Kostnadseffektiv oljeutvinning: Realitetene om norsk sokkels konkurranseevne

Started by Telehiv, 01.05.2016, 22:09:06

Previous topic - Next topic

Telehiv

Norsk sokkel ineffektiv og ulønnsom ifht andre oljeregimer?!

Jeg er etter hvert overmettet av de useriøse påstandene fra særlig Statoil om hvor dyre leverandørene er på norsk sokkel (som unnskyldende ledd i deres stadig mer desperate kostnadskutt for å etterfylle tapene i utlandet).

Dette i kor med den Ã¥ndsforlatte ultramarkedsliberalistiske regjeringen vi har nÃ¥ med en oljeminister som fremdeles hevder at "der er ingen krise i norsk oljeindustri" (etter at offisielt 35.000+ er satt pÃ¥ porten, uoffisielt nærmere det dobbelte, der mange har glidd "sømløst" over i andre næringer uten Ã¥ komme med i statistikken). Regjeringsargumentene er som hos Statoil: Norsk oljeindustri er "overbetalt" og "for kostbar", "har for gode arbeidsavtaler", "for god arbeidsmiljødekning", osv. 

Disse aktørene får stort sett uimotsagt videre hevde, pga. en bevisstløs norsk journaliststand som savner ethvert historisk idiotsammenligningsgrunnlag, at norsk sokkel har "priset seg ut av markedet", at "norske regler, arbeidsmiljøbyråkrati og lønninger må angripes og reduseres hvis norsk oljeindustri skal overleve".

Sannheten er imidlertid at norsk oljeindustri er så kostnadseffektiv at det koster mindre enn halvparten av UK-sektor å utvinne et fat olje.

I klartekst: I forhold til den øvrige vestlige verden har ikke den påståtte leverandøroverfloden gjort annet enn å sette Norge i en særposisjon som det mest effektive vestlige oljeregime. Altså stikk i strid med det vanlige hjernetomme gnålet fra operatørselskapsorganisasjonen Norsk Olje & Gass, samt NHO og deres lidelsesfeller.

Det er derfor nødvendig å legge ut en global og korrigerende oversikt for de faktiske realiteter:

1. Hva koster det å produsere 1 fat olje i Norge vs. andre land?
2. Kapitalutgiftene?
3. Produksjonskostnader?
4. Admin/transportkostnader?
5. Skattebelastning pr. fat?

Se på disse grafene:
Jeg tror dere vil få et lettere sjokk når dere går inn på denne linken, og ser hva som er virkeligheten:
Link: http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/?mod=e2tw

Jeg håper de fleste nå har revidert sitt syn om hvor mye billigere det er i UK-sektor? Og hvor "bortskjemt", "ineffektiv" og "kostbar" norsk oljeekspertise er?


Hva er igjen å produsere på norsk sokkel?
Her er de kjente reserver vi har igjen å produsere fra norsk sektor (vær obs på at nye funn og ny utvinningsteknologi kan endre bildet fortløpende):Dette i kontrast til dagens produksjonsbilde (Statfjord fremdeles størst, men i en svært moden fase):


Oransje farge indikerer olje og naturgass som gjenstår å produsere

Smiley

Jeg tar det for gitt at du aldri har hatt noe med et oljeselskap å gjøre bortsett fra å fylle bensin.

Norsk oljeindustri er dyr og ineffektiv, ikke bare fordi oljen vår er vanskelig å komme til.
Norske selskaper har et enormt byråkrati. Prøv å få penger ut av Statoil. Det tar nesten et år og må godkjennes av en haug med instanser før en regning kan betales.
Bare noe så banalt enkelt som å laste en palle på en bil tar mer enn 30 min på samtlige av de store oljeselskapene. Og det involverer minst 3-4 personer.
De små private bedriftene fikser det på 5 min og med en person.

I Norge bygger man alltid dyrt og flott. Det gir lang levetid og lave vedlikholdskostnader. På Britisk sektor velger man tradisjonelt billigere mekaniske løsninger som er mer arbeidskrevende og har høyere vedlikeholdskostnader.

