Grønn energi

Started by Ryddegutt, 15.04.2016, 18:21:01

Previous topic - Next topic

Bebben

Euan Mearns omtaler i dag en artikkel som finner at ERoEI (Energy Return on Energy Invested) for fotovoltaisk strøm på tempererte breddegrader er lik 0,83. Det betyr i klartekst at solpaneler da ikke er en energikilde i det hele tatt, men et energisluk - når alt regnes med, inkludert kullkraften som kineserne produserte dem med. Det er ikke et CO2-regnskap, men et energiregnskap - men mest sannsynlig vil det lønne seg også her å produsere strømmen direkte fra kull i stedet for å sende den omveien gjennom solpaneler.

Noen er selvfølgelig uenige, og andre sikkert provosert. Men det finnes andre studier som finner nesten like lav ERoEI for solkraft. Et problem for energidebatten ser ut til å være sprikende tall/data - i mye større grad enn i klimadebatten.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

PetterT

Det er ganske opplagt at siden "grønn" energi (aka væravhengig energi) reelt sett, uten subsidier, er mye dyrere enn fossil energi så forbrukes mer ressurser pr energienhet som skapes enn for fossil energi.
Mye av disse ressursene forbruker fossil energi under fremstillingen av de apparater som skal gi væravhengig energi (fugledrepende naturskjemmende monstermøller o.l.).
Utslipp av plantenæringen CO2 blir da større for Ã¥ fÃ¥ væravhengig energi (og det er jo fint for planter og matproduksjon  ::) )

En KLOK emeritus, prof. Denis G. Rancourt, PhD, fysikk, har ogsÃ¥ kommet til den konklusjon (bortsett fra Ã¥ pÃ¥peke det genial med Ã¥ bidra til økt matproduksjon da  ;D ):

Proof that alternatives burn more fossil fuel per generated energy quantum
http://climateguy.blogspot.ca/2016/09/proof-that-alternatives-burn-more.html

QuoteI provide a proof that alternative energy production technologies (wind, solar, ocean energy, biofuels, etc.) necessarily burn more fossil fuel, per quantum of energy generated, than the energy production technologies that directly burn fossil fuel.
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

#17
Vet ikke helt hvor vi skal plassere dette temaet, men BT forkynner i dag stolt:


"Knallsuksess - helt uten olje"

"Bergen Plastics gjør det ingen trodde var mulig. De driver lønnsom eksportindustri midt i Bergen, helt uten innslag fra oljesektoren".

Link: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Knallsuksess---helt-uten-olje-325963b.html

Det er altså en kjøpeartikkel, så det er alt jeg får fram så langt. Så derfor sitter jeg og grubler:

Hva er det journalisten prøver å si her?
- at dette er en bedrift som ikke bruker olje som basiselement i plastproduksjonen sin i det hele tatt? (se videre om plast nedenfor)
- at dette bare betyr at en oljebasert plastbedrift driver lønnsomt uten å være "oljebedrift"?
- eller er dette den bedriften som i sin tid drev med gummibasert produksjon, dvs. at råvaren er gummisaft tappet fra tre?
   
Uansett, det ville ikke forundret meg om også denne journalisten tror at det går an å lage moderne, konkurransedyktig plast uten olje. Men sitat fra Store Norske forteller litt mer om virkeligheten:

"Praktisk talt all basisplast blir i dag produsert fra petrokjemiske (petroleumbaserte) utgangsstoffer, altsÃ¥ forbindelser som etylen, propylen, butener og butadien, som dannes ved cracking av petroleum. Gjennom polymerisasjon, skapes store, kjedeformede og sammenfiltrede polymermolekyler fra de relativt enkle utgangsforbindelsene. Plast kan ogsÃ¥ produseres med utgangspunkt i cellulosederivater, men slik plast utgjør bare 1â??2 % av det totale plastforbruket, og ogsÃ¥ denne fremstillingen krever bruk av atskillige petrokjemiske produkter."

Men selvsagt ville det vært morsomt om denne Bergensbedriften produserer plast uten olje. På den annen side, om det er naturgummi som er råvaren, så håper jeg ikke at arbeidernes (gummitappernes) sosiale ivaretakelse er den primære "miljøfaktor" her.....?

Kanskje jeg må kjøpe papirutgaven for å få fred i sjelen?

PS: Jeg har uansett tatt en titt på selskapets hjemmesider, og der finner jeg umiskjennelig likhet til de råvarer Store Norske beskriver i sitatet ovenfor:
http://www.bergen-plastics.no/materials/

SÃ¥ nÃ¥ MÃ? jeg kjøpe papirutgaven: Hvordan kan denne bedriften drive "helt uten innslag fra oljesektoren"?!   

PetterT

Spania, i likhet med Danmark og Tyskland m. fl. EU-land, har brukt store ressurser på kostbar væravhengig energi slik at strømprisene har skutt i været, og mange ikke har råd til elektrisk oppvarming lenger.

Konsekvensene er:

Fire millioner spanjoler har ikke råd til varme
https://www.nrk.no/urix/fire-millioner-spanjoler-har-ikke-rad-til-varme-1.13248948

Mange flere mennesker dør når de har det kaldt enn når de har varme de har råd til.
Fossil energi er en velsignelse for menneskeheten.
Det er tanken som teller :-)