Hans von Storch om EUs "lederskap for å bekjempe klimaendringer"

Started by Bebben, 05.08.2014, 23:05:17

Previous topic - Next topic

Bebben

Tysk klimaforsker Hans von Storch har en besynderlig post på Die Klimazwiebel om EUs "lederskap for å bekjempe klimaendringer".

Han ber om kommentarer, men innleder med å si:

QuoteSome lay-people think that "The issue that climate is changing and that elevated CO2 levels play a dominant role, is no longer controversial among climate scientists." is a false assertion. I ask these people to restrain from contributing to this debate by ritual repetitions of long-known positions. Thanks.

Jeg har trodd at von Storch var blant de mer "moderate" klimaforskerne og at han kanskje var litt på gli når det gjelder spørsmålet om CO2s "dominerende rolle" i lys av de senere årenes observasjoner, men dette får meg virkelig til å stusse.

"Some lay-people" høres temmelig nedlatende ut. Hva med ikke-lekfolk som mener det samme? Han snakker om "ritual repetitions", men dette er jo det samme fra hans egen side.

Som punkt nummer to påpeker han at det ikke er enighet om klimafølsomheten. Dette ser ut som en logisk glipp for min del: Hvordan kan han påstå at CO2 har en "dominerende" rolle og samtidig henvise til at denne rollen ikke er klargjort?

Marcel Crok i kommentarene drister seg likevel til å komme med en kommentar som von Storch skal ha seg frabedt: Han foreslår å bytte ut "dominerende" med "betydelig".

Richard Tol sender en av sine vanlige, svært kortfattede og spisse kommentarer:

QuoteLeaders need followers.

To date, few countries (any? even South Korea is wavering) seems to want to follow the self-proclaimed leaders in the EU.

Hehe, det reiser jo spørsmålet om hvorfor EU i det hele tatt skal ha noe lederskap i klimaspørsmålet. Har ikke EU andre oppgaver å ta fatt i?

von Storch lister opp noen punkter:

* De må finne ut hva de skal gjøre hvis "togradersmålet" ikke oppnås
* De må finne ut hva som skal være tilpasningstiltak (som om tilpasning til været var noe nytt)
* Støtte "klimavennlige" produkter og organisering ved hjelp av høyteknologi
* Gjøre "effektivitet" til en hovedsak og poengtere at symbolpolitikk ikke er effektive
* Anvende en "bærekraftig retorikk om klimaendringer og klimapolitikk" [sic - I kid you not] og ikke knytte all verdens katastrofer til klimaendringer
* Støtte [mener han subsidiere?] regionale tilpasningstiltak ut fra geografisk region heller enn landegrenser
* Oppmuntre til en mer "åpen forskningsagenda med forsøk på falsifisering, vurdering av [klima]drivere, undersøkelse av klimamodellers evne til prediksjon ("skills"), utarbeiding av tidsavhengige tilpasnings- og beslutningsveier osv."

Min vurdering av det ovenstående er at det viser hvor lite klimaforskerne har å bidra med når det gjelder input til politiske beslutninger. Det er for det meste klima-bla-bla, og totalt unyttig. Selv om man skulle ta Karbondjevelen på alvor, noe jeg har vanskelig for å gjøre, er det fryktelig lite ull her - for hvis Karbondjevelen er reell og skulle stikke hodet fram samtidig med Elvis' tilbakekomst, er det ingen tvil om hva som er nyttig: reelle alternative energikilder, og det sier ikke von Storch noe om, antakelig fordi han ikke har noe å si om dem.

Hvis EU har tenkt å vise "lederskap" for å bekjempe Karbondjevelen, kan de som et første skritt begynne med å følge USA og bore etter skifergass. Det er USA som har tatt "lederskapet" med å "begrense utslipp". Deretter kan de se innad på hva Frankrike gjør for å forske på og prøve ut kjernekraft.

I mellomtiden kan de spare noen grunker på å kvitte seg med unyttige klimabyråkrater og klimaforskere. Det er åpenbart altfor mange av dem, og når alle er enige, er det jo nok med en?
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Amatør1

Quote from: Bebben on 05.08.2014, 23:05:17
Tysk klimaforsker Hans von Storch har en besynderlig post på Die Klimazwiebel om EUs "lederskap for å bekjempe klimaendringer".

Han ber om kommentarer, men innleder med å si:

QuoteSome lay-people think that "The issue that climate is changing and that elevated CO2 levels play a dominant role, is no longer controversial among climate scientists." is a false assertion. I ask these people to restrain from contributing to this debate by ritual repetitions of long-known positions. Thanks.

Jeg har trodd at von Storch var blant de mer "moderate" klimaforskerne og at han kanskje var litt på gli når det gjelder spørsmålet om CO2s "dominerende rolle" i lys av de senere årenes observasjoner, men dette får meg virkelig til å stusse.

Forferdelig rotete ordbruk, med doble nektelser og rekursive utsagn.

StatementA: "climate is changing and that elevated CO2 levels play a dominant role"
StatementB: "The issue that "StatementA" is no longer controversial among climate scientists"
StatementC: "Some lay-people think that "StatementB" is a false assertion.

