Author Topic: 10 ubehagelige spørsmÃ¥l en klimaalarmist vil unngÃ¥  (Read 3352 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Det økende avviket mellom IPCCs modeller og den virkelige verdens observasjoner har etter hvert avtegnet en rekke spørsmål som bør stilles til dem som fremdeles klynger seg til den alarmistiske utgaven av AGW/CO2-hypotesen. Opp gjennom årene har slike spørsmål blitt stilt stadig hyppere, og sist ut er Soon, Monckton, og Legates som har gruppert disse spørsmålene i 10 punkter, som jeg gir et referat fra her, men først noen ord om utgangspunktet for spriket mellom modeller og observasjoner:

Ledende fysikere påpeker sterk overdrivelse av CO2 klimafølsomhet i IPCCs modellforutsetninger
Først, IPCCs pÃ¥stand er at en dobling av CO2 i atmosfæren vil gi 1.5-4.5 grader Celsius (2.7-8.1 grader Fahrenheit) oppvarming. Alle observasjoner de siste tiÃ¥rene tyder imidlertid pÃ¥ at dette er en betydelig overdrivelse. En av flere betydelige fysikere som imøtegÃ¥r dette er professor William Happer ved Princeton, en verdensledende fysiker, som sier at "computer models of climate rely on the assumption that CO2â??s direct warming effect is about a factor of two higher than what is actually happening in the real world. This is due to incorrect representations of the microphysical interactions of CO2 molecules with other infrared photons."

Feedback-grepet i modellene gir ytterligere konflikt med observasjoner
Med introduksjonen av "feedback" (tilbakekopling på norsk) i modellene oppnås ikke lenger en dobling, men en tredobling av varmeeffekten, slik at da snakker man ikke lenger om en dobling men en tredobbel oppvarming pr CO-dobling. Sentrale kritikere av dette er bl.a. professor Richard Linzen ved MIT, av mange ansett som verdens ledende klimatolog. En annen sentral feilkilde i modellene er forskningens foreløpig begrensede kunnskaper om funksjoner og virkemåter for skydannelse, stormer, luft- og havstrømmer, is/breer, aerosoler/sot osv. i atmosfæren.

Med slike feilkilder er det selvsagt vitenskapelig meningsløst å påstå at man kan skille ut CO2'et sin faktiske effekt i atmosfæren, og verre: Påstå at man kan skille mellom menneskeskapt og naturlig andel av CO2 når de naturlige utvekslingsmekanismene er uendelig mye større enn de samlede menneskelige utslipp.

Likevel fortsetter altsÃ¥ klimaindustrien sin utrettelige og ukritiske prosess med Ã¥ fremme stadig nye trusler - "scary scenarios" som Stephen Schneider kalte det - mens politikere og myndigheter fortsetter Ã¥ kaste enorme summer og komplett uvitende besvergelser inn i samme potten. 

Nå er det altså et kvart århundre siden IPCC-miljøet begynte sin mest intense propagandakampanje om at verden ville oppleve en ukontrollert oppvarming og ditto katastrofer pga. menneskeskapte CO2-utslipp. Når vi i dag tar en fot i bakken, hvor mye holder vann - og hvilke spørsmål synes å måtte tvinge seg fram?
(NB: Jeg står selv ansvarlig for en del av beskrivelsene/tilleggsmerknadene i teksten nedenfor, mens de 10 spørsmålene er beholdt/lettere redigert som i linkede artikkel nederst)


10 sentrale spørsmål å stille en klimaalarmist

1: Hva er den påståtte varmekilden for global oppvarming (utenfor de naturlige, sykliske klimaendringer)?
AGW-hypotesen sier at fotoner som interagerer med CO2-molekyler i øvre atmosfære avgir varme som i neste omgang varmer opp nedre del av atmosfæren, som igjen varmer opp jordens overflate. Problemet er at de to satellittdatasettene ikke viser noen oppvarming av nedre del av atmosfæren i 19 av de 21 årene med årlige FN-konferanser om global oppvarming. Og verre: Selv om CO2 hadde varmet opp øvre atmosfære som predikert (men som satellittene viser ikke har skjedd) sier klassisk fysikk at den oppvarmingen ikke kunne nådd jordoverflaten gjennom nedre luftlag.
Så dersom jordoverflaten hadde blitt oppvarmet de siste par tiårene (som de siste NOAA-riggede landbaserte datasettene har prøvd å illudere), så kan CO2 iht. klassisk fysikk ikke være årsaken uansett. Jfr. at nylig avdøde professor Robert Carter i 2006 skrev i Daily Telegraph at i de åtte årene 1998-2005 viste Hadley Centre sitt globale temperaturdatasett (bakkebasert) ingen global oppvarming i det hele tatt. Men: Etter dette har man plutselig justert både dette datasettet og de andre bakkebaserte datasettene til å vise oppvarming som de opprinnelige målingene aldri har vist. Hadley-dataene (CRU) viser nå plutselig en varmetrend i de samme åtte årene på mer enn 1.5 C (2.7 grader F) pr. århundre. Rundt dette raser det selvsagt en hissig debatt om hva det faktisk er som foregår bak kulissene her.

