Author Topic: Antarktis: NASA har ombestemt seg  (Read 17399 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 642
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #15 on: 01.11.2015, 17:34:52 »
Emeritus,

Du spør om hva en "stråmann" er.
Svar: En "stråmann" er en tankefeil hvor man tillegger debattmotstander meninger man lett kan tilbakevise, dernest tilbakevise dem, og som resultat få inntrykk av å ha tilbakevist noe motstanderen står for.

I overstående framviste eksempel påpekte jeg at du brukte slik "stråmann" ved å tillegge meg feile utsagn om NASA, og dernest avfeie dem.

Videre tillegger du meg at "For andre gang på to dager har du påstått noe klimaskandaløst med basis i Climateaudit, og for andre gang på to dager har jeg brukt tid på å finne ut om det er noen substans i påstanden."

Jeg har ikke sagt noe om "klimaskandaløst", men jeg kan godt forstås i retning "dataskandaløst" hvis jeg med det tillegges de samme syn som mange andre har uttrykt om Steig et als data- og metodebruk. Jeg har pekt på at bl.a. McIntyre (flere også) har påtalt en rekke tvilsomme dataforhold i Steig et als metode og kildekodebruk, der essensen var at data fra halvøya i Vest-Antarktis ble brukt på en uryddig måte for å illudere større oppvarming i Antarktis' ismassiv enn ismassivets isolerte data faktisk ville resultert i. Der jeg kommer fra bruker vi oftest sterkere uttrykk for slikt, men vi kan holde oss til McIntyres dannede ordbruk som han opprettholder i dusinvis av analyser rundt Steig et al.

Videre skriver du:
"Hva angår at AGW/CO2 hypotesen er falsifisert med basis i noe fra Antarktis eller noe som helst annet, så er "tøv" en dekkende beskrivelse."

Her må det derfor minnes om at i vitenskapsteori er det slik at hypoteser skal forkastes hvis de ikke kan bekreftes med observasjoner. Mener å huske at du skrev det selv en gang her på forumet?

Nå er dette en tråd som er satt opp for å drøfte det faktum at det på nytt (jfr. NASAs 2012-rapport som sa det samme) er dokumentert positiv massebalanse i Antarktis. Men la oss dvele litt ved at du finner at du med dette "ser ingen tegn til noen falsifisering av AWG/CO2 hypotesen, snarere tvert i mot. Og som Wahl gav uttrykk for nylig, kanskje vi nå skulle begynne å diskutere klimasensitivitet og hva, om noe, en skal gjøre med det."

Jeg blir litt forundret:

Jeg går ut fra at du aksepterer at det er påvist positiv massebalanse i Antarktis slik NASA melder både i 2012 og 2015? Men derfra vil du altså heller diskutere klimasensitivitet slik Wahl foreslår er den mest fruktbare aktiviteten nå sånn generelt?

Men da har vi en nøtt du må forklare oss:
 
a) Er det slik at du med dette utsagnet avviser at klimasensitivitet har noe som helst med massebalansen i akkurat Antarktis å gjøre, og derav også at
b) falsifisering av fysikken i CO2-hypotesen ikke kan foretas i Antarktis/ikke er relevant for Antarktis?

Skal vi da forstå deg slik at du er blant dem som mener at AGW/CO2-hypotesen ikke trenger å forholde seg til faktiske observasjoner, så lenge den ser grei ut i modellene?

Jeg tenker da at siden hele AGW-diskursen går ut på at jorden kan bli ukontrollert oppvarmet av våre CO2-utslipp, hadde det ikke da vært greit om de lovene også gjaldt i den delen av verden der nesten 90% av verdens ismengder befinner seg? Det er jo det de regner på i klimamodellene! De har jo nettopp ikke tatt ut Antarktis fra det globale regnskapet - Antarktis blir varmere og varmere i modellene deres pga. en innlagt CO2-sensitivitetsfaktor og litt tilhørende tilbakekoblinger for godt mål, ikke glem det! At ismassivet nekter å smelte er ikke tatt med i modellene.

