Author Topic: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?  (Read 4031 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« on: 18.11.2016, 10:06:59 »
Trump er på mange måter en tragikomisk figur, en udannet elefant i et litt mer slepent politisk glasshus.
Det har derfor selvsagt lenge vært morsomt blant mer dannede forståsegpåere å harselere med pussygrabber Trump i alle slags media. Men disse etablerte "chattering classes" med sin ensidige latterliggjøring og velfødde selvgodhet F�R valget, klarte dessverre ikke å fange opp verken
 
a) kimen til reell kritikk av fattiggjøringen av store samfunnsdeler, muliggjort nettopp gjennom dem selv og deres likesinnede maktslikkere i politikken, eller
b) kimen til virkelig destabilisering av vår verdensorden som et valg av Trump kunne medføre (man har landet stort sett på kritikk av typen "en slik narr kan vel heller ikke gjøre store skaden")Kina og Russland har derimot for lengst sett tidenes åpning for ny verdensorden
Det er lenge siden jeg kan huske å ha sett massemedia så totalt uten fingerspissfølelse for hva innsetting av en slik apolitisk selvhevder kan medføre for den videre globale orden: Donald Trump er jo inkarnasjonen på den uvitende amerikaner som løser alle problemer med lett forutsigbare (og nesten alltid tåpelig og tragiske) angrep på andre land. Selv om han sier det motsatte, er det åpenbart at denne fyren, med sitt håpløse 12-års ego, ikke vil klare å la være å agere verdensherre når han blir utfordret. Og gjett om han vil bli!Men hva har Trump å spille på etter hvert?
USA har 20% funksjonell analfabetisme og et stadig mer fallert utdannelsessystem, den vestlige verdens dårligste (og samtidig dyreste) velferdssystem, skaper stadig nye underklasser, og har ikke vært teknisk og kommersielt globalt konkurransedyktig som "nasjon" på flere tiår. Det de har fått til av know-how er i hovedsak importert fra utlandet og kjørt fram gjennom de 3-4 kommersielle eliteuniversitetene som egentlig er en internasjonal deal og ikke har noe med landets øvrige utdannelsesnivå gjøre. Men USA har fremdeles eierskap til verdensvalutaen dollar og trykker som kjent bare mer sedler når de dummer seg ut med sin primitive sosialøkonomiske politikk, mislykkede globale herjinger og tildeling av 90% av nasjonens kapital til 1% av befolkningen. Da ser det fort slik ut i hodene til Trumps kommende intelligensia:Men nå bør verden følge med:
I helgen møtes topplederne for verdens største økonomier rundt Stillehavet i Peru. Dørene er åpnet for Kina og Russland etter det amerikanske presidentvalget. Mange land søker nye allianser.

Støtter ny verdensorden med Kina og Russland


Her er derimot gutter som kan sin maktpolitikk

Dagens Næringsliv tar opp saken i dag:
http://www.dn.no/nyheter/2016/11/18/0557/Handel/stotter-ny-verdensorden-med-kina-og-russland

Her får vi bl.a. høre at:
"Stillehavsorganisasjonen APEC har siden etableringen for nesten 30 år siden hatt som formål å tilrettelegge for økt handel og investeringer mellom de 21 medlemslandene. APEC står for 59 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt og 49 prosent av handelen. Asiatiske land ønsker å øke handelen, men frykter at Donald Trump står i veien. De kan utelukke USA og skape verdens største frihandelssone."