2: Hvorfor var det langt større samsvar mellom bakkedatasettene og satellittsettene inntil for bare to år siden (da begge systemer indikerte den såkalte "pausen/the hiatus" siden 1998), hvorpå man de siste 2 årene før Paris-konferansen endret bakkedatasettene signifikant i retning oppvarming mens satellittdataene fortsatte å vise ingen oppvarming?
Her gis det egentlig bare ett svar: De IPCC-kontrollerte bakkebaserte settene har rett og slett fått oppjusterte temperaturer de siste 20 årene med redusert gap mellom modeller og observasjoner som resultat for perioden. Det er et uomtvistelig faktum, basert på strømmen av "nye" utlagte grafer, at dette arbeidet fikk en stadig mer intens utvikling i tiden fram mot Paris-konferansen, hvorpå disse "nye" grafene ble lagt fram som "nye observerte sannheter" under selve konferansen.

3: Hvorfor - etter alle disse justeringene - viser likevel alle datasettene, bakkebaserte som satellittbaserte, mindre oppvarming enn predikert?
Utlagt: Hvorfor er observert varmetrenden de siste 25 år bare en tredel/under halvparten (avhengig av hvilket landbasert datasett som legges til grunn) av det predikerte i FNs 1990-rapport - selv etter de omdiskuterte justeringene av de bakkebaserte datasettene?
Det banale svaret er: Man har så langt ikke våget å justere mer opp på målingene de siste 20 år. Men erfaringen har vist med eldre data (jfr. typisk utflatingen av varm middelalder og lille istid slik Mann et al har drevet med de siste par tiåene) at slike trender endres systematisk over tid i retning de forutgående modellene.

4: Hvorfor øker gapet mellom den "offisielle" overprediksjonen i modellene og de faktiske observasjonene?
En oppdatert "temperaturklokke" (se figur) viser predikert oppvarming i IPCC 2001 sammenlignet med faktisk målt oppvarming 2001-2015. Målt oppvarmingsrate (grønn sone) er siden 1990 signifikant mindre enn modellert oppvarmingsrate selv om CO2-innholdet har økt betydelig i samme periode.5: Hvorfor øker gapet mellom satellittbaserte og  bakkebaserte datasett?
Hvis man ikke tilhører den indre styrende krets i IPCC er det nå dessverre blitt helt legitimt å hevde at bakkebaserte datasett er blitt endret til å passe bedre til de sviktende modellprediksjonene.

6: Hvorfor (forhastet) investere billiarder (eng.: trillions) dollars på å erstatte fossil energi med dyr/ulønnsom fornybar energi når klimaskadeprediksjonene fra 1990 og 2001 ikke understøttes av observasjoner?
Hva i alle dager er tilbake av den "settled science" vi har blitt indoktrinert til å tro eksisterte?
Og hvorfor ser man da heller ikke mer på MILJ�-problematikk, som er reell, observert og fullt mulig å gjøre noe med? Merk: Flere av de energiløsninger som er blitt foreslått som "klimavennlige" har vist seg å være til dels sterkt miljøskadelige, samt ha utilsiktede negative konsekvenser på en rekke områder, jfr. alt fra dieselhypen til biofuelhypen, osv. Mer intelligente tilpasninger til fossilbruk skulle selvsagt i stedet blitt utnyttet mens man arbeidet med mer miljøvennlige løsninger på litt lengre sikt. Men den blinde klimaalarmismen svekker selvsagt denne type strategisk tenkning.

