Albedo prosent reflektert stråling.

Started by Smiley, 26.11.2015, 20:36:12

Previous topic - Next topic

Smiley

I Wikipedia står det at albedo oppgis i prosent og er et mål på reflektert stråling.
Så jordens albedo på 0.36 betyr vel da at jorden reflekterer 36% og absorberer de resterende 64%?

Hvis min forståelse er riktig får man følgende tall :
Innstrålt energi 1367w/m2 x 0.64 = 874,55w/m2 som absorberes av jorden.
Innstrålt energi 2613w/m2 x 0,33 = 862,29w/m2 som absorberes av Venus
InnstrÃ¥lt energi   590w/m2 x 0,83 = 489,70w/m2 som absorberes av Mars.

Hvis albedo påvirker temperaturen burde Venus og jorden være noenlunde like i temperatur.
Og det er jo ikke tilfellet.
Det er derimot lett å se at Mars burde være, og faktisk er, en god del kaldere enn jorden.

Det dukker stadig opp nye forunderlige ting i Nasas data.

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/