Hva er det vi ser?
Den amerikanske forfatteren Hemingway skrev en gang en roman med tittelen "Klokkene ringer for deg".
Jeg tror vi etterhvert vil oppdage at nå har noen satt seg ned for å skrive romanen "Klokkene ringer for USA".
« Last Edit: 18.11.2016, 11:37:23 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #1 on: 18.11.2016, 10:38:34 »
Hovedproblemet med Russland og Putin er at de har et enormt selvbilde og en tradisjon som supermakt å forsvare. Men Russlands økonomi er og blir en fiasko. Det eksporterer nesten ingenting annet enn olje, våpen og en del råvarer, og Putins opptreden de siste årene har sterkt bremset viljen til utenlandske investeringer og teknologioverføring. Avhengig av hvilken kilde en benytter, har Russland et GDP på ca. 10 % av Kinas, og ca. 7 % av EU og USA. Da er det virkelig imponerende at de greier å hevde seg så sterkt på den internasjonale arena som de gjør, men det indikerer også at dette er en kjempe på leirføtter. Og jeg vet ikke hvor naturlig det er at Kina og Russland blir venner, det ble ikke særlig hjertelig mellom Mao og Stalin heller.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #2 on: 18.11.2016, 10:48:24 »
Det er nettopp Russlands sviktende økonomiske realsituasjon som er drivkraften bak Putins nye forsøk på alliansebygging. Kina ser selvsagt enorme muligheter ved å få innpass i Russlands enorme men elendig utnyttede ressurser. Kina og Russland har utvilsomt et enormt potensial for reelle gjensidige gevinster ved å slå sine interesser sammen, også i en utvidet Stillehavsallianse.

Hovedpoenget mitt er at Trump kan finne seg kjørt på gangen i en rekke sammenhenger der USA tidligere duret ukritisk og selvgode inn med høy sigarføring og dikterte dags- og verdensordenen (sigaren ble som kjent bløt og fikk seg en knekk allerede under Clinton).
Jeg tror vi ser begynnelsen på et game over - i hvert fall et betydelig game change - etter hvert.
« Last Edit: 18.11.2016, 10:57:43 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #3 on: 18.11.2016, 11:15:32 »
Trump har ved flere anledninger sagt at han mistror opp til flere FN-institusjoner ("USA betaler og andre land profiterer"), og ikke minst at han ikke aksepterer framferden til FNs klimapanel (IPCC). Men den økende FN-mistilliten vil trolig vise seg sterkere utenfor USA og på mer rendyrkede forvaltningsområder: Tidligere i uken ble vi kjent med at det, utover Russlands raseri over FNs stillingtagen til Ukraina, ulmer også rundt flere lands minkende aksept for (USA og FN-kontrollerte) Den internasjonale straffedomstolen. Noen ser et opprør her i sammenheng med et større, nytt verdensbilde der USA/USA-dominerte FN-institusjoner ikke lenger skal få trone uutfordret:Filippinenes Trump-variant, den filippinske presidenten Rodrigo Duterte, truer med å følge etter Russland og trekke seg ut av Den internasjonale straffedomstol ICC. Han sier også dette iflg. DN: "Du vet, om Kina og Russland skulle bestemme seg for å skape en ny orden, skulle jeg vært den første til å slutte meg til rekkene".

Link: http://www.dn.no/nyheter/2016/11/17/1101/Utenriks/-hvorfor-fordi-disse-skamlose-bollene-kun-slar-ned-pa-sma-land-som-oss
« Last Edit: 18.11.2016, 11:58:25 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #4 on: 18.11.2016, 12:14:16 »
Bare en praktisk opplysning om USA versus Mexico, og hvorfor Trump spiller så mye på å stoppe Mexicos ekspansjon på bekostning av USA:
USAs handelsunderskudd med Mexico økte til 60 milliarder dollar i fjor (og er i fortsatt stigende trend), etter å ha vært noenlunde i balanse for tyve år siden.

Når det gjelder årsaken til at USA vil få en kjempeknekk dersom dollaren trues som verdensvaluta (og USA ikke lenger uhindret kan trykke de nødvendige penger for å dekke utenlandsgjeld):
USAs totale handelsunderskudd var på 800 milliarder dollar i fjor.
Eller sagt på en annen måte: USA er ikke internasjonalt konkurransedyktig ut fra ordinære likeverdige prinsipper.
« Last Edit: 18.11.2016, 13:08:27 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #5 on: 18.11.2016, 14:36:38 »
"Eller sagt på en annen måte: USA er ikke internasjonalt konkurransedyktig ut fra ordinære likeverdige prinsipper."