Vi husker at CO2-innholdet i atmosfæren likevel er globalt nokså likt fordelt, er det dermed noe spesielt med atmosfæren i Antarktis som opphever naturlovene?

Vel, kanskje Wahl kan svare på det, om han nå aksepterer at massebalansen i Antarktis har vært positiv i mange år?

PS: Har nemlig ikke funnet noe hos Wahl om positiv massebalanse i Antarktis så langt, selv om NASA altså varslet det allerede i 2012 og f.eks. jeg skrev masse om dette allerede da. Derimot har han kommentert flere ganger at sjøisen har levert rekordutbredelse i mange år, og han ble nesten ivrig da det kunne tyde på at dette året ble litt lavere....

Men kanskje jeg bare er dÃ¥rlig Ã¥ lete pÃ¥ bloggen hans? Jeg tar jo for gitt at en slik sværande, nøytral fagmann ikke har gÃ¥tt glipp av verken NASA 2012 eller 2015, selv om han ikke har sagt sÃ¥ mye om det? Han blir vel tydeligere pÃ¥ dette nÃ¥ nÃ¥r en enda tyngre bekreftelse foreligger fra NASA? Vi fÃ¥r stole pÃ¥ Wahl, ikke mye tendensiøst snikksnakk der, nei. 
 

« Last Edit: 01.11.2015, 18:00:08 by Telehiv »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #16 on: 01.11.2015, 18:48:05 »
Grunnen til at jeg skrev "NASA har ombestemte seg" er at denne nye studien fra NASA motbeviser hva som hevdes at GRACE sattelitten har "bevist". Men når jeg tenker meg om har jeg ikke sett noen studie direkte fra NASA rundt GRACE som backer opp f.eks dette

"Launched in 2002 by NASA and Germany, the two GRACE satellites whip around Earth 16 times a day at an altitude of 310 miles, sensing subtle variations in Earth's mass and gravitational pull."

www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/uoca-ais022806.php

Dette har jo vært IPCCs halmstrå de siste årene for å slippe å forklare hvorfor CO2 ikke tar knekken på Antarktis.

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 330
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #17 on: 01.11.2015, 18:50:33 »
Faktum

- Praktisk talt 100 % av verdens forskere som arbeider med spørsmålet, er enig om at en økning i CO2 i atmosfæren vil lede til en oppvarming av kloden. Dette gjelder både skeptikere som Lindzen, Spencer og Curry, og det gjelder våre lokale som Solheim og Ellestad, Ellestad uttrykte i Aftenposten noe i retning av at der er "ingen" som bestrider dette.

Faktum: Hva 100% av verdens forskere måtte mene er totalt irrelevant, all den tid det ikke er framlagt ETT ENESTE STYKK EVIDENS noe sted for at mer CO2 i atmosfæren faktisk vil kunne gjøre - og gjør/har gjort - jordas globale overflate noe varmere. Kun empiri teller når alt kommer til alt i naturvitenskapen, Emeritus. Man kan synse og mene alt hva man vil; naturen har det siste ord uansett ... AGW har simpelthen ingen støttende empiri. Fullt ut naturlige prosesser har det i mengder. Enkelt og greit.

Quote
- temperaturene har øket - med rykk og napp - i over 100 år, det som er påfallende med "The Hiatus" er ikke at økningen har gått senere, eller stoppet opp, men at temperaturene ikke har gått ned. Alle er enige om at der er store naturlige variasjoner, og mangel på nedgang i temperaturene er et langt større problem for Kun Naturlig Variablitet kretsen, enn for skeptikere og mainstream.

Hvorfor det? om jeg tør spørre.

Quote
- av de ti høyeste enkeltrekorder for varmest år i perioden 1880 til 2015, er mer en halvparten av rekordene satt de siste 10 år,

Og hva forteller dette oss om årsaken? Overhodet ingenting.

