Author Topic: "Norsk vær i 100 Ã¥r"  (Read 5369 times)

Emeritus

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 103
    • View Profile
Sv: "Norsk vær i 100 år"
« Reply #15 on: 24.01.2016, 01:01:56 »
Nei, jeg ser ikke problemet i det hele tatt når du begynner å snakke om dommer og aktor i valg av bidragsytere til vitenskapelige arbeider, i det hele å tenke dommer og aktor i denne sammenheng er meningsløst og fortjener raljering.

Forskningsresultater kvalitetssikres gjennom fagfellevurderinger og utgivelse, og hvis et paper er publisert så er det en del av det vitenskapelige grunnlag. Om dette er godt eller dårlig er en helt annen diskusjon. Etter det lille jeg har lest om den vitenskapelige prosessen i IPCC, så er der sterke og store meningsforskjeller også innen dette miljøet. Det er vel en grunn til at klimafølsomheten ble gitt med en margin (så vidt jeg husker) på pluss/minus en grad C.

Mener du at disse "uavhengige" - hvem nå det skulle være - skal inn å kvalitetssikre IPCC's arbeider etter at de har avgitt sin rapport. Og hvem skal peke ut de "uavhengige?" - den opposisjonelle siden av klimadebatten, kan jeg by på Jim Inhofe og Lamar Smith? Er de akseptable? La vi få en revisjon av Darwin i samme slengen. Og hvem skal bestemme hva som er "riktig," hvis de "uavhengige" er uenig med IPCC panelet, Ban Ki Moon?

Det er ikke slik det virker, IPCC er et slags minste felles multiplum og er verken riktig eller galt, og enhver kan være uenig i konklusjonen, det har ingen rettskraftsvirkninger i den forstand at det bestemmer noe som helst, dette i motsetning til der vi snakker om en dommer og en aktor, en kan sjelden velge om en vil følge en dom eller ikke.

Forskere er pr. definisjon uavhengige, kritiske og ubestikkelige, dette er mitt utgangspunkt. Dette gjelder selv om vi alle vet at det finnes i bøtter og spann av korrupte sjarlataner som skriver hva som helst for en femmer, og som har alle papirene, titlene og utmerkelsene. Men du starter med det motsatte utgangspunkt, at forskere generelt er så korrupte at det må etableres et kontrollorgan for å kvalitetssikre hva de driver på med, og dette i tillegg til den generelle vitenskapelige kvalitetssikringsprosessen, det er der du bommer fundamentalt.

PS; Translator, jeg har visst lest mer om IPCC enn jeg innrømmer. Er det ikke slik at enhver forsker kan melde seg pÃ¥ og bli med i den vitenskapelige debatten og endog fÃ¥ sine synspunkter fremmet. Hvis en forsker mener at IPCC i tidligere rapporter har undervurdert noe, har tatt feil eller vedkommende har andre innfallsvinkler, er der ikke en metode eller adgang til Ã¥ bli tatt med? Jeg bare spør her, men mener Ã¥ ha lest at der er en mekanisme for nettopp dette. 
« Last Edit: 24.01.2016, 01:18:00 by Emeritus »

Bebben

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 740
    • View Profile
Sv: "Norsk vær i 100 år"
« Reply #16 on: 25.01.2016, 01:09:37 »
Translator problematiserer prosessen som tillater Mann å være hovedforfatter for kapitlet i Klimapanelets rapport TAR (2001) der nettopp Manns hockeykølle inntok en fremtredende plass, med det formål å underbygge påstanden om at vår tids temperaturer var "unprecedented" og 90-tallet det varmeste tiåret på 1000 år. Som ettertiden har vist holdt ikke denne vitenskapen vann.

Det er andre eksempler, for eksempel i et kapittel fra AR4 (2007) der en artikkel av Pielke Jr. om ekstremvær (en review-artikkel om status i den vitenskapelige litteraturen) ikke var nevnt i det hele tatt, men der Kevin Trenberth ble referert over 60 ganger (jeg talte dem selv). Hovedforfatter var Kevin Trenberth... hvis uttalelser igjen hadde vært hovedårsaken til at orkanforsker Chris Landesa trakk seg fra Klimapanelet i 2005 i protest mot uvitenskapelig alarmisme.

Utvelgelsen av forfattere skjer etter forslag fra de forskjellige landene og prosessen er etter det jeg har forstått, udokumentert. Dvs. ingen vet hvorfor noen blir valgt og andre ikke.

Review-prosessen er snudd opp-ned i forhold til det normale, dvs. at fagfellene kan komme med kommentarer, kritikk, forslag osv., men forfatterne kan velge å svare på dem, ikke svare på dem, ta dem til følge eller ikke, eller peke nese til dem.

I kjølvannet av Climategate ble Klimapanelets prosesser og rapporter gjennomgått av et internasjonalt akademisk råd, IAC. De kom med en rekke anbefalinger. Status for disse anbefalingene ser det ikke ut til at noen har vært interessert i.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)