Ingen er konkurransedyktig når en har arbeidskraft som under våre vilkår kan sammenlignes med slavearbeid. For noen år siden hadde jeg en del med et par islendinger å gjøre, de hadde nettopp vært i Kina.

I Norge kan du regne med at en arbeider i fiskeindustrien koster i overkant i kr. 200,- pr. time. All torsk under to kilo som fanges i Barentshavet, blir nå blokkfrosset og sendt til Kina i container. Der blir den håndfiletert og oppskåret i delikate porsjonsstykker, så går den gjennom en frysetunell og på andre siden står der en gjeng med vinkelsliper og finpusset fileten slik at den skulle se enda lekrere ut før den ble vakuumpakket og sendt tilbake til Europa og USA. Arbeiderne der, stort sett kvinner mellom 16 og 23 år, bodde på 12 mannsrom på fabrikken, arbeidet 10 timer dag, seks dager i uken og kunne reise hjem hver sjette helg, og disse hadde under kr. 200,- i månedslønn.

Det er dette som er globalisering, og som det republikanske parti fremfor noen har arbeidet for, for så vidt på samme måte som EU's fire friheter er Europas variant av det samme fenomenet. Derfor er det temmelig oppsiktsvekkende at det har blitt et slags høyreradikalt opprør mot noe som de samme høyrekreftene har vært drivkraften bak.
« Last Edit: 18.11.2016, 14:41:09 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #6 on: 18.11.2016, 15:08:56 »
Noen nyanser er der kanskje. Selv om arbeiderne ikke får så godt betalt så er det ikke sikkert at kjøperne i Vesten betaler så dårlig. Men disse pengene når ikke frem til arbeiderne.

Quote
Shanghai (NTB-AFP): For første gang er det nå flere milliardærer i Kina enn i USA, viser en ny oversikt.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2015/10/Kina-har-flere-milliardaerer-enn-USA

I min egen bransje så ser vi at prisene har steget så mye i Kina de siste årene at det nå kan være like greit å flytte produksjonen fra Kina til f.eks �st-Europa. Samtidig så erfarer vi at personell meget raskt bytter jobb. Man vet aldri om produksjonspersonalet f.eks møter opp etter den 2 uker lange ferien under nyttårsfeiringen i Kina eller om de har begynt i ny jobb i nabofabrikken. Det rimer ikke helt med slavevilkår.

Den andre siden er at aldri i historien har så mange blitt løfte ut av fattigdom på så kort tid som de har fått til i Kina.

Quote
Ifølge Verdensbanken har antall fattige i Kina falt fra mer enn 800 millioner i 1981 til litt over 200 millioner i 2005 – en historisk formidabel nedgang, se figur 2.

http://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2011/Fattigdom-vekst-og-ulikhet-i-Kina-og-India

Men generelt så liker høyresiden globaliseringen pga økonomien og venstresiden liker globaliseringen pga fri flyt av mennesker. Taperne er de med lavest uttdanning i Vesten, ikke gårdsjenta i Kina som kan flytte fra fattigdom og armod på landsbygda.

« Last Edit: 18.11.2016, 15:26:19 by Ryddegutt »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #7 on: 18.11.2016, 15:52:44 »
Det er dette som er globalisering, og som det republikanske parti fremfor noen har arbeidet for, for så vidt på samme måte som EU's fire friheter er Europas variant av det samme fenomenet. Derfor er det temmelig oppsiktsvekkende at det har blitt et slags høyreradikalt opprør mot noe som de samme høyrekreftene har vært drivkraften bak.

