Debeattkultur og ytringsfrihet

Started by Emeritus, 07.04.2016, 00:00:30

Previous topic - Next topic

Emeritus

Dette innlegget er flyttet fra Telehivs streng "Sv: Nymodellert Antarktis-krise: Hypersensitive modeller og urealistiske data?" da nærværende innlegg har lite med det temaet å gjøre, og den strengen er verdifull og bør få utvikle seg videre. Innlegget er svar på Petter T's påstand om at han blir mobbet osv.

Petter T., er i likhet med meg selv og flere andre her på forumet, ikke tilbakeholden med å karakterisere andre debattanters innlegg, verken på dette eller andre fora. Men når noen hevder seg mobbet eller bli utsatt for ad hominem, et snobbete ord for personangrep, må en stille seg spørsmålet om en i dette tilfellet har vært ondsinnet eller har trådt over streken. Så dette innlegget er et forsøk på å drøfte dette mer på generell basis.

I klimadebatten og hvilken som helst annen debatt, bør det være stor takhøyde før noe sensureres. Av norske blogger er jeg kjent med en blogg - ved siden av KD.com - som har stor takhøyde, og det er Wahls blogg på forskning.no. Av de internasjonale synes Curry å utmerke seg i positiv retning. Jeg har til gode å se at noen av de tre sistnevnte blogger har sensurert noe uten at dette har vært berettiget, enten som følge av uakseptable personkarakteristikker, eller plagsom opptreden i den forstand at bloggen teppebombes av meningsløse og mangfoldige innlegg som ødelegger debatten for de øvrige deltagere. Dette i motsetning til eksempelvis WUWT eller KR. WUWT fremstiller seg som åpen, men det faktiske forhold er at den ikke er det for meningsmotstandere, mens tilhengere stort sett får utfolde seg fritt. KR's sensurpolitikk er grundig behandlet tidligere, her benyttes sensur som et aktivt virkemiddel for å tildekke redaksjonens uvitenhet.

Så spørsmålet er hvordan skal en reagere på innlegg og påstander som fremstår som grunnleggende uvitenskapelige, eller der skribenten formidler påstander som skribenten vet eller må vite er feil. Når det eksempelvis gang på gang hevdes at GSL har steget de 10.000 siste år og at den havstigning vi har sett de siste 150 år bare er en fortsettelse av dette. Eller når det hevdes at arktisk isutbredelse har vokst siden 2007, at trenden er snudd osv. Eller det hevdes at den 2. termodynamiske lov utelukker AGW - for å nevne noen gjengangere.

Den snille men lite virkningsfulle måten er å holde kjeft å la det uriktige stå uimotsagt å dermed la villfarelsene få spre seg. Alternativt kan en la de som sprer dette tøvet møte motstand, og til verre tøvet er, dess større motstand. Et annet element i denne vurderingen er hvordan motdebattanten selv uttrykker seg. Er dette en som er imøtekommende og åpen for andres synspunkter, eller tar denne debattanten selv sterke og nedsettende ord og uttrykk i bruk når han karakteriserer sine motstandere. Og det er her jeg ikke forstår Petter T.'s beklagelser. En gjennomgang av hans innlegg i KD.com vil vise at han benytter hele spekteret. Ikke bare angriper han folk han ikke kjenner for deres yrker og angivelige standpunkter, men benytter argumenter og kilder i klimadebatten som - for å gjøre Fred Singers ord til mine;

"Climate Deniers Are Giving Us Skeptics a Bad Name."

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3263

SÃ¥ dette er ytringsfrihet i praksis, sprer en tøv mÃ¥ en forvente motstand. En kan ikke pÃ¥ den ene side benytte hele spekteret til fulle, men nÃ¥r en blir møtt med samme medisin, pÃ¥tar en seg mobbeofferrollen. Det er helt frivillig Ã¥ delta i klimadebatten, men for Ã¥ sitere Harry S. Truman; "  If you can't stand the heat, get out of the Kitchen."