Author Topic: Dr David Evans med konkret feilpÃ¥visning og falsifisering av klimamodellene  (Read 6125 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Joanne Nova: En viktig info-kilde om marginalisering av "uønskete" forskningsresultater
Australske Joanne (Jo) Nova har vært en profilert stemme i klimadebatten i mange år, og har på sitt nettsted ( http://joannenova.com.au/ ) bl.a. presentert mye viktig klimaforskning som ellers ikke hadde fått kommet så tydelig ut i friluft. Opp gjennom årene har hun derfor vært en viktig informasjonskilde for hundrevis av alarmismekritiske og samtidig fagfellevurderte forskningsarbeider som IPCC ikke har villet ta inn i sine rapporter. Jeg brukte bl.a. hennes gravearbeid som en av kildene da jeg for et par år siden la ut linker til en stor mengde slike AGW/CO2-kritiske studier (NB: alle fagfellevurderte) som IPCC ikke ville ta med i sine forskningsoppsummeringer verken i AR3 eller AR4, og akkurat da (2013) var tydelig i gang på samme galeien i forarbeidene til AR5. En av mine informasjonsartikler på klimaforskning.com om dette sjokkerte åpenbart mange, og den fikk raskt over 7000 oppslag: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1474.0.html

For ordens skyld: Nova er ingen sensasjonshungrig dilletant som prøver seg pÃ¥ billige poenger rundt "avsløringer", hun har i Ã¥revis vært en velrennomert forskningsjournalist med realfaglig bakgrunn fra bl.a. mikrobiologi og molekylærbiologi, og har i flere Ã¥r bl.a. undervist i Science Communication ved Australian National University. Klimapolitisk kan hun (sÃ¥ langt i alle fall) trolig plasseres blant lukewarmerne, men det spørs hva hun tenker nÃ¥ nÃ¥r husbonden har lagt fram sterk dokumentasjon pÃ¥ at CO2 er en neglisjerbar oppvarmingskilde i dagens klimasystem. Men sÃ¥ langt har hun akseptert Ã¥ debattere ut fra mainstream klimaforsknings antakelser om et visst drivhuspotensiale for klimagasser, men pÃ¥ et langt lavere nivÃ¥ enn det de IPCC-approberte modellene hevder. Enkelt sagt har hennes "klimaforventninger" (= nesten ikke mÃ¥lbar oppvarmingseffekt/godt innenfor spekteret for naturlige variasjoner) fra mange Ã¥r tilbake derfor truffet langt bedre mot observasjoner over tid enn IPCCs tilsvarende framskrivninger.   

...og så kom ektemannen på banen:
Mange har merket seg hennes evne til å røyke ut ny, spennende forskning, ikke minst forskning som har stilt kritiske spørsmål ved det hun mener er en gjennomgående overdrivelse i mainstreamernes sensitivitetspåstander med tilhørende tvilsom etterprøvbarhet i deres klimamodeller. Nå kan vi kanskje se en medvirkende årsak til hennes sporfinnerevne her: Hennes mann Dr. David Evans har nå kommet fram med en kritisk serie artikler som angriper akkurat denne problematikken. Og David Evans er ikke en person man lett kan avfeie:

David Evans is an electrical engineer and mathematician, who earned six university degrees in mathematics and electrical engineering over ten years, including a PhD from Stanford University in electrical engineering (digital signal processing): PhD. (E.E), M.S. (E.E.), M.S. (Stats) from Stanford University, B.E. (Hons, University Medal), M.A. (Applied Math), B.Sc. from the University of Sydney. He is an expert in Fourier analysis and signal processing, and trained with Professor Ronald Bracewell late of Stanford University.

Han kan heller ikke anklages for ikke å ha sett klimaindustrien fra innsiden:
David consulted full-time for the Australian Greenhouse Office from 1999 to 2005, and part-time for the Department of Climate Change from 2008 to 2010, and was the lead modeler in developing FullCAM, the world-leading carbon accounting model that Australia uses for analyzing the carbon in Australia's biosphere for the Kyoto Protocol.