Helt enig, men dette er en observasjon som dessverre ikke synes å deles av vestens mest velfødde og samtidig mest retningsforvirrede politikere:

Jeg satt akkurat og sÃ¥ pÃ¥ nyhetene der Trine Skei Grande er i ferd med Ã¥ sende regjeringen i krise for sitt forsøk pÃ¥ Ã¥ unngÃ¥ Ã¥ skatte en vanlig bilbruker i hjel. Det synes jeg er blant de fÃ¥ positive tingene denne regjeringen prøver pÃ¥, men Grande syns det er helt forkastelig, og er troende til Ã¥ ta en regjeringskrise for Ã¥ pÃ¥føre bilbrukerne i vÃ¥rt langstrakte land litt mer smerte for Ã¥ ha syndet med Ã¥ mÃ¥tte bruke bil pÃ¥ jobb (og som igjen betaler for dette selvskaderkrapylet....). Hvor lenge skal disse to fjollepartiene (V og KrF) hindre at en sammenhengende politikk kan føres i dette landet? Det blir jo samme f....skapet om AP kommer inn, da finner de noe nytt Ã¥ vise sin høye moral rundt. Mens vi andre mÃ¥ gÃ¥ pÃ¥ arbeid for Ã¥ betale kalaset. 

Galskapen er snart komplett:

Erna tilbyr Trine og Knut Arild tre milliarder i klimakroner - og kaller dem inn på teppet« Last Edit: 18.11.2016, 16:08:26 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #8 on: 20.11.2016, 12:49:53 »
Mens våre selvskaderpartier V og KrF provoserer regjeringskrise på å oppføre seg fullstendig uansvarlig rundt noen bilavgifter i klimaidiotiets navn (som faktisk begynner å minne mer og mer om da Willoch brukte FrP som unnskyldning for å stikke fra sitt havarerte regjeringsprosjekt i 1986 ved å stille kabinettspørsmål om å øke bensinavgiften), så styrker Kina nå retorikken om å stå i front i nye frihandelsavtaler:
http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/11/Kina-satser-paa-egne-frihandelsavtalerDet virkelig dramatiske blir jo den dagen, når evt. svære nye frihandelsavtaler for �sten og Stillehavsregionen (evt. med Russland inne som en tredje akse) er på plass med Kina i førersetet, at Kina knaller til med yuan'en som verdensvaluta i konkurranse med dollaren.Jeg sier ikke at jeg gleder meg til det, men utviklingen synes å tvinge dette fram over noe tid. Derfor tror jeg at Russland allerede ser det mest opportunt å ta avstand fra USA som prøver å hindre russisk ekspansjon med sanksjoner, og heller henge seg på den stormakten som synes å overta det økonomiske verdenshegemoni om ikke altfor lenge. Gammelt nag mellom Kina og Russland kan hevdes å hindre dette, men kan trolig pakkes bort i nye økonomiske konstellasjoner der gammelt ideologisk slagg holdes utenfor og ikke sperrer all samhandling, slik som i "gamle øst-blokkdager" da konkurransen gikk mer på hvem som hadde den rette lære enn hva som var samfunnsøkonomisk (og menneskelig) fornuftig.
« Last Edit: 20.11.2016, 16:11:13 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Kina er som kjent blitt holdt utenfor den Obama-framforhandlede TPP-avtalen, men likevel sier Trump at den skal legges ned fordi den er så dårlig for USA. Uansett utfall der, hva er det altså Kina jobber med i stedet?

Jo, pÃ¥ toppmøtet i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC) i Perus hovedstad Lima, der Obama ogsÃ¥ deltar, oppfordret Kinas president regionens ledere til Ã¥ jobbe videre med to konkrete alternativer til TPP. Det ene er Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), en ambisiøs plan som omfatter 21 land, det andre er Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), som omfatter 16 land â?? blant dem India, men ikke USA.

USA bør være bekymret: Selv nære amerikanske allierte som Australia og Japan vurderer nå Kina som en nær partner.