Quote
- alle som måler dette, inklusive UHA, rapporterer at vi er i en trend der den globale temperaturen stiger, Spencer ved UHA rapporterer om en trend på pluss 0,114 C/decade

Verken UAH eller RSS (satellittseriene) viser noen fortsatt global oppvarming f.o.m. 1997. Helt flatt.

Quote
- havtemperaturene har steget kontinuerlig (med de vanlige rykk og napp bevegelsene,) her fra Humlum

Ja, og samtidig, siden 2000, har jordas globale overflate styrket sin avkjølingsevne gjennom stråling betraktelig; det radiative varmetapet har økt i effektivitet med ca. 1,5 W/m2 (absolutte verdier øverst, anomalier nederst):Noe som forteller oss med all tydelighet at om varmeinnholdet i havene har steget, så skyldes det i hvert fall ikke en hevdet forsterkning av en hypotetisk "radiativ drivhuseffekt" :) For overflaten avgir mer og mer strålingsvarme - havene tappes altså for energi - i form av IR fra 2000 til 2015, ikke mindre og mindre, som AGW/CO2-hypotesen jo fordrer.

Quote
Så jeg beklager å måtte melde det, men jeg ser ingen tegn til noen falsifisering av AWG/CO2 hypotesen, snarere tvert i mot. Og som Wahl gav uttrykk for nylig, kanskje vi nå skulle begynne å diskutere klimasensitivitet og hva, om noe, en skal gjøre med det.

AGW/CO2-hypotesen er mer eller mindre falsifisert av CERES-dataene, den.

Hvorfor diskutere en fullstendig hypotetisk konstruksjon som "klimasensitivitet" til en økning i atmosfærisk CO2, når man ikke har så mye som én empirisk observasjon fra det virkelige jordsystemet på at klimaet er følsomt overfor en slik økning? Det blir jo helt meningsløst. Dersom man er opptatt av vitenskapelig integritet.

Kun folk som vet at de ikke har noen vitenskapelig sak ønsker å omgå empirisk testing av sine sirkulære utsagn fullstendig og heller gå rett til den ønskede konklusjonen og følgelig til politikken som baserer seg på den.

AGW/CO2-påstanden er ikke vitenskap, den er et nøye politisk utmeislet verktøy. Som gode, gamle H.S. Mencken sa allerede for nå snart 100 år siden:
Quote
The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #18 on: 01.11.2015, 23:02:14 »
Jeg diskuterer ikke isen i Antarktis, men disse hemningsløse karakteristikkene som gjør debatten umulig. 
[...]

Du har et poeng her Emeritus.

Hva skal jeg si Tele... jeg vil ikke si sÃ¥ mye, men det er bedre Ã¥ lære av nettopp McIntyre og la fakta tale for seg selv. 

Sant eller ikke, verdens enkleste regel er slik: Du må mene alt du sier, men behøver ikke si alt du mener.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #19 on: 02.11.2015, 00:14:11 »
Quote
Hvorfor diskutere en fullstendig hypotetisk konstruksjon som "klimasensitivitet" til en økning i atmosfærisk CO2, når man ikke har så mye som én empirisk observasjon fra det virkelige jordsystemet på at klimaet er følsomt overfor en slik økning? Det blir jo helt meningsløst. Dersom man er opptatt av vitenskapelig integritet.

Kun folk som vet at de ikke har noen vitenskapelig sak ønsker å omgå empirisk testing av sine sirkulære utsagn fullstendig og heller gå rett til den ønskede konklusjonen og følgelig til politikken som baserer seg på den.
 

