Author Topic: Klimaeffekt  (Read 1199 times)

PetterT

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 537
  • Tenk sjæl
    • View Profile
Klimaeffekt
« on: 07.02.2016, 20:34:13 »
Regjeringen har gitt ut en rapport om klimaeffekt av diverse tiltak regjeringen har satt igang:
Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Desember-2105/Klimatiltak-mot-2030---klimaeffekt-pa-kort-sikt-og-helseeffekter/
 
Jeg kunne ikke dy meg og sendte følgende spørsmål:

Hei
Rapporten "Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter" angir klimaeffekt som antall tonn av plantenæringen CO2 som man lar være å slippe ut. Men hva er KLIMA-effekten når klima defineres som værsystem over store områder og lang tid? Hvor mange grader C vil global temperatur bli påvirket? Det er det som er det viktige her. Vennligst svar.

Svar:
I rapporten som det refereres til har vi beregnet klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter av lavutslippstiltak. I rapporten «Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030» (M-386/2015) har vi beregnet klimaeffekt på lang sikt av de samme tiltakene. Beregningsmetodikken som er lagt til grunn er GWP100,global. Dette er den samme som ligger til grunn for våre internasjonale utslippsforpliktelser og rapporteringskrav.
Med hilsen
Espen Larsen
seniorrådgiver, kommunikasjonsenheten
 Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 926 57 954
E-post: espen.larsen@miljodir.no
www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
 
Svaret var omtrent "- God dag mann. - �kseskaft, svarte mannen", så jeg sendte nytt spørsmål:
 
Hei
Takk for svar, men hva er effekten på klimaet, definert i de fleste leksika som gjennomsnitt vær i et større område med like forhold i en tidsramme på ca. 30 år?
Hvor mange grader vil global temperatur endres?
Hvordan vil været endre seg som følge av reduserte utslipp av plantenæringen CO2?
Det er det som er klimaeffekt!
Hva er den reelle klimaeffekt?
Håper på svar.

og fikk til svar:
Hei Petter
Har videreformidlet dette til fagseksjonen.
Med hilsen
Espen Larsen

Det blir spennende å se om fagseksjonen svarer og i tilfelle hva, så følg med...........
mvh PetterT
Det er tanken som teller :-)