Rådata fra målestasjoner rundt om i verden inkl Norge

Started by Ryddegutt, 20.04.2016, 15:03:28

Previous topic - Next topic

Ryddegutt

Nasa har laget en webside der man enkelt kan se på rådata fra målestasjoner.

Omtale av den nye websiden finnes her:

http://notrickszone.com/2016/04/20/giss-temperature-data-website-changes-for-the-better/

Selve websiden er her:

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/stdata/

Her er et eksempel på data hentet fra Bodø tilbake til 1880. (Jeg er litt usikker på om de faktisk har ekte termometeravlesninger tilbake til 1880 eller om dette tildels er ekstrapolert). I tillegg kan man enkelt sammenligne justert data og rådata ved å holde musepekerne over navnet på dataserien:

http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_show.cgi?id=634011520000&ds=7

Ryddegutt

Hvis en ser på historiske temperaturer i Norge eller rundt Atlanterhavet så kan ha denne studien fra Bjerknes senteret i bakhodet:

QuoteDuring the 1920s and 1930s, there was a dramatic warming of the northern North Atlantic Ocean. Warmer-than-normal sea temperatures, reduced sea ice conditions and enhanced Atlantic inflow in northern regions continued through to the 1950s and 1960s, with the timing of the decline to colder temperatures varying with location.

https://www.researchgate.net/publication/222661107_The_regime_shift_of_the_1920s_and_1930s_in_the_North_Atlantic

Kilde:Paul Homewood

Telehiv

Quote from: Ryddegutt on 21.04.2016, 09:44:11
Hvis en ser på historiske temperaturer i Norge eller rundt Atlanterhavet så kan ha denne studien fra Bjerknes senteret i bakhodet:

QuoteDuring the 1920s and 1930s, there was a dramatic warming of the northern North Atlantic Ocean. Warmer-than-normal sea temperatures, reduced sea ice conditions and enhanced Atlantic inflow in northern regions continued through to the 1950s and 1960s, with the timing of the decline to colder temperatures varying with location.

https://www.researchgate.net/publication/222661107_The_regime_shift_of_the_1920s_and_1930s_in_the_North_Atlantic

Kilde:Paul Homewood

Ja,. i 10 år gamle skrifter kan man fremdeles lese om mellomkrigstidens varmeperiode i de miljøene der.
Nå brukes jo mesteparten av deres skrøpelige vitenskapelige energi til å benekte/omskrive/tåkelegge det samme (alvorlighetsgrad avhengig av hvilken AGW-besvergende institusjon vi snakker om)...man trenger ikke akkurat være konspiratorisk for å se det.