Olular; hvilken test eller empirisk observasjon kan verifisere AGW/CO2 hypotesen, nÃ¥r mainstream hypotesen ikke en gang sier noe om klimasensitivitet? Jeg oppfatter imidlertid at Telehivs og ditt standpunkt er KNV (kun naturlig varibiliatet,) er der da noe som er mulig Ã¥ observere, eller teste i den virkelige verden, for Ã¥ falsifisere eller verifisere hypotesen om at AGW I, altsÃ¥ at øket CO2 har, eller ikke har noen virkning pÃ¥ klimaet. Jeg har stor sans for at hypoteser skal kunne testes. Men i vitenskapen er der mange hypoteser som ikke lar seg teste i den virkelige verden. Dette gjelder særlig nÃ¥r vi gÃ¥r ned pÃ¥ atom og partikkelnivÃ¥ og ut i rommet. At det pÃ¥ solen pÃ¥gikk en fisjonsprosess der H fisjonerte til He, var akseptert lenge før amerikanerne viste at dette var mulig i 1951 med den første H-bomben. At der finnes sorte hull, har vært teoretisert over i minst 70 Ã¥r, først i de senere Ã¥r har vi gjennom Hubble og en del andre nyere rombaserte instrumenter begynt Ã¥ finne beviser for det, eller det vi tolker som beviser. SÃ¥ for all del la vi teste og observere, men beskriv hvilken test eller eksperiment som kan falsifisere eller verifisere AGW I.   

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 642
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #20 on: 02.11.2015, 00:30:41 »
Hva skal jeg si Tele... jeg vil ikke si sÃ¥ mye, men det er bedre Ã¥ lære av nettopp McIntyre og la fakta tale for seg selv. 
Sant eller ikke, verdens enkleste regel er slik: Du må mene alt du sier, men behøver ikke si alt du mener.

Bebben,
jeg er i prinsippet ikke uenig med deg, jeg pleier normalt å spare litt mer på invektivene enn hva jeg har tillatt meg denne helgen. Men jeg gidder ikke å gå rundt grøten når jeg får selveste NASA som ryggstøtte atter en gang - da er det faktisk på tide å ta et oppgjør med alle som i årevis har visst bedre men skjult den antarktiske veksten i isvolum så godt de har kunnet. En rekke forskningsmiljøs ulne bortforklaringer om veksten i antarktisk isvolum er så langt fra ekte forskning man kan komme, og fortørnelsen bør snart begynne å vise seg fra f.eks. media som har blitt lurt trill rundt om "smeltende Antarktis med kommende oversvømmelser som følge" i årevis.

Nå sier altså NASA at det dannes så mye positiv massebalanse i Antarktis at det gir negativ effekt på havstigningen: Når tror dere den pillråtne pressen klarer å manne seg opp til å meddele allmuen det som NASA nå har lagt ut om dette? Vet dere hva: ikke før mora deres leier dem etter ørebrusken til desken.
 
Noen ganger syns jeg derfor det er greit å si ting som de er, vel og merke når jeg for hver enkelt sak vedlegger dokumentasjon på at påstanden har rot i virkeligheten, derav følger:

- Sterke beskrivelser blir først pinlige når man hever stemmen fordi man mangler en sak.
- Jeg har en knallsterk sak og har hevet stemmen fordi vi endelig fikk NASAs andre - og enda tyngre - bekreftelse på at redeligheten rundt Antarktis så langt har vært under nullpunktet, og ikke bare under nullhypotesen.
 
Men OK, jeg kan la dette ligge ukommentert videre, så får dere følge med om pressen gjør jobben sin her i stedet? For det bør ikke herske tvil om at de for lengst har litt av en unnlatelses-misere å rydde opp i før de begynner å nærme seg å rapportere sant om Antarktis.
« Last Edit: 02.11.2015, 00:35:15 by Telehiv »

Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 177
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #21 on: 02.11.2015, 06:51:43 »
Denne nye opplysning fra NASA vil vel neppe bli nevnt av MSM. Det vil være alt for ødeleggende foran det kommende opphypede Paris-møtet.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #22 on: 02.11.2015, 11:31:51 »
Denne nye opplysning fra NASA vil vel neppe bli nevnt av MSM. Det vil være alt for ødeleggende foran det kommende opphypede Paris-møtet.

Hittil ikke sett noe i MSM, men jeg fant en gammel sak i Politiken som jeg la inn på VGD:

En liten tidsreise bringer oss tilbake til 2002. Den gang vokste også iskappen i Antarktis, ifølge danske Politiken. Dette var den gang en tilbakevisning av en 15 år gammel "sannhed" om at den minket.

