Tord Liens liberalistiske energilovforslag vil 4-6 doble strømprisene våre?

Started by Telehiv, 11.05.2016, 10:00:02

Previous topic - Next topic

Telehiv

Signaturen "Trondhjem" på VGD har forstått galskapen i ny energimeldingHer på klimadebatt unngår vi sensur så langt det er forsvarlig, og vi er gjerne rause med å gi spalteplass til dem som har noe på hjertet.
Jeg tillater meg derfor å sitere innlegget til en av de mest innbitte opponentene mot IPCC-skepsis på VG Nettdebatt, nemlig signaturen Trondhjem. Han skriver ofte uvanlig lange og utfyllende kommentarer på VGD, og i denne saken syns jeg han fortjener ros:

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding ( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952/?ch=1&q= ) med forslag til ny energilov som bla. går ut på at det skal bli et klarere skille mellom å drive et kraftverk og å drifte strømnettet. Ikke overraskende ønsker regjeringen en deregulering av strømnettet for å åpne for private aktører og få inn mer konkurranse på nettsiden. Dette skal gjelde både innenriksstrømnettet og utelandskablene:

"Regjeringen vil legge til rette for at et mer mangfoldig aktørbilde og økt konkurranse skal bidra til rasjonell utvikling av overføringsforbindelsene til utlandet. Regjeringen har derfor fremmet en stortingsproposisjon med forslag om at også andre enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser for kraft. "
Det er flere høringsinstanser som har uttrykt skepsis til å fjerne Statnetts monopol på å legge og drifte overføringskabler til våre naboland. Olje- og energiminister Tord Lien avfeier denne bekymringen ( http://www.dagsavisen.no/innenriks/tar-krafttak-for-flere-private-1.717018 ) med at konkurranse er bra fordi det gir kundene billig strøm:
"â?? I dag mÃ¥ Statnetts kunder, som er oss alle, ta regningen for kablene. FÃ¥r du private aktører vil du fÃ¥ ned risikoen og den finansielle eksponeringen for norske kraftkunder og kostnaden for hver kabel vil gÃ¥ ned. Regjeringen tror pÃ¥ konkurranse, og det bør ikke overraske noen. Vi tror flere aktører vil ta i bruk nye teknologier som fÃ¥r kostnadene ned, sier Lien "
Mon det? Om jeg ikke husker feil har vi i dag utenlandskabler nok til å eksportere/importere maksimalt 6 GW elektrisk kraft, mens vannkraften vår kan maksimalt produsere 29 GW. Dette betyr at dagens Norge er å regne som et "skatteparadis" på strømsiden fordi vårt strømmarked er dominert av svært billig vannkraft som ikke lar seg overføre til andre markeder hvor strømprisen er høyere.
I følge EU-kommisjonens kvartalsrapport var strømprisen i Norge i tredje kvartal i 2015 pÃ¥ ca. 1/4 av gjennomsnittet for EU-omrÃ¥det. (Se figur 10 pÃ¥ side 11 her: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q3_2015.pdf ).  England hadde en strømpris pÃ¥ nesten 6 ganger den norske. Her ser vi hvilken velsignelse vannkraften er - om vi fÃ¥r beholde den selv.
Når regjeringen nå legger om kraftmarkedet slik at det skal bli mere private aktører både på strømproduksjon og i drift av nettet, kommer selskapene garantert til å gjøre det de kan for å kunne selge norsk vannkraft på det europeiske kontinentet hvor de kan få 4 - 6 ganger så mye for den i forhold til hva de kan få i dagens norske marked som er dominert av ikke-uttransporterbar vannkraft.
Effekten av regjeringens "privatisering" av utenlandskablene kommer derfor til å bli den stikk motsatte for norske strømkunder. Strømprisen i Norge kommer til å bli harmonisert med EUs strømpris, dvs. du og jeg kan belage oss på at strømregningen vår blir opptil 4 - 6 ganger høyere enn i dag. Vi kan like godt venne oss til dette med en gang fordi regjeringen er sikret flertall av Venstre. Denne loven blir etter alt å dømme vedtatt av Stortinget.
Det positive med en så høy markedspris på strøm i Norge er at den vil gjøre norskprodusert vindkraft lønnsom uten subsidier. Da vil markedskreftene sørge for å få fortgang i utbyggingen av vindkraften i Norge i stor skala fordi utenlandskablene sørger for at vi kan ta i bruk de gunstige vindforholdene i vårt land til å skape en ny stor eksportnæring.
Konkurranseutsettingen av nettkablene gir oss ikke bare en flerdoblet strømregning, vi får og en masse vindkraftparker med på kjøpet. Konkurranse er en flott ting dere.


