Grønn energi

Started by Ryddegutt, 15.04.2016, 18:21:01

Previous topic - Next topic

Ryddegutt

Sir David Mackay, formerly Chief Scientific Advisor at DECC, døde dessverre i går. Her en oppsummering som han skrev om mulighetene ved "grønn" energi i UK:

QuoteSo, whatever, whichever of those renewables you pick, the message is, whatever mix of those renewables you're using, if you want to power the U.K. on them, you're going to need to cover something like 20 percent or 25 percent of the country with those renewables.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2016/04/15/the-death-of-david-mackay/

Mer om "grønn" energi her:

http://bishophill.squarespace.com/blog/2016/4/15/money-to-burn-josh-368.html


Emeritus

Jeg har oppholdt meg i et par dager i Veneto regionen i Italia. Jeg bare nevner at når jeg kom innover flyplassen så vrimlet det av solecellepaneler på takene og at jeg hadde en båttur på Gardasjøen med en helelektrisk båt, noe de var veldig stolte av og påstod at det var verdens første. Men hva vet de her, disse bøndene som bare produsere Ferrari og et par andre ting.

Telehiv

#2
Quote from: Emeritus on 18.04.2016, 03:31:21
Jeg har oppholdt meg i et par dager i Veneto regionen i Italia. Jeg bare nevner at når jeg kom innover flyplassen så vrimlet det av solecellepaneler på takene og at jeg hadde en båttur på Gardasjøen med en helelektrisk båt, noe de var veldig stolte av og påstod at det var verdens første. Men hva vet de her, disse bøndene som bare produsere Ferrari og et par andre ting.

Vel, hvis de har verdens første elektriske båt så bør den være fra før 1894:

Bergens Elektriske Færgeselskab A/S


Bergens Elektriske Færgeselskab A/S, stiftet 1894 av Jacob Trumpy i Jekteviken med formål å drive fergetrafikk, hovedsakelig på Vågen. Etter idé og mønster fra tyske elve- og havnebåter ble det bygd fire små ferger. Driften startet 1. august 1894. De første fergene gikk på seks forskjellige ruter på Vågen og på Puddefjorden. BEF-fergene gikk opprinnelig på ladbare elektriske batteri, før bensinmotoren ble innført i 1926.
Ved siden av ruter pÃ¥ tvers av VÃ¥gen (Holbergsallmenningenâ??Bradbenken, Murallmenningenâ??Dreggen) har selskapet ogsÃ¥ en kort periode trafikkert strekningen Triangelbryggen(VÃ¥gsbunnen)â??Bradbenkenâ??Tollboden. 1950â??57 drev det fergen Uren over DamsgÃ¥rdssundet, men har siden 1990-Ã¥rene bare ruten Beffen i drift mellom Bradbenken og VÃ¥gens vestside (tidligere Petanebryggen, nÃ¥ Søndre Nykirkekai).


Ellers er jeg ikke sikker på hva som pr 2016 har kommet ut av planene i Bergen for et annet fergeselskap; Vågen Fergeselskap:VÃ¥gen Fergeselskap, startet i 1998 turisttrafikk mellom Zachariasbryggen og Tollbodkaien (Fisketorget og Akvariet) i sommermÃ¥nedene med MF â??VÃ¥genâ?, en ferge av samme type som den eldre â??Beffenâ? (Bergens Elektriske Færgeselskab A.S). Den har plass til 20 passasjerer. Selskapet eies av restaurantbaronene Steinar Knudsen og Per Jørgensen sammen med Fredrik Isdal og Terje Johan Skjelbred.

MF â??VÃ¥genâ? ble etter det jeg skjønner i 2010 utstyrt med et brenselcellesystem som gÃ¥r pÃ¥ hydrogen og dermed med CO2-fri bÃ¥tdrift, trolig enestÃ¥ende i verden hevdet man da. PÃ¥ noe lengre sikt vurderer eierne ogsÃ¥ anskaffelse av en større ferge med kapasitet for rundt 70 passasjerer. Tanken er da Ã¥ legge til rette for Ã¥ kombinere selve transporten med formidling av kunnskaper om havnen og dens historiske omgivelser

Link: http://forskning.no/fangst-alternativ-energi-bil-og-trafikk-marin-teknologi-miljoteknologi/2010/10/bergensferge-forst

stjakobs

#3
For øyeblikket befinner jeg meg i Kina og må stadig vekk hoppe unna elektriske 2- og 3-hjulinger som er ganske lydløse. Det vrimler av dem. Så vidt jeg har kunnet observere, er de fleste utstyrt med blyakkumulatorer. Det ser imidlertid ut til å virke bra så lenge landskapet er flatt, temperaturen er over 15 grader C og de ikke skal kjøre for langt.

