjort, der de opplever at lokalsamfunnet og arbeidslivet endres på en måte de ikke har innvirkning på, og der dette fra politikerne begrunnes med at "reglene er bare slik, og vi kan ikke gjøre noe med det." Altså det motsatte av demokrati, folk flest vil gjøre noe med det, men suvereniteten er på dette området fratatt nasjonalstaten. Dette på samme måte som vi i Norge og resten av Europa har en kriminalitetsutvikling som folk flest ser konturene av, men der tidligere KRIPOS sjef Arne Huuse av den tids AP regjering ble nektet å offentliggjøre hvilke etniske grupper som stod bak en helt uforholdsmessige deler av bl.a. voldskriminaliteten og overfallsvoldtektene i Norge. Dette vet og forstår folk, men Schei Grande, Lysbakken og Støre mener at dette er informasjon den gemene hop ikke har noe behov for å ha. Og dette må nå EU ta tak i som et demokratisk grunnleggende problem, de har nå fått en ny varm potet i fanget etter at valget i �sterrike i dag ble opphevet av den østeriske forfatningsdomstolen.

Sent svar, etter at Forza Italia omsider måtte bite i gresset... litt overraskende, ettersom jeg hadde tippet at hvis Italia kom seg ut av ekstraomgangene med uavgjort, ville de senke Panzer-divisjonen på straffekonk, og slik så det ut til å gå ... en stund. Brexit, Itexit, who's next...

Jeg sliter litt her med å forstå hva du vil fram til, ettersom jeg stort sett er enig i det du sier her, særlig at

Quote(...) er det ikke tvil om hva som er EU's helt sentrale problem nå. Nemlig at store og brede befolkningsgrupper føler seg fremmedgjort, der de opplever at lokalsamfunnet og arbeidslivet endres på en måte de ikke har innvirkning på, og der dette fra politikerne begrunnes med at "reglene er bare slik, og vi kan ikke gjøre noe med det." Altså det motsatte av demokrati, folk flest vil gjøre noe med det, men suvereniteten er på dette området fratatt nasjonalstaten.

Men jeg forstår det slik at du er en varm tilhenger av EU, og at dette derfor er EUs "sentrale problem". Mens ditt eget og andre EU-tilhengeres sentrale problem synes å være at folket mange steder og velgerne i England oppfatter at det er EU selv som er det sentrale problemet. Bickerton mener at det det i realiteten er en illusjon at beslutningene er flyttet ut av landene, og at det grunnleggende problemet er forholdet mellom den politiske "klassen" og samfunnet i det enkelte land, men det er ikke et lett poeng å kommunisere, selv om jeg antar en dyktig politiker vil kunne greie det. Eller kanskje jeg tar feil - det er lett å kommunisere, men det gjøres ikke på grunn av motvilje og eller manglende innsikt blant de PK.

Ellers så jeg i forbifarten i dag at det skulle holdes en demonstrasjon mot Brexit i London. Jeg må si jeg finner det spektakulært at folk som antakelig oppfatter seg selv som å være "more equal than others", demonstrerer mot demokratiet. Hørte jeg Voltaire snu seg i sin grav?


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

#51
QuoteMen jeg forstÃ¥r det slik at du er en varm tilhenger av EU, og at dette derfor er EUs "sentrale problem". Mens ditt eget og andre EU-tilhengeres sentrale problem synes Ã¥ være at folket mange steder og velgerne i England oppfatter at det er EU selv som er det sentrale problemet. 

Ja, jeg er en sterk tilhenger av EU som politisk og økonomisk idè. Vi består nå av under 10% av verdens befolkning men har rulet verden de siste 1000, før El Gringos* overtok for ca. 60 - 70 år siden. Og du har rett, EU's sentrale problem er samtidig en utfordring til den humanistiske tradisjon som gjør at jeg er en sterk EU tilhenger. Men en behøver ikke å være spesielt oppvakt for å forstå at med det tempoet Europa nå endres med mennesker som kommer fra uopplyste stammesamfunn, som i tillegg har det handicap at de er indoktrinert av en religion som bygger på føydale og patriarkalske prinsipper, vil gjøre den Europeiske kulturen ytterligere tannløs. Vi benytter nå tiden på å vise forståelse for at store deler av de som kommer til Europa finner det helt naturlig å skjære fitta av sine døtre. En tradisjon vi aldri har hatt, og da nevner jeg bare i en bisetning at kvinner var likestilte i Norge for 1000 år siden, og at vi var blant de første land i verden som rev oss løs fra mørketiden ved å gi kvinnene stemmerett.

