Sverige: "Klimatpolitiken har gått över styr"

Started by Amatør1, 13.08.2014, 22:45:36

Previous topic - Next topic

Amatør1

Ser vi endelig at enkelte politikere tar bladet fra munnen...?

QuoteJosef Fransson (SD): "Klimatpolitiken har gått över styr"

"Klimatdebatten i Sverige har gått över styr och är allt annat än vetenskaplig."

"När man hör Miljöpartiet påstå att vi �rusar mot en uppvärmning av 4 °C� eller Vänsterpartiet hävda att vi kommer få en �havsnivåhöjning på mer än en meter fram till nästa århundrade� så förtjänar de inte att tas på allvar. Båda händelserna tillhör mycket osannolika scenarier inom klimatvetenskapen och uttalas snarare för att förskräcka till underkastelse än att varna för verklig fara. Till och med FN:s klimatpanel IPCC, som jag menar många gånger presenterar slutsatser som de inte har täckning för, håller dessa scenarier för tämligen osannolika. "

"Som humanist måste fattigdomsbekämpningen komma först, inte som idag när vi försöker hålla kvar människor i fattigdom med tillväxtfientlig politik. "

Josef Fransson (SD),
Talesman i klimat- och energifrågor

Denne debatten trenger vi i Norge også

Bebben

Det var en svært god artikkel av Josef Fransson. Tydelig at han er godt informert - etter gjennomlesning fant jeg faktisk ingen ting å sette fingeren på.

Ser vi ellers at det er en tendens i Europa til at det er partiene på høyre fløy som våger å tale mot Klimakirken? Vi får i så fall håpe de sanker stemmer på det - for da vil vel kappesnuerne i andre partier etter hvert begynne å bli mer "nyansert"? Ulempen kan være at politisk ukorrekte klimaskeptikere plutselig blir assosiert med en rekke andre politiske og ideologiske standpunkter som de ikke nødvendigvis har. Eller, dette kommer ganske sikkert til å være taktikken fra klimarørsla.

For jeg regner med at hylekoret og hetsen mot Fransson allerede har startet hos søta bror. Fossillakei.. fornekter... flat jord... tobakk... "den siste sullik"... osv. osv. Men Fransson har lagt fram sin sak på en måte som folk flest vil kunne forstå - og det han sier, minner faktisk svært mye om uttalelsene fra Lennart Bengtsson.

At det dukker opp politikere som har litt peiling på denne debatten etter hvert og er i stand til å si noe fornuftig, er uunngåelig. Og folk flest er ikke så dumme som rørsla tror - tenk på alle som er skeptiske til tross for årevis med massiv propaganda. Ser vi de første konturene av en Tony Abbott-effekt fra Down under?

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Amatør1

Quote from: Bebben on 13.08.2014, 23:56:37
Det var en svært god artikkel av Josef Fransson. Tydelig at han er godt informert - etter gjennomlesning fant jeg faktisk ingen ting å sette fingeren på.

Ja, det var en uvanlig god artikkel til å stamme fra en politiker. Hvis vi skal lete etter noe å sette fingeren på vil jeg peke på dette:

"Jag säger på intet vis att vi inte ska eftersträva minskade utsläpp av växthusgaser"

Selv en modig og skarp kritiker som taler eliten og øvrigheten midt imot, er altså politisk presset til å si denslags tøv. Han peker jo selv på argumentene som viser at det ikke finnes empirisk grunnlag for å hevde noen målbar effekt av "drivhusgasser". Slik jeg ser det er dette en effekt av den totale ensrettingen vi er gjenstand for i skandinavia og andre steder. Det er skremmende, og minner ikke så lite om samfunnet beskrevet i Orwells bok 1984.


Quote from: Bebben on 13.08.2014, 23:56:37
Ser vi ellers at det er en tendens i Europa til at det er partiene på høyre fløy som våger å tale mot Klimakirken? Vi får i så fall håpe de sanker stemmer på det - for da vil vel kappesnuerne i andre partier etter hvert begynne å bli mer "nyansert"? Ulempen kan være at politisk ukorrekte klimaskeptikere plutselig blir assosiert med en rekke andre politiske og ideologiske standpunkter som de ikke nødvendigvis har. Eller, dette kommer ganske sikkert til å være taktikken fra klimarørsla.

De "politisk korrekte" kommer helt sikkert på å satse på "guilt by association" istedet for å argumentere på sak, det er slik det alltid gjøres idag. Jeg har for min del ikke så mye til overs for SD, selv om jeg bare kjenner dem gjennom MSM (og det bør vel få noen varselklokker til å ringe). Jeg forholder meg til hva han sier i artikkelen, og det han sier er objektivt korrekt, med unntak hva jeg pekte på.

Forøvrig vil jeg si det er ett klart mønster i klimadebatten (og også i andre saker) idag. Vi kan i mangel av noe annet kalle det den omvendte dokrine: Alt klimaskeptikere blir beskylt for synes å være suget fra eget bryst, altså at man ser sine egne feil på alarmistsiden og ganske enkelt, og fullstendig grunnløst beskylder skeptikerne for å representere denne skylden. Om det er psykologisk projeksjon eller en gjennomtenkt strategi kan kanskje diskuteres, men jeg har personlig liten tro på hundrevis av tilfeldigheter som er på denne måten.

NÃ¥r det gjelder frykten for Ã¥ bli "assosiert med en rekke andre politiske og ideologiske standpunkter"  tror jeg skeptikere gjør lurt i Ã¥ se dette i lys av den omvendte doktrinen. De som vil komme med slike beskyldninger bør ettergÃ¥s mht. sine standpunkter. Den samme EU-eliten som hevder klimaet gÃ¥r til helvete pga. menneskeskapt CO2, støtter kanhende EUs venner i Ukraina, igjen offisielt understøttet av grupperinger som Azov-bataljonen? 

Quote from: Bebben on 13.08.2014, 23:56:37
For jeg regner med at hylekoret og hetsen mot Fransson allerede har startet hos søta bror. Fossillakei.. fornekter... flat jord... tobakk... "den siste sullik"... osv. osv. 

Utvilsomt, pluss mye mer.


Baseballstick

For en politiker. Jeg er imponert.

Norge hadde en tilsvarende profil i Per Willy Amundsen, men han ble ofret for at FrP skulle bli lettere å svelge for Venstre, samt deler av Høyre.