De må jo selvsagt lades med energi fra kullkraftverk (se bildet!)
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Emeritus

#4
Disse internasjonale rapportene tilfører KD.com en ny dimensjon. Og Telehiv jeg visste selvsagt om Beffen og dens historie, men ville ikke ta gleden fra italienerne, de var så stolte som bare italienske menn kan bli. Men opp i alt kan jeg jo orientere om Ampere

https://no.wikipedia.org/wiki/MF_%C2%ABAmpere%C2%BB

som vel er en virkelig verdens første av dimensjoner. Etter en del innkjøringsvansker går den nå svært stabilt, og der er åtte nye prosjekter under arbeid langs kysten. Over Sognefjorden tar det ca. 22 minutter, hva om en samtidig kunne lade sin elektriske bil om bord.

Telehiv

Quote from: Emeritus on 18.04.2016, 20:17:21
Disse internasjonale rapportene tilfører KD.com en ny dimensjon. Og Telehiv jeg visste selvsagt om Beffen og dens historie, men ville ikke ta gleden fra italienerne, de var så stolte som bare italienske menn kan bli. Men opp i alt kan jeg jo orientere om Ampere

https://no.wikipedia.org/wiki/MF_%C2%ABAmpere%C2%BB

som vel er en virkelig en verdens første av dimensjoner. Etter en del innkjøringsvansker går den nå svært stabilt, og der er åtte nye prosjekter under arbeid langs kysten. Over Sognefjorden tar det ca. 22 minutter, hva om en samtidig kunne lade sin elektriske bil om bord.

Lading av elbiler på ferger er sannsynligvis et genialt forslag.. og så kunne vi spart oss hemningsløst dyre broer og bygd trygge veier i stedet

Bebben


QuoteDisse internasjonale rapportene tilfører KD.com en ny dimensjon.

SÃ¥ sant som det er sagt, Telehivs reportasje fra Bergen var ypperlig!  8)

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

#7
Sitat Telehiv;

"Lading av elbiler på ferger er sannsynligvis et genialt forslag.. og så kunne vi spart oss hemningsløst dyre broer og bygd trygge veier i stedet"

Snakk om hemningsløse broer. Jeg har kjørt opp og ned langs Vestlandet i snart 40 år minst 10 ganger pr. år. Der er fortsatt flere strekninger langs E39 der to biler ikke kan møtes uten å redusere farten kraftig, er det lastebiler eller busser involvert må de stoppe, og endog rygge for å få det til.

Og så skal de bygge bro over Sognefjorden på 3700 meter, den lengste i verden, den lengste i dag er knappe 2000 meter og ligger i Japan der det årlig kjøres 10 millioner personbilekvivalenter over, og over Sognefjorden går det fortsatt under 2000 biler pr. dag. En tidligere veidirektør har uttalt at vi kan ha gratis ferge med avgang hvert 15. minutt med tre retters lunsj etter Michelinstandard (inkl. vin,) og en bro over Sognefjorden vil likevel ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom på 1000 år. De fjottene på Hordaland Veikontor som faktisk har sittet å prosjektert dette burde ha vært dømt til hardt straffarbeid på strekningen Vadheim - Sande, og satt til å utvide veien kun ved hjelp av hendene og tennene.

Telehiv

Quote from: Emeritus on 18.04.2016, 20:17:21
Disse internasjonale rapportene tilfører KD.com en ny dimensjon. Og Telehiv jeg visste selvsagt om Beffen og dens historie, men ville ikke ta gleden fra italienerne, de var så stolte som bare italienske menn kan bli. Men opp i alt kan jeg jo orientere om Ampere

https://no.wikipedia.org/wiki/MF_%C2%ABAmpere%C2%BB

som vel er en virkelig verdens første av dimensjoner. Etter en del innkjøringsvansker går den nå svært stabilt, og der er åtte nye prosjekter under arbeid langs kysten. Over Sognefjorden tar det ca. 22 minutter, hva om en samtidig kunne lade sin elektriske bil om bord.