StatementA er altså en AGW påstand.
StatementB handler om at StatementA ikke lenger er kontroversiell. Det er jeg jo enig i, siden AGW er falsifisert. Men det er kanskje ikke det han mener??
hvorvidt StatementC er "false" eller ikke, avhenger jo av tolkningen på StatementB.

Når man ikke klarer å formulere seg tydeligere enn dette, er det ike rart han sliter med å nå fram.

Nei, Von Storch er neppe en moderat eller særlig nyttig referanse.

Bebben

Hm, prøvde å poste denne kommentaren, men fikk det ikke til tross gjentatte forsøk.

QuoteI am but one unit of lay-people and don't know if I'm expected to opine here, but since none of your points will work, I have a couple of suggestions:

1) Since "the issue that climate is changing and that elevated CO2 levels play a dominant role" is no longer controversial, the EU should cut back on the number of climate scientists and climate bureaucrats. After all, if the science is settled and all agree, they are no longer needed.

2) Instead, if the world cannot use fossil fuels any more for fear of the Carbon Demon, and given that the world needs plentiful, affordable and reliable energy, the EU should fund extensive research into viable alternatives, especially nuclear power. A good funding start would be to use the money saved from cuts in climatology and climate bureaucrats, and climate this and climate that, and eliminate the huge subsidies to symbolic measures that anyone can see is not up to the task, like wind and solar.

3) Meanwhile, waiting for the emergence of better technological solutions, the EU could follow the example of the US, who now holds the actual leadership in combating climate change, thanks to its shale gas & fracking revolution.

Leadership in climate & energy policy grows out of sockets, not words.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Ex-administrator

Quote from: Amatør1 on 05.08.2014, 23:58:54
Quote from: Bebben on 05.08.2014, 23:05:17
Tysk klimaforsker Hans von Storch har en besynderlig post på Die Klimazwiebel om EUs "lederskap for å bekjempe klimaendringer".

Han ber om kommentarer, men innleder med å si:

QuoteSome lay-people think that "The issue that climate is changing and that elevated CO2 levels play a dominant role, is no longer controversial among climate scientists." is a false assertion. I ask these people to restrain from contributing to this debate by ritual repetitions of long-known positions. Thanks.

Jeg har trodd at von Storch var blant de mer "moderate" klimaforskerne og at han kanskje var litt på gli når det gjelder spørsmålet om CO2s "dominerende rolle" i lys av de senere årenes observasjoner, men dette får meg virkelig til å stusse.

Forferdelig rotete ordbruk, med doble nektelser og rekursive utsagn.

StatementA: "climate is changing and that elevated CO2 levels play a dominant role"
StatementB: "The issue that "StatementA" is no longer controversial among climate scientists"
StatementC: "Some lay-people think that "StatementB" is a false assertion.

StatementA er altså en AGW påstand.
StatementB handler om at StatementA ikke lenger er kontroversiell. Det er jeg jo enig i, siden AGW er falsifisert. Men det er kanskje ikke det han mener??
hvorvidt StatementC er "false" eller ikke, avhenger jo av tolkningen på StatementB.

Når man ikke klarer å formulere seg tydeligere enn dette, er det ike rart han sliter med å nå fram.

Nei, Von Storch er neppe en moderat eller særlig nyttig referanse.

Dette var faktisk så rotete at jeg først trodde dere hadde misforstått :-)

Spøk til side, jeg har en grei oversettelse av det som står, nemlig:
"Hvis dere er uenige, gi faen i å kommentere"

Ex-administrator

Quote from: Bebben on 06.08.2014, 01:40:29
Hm, prøvde å poste denne kommentaren, men fikk det ikke til tross gjentatte forsøk.

QuoteI am but one unit of lay-people and don't know if I'm expected to opine here, but since none of your points will work, I have a couple of suggestions:

1) Since "the issue that climate is changing and that elevated CO2 levels play a dominant role" is no longer controversial, the EU should cut back on the number of climate scientists and climate bureaucrats. After all, if the science is settled and all agree, they are no longer needed.

2) Instead, if the world cannot use fossil fuels any more for fear of the Carbon Demon, and given that the world needs plentiful, affordable and reliable energy, the EU should fund extensive research into viable alternatives, especially nuclear power. A good funding start would be to use the money saved from cuts in climatology and climate bureaucrats, and climate this and climate that, and eliminate the huge subsidies to symbolic measures that anyone can see is not up to the task, like wind and solar.

3) Meanwhile, waiting for the emergence of better technological solutions, the EU could follow the example of the US, who now holds the actual leadership in combating climate change, thanks to its shale gas & fracking revolution.

Leadership in climate & energy policy grows out of sockets, not words.
Kan du utdype det med at du ikke fikk til? Ble den ikke godkjent, eller fungerte ikke selve kommentarfeltet?

Amatør1

Quote from: Administrator on 06.08.2014, 16:48:22
Spøk til side, jeg har en grei oversettelse av det som står, nemlig:
"Hvis dere er uenige, gi faen i å kommentere"

;D  Jepp, sÃ¥pass skjønte vi. Problemet var hans beskrivelse av hva man eventuelt skulle være uenig i, den kunne tolkes være motsatt av hans antatte AGW-posisjon. En mer konsis oversettelse kan egentlig kokes ned til

"Ikke motsi meg".