Men denne tilbakevisningen må ha blitt tilbakevist i tiden etterpå, slik at Vitenskapen på nytt har hatt visshet om iskappens tilbakegang. Men nå er altså tilbakevisningen av tilbakevisningen tilbakevist.

Nå venter vi bare på tilbakevisningen av tilbakevisningen av tilbakevisningen av tilbakevisningen, i tråd med veletablerte prosedyrer for Settled Science.
 ;)

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 642
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #23 on: 02.11.2015, 12:02:42 »
Denne nye opplysning fra NASA vil vel neppe bli nevnt av MSM. Det vil være alt for ødeleggende foran det kommende opphypede Paris-møtet.

Hittil ikke sett noe i MSM, men jeg fant en gammel sak i Politiken som jeg la inn på VGD:

En liten tidsreise bringer oss tilbake til 2002. Den gang vokste også iskappen i Antarktis, ifølge danske Politiken. Dette var den gang en tilbakevisning av en 15 år gammel "sannhed" om at den minket.

Men denne tilbakevisningen må ha blitt tilbakevist i tiden etterpå, slik at Vitenskapen på nytt har hatt visshet om iskappens tilbakegang. Men nå er altså tilbakevisningen av tilbakevisningen tilbakevist.

Nå venter vi bare på tilbakevisningen av tilbakevisningen av tilbakevisningen av tilbakevisningen, i tråd med veletablerte prosedyrer for Settled Science.
 ;)

Hehe,

du har ordet i din makt, Bebben - kanskje fÃ¥r vi en ny bebbisk visetekst rundt dette snart ogsÃ¥?  ;D

Spøk til side: Det er direkte deprimerende hvordan de notoriske klimaalarmistene -  og da mÃ¥ vi dessverre inkludere omtrent alle de mest medieprofilerte klimaforskerne i bÃ¥de Cicero, MetInst og Bjerknes (men skal vise til et hederlig unntak hos Bjerknes videre) - prøver Ã¥ skjule den langvarige veksten i isvolum i Antarktis. Vi skjønner jo alle motivet: Ã?kende isvolum i Antarktis slÃ¥r jo fullstendig beina under troverdigheten til CO2-hypotesen.

Men det er altså et faktum at:
1) NASA (hovedansvarlig for disse målingene) meldte allerede i 2012 at Antarktis har positiv massebalanse (dvs. at samlet isvolum i Antarktis øker og ikke minker).
Link: http://wattsupwiththat.com/2012/09/10/icesat-data-shows-mass-gains-of-the-antarctic-ice-sheet-exceed-losses/

2) Og nå i 2015 kom altså NASA tilbake og bekreftet dette i en enda mer tydelig måleserie. Og at økningen har pågått i flere tiår, slik informasjon underveis opp gjennom årene også har indikert.
Link: http://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

Det kan derfor ikke unnskyldes dersom opplyste forskere i alle fall etter 2012 har prøvd å late som at noe annet er tilfelle.

Men norske media har ikke snust etter å gjengi dette tydelig så langt, og verst av alt: Våre tallrike alarmistforskere holder fingrene foran øyne og ører og blånekter fremdeles! De minner dessverre mer og mer om den velkjente taktikken hos de tiltalte i farskapssakene før DNA-mulighetene var kommet: "Nekt for alt!" Problemet for disse bånn uredelige forskerne er imidlertid at det for lengst er kommet "DNA"-teknologi på plass for Antarktis også: NASAs målinger. Så nå kan de heldigvis sikkert tildeles "farskapet" for disse løgnene uten å kunne slippe unna lenger.