Det påstås i en undersøkelse fra i fjor at 20 ferjestrekninger i Norge ville vært mer lønnsomme med el.:
http://www.nrk.no/mr/el-ferger-mer-lonnsomt-pa-20-fergestrekninger-1.12369445

Ja, det ville jo vært greit fra et rent miljøhensyn - uavhengig av hva man mener om CO2 og klimapåvirkning - om man fikk fjernet lokal avgassing i vakre fjorder og tettbygde strøk.
Så kunne man reservert hydrokarbonbruken til fly, internasjonale skipsruter, og rurale strøk uten skikkelig kollektivtilbud. Jeg tror den generelle samfunnsutviklingen vil trekke i den retning uansett. Uavhengig av klimahysteri vil vi jo puste i mest mulig ren luft.

PetterT

Betimelig Klimanytt:

Fornybar energi og klimabløffen
Klimanytt 151, av Ole Henrik Ellestad
Andelen av fornybar energi er bare på noen få prosent i global sammenheng. Den er anslagsvis dobbelt så dyr, produseres ofte til feil tid, gir problemer med innfasing i nettet og er veldig dyr å lagre. Dette overbeviser ikke folk om fremtidens muligheter. Så en del av medietaktikken til IPCC-leiren er å nedtone svakhetene og hausse opp «grønn» energis betydning. På feilaktige premisser.
Les mer her: http://www.klimarealistene.com/2016/04/18/fornybar-energi-og-klimabloffen/

Kull er så langt fra ut:

2,500 new coal plants will thwart any Paris pledges
http://www.thetimes.co.uk/tto/environment/article4629455.ece

Coalâ??s Future Shifts To Developing World
Published on April 18, 2016 Written by Graham Lloyd, The Australian
http://principia-scientific.org/coals-future-shifts-to-developing-world/

Fordelene med rimelig fossil energi overgår stort ulempene, spesielt for fattige land og mennesker.
Noen klager over umenneskelige forhold og dødsfall i kullindustrien, men tolererer langt flere dødsfall og skader i trafikken.
Dessuten: Enormt mange fler dør av kulde ann av varme, når energien er blitt så dyr at fattige ikke har råd til den "grønne" energien.

Det er tanken som teller :-)

Emeritus

Problemet med Klimarealistene er at de nærmest synes å oppfordre til status qua, selv om de nye initiativene og muligheten isolert fra CO2 er fornuftige i seg selv. Et eksempel i så måte er når Klimarealistene nærmest feiret at den danske regjeringen kuttet i subsidiene til el - biler.

Og at Ellestad et stykke på vei har rett er jeg ikke uenig i. De nye fornybare energikildene (hovedsakelig sol og vind) spiller i dag en minimal rolle i verdens samlede kraftforbruk, men at de ikke har et enormt potensiale, må skyldes uvitenhet hos Ellestad. Eller det kan skyldes at hans fokus på CO2 i enhver sammenheng, gjør han blind for andre fordeler ved sol, enn at det ikke utsetter oss for den risiko økede CO2 utslipp påfører verden. Her et par linker som kan bringe Ellestad mer up to date;

http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/14/is-it-possible-to-reduce-co2-emissions-and-grow-the-global-economy
http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/13/solar-power-sets-new-british-record-by-beating-coal-for-a-day
http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/19/modelling-shows-move-to-100-renewable-energy-would-save-australia-money

dette som en liten begynnelse. Flere regjeringer har nå kuttet subsidiene til solkraft med den begrunnelse at de bør klare seg selv. Og prisene på solteknologi raser og er i del sammenhenger konkurransedyktig med eksempelvis kull. Og kom ikke å si at kullindustrien ikke er subsidiert. For det første henter mye av den amerikanske kullindustrien ut kullet på statseide områder der de bare betaler en symbolsk sum i leie. Og opptil i dag har kullindustrien bare kunne forlatt de områder de er ferdig med uten å rydde opp etter seg. Det minste en kunne forlange var at de restaurerte de landskaper de har rasert, noe de har sluppet med den begrunnelse at dette ville påføre forbrukerne høyere energiregninger. Ikke ulikt begrunnelsen om hvor bekymret den samme industrien er for at verdens fattige ikke får tilgang til elektrisitet. Sol og vind kan ikke forsyne verden alene, olje og gass må vi ha i mange tiår enda, bl.a. fordi der ikke er noen alternativer. Industrielt må vi sannsynligvis ha kjernekraft, en industri som hittil har medført langt færre dødsfall enn kull. Og dette selv om den er i sin innledende teknologiske fase og der de grønne fantastene sammen med karbonindustrien har gått hånd i hånd for å fortelle verden hvor farlig kjærnekraften er.

