Breiviksaken

Started by Emeritus, 20.04.2016, 20:45:11

Previous topic - Next topic

Emeritus

Så kom den. Basert på det jeg leste i pressen var utfallet overraskende, men etter å ha lest den del av dommen som omhandlet EMK art. 3, synes den solid. Det var for mye fokus på at Breivik måtte spise samme Fjordland middager to dager på rad, og at han nå var så ødelagt at han hadde begynt å like Paradise Hotell. Som vanlig greidde ikke bøtteknottene i Akersgaten å formidle det sentrale.

Isolasjon i fengselssammenheng er en vanskelig nøtt. De opprinnelige botsfengsler ble etablert i USA pÃ¥ 1860 tallet. Det var i utgangspunktet et humanistisk prosjekt, og tar jeg ikke helt feil var det kvekerne som stod bak initiativet. Tanken bak var at mennesket er syndig, men hvis mennesket fikk anledning til kontakt med sin Gud ville det etterhvert finne den rette sti. Derfor ble de kriminelle totalisolert slik at de ikke kunne fÃ¥ andre inntrykk enn fra sine egne tanker. Tenkte man lenge nok ville mennesket selv forstÃ¥ hva som var galt, og en kunne løslates som et helet og nytt menneske. Fengslene var designet for Ã¥ sperre ute andre inntrykk, ikke noe fellesskap, ingen lufting og endog maten ble servert pÃ¥ cellen slik at den totale isolasjon ble opprettholdt. Oslo Botsfengsel ble designet etter denne idèen. Det viste seg imidlertid at en betydelig del av fangene -  40 - 60 % - utviklet psykoser etter noen mÃ¥neder under slik behandling. Det tok mange Ã¥r før dette ble forstÃ¥tt, og det ble bygget fengsler etter dette mønsteret i store deler av den opplyste verden til langt inn i det 20. Ã¥rhundre. Resultatet ble at de kriminelle kom ut langt sykere enn da de kom inn.

Og det er dette som er Breiviksakens kjerne, glem Fjordland og de øvrige idiotuttalelser han kom med. Noe annet som overrasket meg etter å ha lest dommen, var at søksmålet dreide seg om den samlede behandling Breivik har blitt utsatt for etter 22. juli 2011. Og da fremstår antall nakenvisiteringer - med kvinner til stede - som rene overgrep, de kan ikke forsvares under noen form for sikkerhetsvurdering eller risikoanalyse. At han ikke en gang kan ha samtaler med sin advokat uten glassvindu, til tross for at Randi Rosenquist flere ganger har sagt at dette medfører liten risiko, er et annet eksempel på overdrivelser.

Advokat Storvik har gjort en glimrende jobb, og han har gjort det som en ren pro bono sak. Et rettssystems styrke skal vurderes ut fra hvordan det takler de vanskeligste sakene. I Breiviksaken greier ikke 99 av 100 aktører å skille mellom 22. juli og Breiviks soningsforhold, og til om med helten Eskild Pedersen føler dommen som en knyttneve i magen, og da er mitt spørsmål til denne fremtidige politiske lederen om menneskerettighetene er forbeholdt bare de han liker, eller er de universelle.


 

Ryddegutt

Rettsvesenet strøk vel til eksamen allerede den gangen de gav etter for presset fra media og politikere og underkjente de første psykiaterne som slo fast at fyren var/er sprøyte gal.

Når det gjelder helten Eskild Pedersen i sin pansrede og skuddsikre båt, vel vel...

Emeritus

#2
Jeg mener Oslo Tingrett kom seg godt ut av Breiviksaken da det er min oppfatning at han er strafferettslig tilregnelig, men likevel splitter pine gal, noe som er fullt mulig juridisk. Dette er vanskelig materie der ulike psykiatere kan komme til ulike resultater og der tingretten foretok en selvstendig vurdering basert på to ulike rapporter. De som ikke kom ut av dette med æren i behold var først og fremst politiet som avslørte seg fullstendig, og til dels Påtalemyndigheten som argumenterte for at han var tilregnelig og skulle frifinnes. Kort sagt ble Forvaltningen - i klassisk maktfordelingsprinsipp den andre statsmakt - parkert av den tredje.

Når det gjelder helten så var dette et forsøk på en sarkasme. Der var et BT oppslag et år etter 22/7 der Eskild Pedersen møtte en annen wanabeehelt - August Ratke - som har fått heltestatus for alle panserslagene* han han ledet i Matrefjellene i dagene før 8. mai 1945. BT hadde et storoppslag med tittelen "H�VDINGM�TE," et innlegg som ble slaktet av skipsreder Dan Oddfjell

http://blogg.bt.no/preik/2012/05/16/et-begredelig-politisk-etterspill/#.T9by7dV1DF9

*også et forsøk på en sarkasme

Emeritus

Det hjelper å få ting på avstand;

http://mobile.nytimes.com/2016/04/24/opinion/in-norway-a-victory-for-the-rule-of-law.html

dette er hovedlederen i NYT for 24/4-16.