Vi inviterer samtidig Trondhjem til Ã¥ delta i debatten ogsÃ¥ her pÃ¥ forumet om han ønsker det. Vi trenger litt motstand for Ã¥ fÃ¥ trøkk i debattene, og Trondhjem er en av de sjeldne pÃ¥ varmistsiden - selv om jeg stort sett er uenig med ham - som prøver Ã¥ argumentere noenlunde saklig for sine syn. Jeg tror derfor jeg kan love at forumadmin vil sikre at du fÃ¥r OK behandling  ;D

Telehiv

Jeg syns personlig denne problematikken er ekstremt viktig for Norges framtidige levekostnader, og også nasjonens energiforsyningssikkerhet (dog omvendt av hva Tord Lien definerer som forsyningssikkerhet).
Jeg tillater meg derfor å ta denne debatten på VGD videre, for en av debattantene har reagert på Trondhjems innlegg med å spørre:

Skal jeg tolke innlegget ditt at du ønsker en høyere kraftpris velkommen, slik at vindkraften får vind i seilene, eller mener du det er en forbannelse at kraften blir dyrere?

Trondhjem svarer til dette:
Jeg lot det med vilje være tvetydig hva jeg mener om denne lovendringen i åpningsinnlegget.
På den ene siden er mener jeg det er prinsipielt galt å bruke markedsliberalistiske løsninger for å sikre en så (bokstavelig talt) livsviktig ressurs som tilgang til energi. Dette mener jeg av samfunnsberedskapsmessige grunner bør og skal være en oppgave for staten under 100 % kontroll av staten. Dessuten liker ikke jeg noe mer enn andre at strømregninga mi blir flerdoblet. Av ren egeninteresse skulle jeg gjerne sett det annerledes.
På den annen side ser jeg og aksepterer at verden står overfor et kombinert energi og klimaproblem som vil medføre dyptgripende endringer i energisektoren i vår del av verden (og i alle andre deler) uavhengig av om det er staten eller privat næringsliv som har kontroll over energimarkedet.
Klimaproblemet innebærer blant annet at dagens norske strømmarked som domineres av et overskudd av "innelåst" billig vannkraft kommer til å bli borte uansett fordi i dag dekkes kun rundt halvparten av vårt energiforbruk med elektrisk kraft, den andre halvparten er fossile brensler. Og det er ikke på langt nær nok vannkraftreserver i Norge til at billig vannkraft kan ta over for de fossile brenslenes andel. Det jeg sier her er at jeg tror våre lave strømpriser ikke vil vare enten vi får denne energiloven eller ikke - den kommer antagelig bare til å fremskynde en unngåelig prisøkning på elektrisk kraft.
En positiv effekt av fortgangen i økningen av energiprisen er at det norske samfunnet får mulighet til å kapre en andel av morgendagens energiforsyning. Vi har en lang kyst og en virkelig digert havområde med svært gunstige vindforhold og kan bli en storeksportør av elektrisk kraft til kontinentet som gir oss et solid og varig levebrød. I dag er det ingen som tør satse på vindkraft i Norge (utenom kvoten som kom inn under de grønne sertifikatene) fordi overskuddet av "strandet" vannkraft gjør at strømprisen i det norske markedet er ekstremt billig.
Jeg er utelukkende positiv til vindkraft (og annen fornybar kraft) fordi en massiv utbygging av disse energiformene er eneste mulige måte vi kan løse klimaproblemet på (atomkraften kunne også vært det om det var nok fisjonerbart uran i verden).
Jeg er m.a.o. ambivalent til denne energiloven. Jeg liker ikke dens begrunnelse og at den gjør strøm til et standardprodukt på et marked som styres av tilbud og etterspørsel. Men jeg liker konsekvensen at dette antagelig baner vei for massiv satsing på vindkraft i Norge.