Eksemplene på fortsatt desperat nekting for positiv massebalanse i Antarktis er likevel mange (merk: de som har nektet etter 2012 gjør det altså mot bedre vitende!), og vi kan velge en helt fersk og derfor enda mer pinlig benektelse av en norsk "klimaforsker":

Samsets benektelse foran det norske folk i juni 2015:
Ciceros unge og uerfarne, men likevel skråsikkert og notorisk alarmistiske Bjørn Samset benektet kategorisk i TV-programmet "Underhuset" så sent som i juni 2015 Helskogs påstand (som forbilledlig hadde sjekket hos NASA) at isvolumet i Antarktis økte. Vi som så på dette selsomme skuespillet, så at han motstridende - og med forbehold - aksepterte Helskogs påstand om at havisens utbredelse økte, men at han deretter benektet tydelig at hovedmassivet/landisen øker. Med andre ord: Samset satt i juni 2015 og løy for åpent kamera til det norske folk - mot bedre vitende.

Det er ikke annet å si. Prøver han fremdeles å nekte for at økningen i antarktisk isvolum (positiv massebalanse) er kjent kunnskap og bruke det som forsvar, så blir saken enda verre: En klimaforsker kjenner ikke til den mest sentrale kunnskapen om tilstandsutviklingen i Antarktis. Det blir som om fastlegen din benekter at penicillinet er oppfunnet.

Et lite lyspunkt blant sjarlatanene:
Svein �sterhus ved Bjerknessenteret har vært redelig nok til å uttale:
"Inntil no har det ikkje vore teikn til at dei største isbremmane i Antarktis smeltar. Tvert om, så veks dei."

Hatten av for Ã?sterhus, som jeg antar har blitt sittende mye alene i lunsjpausen i det siste?
 
 
« Last Edit: 02.11.2015, 12:35:34 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 642
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #24 on: 02.11.2015, 15:54:41 »
Når skal våre journalister slutte å være feige luskere, og begynne å oppføre seg som voksne mennesker?

Vi opplever nemlig det utrolige fenomen at absolutt ingen i norske massemedia - som fortløpende klarer å spore opp de mest obskure og utilgjengelige studier når de dreier seg om mulig oppvarming og annen fordervelse - har foreløpig klart å registrere og melde at selveste NASA for noen uker siden gjentok enda tydeligere sin meget hyggelige melding av 2012 til verdens befolkning:

1) Antarktis - altså nærmere 90% av verdens samlede landisforekomst - smelter slett ikke ned og truer verden med oversvømmelser: Massebalansen er tvert imot positiv (les: samlet isvolum er økende), og dette har pågått i mange, mange år
2) NASA har til og med presisert at denne oppsamlingen/veksten av landis i Antarktis medfører en tilsvarende reduksjon i havnivået

Så spørsmålet er - etter at norske massemedia har hatt uker på seg til å presentere denne gladnyheten - hvorfor har absolutt ingen funnet det bryet verdt?

Og dermed også: Skal vi måtte sitte her lenge med skamrødmen i ansiktet, på vegne av vår tapre, upartiske journaliststand?

Som bestemødrene våre pleide å si: Fy skam!

« Last Edit: 02.11.2015, 15:59:14 by Telehiv »

Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 177
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #25 on: 02.11.2015, 17:03:19 »
Bare et lite spørsmål. Vet du om noen har informert våre journalister om dette? KAN det være at de ikke har hørt om det?

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 330
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #26 on: 02.11.2015, 18:30:26 »
Tele og resten av folket,

Jeg tror ikke vi skal ta helt av her. Studiens siste år er 2008. Det har gått sju år siden da med akselerert avsmelting fra Pine Island- og Thwaites-breene på Amundsen-kysten av Vest-Antarktis. Zwally foreslo at nullinjen ville bli brutt om 20-30 år, dersom avsmeltingen fortsatte i samme hastighet. Det har den så menn ikke, og følgelig kan vi allerede være ganske nær en kontinental balanse.

Uansett, dette underkjenner ikke det faktum at Antarktis-kontinentet faktisk la på seg vesentlig i perioden 1992-2008, og trolig også i lang tid før 1992 ... Og dette har jo alarmistene heller ikke (for å si det mildt) hatt det særlig lett med å innrømme.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 642
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #27 on: 02.11.2015, 19:12:45 »
Tele og resten av folket,

Jeg tror ikke vi skal ta helt av her. Studiens siste år er 2008. Det har gått sju år siden da med akselerert avsmelting fra Pine Island- og Thwaites-breene på Amundsen-kysten av Vest-Antarktis. Zwally foreslo at nullinjen ville bli brutt om 20-30 år, dersom avsmeltingen fortsatte i samme hastighet. Det har den så menn ikke, og følgelig kan vi allerede være ganske nær en kontinental balanse.