Rent forskningsteknisk er dette kvalifikasjoner som selvsagt går utenpå enhver påstått "klimaekspert" her til lands. Så når en person med slike analyseforutsetninger går løs på modellknekking, så kan det være interessant å se på hva han finner ut. Her er noen stikkord fra det han hevder i disse artiklene:

1. Introducing a Series of Blog Posts on Climate Science - Dr David Evans 22 September 2015
Evans' startinnlegg summerer hele problematikken, og jeg legger det derfor ut som en introduksjon:

Breaking the Intellectual Standoff
There is an intellectual standoff in climate change. Skeptics point to empirical evidence that disagrees with the climate models. Yet the climate scientists insist that their calculations showing a high sensitivity to carbon dioxide are correct â?? because they use well-established physics, such as spectroscopy, radiation physics, and adiabatic lapse rates.

How can well-accepted physics produce the wrong answer? We mapped out the architecture of their climate models and discovered that while the physics appears to be correct, the climate scientists applied it wrongly. Most of the projected warming comes from two specific mistakes.

Given all the empirical evidence against the carbon dioxide theory, there had to be problems in the basic sensitivity calculation. Now weâ??ve found them.

Series of Blog Posts
We are going to explain this and more in a series of blog posts. To build a better model, we had to understand the conventional basic climate model, the core model used to compute the high sensitivity to carbon dioxide. We unpack it, show the errors, then fix it. We calculate the sensitivity to carbon dioxide using this alternative model â?? which shows that the sensitivity to carbon dioxide is much lower.

Modellene har feilaktig vist CO2 som kilde til global oppvarming, mens "albedo modulation" koblet til solen angis som sentral i stedet:
If carbon dioxide didnâ??t cause much of the recent global warming, what did? The series continues with the revamped notch-delay solar theory (the previous problem concerning causality of notch filters has been resolved). This finds evidence that albedo modulation involving the Sun is the likely cause of global warming, and produces a falsifiable prediction for the climate of the next decade.

Det kommer to papers på dette arbeidet (under peer review nå):
In its complete form this work has evolved into two scientific papers, one about the modelling and mathematical errors in the conventional basic climate model and fixing them (carbon dioxide isnâ??t the culprit), and another for the revamped notch-delay solar theory (itâ??s the Sun). Both are currently undergoing peer review. These posts are useful in airing the ideas for comments, and testing the papers for errors.

The Basic Model is Crucial to Climate Alarmism
Our understanding of the effect of carbon dioxide rests on the conventional basic climate model.

That model is used to calculate the sensitivity of surface temperature to the concentration of atmospheric carbon dioxide. It dates back to 1896 with Arrhenius [1]. It was updated in the 1960s and 1970s, and described in some detail in the otherwise-rather-brief Charney Report of 1979, which is the seminal document that ushered in the current era of concern about carbon dioxide [2]. It is the cornerstone of the carbon dioxide theory of global warming. Predating computer simulations, it is often referred to as â??basic physicsâ?.

Despite the numerous mismatches between theory and climate observations to date, many climate scientists remain firm in their belief in the danger of carbon dioxide essentially because of this model, rather than because of huge opaque computer models. The basic model ignited concern about carbon dioxide; without it we probably wouldnâ??t be too worried.

There is no empirical evidence that rising levels of carbon dioxide will raise the temperature of the Earthâ??s surface as fast as the UNâ??s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts. The predictions are entirely based on models and calculations.

Modern climate science is imbued with the ideas of the basic model. For instance, it is from this model that we get the notion that the effect of a climate influence can be encapsulated by the radiation imbalance or â??forcingâ? it causes
.

Link: http://joannenova.com.au/page/3/

Dette er altså sprengstoff i klimarosenes leir så det holder!
PS: Ved å bruke linken ovenfor kan dere arbeide dere til hele artikkelserien fra 1-10.
God lesing!