Den protesten vi har sett i England er for alle praktiske formål et resultat av innvandring. Engelskmennene, og til dels Nederlenderne, Franskmennene og Belgierne, har hatt dette gående i ti - tjue år lengre enn resten av Europa. Og dette fordi de var kolonimakter og måtte ta sin skjerv av dette allerede på 50, 60 og 70 - tallet. Men får nå den andre bølge av fattige NAV-søkende innvandrere fra Litauen og det som verre er, og lurer på om det aldri skal ta slutt. Men sannheten er jo at EU- reglene bare er en brøkdel av dette problemet. Hovedproblemet ligger i de humanistiske prinsipper om asyl og menneskerettigheter vi Europeere bygget ut på slutten av 40 og begynnelsen på 50-tallet, der vi bl.a. etablerte asylprinsippet. Men dette var jo aldri ment å "beskytte" enhver lommetyv fra Marokko som mener at han ikke får en rettferdig rettergang i Marrakech etter å ha rappet lommeboken min, og på basis av dette kan oppholde seg i Europa i årtier med fulle sosial rettigheter som "asylsøker."

* siden du bl.a. er spansk translatør, er riktig spansk: Los Gringos?

Bebben

Los gringos er korrekt... vanligvis brukt av latinamerikanere om de engelskspråklige som holder til nord for Storelva, unnskyld Río Grande...
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

I et intervju med VG sier Trine Schei Grande at det var "gamlingene" som stemte for Leave i Brexit:

QuoteI den britiske brexit-avstemningen var det gamlingene som fratok ungdommen kontrollen over sin egen fremtid, sier Grande, og viser til at de unge velgerne ville bli i EU, men de eldre var flere, og vant flertallet for å ta Storbritannia ut av EU.

Men så vidt jeg har fått med meg var bildet litt mer nyansert, og ungdommen var sofavelgere.... Når blir man forresten en "gamling"? Grande selv nærmer seg 50, kanskje alderen har begynt å prege synspunktene hennes allerede? Hun er vel snart så gammel at hun kan bli kalt "ungdommelig"...

Grande vil gi stemmerett til 16-åringer og på den måten frata de eldre makt, med den begrunnelsen at det er de yngste som har lengst igjen å leve på jorden. Men det slår meg at f.eks. 5-åringer har enda lenger igjen enn 16-åringer. Ja og så er det alle disse som ikke er født ennå, og som de grønne klimamestrene med den største selvfølgelighet hevder å representere, som om de hadde reist i tid og innhentet behørige fullmakter.

En aforisme brukt i en film nylig slår meg som passende: God dømmekraft får man av erfaring, og erfaring får man av dårlig dømmekraft. De fleste 16-åringer vil nok ha litt å vinne på mer erfaring. Spørsmålet er kanskje heller om dette vil hjelpe Schei Grande, eller om hun rekker å få det før hun plutselig sitter der som en "gamling".


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

Kaoset synes nå komplett, May lyste ut nyvalg for å markere overfor Europa at hun har folket bak seg, så går hun hen og mister det flertallet hun hadde i Parlamentet.

Jeg var en tur til Aberdeen på onsdag dagen før valget og hadde et par møter der. Dette var næringsdrivende som eksporterte ikke bare til EU, men også en del til resten av verden, og er rasende over denne beslutningen. Selv om Aberdeen er Scotland, ble det hevdet at denne holdningen er gjeldende for omtrent alt av næringsliv i GB som driver eksport av et eller annet slag.

Forhandlingene skal begynne om 11 dager og noen briter vil utsette de, mens EU presser på. En kan være temmelig sikker på at EU kommer til å tyne britene for å unngå at andre land prøver seg på det samme. At Trump også synes fullstendig upålitelig har ikke gjort situasjonen bedre. GB kan utenfor EU ikke spille den semistormakten de gjorde i EU, der de dels kunne spille på The Empire og dels hevde å representere 400 mill. Europeere. Så verste fall blir NATO svekket og Europa driver bort fra USA, EU fortsetter og får etter hvert ryddet i eget hus. Det er nå en helt annen holdning til innvandring i Europa enn for et par år siden.