HMS byråkratiet i norsk olje industri er enormt. Betydelig større enn nødvendig. Nesten en tredel av de ansatte jobber med papirflytting, ikke produksjon.
I flere Norske selskaper er det ulovlig å gå med varm kaffe, ulovlig å gå i trapper uten å holde seg i rekkverket og man må alle parkere ved å rygge inn i parkeringslommen.

Vi har laget oss så ineffektive og dyre at straks en nordmann har tatt i noe som helst her på berget så er vi utkonkurert av østen.

Og går vi tilbake til pallen igjen så kommer det ut ikke mindre enn 10 A4 ark pr palle hvis det er fast gods. Er det flytende og farlig snakker vi 30-40 A4 ark på engelsk og norsk.
Og manglet et norskt ark blir hele driten returnert igjen.

Greier vi å kutte kosnadene med 25% vil vi være særdeles attraktive. Nordsjø olje er av bedre kvalitet enn den fra �sten. Greier vi derimot ikke å kutte kostnader fortjener norsk oljeindustri å dø! Det er nemlig mye daukjøtt som kan skjæres bort.

Telehiv

Quote from: Smiley on 02.05.2016, 17:59:18
Jeg tar det for gitt at du aldri har hatt noe med et oljeselskap å gjøre bortsett fra å fylle bensin.

Norsk oljeindustri er dyr og ineffektiv, ikke bare fordi oljen vår er vanskelig å komme til.

Smiley,
det du tar for gitt om meg og kunnskap om oljeindustrien er dessverre ikke helt korrekt, men la nÃ¥ det ligge  8)

Dernest er jeg ikke uenig med deg om Statoils tungrodde veier.
Men det er ikke Statoil som utfører arbeidet på sokkelen, det er de hundrevis av spesialselskaper (underleverandørene innen boring & brønn, modifikasjon & vedlikehold, seismikk, engineering- og utviklingsselskapene på land, osv., der norske selskaper har ligget i teknologifronten i flere tiår) som gjør en bedre jobb enn noe annet sted i verden.

Jeg må be deg lese linken til benchmarkingen av de ulike oljelandene en gang til, så ser du hvilken sokkelstat som er best i den vestlige verden:
http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/?mod=e2tw   

Det er mye man kan klage pÃ¥ i norsk oljeindustri, men hele vÃ¥rt oljeregime (teknisk, skattemodell, effektivitet, totalkost/fat) er altsÃ¥ bedre enn de andre. Da mÃ¥ kanskje de andre være dritdÃ¥rlige de, da?  ;)

Emeritus

Personlig har jeg ikke hatt nevneverdig erfaring med oljebransjen på 25 år. Min hovedbekymring gjelder hvordan oljebransjen påvirker det øvrige norske næringsliv. Gjennomsnittslønnen i Statoil er i dag på over en mill., gjennomsnittslønnen i Norske Skog er på under 500.000. Oljen har innført noen turnusordninger som ikke henger på greip der de arbeider i to uker og har fri i fire, dette til tross har de lønninger som ligger langt over sammenlignbare yrker på land.

For mindre enn 30 år siden hadde vi i Norge noe som hette sjømenn. Når jeg var barn, på seksti - tallet, hadde sjømennene to års plikttjeneste før de fikk gratis hjemreise. Når jeg selv hadde en kort gjestevisitt i handelsflåten rundt 1980, måtte en være ute i minst seks måneder før rederiet betalte hjemreise fra avmønstringshavnen. Allerede den gang hadde oljenæringen begynt å innføre turnuser der en først hadde 14 på og 14 av, noe som nå er utvidet til den groteske ordningen to uker på og fire uker av.