 
« Last Edit: 07.10.2015, 13:54:38 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Apropos debatten på en annen tråd om mainstream klimateori og derav klimamodellers troverdighet eller ikke, så er det Dr. Evans redegjørelser i de 10 artiklene en fantastisk informativ kilde til å skjønne klimamodell-problematikken, også for ikke-klimaforskere.
For her støter vi på klassisk og profesjonelt falsifiseringsarbeid med høy generell overføringsverdi til modelltenkning også på en rekke andre områder enn klimaforskning.

Jeg vil anbefale alle som er interesserte i forskningsteori og -metode Ã¥ lese Evans nøye, for dette griper inn i selve hovednerven for hele klimaalarmismeindustriens videre eksistens.   
« Last Edit: 07.10.2015, 14:33:34 by Telehiv »

Amateur2

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 135
  • View Profile
Takk for at du trakk dette fram i lyset, Telehiv. Her har jeg lesestoff for noen helger framover  :D :D :D

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Amateur2,
ja, dette er virkelig en spennende prosess på gang.

Her kommenteres spesielt feilproblematikken rundt "partial derivatives" på Novas blogg:

New Science 4: Error 1: Partial Derivatives
The climate models, it turns out, have 95% certainty but are based on partial derivatives of dependent variables with 0% certitude, and thatâ??s a No No. Let me explain: effectively climate models model a hypothetical world where all things freeze in a constant state while one factor doubles. But in the real world, many variables are changing simultaneously and the rules are  different.

Partial differentials of dependent variables is a wildcard â?? it may produce an OK estimate sometimes, but other times it produces nonsense, and ominously, there is effectively no way to test. If the climate models predicted the climate, weâ??d know they got away with it. They didnâ??t, but we canâ??t say if they failed because of a partial derivative. It could have been something else. We just know itâ??s bad practice.
â?¦

The partial derivatives of dependent variables are strictly hypothetical and not empirically verifiable â?? like the proverbial angels on a pinhead. In climate, you cannot vary just one variable, hold everything else constant, and measure the change in the other variable of interest. Employing partial derivatives in climate therefore incurs unknown approximations â?? so it is unreliable.

One might argue that the partial derivatives are good approximations, maybe all weâ??ve got and better than nothing. But this is an unknowable assertion because the partial derivatives are with respect to dependent variables. One might argue that certain climate variables are almost independent, in which case partial derivatives with respect to those variables are only slightly unreliable â?? and youâ??d be on more solid ground. But you wouldnâ??t really know how solid, so any model relying on these partial derivatives would have to be tested against reality â?? and if the model turned out not to work too well, it may be because the partial derivatives have the wrong values, or it might be because they are conceptually inappropriate, or it could be for some other reason entirely, and you wouldnâ??t know because said partial derivatives are not empirically verifiable
.

Linker:

Jo Nova: http://joannenova.com.au/2015/09/new-science-4-error-1-partial-derivatives/
WUWT kommentar: http://wattsupwiththat.com/2015/09/28/wild-card-in-climate-models-found-and-thats-a-no-no/
« Last Edit: 07.10.2015, 15:27:55 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
For oversiktens skyld kan jeg liste de punktene Evans tar for seg:

1. Introducing a Series of Blog Posts on Climate Science
Hovedpoeng: skissert i starttråden

2. The Conventional Basic Climate Model â?? Simple
Diskusjon av enkleste case: Direkte varming, eneste input er endring i CO2-nivå, ingen feedbacks (tilbakestråling).
Dvs. omtrent som delvis beskrevet av to kjente teoretikere pÃ¥ dette (Isaac Held og Brian Soden, 2000) og mer utfyllende pÃ¥ sidene 163â??165 i â??the gold standard of climate textbooks" dvs. Raymond Pierrehumberts Principles of Planetary Climate (2010). Parameterverdiene henter Evans fra AR5 (2013).

Hovedpoeng:
Her viser altså Evans det mest konvensjonelle svaret: This is the conventional answer. ~1.2 °C is the answer to the question: how much would the surface of the Earth warm if the CO2 concentration doubled, if only the CO2 concentration and the tropospheric temperatures could change and all the tropospheric temperatures changed by the same amount?
Itâ??s a long way from finding the sensitivity of the Earth to an increased concentration of CO2, but itâ??s a start
.