Uansett, dette underkjenner ikke det faktum at Antarktis-kontinentet faktisk la på seg vesentlig i perioden 1992-2008, og trolig også i lang tid før 1992 ... Og dette har jo alarmistene heller ikke (for å si det mildt) hatt det særlig lett med å innrømme.

Hadde det vært så enkelt at 2008 er "sluttproduktet" her, skulle jeg vært langt mindre kravfull om at dette må de klimapolitiske beslutningstakerne få bedre kunnskap om.

Poenget her er at bakgrunnen for disse måledataene gir nokså robuste indikasjoner på massebalansen langt forbi 2015:

1) Målingene påviser en økende akkumulasjon siden tidlig holocene, NASA har påvist denne trenden stabilt også over de siste dekader, og de ser derfor ingen tegn til at den ikke skal fortsette heller, utlagt at man med rimelig stor sikkerhet kan framskrive denne trenden i mange år framover, jfr. NASAs abstract:
"EA dynamic thickening of 147 Gt aâ??1 is a continuing response to increased accumulation (>50%) since the early Holocene.

2) Dette har, som okular også berører, i flere år vært "really bad news" for de mest enøyde klimaopportunistene: Som mange vet, rykket alarmistene i både Met Off og NOAA straks ut da NASA leverte forrige rapport i 2012, og hevdet særlig at økt massebalanse måtte skyldes økt snøfall grunnet global oppvarming.
I denne studien avfeier NASA imidlertid dette bastant, og skriver at der er ingen tegn til at den veksten de påviser skyldes økt snøfall, jeg siterer fra abstractet:
"Recent accumulation loss of 11 Gt aâ??1 in EA indicates thickening is not from contemporaneous snowfall increases."

3) I tillegg har ikke kunnskapen om dette stoppet i 2008: NASA slipper jo fortløpende data fra de pågående målingene, der de helt til nå har rapportert samme trend for landisen som for perioden fram til 2008. Det er ikke kommet noen innsigelser til dette ut fra det jeg kan se i NASAs rapportsystem.

4) Samtidig ser NASA selvsagt fram til at de skal få enda bedre utstyr enn dagens: NASA utvikler nå en oppfølger til dagens ICESat-pakke, ICESat-2, som etter planen kommer i 2018, og som etter sigende skal kunne måle endringer i landisdekket innenfor en feilmargin på 1-2 millimeter. Man sikter derfor på at man kan utføre målinger ikke bare på massebalansen slik som nå, men også gjennom "a long-term record of elevation changes", dvs. at man kan modellere seg tilbake gjennom ulike isperioder utfra de historiske endringene i bakkekompresjon.

Så vi har mye spennende å se fram til her i årene framover.

Men hovedbudskapet fra NASA nÃ¥ er altsÃ¥ at Antarktis slett ikke oppfører seg slik alarmistene vil ha det til, Antarktis har tvert imot i lang, lang tid hatt en positiv massebalanse i en størrelsesorden som tilsvarer en reduksjon i havnivÃ¥et pÃ¥ 0,23 mm/Ã¥r, og vil fortsette med det lenge ennÃ¥. 
Selv om de siste alarmister selvsagt vil  fortsette Ã¥ prøve Ã¥ spekulere i randsmelting i Vest-Antarktis, som uansett er av marginal betydning for massebalansen.  Og der kan vi altsÃ¥ til og med glede oss over Ã¥ ha en tilsynelatende redelig kar i Bjerknes Ã¥ lytte til, Svein Ã?sterhus, som altsÃ¥ har vært redelig nok til Ã¥ uttale:
"Inntil no har det ikkje vore teikn til at dei største isbremmane i Antarktis smeltar. Tvert om, så veks dei."
« Last Edit: 02.11.2015, 19:31:44 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #28 on: 02.11.2015, 19:19:51 »
Quote
Jeg tror ikke vi skal ta helt av her.   