Vi har i de senere år en rekke eksempler på at det tradisjonelle norske næringsliv taper i konkurransen, der de må konkurrere på like vilkår med land som Sverige, Danmark og Tyskland. I Norge er vi snart bare konkurransedyktig der geografisk plassering eller andre naturlige forutsetninger er avgjørende, typisk oppdrett og kraftkrevende industri. Dette må utviklingen i oljebransjen ta et betydelig ansvar for. Det har i mange år blitt hevdet at vi skal bygge opp en oljebransje som på sikt kan gå ut i verden, ta med seg kompetansen og erobre verden. Oljebransjen er ikke lenger en ungdom, og skulle vi ikke ha sett resultatene av dette snart? Vi har riktignok en del selskaper som leverer en del utsyr på verdensmarkedet, men har vi noen eksempler på at norske oljemiljøer har gått ut som feltoperatør og fått til noe nevneverdig?

Emeritus

Sitat Telehiv:
"Dernest er jeg ikke uenig med deg om Statoils tungrodde veier.
Men det er ikke Statoil som utfører arbeidet på sokkelen, det er de hundrevis av spesialselskaper (underleverandørene innen boring & brønn, modifikasjon & vedlikehold, seismikk, engineering- og utviklingsselskapene på land, osv., der norske selskaper har ligget i teknologifronten i flere tiår) som gjør en bedre jobb enn noe annet sted i verden."

Telehiv; Statoil er nesten den eneste premissleverandør på norsk sokkel, hvis Statoil er gjennområttent - noe du ikke behøver å overbevise meg om - hva da med resten av kulturen? Kan den dominerende aktøren på norsk sektor ha noe i nærheten av den kulturen Smiley beskriver, uten at denne kulturen vil smitte over på resten? Hvis en må levere 10 A4 ark for å levere noe fast hos Statoil, og 20 på norsk og engelsk hvis det er flytende, og dette gjelder alle de store oljeselskaper, hva må en da ikke levere av A4 ark for å gi anbud på helikoptertjenester?

Min bekymring er at denne HMS og "safety - kulturen" er i ferd med å spre seg til resten av næringslivet. Ikke misforstå, det er et mål å oppdra både ledelse og ansatte om å være hensynsfull, aktpågivende og varsom i alle sammenhenger. Men nå har jeg sett så mange latterlige og totalt hjernedøde utsalg av denne "Nordsjø tankegangen," at det er på høy tid at den sunne fornuft får råde noen år.

Smiley

Et anbud til Statoil innebærer ofte flere tusen arbeidstimer og nesten like mange A4 ark.
Vi har mye å tjene på å forenkle prosessene og da kan vi faktisk bli best i verden.

Grunnen til at vi er noenlunde bra er Ekofisk feltet som har produsert i det uendelige og fortsatt leverer godt med gryn i statskassen. Vi har få felt, men med store funn. Dermed blir prisen for tilgangen delt på en enorm mengde fat.
Derfor er vi de eneste som har bygget betong platformer. VÃ¥re felt har usedvanlig lang levetid.

Statistikken forteller altså ikke hele sannheten. Bildet er nok mer komplisert.

Amateur2

Quote from: Emeritus on 02.05.2016, 18:29:28
Gjennomsnittslønnen i Statoil er i dag på over en mill., gjennomsnittslønnen i Norske Skog er på under 500.000. Oljen har innført noen turnusordninger som ikke henger på greip der de arbeider i to uker og har fri i fire, dette til tross har de lønninger som ligger langt over sammenlignbare yrker på land.

Det er åpenbart et Emeritus aldri har vært i nærheten av å jobbe turnus offshore, ei heller har han satt seg inn hva som er det faktiske grunnlaget for turnusordningen. Hvis du regner litt på timetallene som nedlegges av en offshorearbeider i forhold til arbeidsmiljøloven og dens regler for kompensasjon for overtid etc. slik den gjelder for landbasert virksomhet, så vil du se at forskjellene egentlig er minimale. Videre så reflekterer lønningene til offshorearbeidere en del forhold som gjør at det det ikke er relevant å trekke direkte sammenligninger mot landbaserte arbeidsplasser slik du freidig gjør.