Når kompleksiteten i modellene herfra øker, listes så punktene der feil påvises og hva som må gjøres for å rette dem opp:

3. The Conventional Basic Climate Model â?? In Full
Set-Up: Multiple Influences and Multiple Feedbacks. Her utrustes altså basismodellen med flere påvirkninger og feedbacks enn den basale med bare CO2 og temperatur.
Hovedpoeng: Det er her vi får de første avdekningene av regnefeil, og Evans summerer:
In this blog series we accept the parameters, including f, as roughly correct, but argue that the logic in arriving at Eq. (18) is faulty, and that when the modeling is done correctly the ECS is an order of magnitude lower.

New Science 4: Error 1: Partial Derivatives
Hovedpoeng: Som skissert foran

New Science 5: Error 2: Model architecture means all feedbacks work through the surface temperature?
Hovedpoeng: Påvisning av en rekke kalkuleringsfeil i denne forbindelse, og tilhørende faktorer utenfor modellens kontroll

New Science 6: How the Greenhouse Effect Works and â??four pipesâ? to space
Hovedpoeng: Viser at man uvegerlig ender med komplekse sett av atmosfæriske feilkilder i modellene hvis ikke dette hensyntas

New Science 7: Rerouting Feedback in Climate Models
Hovedpoeng: Beskrivelse av â??rerouting feedbackâ? (her finnes mange feilkilder!)

New Science 8: Applying the Stefan-Boltzmann Law to Earth
Hovedpoeng: PÃ¥peker feil bruk av S-Bs lov

New Science 9: Error 3: All Radiation Imbalances Treated the Same â?? The Ground is not the sky!
Hovedpoeng: Her fyres av kraftig stoff: Hereâ??s a big big flaw that is easy for anyone to understand, yet has lain at the core of the climate models since at least 1984. Indeed, youâ??ll wonder why we all havenâ??t been chuckling at this simplistic caricature of our atmosphere for 31 years.

New Science 10: Whatever controls clouds controls the climate
Hovedpoeng: PÃ¥peker hvor dÃ¥rlig modellene behandler skyer: There are lots of reasons clouds might change that are not included in standard climate models. Just for starters â?? cosmic rays may seed cloud formation. Aerosols released by plants, plankton and marine life do â?? some aerosols are included, but new varieties are turning up in studies. Osv....

Oppsummering:
Det synes Ã¥ være et overbevisende materiale som legges fram. Men som alltid, vi amatører fÃ¥r bare vente til de to paperne er publiserte og IPCCs sluggerstab skal prøve Ã¥ tilbakevise argumentene framkommet her. Hvis de ikke klarer det pÃ¥ en overbevisende mÃ¥te, kan vi her stÃ¥ foran et paradigmeskifte i kritikk av klimamodeller. 
« Last Edit: 07.10.2015, 16:54:21 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Her kan dere ta en tit på et videoforedrag av Evans fra 2012: https://www.youtube.com/watch?v=plr-hTRQ2_c

Denne presentasjonen kan være nyttig for dem som vil ha et raskt overblikk over databildet, og hvordan de brukes.
 
« Last Edit: 07.10.2015, 18:22:18 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Ellers sier Evans i et intervju med et australsk organ at IPCC kan ha overdrevet CO2-effekten opp til 10 ganger, så det er ikke småtteri som plukkes ned som feil i dagens klimamodeller:

http://www.news.com.au/national/western-australia/miranda-devine-perth-electrical-engineers-discovery-will-change-climate-change-debate/story-fnii5thn-1227555674611

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Quote
Det synes Ã¥ være et overbevisende materiale som legges fram. Men som alltid, vi amatører fÃ¥r bare vente til de to paperne er publiserte og IPCCs sluggerstab skal prøve Ã¥ tilbakevise argumentene framkommet her. Hvis de ikke klarer det pÃ¥ en overbevisende mÃ¥te, kan vi her stÃ¥ foran et paradigmeskifte i kritikk av klimamodeller.   