Ryddegutt

#11
QuoteDe nye fornybare energikildene (hovedsakelig sol og vind) spiller i dag en minimal rolle i verdens samlede kraftforbruk, men at de ikke har et enormt potensiale, må skyldes uvitenhet hos Ellestad

Emeritus, jeg forelår at du leser hva Sir David Mackay skrev om sol og vind i starten på denne tråden. Sir David Mackay er ikke en ubetydlig person innen for dette feltet. Han er også en "rettroende" i forhold til CAGW slik jeg har skjønt det.

Mye av det som presenteres av media og IPCC rundt "grønn energi" er "wishful thinking" som har sitt opphav fra Greenpeace, WWF og finansinstitusjoner som ønsker penger fra skattebetalere. Dette er et av de områdene Greenpeace og WWF er direkte involvert innenfor IPCC rapportene.

Emeritus

Jeg har lest det, og har også flere ganger på forumet sagt at sol og vind ikke kan erstatte den kraftproduksjon som den industrielle del av verden er avhengig av. Men dette er ikke et spørsmål om enten eller. Når det gjelder de ca. 2 milliarder mennesker i verden som ikke har strøm til de mest elementære daglige behov, tør jeg påstå at her kan sol alene langt på vei dekke dette på en like billig måte som utbygging av sentrale kullkraftverk med store kostbare fordelingssystemer, disse bor stort sett der vilkårene for solenergi er gode. I deler av den industrialiserte verden vil dette også øke å bli en sentral del av det daglige forbruket, dette alene eller sammen med andre kilder. Eksempelvis bygges det nå massivt i Australia, og dette er ikke grønne fantaster, men folk som ser de åpenbare økonomiske fordeler ved solenergi. En kan ha det på sitt eget hustak og bygge en lokal grid, dette i kombinasjon med en batteripakke og en dieselgenerator, og en har et system som er like driftssikkert som den tradisjonelle forsyningen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Australia

Samme utvikling tror jeg vi vil se i andre deler av den industrialiserte del verden, som eksempelvis i sydstatene i USA. Og jeg visste ikke at IPCC hadde noen oppfatning av dette, og hva Greenpeace mener bryr jeg men lite om. Jeg prøver å lese meg opp på hva som faktisk skjer og hvordan markedet reagerer på dette, det er her fasiten ligger.

Ryddegutt

Solpanel og batteri holder fint til LED-lys og lading av laptop og mobiltelefon så det har absolutt en plass i Afrika. Men den prosentvise andelen av total kraftproduksjon har en klar grense. Vindmøller krever mye vedlikehold så det er antagelig mindre egnet i Afrika.

Her i Norge har jeg personlig mest tro pÃ¥ bølgekraftverk (konsentrert energi og lite ødeleggelse av landskap) og pumpekraftverk for energilagring. Det er nok min bakgrunn fra Vestlandet som gjør seg gjeldende her  ;)

Emeritus

Vi Nordmenn er i den heldige situasjon at vi knapt må tenke på alternative energikilder i forhold til elektrisitet, vannkraften utgjør 98% av vårt totale forbruk;

https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft

og vi har en del å gå på enda hvis vi vil bygge ut mindre verk og dette uten uakseptable naturinngrep. I tillegg kan vi effektivisere de anlegg vi allerede har. Bølgekraft har vi arbeidet med i snart 40 år, der var to store prosjekter i �ygarden for 20 - 30 år siden, begge endte i total fiasko. Jeg vet at SINTEF har arbeidet sporadisk med dette, bl.a. å legge ut kunstige skjær som skal samle bølgene som i en linse, men også det har det vært stille om lenge. Jeg bare spør; er der noen lovende prosjekter på gang nå?

Når det gjelder solkraft er potensialet større enn det du hevder, Tyskland dekker nå ca. over 6% av sitt samlede behov ved solenergi;

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Germany

og dette er et høyindustrialisert land med et høyt forbruk pr. innbygger og med dårlige forutsetninger for sol, hva kan dette gjøre i India og Afrika?