7: Hvorfor har den observerte varmerate, i alle datasett, avveket fra prediksjonene?
En tredel av all påstått menneskelig bidrag til oppvarming etter 1750 hevdes å ha kommet etter 1990, mens satellittene knapt viser oppvarming på nesten 19 år.
Hva med andre "menneskeskapte" pÃ¥virkninger som skulle blitt observert siden 1990? Vel, styrke og frekvens for orkaner, tornadoer, flommer, tørke, sÃ¥ vel som havstigningsraten - ingen av disse forholdene viser trend utenfor naturlige sykluser. Tvert imot, flere viser nedgang, trass den betydelige økningen i CO2 i samme periode. 

8: Hvor er det tropiske hot-spot i atmosfæren?
I AGW-hypotesens entusiastiske og ufeilbarlige begynnelse var en "unaturlig" oppvarming av den tropiske midt-troposfære det uomtvistelige fingeravtrykk for global oppvarming. Dens eksistens skulle kort og godt "bevise" menneskeskapt oppvarming.
Er den påvist? Neida, satelittene finner det ikke. Millioner av ballongbårne radiosondemålinger finner det ikke. La oss bare slå det fast, og ikke rippe opp i de mest tåpelige bortforklaringene om hvorfor.

9: Hvis CO2-drevet havoppvarming vil varme overflaten først (men som ARGO-bøyene ikke kan påvise), hvorfor hevder nå IPCC at havet varmes opp nedenfra?
Som kjent har IPCC skiftet fokus bort fra temperaturer og begynt Ã¥ benytte ikke-sammelignbare og modellerte verdier for "energi" og "joule" i stedet, og konstruert noen nye ikke-transparente modeller for det. Vi ser nÃ¥ en bortimot desperat/komisk (stryk det som ikke passer) argumentering for at "the missing heat" har skjult seg i dyphavene, der det ikke overraskende er vanskelig Ã¥ etterprøve dem i første omgang - men de stryker pÃ¥ fysikken som vanlig: Dette er en "ny" form/raritet (stryk det som ikke passer igjen) for varmeveksling som ikke har dekning i klassisk fysikk. Som NASAs "thermal engineer" Hal Doiron (ansvarlig for at astronautene ikke døde av tøvete varmebergeninger der ute i verdensrommet) sÃ¥ utildekket sier det: â??When I look at the ocean, I see one of the largest heat-sinks in the solar system. While the ocean endures, there canâ??t be much manmade global warming.â?

10: En etterprøving fant at bare 64 av 11,944 papers (0,5% av totalen) hadde forfattere som tilsluttet seg det påståtte "konsensus" om at den senere tidsoppvarming var hovedsakelig menneskeskapt. Hva slag påstand er det da at "97% av forskerne" mener at "recent global warming is not only manmade but Dangerous"?

Som de fleste nÃ¥ har forstÃ¥tt: Den sÃ¥kalte â??97% consensusâ? er en ren fabrikasjon, med uoversiktlige konsekvenser for hva dette kan føre til av feilaktige, i verste fall skadelige og dødelige politiske beslutninger for dem som rammes.

Link: http://wattsupwiththat.com/2016/02/10/the-profiteers-of-climate-doom/
« Last Edit: 12.02.2016, 11:43:37 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: 10 ubehagelige spørsmål en klimaalarmist vil unngå
« Reply #1 on: 12.02.2016, 20:48:03 »
Jeg har ikke noe svar, bare et spørsmål, hvor har du dette fra;

Quote
Og verre: Selv om CO2 hadde varmet opp øvre atmosfære som predikert (men som satellittene viser ikke har skjedd) sier klassisk fysikk at den oppvarmingen ikke kunne nÃ¥dd jordoverflaten gjennom nedre luftlag.   

Hvilken "klassiske fysikk" er det som utelukker dette? Husk at jeg gjennomførte realgymnas for snart 40 år siden, så nå debatterer du med en betydelig autoritet innen den klassiske fysikk. Du er vel ikke inne på den 2. termodynamiske igjen? Husk at Moncthausen og Soon begge er lukewarmers og opererer med en klimasensitivitet på rundt en, (så vidt jeg husker, men jeg hadde et innlegg om dette for mange måneder siden)

« Last Edit: 12.02.2016, 20:50:45 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: 10 ubehagelige spørsmål en klimaalarmist vil unngå
« Reply #2 on: 12.02.2016, 21:15:03 »
NÃ¥ kan sikkert Telehiv svare selv, men det Monckton,  Soon og Legates skriver er at varmen fra øvre luftlag ikke kan varme opp overflaten lenger ned uten at ogsÃ¥ luftlagene imellom blir oppvarmet.


Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: 10 ubehagelige spørsmål en klimaalarmist vil unngå
« Reply #3 on: 12.02.2016, 21:38:37 »
Ja, det har jeg lest. Men nÃ¥ var det den klassiske fysikk som skulle utelukke noe, og det kan jeg ikke finne igjen hos WUPT, sÃ¥ jeg mistenker Telehiv for Ã¥ ha begynt Ã¥ leke med den 2. termodynamiske, noe jeg trodde han hadde vokst i fra. 

Er du sikker på at der er noen fysikk som utelukker de observasjoner de mener å ha konstatert? Kan det bli varmere 12.000 meter over havet, varmere 2 meter over havet, men der det 5000 meter over havet, er like kaldt som før? Nå er jeg på tynn is da min autoritet innen klassisk fysikk har et svakt punkt her. Men skjer ikke energioverføring i atmosfæren - i forhold til energioverføring i vann - på en annen måte. I vann skjer det vel nesten utelukkende ved konveksjon (eller noe annet på K), spiller ikke stråling en langt større rolle i atmosfæren?

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: 10 ubehagelige spørsmål en klimaalarmist vil unngå
« Reply #4 on: 12.02.2016, 22:11:54 »
NÃ¥ kan sikkert Telehiv svare selv, men det Monckton,  Soon og Legates skriver er at varmen fra øvre luftlag ikke kan varme opp overflaten lenger ned uten at ogsÃ¥ luftlagene imellom blir oppvarmet.Ryddegutt,
det er i all enkelthet akkurat det jeg mente, jeg bare skrev det i en kort variant.

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: 10 ubehagelige spørsmål en klimaalarmist vil unngå
« Reply #5 on: 12.02.2016, 22:32:45 »
Emeritus. jeg er nok heller ingen ekspert pÃ¥ temperaturgradienten i atmosfæren (lapse rate). Av profesjon sÃ¥ er jeg sivilingeniør innenfor elektronikk og data med 25 Ã¥rs erfaring. SÃ¥ min min vinkling pÃ¥ dette er mÃ¥ledata og reguleringssystemer.  Her er temperaturprofilen gjennom atmosfæren:


http://www.atmosp.physics.utoronto.ca/people/loic/Image1.gif


Her er en post på Wahls blogg om emnet:


http://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/i-begynnelsen-var-tropopausen


Slik jeg skjønner CO2 hypotesen så skal overføring av varme vha IR medføre at også lagene mellom høyere luftlag ned til lavere luftlag bli oppvarmet. (Desto nærmere bakken du kommer jo flere CO2 molekyl pr volum og mer IR varme kan absorberes). CO2 hypotesen baserer seg på re-emitting av IR. Altså fotoner fra ett CO2 molekyl "hopper" til neste CO2 molekyl nedover i atmosfæren.

Mitt ankepunkt mot dette er at sÃ¥ snart et CO2 molekyl absorberer varme sÃ¥ vil vel denne varmen like godt overførers vha konduksjon til andre molekyl  (H2O, O2, N2 etc) i atmosfæren fremfor Ã¥ re-emitteres og da vil konveksjon (varmluft som stiger) etterhvert overta styringen. Dette blir da en negativ tilbakekobling i forhold til temperatur og den resulterende temperaturen ved bakken stiger svært lite. (fyre med Ã¥pen peis i en hytte)

Ved konduksjon (varmeoverføring ved berøring) så M� lagene i mellom varmes opp.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: 10 ubehagelige spørsmål en klimaalarmist vil unngå
« Reply #6 on: 12.02.2016, 22:45:51 »
Ryddegutt, takk fors svar. Jeg skal se pÃ¥ linkene og argumentasjonen, men innrømmer -  igjen - at det neppe ligger innenfor mitt oppnÃ¥elige kompetansenivÃ¥ - med mindre jeg skal kaste alt jeg har i hendene de neste par Ã¥r - Ã¥ sette meg inn i dette. Og neppe da heller. Men jeg har likevel en ullen følelse at Telehiv har hatt et lite tilbakefall mot den 2. termodynamiske, sÃ¥ det var godt at jeg grep inn og fikk satt han pÃ¥ rett spor igjen.

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Sv: 10 ubehagelige spørsmål en klimaalarmist vil unngå
« Reply #7 on: 13.02.2016, 10:28:53 »
Okular har en detaljert beskrivelse av dette på bloggen sin. Et av de tidligste innleggene hans.