Det skal bli interessant å se hvordan Trump mener han skal true seg til gunstigere betingelser enn USA allerede har?


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina med store indre landnåm i �sten
« Reply #10 on: 22.11.2016, 12:58:00 »
Kina forbereder i økende grad å flytte (allerede tilstrekkelig kompetent) ekspertise ut av de store byene i sine naboland (der det er blitt for dyrt å drive ifht. kinesiske målsettinger) og paternalisere ny struktur (en slags "indre landnåm") i nye områder, her et eksempel der Kina rett og slett vil bygge en megaby til eget bruk med Malaysia som "vertsland":

http://www.dn.no/nyheter/2016/11/22/0535/Eiendom/-dette-skremmer-vettet-av-alle


Kinesiske eiendomsselskaper planlegger investeringer pÃ¥ over 850 milliarder kroner i Sør-Malaysia. 
Iskandar Malaysia, like ved Singapore, tilbyr leiligheter til en femtedel av hva de koster i Singapore og Kina.


Det er opp mot slike grep vi ser hvor mye Vesten er på etterskudd med å etablere seg i de nye tigrene. Den gode gamle USA-destabiliseringstaktikken i Midt-�sten, Nord-Afrika og Latin-Amerika med å komme diltende etter og bombe dem som gjør det for bra er neppe gangbar valuta her i de nye "kinesiske soner".

Det skal virkelig bli interessant å se om Trump kommer til å/klarer å prøve en annen strategi, eller om også han bare ender opp som en vanlig hauk i klørne på våpenindustriens generaler som alle presidenter før ham.
« Last Edit: 22.11.2016, 14:49:59 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #11 on: 22.11.2016, 19:16:50 »
Kineserne har større sans for detaljer enn det jeg var klar over, merk at de har lagt cabincruisere utenfor stranden der det skal koste 1/5 kjøpe leiligheter sammenlignet med Singapore og Kina. For meg fremstår det som åpenbart at den vestlige verden vil tape hegemoniet innen vår levetid, og at det hele koker ned til hvor elegant vi greier å gjøre det.
« Last Edit: 22.11.2016, 19:24:57 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #12 on: 22.11.2016, 21:48:26 »
Kineserne har større sans for detaljer enn det jeg var klar over, merk at de har lagt cabincruisere utenfor stranden der det skal koste 1/5 kjøpe leiligheter sammenlignet med Singapore og Kina. For meg fremstår det som åpenbart at den vestlige verden vil tape hegemoniet innen vår levetid, og at det hele koker ned til hvor elegant vi greier å gjøre det.

Ja, dette er andre boller enn da Mao jaget de intellektuelle ut på rismarkene....

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Trump & Pump: Kina og Russland i storallianse?
« Reply #13 on: 22.11.2016, 23:27:56 »
"Ja, dette er andre boller enn da Mao jaget de intellektuelle ut på rismarkene...."

Ja, det var tider. Vi hadde Mao's Lille Røde (jeg har den fortsatt) og kineserne var et land vi gav U-hjelp til og adopterte barn fra. Nå nekter de oss å importere laks, raper høylytt i vårt nerver, og opptrer uhøflig med sine små kropper og ukoordinerte vesen. Og den eneste som kan redde oss er Gerhard Heiberg. Jeg har en sterkt kjensle av at Brexit, Trump og det gryende folkeopprøret vi ser ellers i Vesten, delvis er et utslag av at folk flest ser at vi - og for å være brutalt ærlig - den hvite mann, er i ferd med å miste taket og da angriper vi de som er ansvarlig for dette, gjerne kalt eliten. Og eliten kjemper desperat tilbake, et rimelig innsiktsfullt bidrag til forståelsen av dette fenomenet fant jeg i The Guardian i dag;

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/22/tony-blair-centre-left-politicians

Advarsel; denne artikkelen er skrevet av en homoseksuell brite som så vidt har passert 30, og dette skjer i The Guardian.