Litt senere kommer Trondhjem med en utfyllende kommentar til excon2 som kommenterer:
Over 90% av kraftproduksjonen I Norge er eid av kommuner, fylkeskommuner og av staten selv

Trondhjems svar her bør absolutt siteres:
Ja heldigvis. Det betyr at de store fortjenestene i denne sektoren kommer det norske samfunnet til gode. Men dette er pÃ¥ tross av Høyre og FrPs ønsker. Disse partiene har i mange Ã¥r ivret sterkt for massiv privatisering av bÃ¥de kommunale og statlige kraftselskaper. 
Heldigvis har de andre partiene til nå klart å stanse den verste iveren fra H og FrP fra å gi bort arvesølvet vårt til søkkrike private kapitalister i innland og utland. De klarte å solgt en del kommunale kraftverk. Jeg er dessverre redd for at den neoliberalistiske ideologien som sier at privat frimarked er best uansett er så rotfestet i H og FrP at disse partiene har slett ikke gitt opp få solgt vekk våre felles naturressurser til private rikfolk for en slikk og ingenting av deres virkelige verdi.


Her må jeg bare si meg hjertens enig; jeg er rystet over de to høyrepartiers gjentatte vilje til å prøve å loppe folket for de fabelaktige vannressurser vi (fremdeles) disponerer som et nasjonalt felleseie - og folks generelle totale uvitenhet om hva som foregår. Denne gangen frykter jeg derfor at de lykkes mer enn folk forstår alvoret i.

PS: Om dette skulle føre til mer diskusjon på denne tråden (vi er jo bl.a. midt inne i Bebbens interesseområder) så håper jeg at vi klarer å holde sak og klimateknisk fornuft i trygg avstand fra politisk overbevisning (om ikke Tord Lien, altså FrP m/Høyre på slep, klarer det med sin ekstremliberalistiske energilov). Personlig er jeg pragmatisk sosialdemokrat og er mer interessert i langvarig vett og forstand for våre samfunnsløsninger enn kortsiktige og populærpolitiske hickups.


Telehiv

Når selv en råkapitalist som Spetalen roper varsku om dette, bør folk faktisk forstå hva som er i ferd med å skje:

http://e24.no/makro-og-politikk/spetalen-naivt-aa-bygge-stroemkabel-til-utlandet/23319734Så når for eksempel NHO ryggdekker Høyre/FrP i dette med argumentet om at det vil "trygge vår fremtidige energisikkerhet", så er det så snudd på hodet at man kan grine:

For når der er nok kabelkapasitet til å sende enda mer ut av landet til 4-6 ganger prisen her hjemme, hva skjer da?
Jo:
1) Man sender ut alt de nye utenlandskablene tåler
2) Når dammene våre er tomme må vi betale den prisen kontinentet forlanger for å levere til oss....(dette har vi allerede sett starten på før)

Dette blir et mareritt, der vi nå skal rigges til å dele andre lands rådyre energisituasjon.
Og næringslivet, forstår de egentlig hva som skjer?

Nei, her er det bare en ny lovgivning MOT dette som kan hindre en total nedbryting av norsk konkurransekraft innen energikrevende industri.

Ryddegutt

I 2006 uttalte Professor Hans Faanes ved NTNU i Trondheim:

"Det koster mellom tre og fire øre å produsere en kilowattime i et nedbetalt vannkraftverk, mens den gjennomsnittlige spotprisen på strøm i fjor lå på cirka 25 øre"

http://fagbladet.no/artikkel-6.91.15218.f221c24c11

Er der noen som fremdeles lurer pÃ¥ hvorfor politikerne støtter CO2-hysteriet med alle midler. Men disse politikerne er ikke fornøyd med en avanse pÃ¥ "bare" 1000%. Deres vÃ¥te drøm er at strømmen i Norge skal koste det samme samme som i Tyskland og Danmark slik at avansen kan komme opp i 10 000%. Dette er altsÃ¥ penger som bl.a gamlemor i et trekkfullt gammelt hus skal betale fra sin minstepensjon. 

By the way, forbrukerne i Tyskland kan kjøpe norsk gass levert på husveggen hos dem for mindre enn det norske forbrukere betaler for sin strøm, inkl nettleie, i Norge.

"This statistic shows the natural gas prices for household end users in Germany semi-annually from 2010 to 2015. In the first half of 2015, the average natural gas price for households was 6.76 euro cents per kWh."

http://www.statista.com/statistics/418009/natural-gas-prices-for-households-in-germany/