The New Age Bullshit Generator!

Started by Bebben, 10.12.2015, 23:56:51

Previous topic - Next topic

Bebben

Ikke helt rettferdig mot hele klimarørsla så klart ... men totalt og fullstendig hysterisk.

QuoteToday, science tells us that the essence of nature is transcendence.

Fulfillment requires exploration. By awakening, we vibrate.

Our conversations with other lifeforms have led to a flowering of hyper-psychic consciousness.

Fulfillment is the driver of self-actualization. This life is nothing short of an evolving flow of life-affirming intuition. Purpose is a constant.

http://sebpearce.com/bullshit/

Ta til gatene folkens! Okkuper Sparebank...eh nokke! Ei ny tid e i emning!

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

#1
NÃ¥de, Bebben! NÃ¥de!

Jeg makter ikke mer nå, oppå det absurde og komplett uvitenskapelige klimamassehysteriet i Paris.

PS: Jeg er forresten i ferd med å utvikle en MILJ�-fremmende plan, etter inspirasjon fra Københavnisbjørnen og Parissnøklumpene:

- jeg skal sette en stamp klimavann i hagen nå i desember
- når den fryser til skal jeg ringe verdenspressen og slå alarm om at vi er på vei til en ny istid
- når den tilfrosne isen nokså raskt får et topplag av vindmøllekvernede fugleskrotter, batterisyre fra elbilene, partikkelladet biodiesel, konferansepapiraske og annet miljøfarlig avfall etter all klimafartingen rundt om, så ringer jeg verdenspressen en gang til, og slår alarm om at utagerende klimaspekulasjoner er i ferd med å ødelegge klodens miljøvernmuligheter
- jeg håper å få Mette-Marit med på laget

Sic.