Som Telehiv har påpekt, så utføres mye av arbeidet offshore av underentreprenører, hvor man ikke uten videre har de samme ytelsene og lønnsforholdene som du viser til at man har i Statoil, selv om man følger samme turnusordning.

Det å sammenligne gjennomsnittsutbetalingene i Statoil med gjennomsnittslønnen i Norske Skog, på en måte slik at det underforstått skal være representativt for offshorearbeid kontra landbasert arbeid, er en tilnærmet hjernedød sammeligning som viser at du uttaler deg uten å ha satt deg inn i forholdene overhodet.

Skal man foreta en sammenligning mellom Statoil sine offshorearbeidere og Norske Skog sine industriarbeidere i turnus, slik at den har en viss relevans, så må man i hvertfall korrigere for den forskjellige kompetansemiksen man er nødt til å ha og faktisk har i de to selskapene. Videre så må man også korrigere for de faktiske ulempene det er å være stasjonert til havs i lengre perioder av gangen med svært så begrenset mulighet til privatliv, kontra det å kunne bo i sitt eget hjem slik de fleste som arbeider i Norske Skog kan gjøre. Risikoelementet er heller ikke det samme for en offshorearbeider kontra en arbeider i Norske Skog. Det bør være nok å minne om helikopterulykken vi nettopp har hatt. Lista kan forøvrig gjøres atskillig lenger, men den bør være lang nok allerede til at du kan fatte poenget.

Emeritus

"Det er åpenbart et Emeritus aldri har vært i nærheten av å jobbe turnus offshore......"

Jo, Emeritus har vært sjømann der en arbeidet seks måneders turnuser og der en virkelig var offshore, og den gang var det seks måneder til sjøs og ca. to måneder hjemme, og de to måneder hjemme var ubetalt. Og vi hadde ikke standbayfartøyer og en stor redningstjeneste like i nærheten. Så i motsetning til den gjennomsnittlige sutrende norske oljearbeider, vet jeg faktisk noe om dette.

Og hvor mange i Statoil jobber turnus i Nordsjøen? 15 %? Resten er alt fra kantineansatte til ordinære kontorfolk, mellomledere og sjefer. Spørsmålet er hva som er så spesielt med Statoil at det er etablert et helt annet lønnsnivå enn all annen industri. Og hvorfor skal en kranfører eller forpleiningsansatt ha langt høyrere lønn enn tilsvarende yrker på land når de i tillegg har to - fire turnus? Og staaakars oljegutter som arbeider turnus og er borte fra kone og barn i to uker og er fire uker hjemme. Hva da med anleggsarbeidere og fiskere som i beste fall har to på og to av turnus, hva skulle disse ha hatt i kompensasjon?

Norsk oljenæring har fått utlevert en billettluke som i alt for stor grad har blitt rotet bort i høye lønninger som svekker fastlandsnæringslivet, og der etter hvert HMS og sikkerhetsaspektet har nådd latterlige nivåer. Hvorfor lykkes ikke norsk oljenæring i utlandet? Og jeg ser nå bort fra det den fastlandsbaserte delen greier å levere, for de er jo underlagt vanlige betingelser.

Og det er jo ingenting en oljearbeider fremhever mer en risikoaspekektet. I perioden 2010 til dd har der vært en arbeidsulykke med dødelig utgang på norsk sokkel, dette i tillegg til helikopterulykken vi hadde for noen dager siden. I tiåret før var tallet 9, og i dette materialet er dødsfall på supplyfartøyene også med. Vet du noe om de tilsvarende tall i anleggsbransjen, fiskeriene eller i landbruket? Skulle en ha hatt samme sikkerhetsnivået i disse næringer hadde der knapt vært en sild eller et kilo kjøtt å oppdrive, eller mulig å bygge en vei eller å sette opp et hus.

Norske oljearbeidere og norsk oljenæring bør snart innse at de ikke er Guds gave til menneskeheten, men sannsynligvis den mest bortskjemte, oppblåste og selvhøytidelige yrkesgruppe Norge noen sinne har fostret.