Alle Polakkene og Litauerne britene vil kaste ut, og som for mange var motiverende for valget, kommer til å måtte forbli som en del av Brexitavtalen, britene har en masse statsborgere som arbeider i EU land, og det blir umulig å argumentere for at de skal ha fulle rettigheter i EU, men ikke omvendt.Emeritus

#55
Det er stille på Brexitfronten her på forumet. Jeg er vel den eneste som konsekvent har hevdet at dette var tåpelig, ugjennomtenkt og i stor grad bygget på forestillinger om at nå skulle de bli kvitt alle innvandrere og bringe "The Empire" back. Og der jeg i tillegg har en kjensle av at begeistringen her på forumet delvis også er begrunnet med at en del sentrale brexitere var klimaskeptikere.

Det siste halvåret har vært en serie med negative meldinger. De opererer uten mål og mening, og færre og færre ser poenget siden polakkene fortsatt for bli sammen med resten av EU-borgerne. De eneste de kan skjerpe innvandringen mot er de utenfor EU, og som vi vet, har GB i årtier tatt i mot millioner fra sine tidligere kolonier, altså ikke relatert til EU i det hele tatt.

Men de nekter å gi seg, de skal ut, men de vet ikke hvordan de skal komme seg ut. De forsøker å utsette alt mulig, dette samtidig som Scotland og Irland lurer fra innsiden, vi snakker her om en to fronts krig der de bare veiver omring og lar Borris og Theresa se ut som de er fra to vidt forskjellige partier og kontinenter, mens jeg altså snakker om statsministeren og utenriksministeren i samme regjering.

Det drypper stadig vekk problemer som ingen har tenkt på, her er en;

https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/14/honda-uk-warns-mps-of-consequences-of-leaving-eu-customs-union

translator

Imens har konsekvensene av Brexit begynt å vise seg. Siden London ikke lenger blir med i EU kan byen ikke være EUs finanshovedstad. Kampen har stått mellom en rekke byer: Praha og Warszawa falt ut i første runde, Frankfurt am Main i andre, mens det i den tredje og avgjørende runden sto mellom Dublin og Paris. Avgjørelsen er tatt. Paris er EUs nye finanshovedstad. Exit City.

https://www.aftenposten.no/verden/i/0dMw2/Paris-haper-a-bli-det-nye-London-etter-brexit
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-bankenaufsicht-101.html
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Emeritus

#57
Det bare baller på seg, de mistet også European Medicines Agency til Amsterdam;

https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/20/london-loses-european-medicines-agency-amsterdam-brexit-relocation

At GB mister EU institusjoner kom vel neppe som noen overraskelse selv om det ikke var noe tungt tema i valgkampen. Det som er langt verre er denne;

https://www.theguardian.com/law/2017/nov/20/no-british-judge-on-world-court-for-first-time-in-its-71-year-history?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=253234&subid=11868529&CMP=EMCNEWEML6619I2

Uten støtte fra EU, tapte GB sin mer eller mindre selvsagte "faste" plass i den internasjonale domstolen i Haag.

QuoteThis is the second time the UK has been humiliated at the UN in recent months, amid signs that some EU nations no longer feel the need to automatically support an isolationist former partner.   

Og det kan bli verre, det det vises til i sitatet ovenfor, er at Mauritius har fått aksept for at suvereniteten over noen øyer i det indiske hav skal prøves av domstolen. Dette er en temmelig grotesk historie i seg selv. Britene annekterte disse øyene rett før Mauritius fikk selvstendighet og bare tvangsflorflyttet urbefolkningen slik at GB kunne leie ut Diego Garcia til amerikanerne som en av deres globale nett av bombeflybaser. Dette er en av de verre eksempler på at vesten bare har tatt seg til rette, og det som gjør dette ekstra ille, er at det har skjedd i vår tid - på seksti tallet og utover - og at de som ble tvangsforflyttet lever fortsatt og kjemper sin sak. Uten hjelp av EU og med et svekket USA, er det større risiko for at GB vil få oppleve payback time, enn imperial glory.