Tiltres. Da jeg fortsatt er av den oppfatning at ulike forskere og forskningsinstitusjoner som en generell regel prøver Ã¥ klarlegge tilstanden vedlegger jeg link til denne: 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL060111/abstract

Quote

Abstract

We use 3 years of Cryosat-2 radar altimeter data to develop the first comprehensive assessment of Antarctic ice sheet elevation change. This new data set provides near-continuous (96%) coverage of the entire continent, extending to within 215 km of the South Pole and leading to a fivefold increase in the sampling of coastal regions where the vast majority of all ice losses occur. Between 2010 and 2013, West Antarctica, East Antarctica, and the Antarctic Peninsula changed in mass by −134 ± 27, −3 ± 36, and −23 ± 18 Gt yr−1, respectively. In West Antarctica, signals of imbalance are present in areas that were poorly surveyed by past missions, contributing additional losses that bring altimeter observations closer to estimates based on other geodetic techniques. However, the average rate of ice thinning in West Antarctica has also continued to rise, and mass losses from this sector are now 31% greater than over the period 2005â??2010.
 

Målingene er utført etter 2010 og det benyttes en annen satellitt en den som er omtalt i Zwally, den europeiske Cryosat - 2.

Jeg limer inn en kommentar fra bloggen Artic Sea Ice Forum, en blogg der i hvert fall en del av deltagerne syns å være aktive forskere, innlegget er skrevet av en AbruptSLR , jeg går selvsagt ikke god for noe som helst, men finner kommentaren i slutten av innlegget som en apropos til Lamar Smith og hva en kan finne i e-poster og annen uformell kommunikasjon mellom forskere.


Quote
Second, as Zwally et al (2015) focus on both radar and laser measurements, and as most other sources of SLR contribution have been well studied; I believe that we should not discount the probability that Zwally et al. (2015) are not appropriately accounting for bedrock recovery due to ice mass loss in the WAIS.  If so, then the true ice mass loss from the WAIS may actually be higher than previously/currently expected (too bad that the US Congressional House Science and NASA Committees are controlled by denialists who are actively starving the budgets needed to gather the data necessary to reduce such doubts).


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 642
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« Reply #29 on: 02.11.2015, 19:27:13 »
Quote
Second, as Zwally et al (2015) focus on both radar and laser measurements, and as most other sources of SLR contribution have been well studied; I believe that we should not discount the probability that Zwally et al. (2015) are not appropriately accounting for bedrock recovery due to ice mass loss in the WAIS.  If so, then the true ice mass loss from the WAIS may actually be higher than previously/currently expected (too bad that the US Congressional House Science and NASA Committees are controlled by denialists who are actively starving the budgets needed to gather the data necessary to reduce such doubts).

Viser til min kommentar ovenfor, og her viser Emeritus til det ikke uventede håpet hos dem som blir bekymret over NASAs lite alarmerende målinger for Antarktis, der vi straks gjenkjenner en klassisk gjenganger i sitatet Emeritus har funnet fram her:

" I believe that we should not discount the probability that Zwally et al. (2015) are not appropriately accounting for bedrock recovery due to ice mass loss in the WAIS".

Det som altså står her er at det kan kanskje tenkes at man ikke helt har målt så lite is som man kunne fått til med litt andre metoder i Vest-Antarktis....der man deretter later som dette marginale området (det snakkes altså om WAIS, ca. 4% av Antarktisvolumet) kan ha noe betydning for NASAs overordnede estimat for massebalanse. Her må folk skjerpe seg om hva de leser.

Nei, jeg tenker vi holder oss til NASA, jeg, og ikke alle som river seg i håret over at Antarktis ikke leverer som ønsket.
« Last Edit: 02.11.2015, 19:35:54 by Telehiv »