Dette fremstår som en god tilnærmingsmåte, jeg synes Evans har blitt en smule hypet her på KD.com, jeg har sjekket på WUWT og Curry. Det jeg har funnet ut er at Evans er et relativt ubeskrevet blad i klimasammenheng, hvis en mener med "beskrevet," noen som har gitt ut noe tidligere. Han har riktignok vært forskningsadministrator m.m., men som publisist av klimaforskning er han ikke noen stor stjerne - foreløpig. I følge WUWT fikk han avvist en artikkel med noe av de samme innholdet tidligere.

Når det gjelder paradigmeskifte i klimadebatten, tror jeg ikke det kommer før;

a) det publiseres noe helt nytt, som setter skapet på plass, vi snakker nå om klimadeforskningens svar på Einstein, jeg hadde tidligere et vist håp om at Svendsmark kunne bidra her, og det forskes nå tungt på hans hypoteser, men jeg er ikke oppdatert

b) at vi etter 2015/16, får en klar nedadgående trend i signalene, der både temperaturer og andre anerkjente klimasignaler beveger seg i strid med gjeldende lære. Dette kommer nødvendigvis ikke i 2017, jeg snakker i et perspektiv på fem til ti år.

Det fine med denne debatten er at vi til slutt får et svar, og til mer innsikt jeg får, til sikrere blir jeg på at det hele er usikkert.


 

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
« Last Edit: 07.10.2015, 22:42:26 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Quote
  Det synes Ã¥ være et overbevisende materiale som legges fram. Men som alltid, vi amatører fÃ¥r bare vente til de to paperne er publiserte og IPCCs sluggerstab skal prøve Ã¥ tilbakevise argumentene framkommet her. Hvis de ikke klarer det pÃ¥ en overbevisende mÃ¥te, kan vi her stÃ¥ foran et paradigmeskifte i kritikk av klimamodeller. 

Nå er det noen dager siden dette ble sluppet, jeg har sjekket Curry, det nærmeste jeg kom var denne;

Quote
Amazing story about possibly the greatest mathematical discovery of the past century, but no one understands it.

men linken viste til en NOOA side.

I WUWT er omtalen og kommentarene ikke særlig positive;

http://wattsupwiththat.com/2015/09/28/wild-card-in-climate-models-found-and-thats-a-no-no/

jeg gjengir en kommentar her;

Quote
� CFD FEA cells for stuff like airplanes are minute (cm) ; the smallest CMIP5 cell is 110km owing to computational constraints.�

This is totally unscientific. PDEâ??s are solved on all scales from electron orbitals to cosmology and astro. There is no number of metres or inches where they become invalid. The grid scale simply limits the resolution, as is well understood.

Evansâ?? juvenile critique has no reference to scale. He just doesnâ??t understand how partial derivatives work.

The issue of validation is misunderstood. CFD is also a model. It works out the consequences of model equations (Navier-Stokes etc) where the underlying assumptions apply. The chain of reasoning is mathematical, and needs to be checked mathematically. And that is where Evansâ?? issue lies. Whether the fluid flows of the atmosphere, or round an aircraft, satisfy the model assumptions is a separate matter that needs to be established for that solution to be used.
 

Jo Nova hevder seg feilsittert;

Quote
1. David didnâ??t say this was a â??major errorâ?. To summarize:
 The partial derivatives used by the basic model do not,
mathematically, exist, and they are not empirically verifiable â??
so they are a poor basis for a model. We use this clue in
 later posts of this series to construct a better basic model.

Det eneste stedet jeg har funne noe i nærheten av introduksjonen Evans fikk på KD.com her er fra Miranda Devine;

http://blogs.news.com.au/dailytelegraph/mirandadevine/index.php/dailytelegraph/comments/climate_cracks/

fra denne artikkel sitteres;

Quote
When it is completed his work will be published as two scientific papers. Both papers are undergoing peer review.   

Men er han feilsitert også her?

Devine omtaler Evans som "climate modeller" noe han vist nok ikke er, i følge andre kilder har Evans aldri gitt ut noe om klima.

« Last Edit: 11.10.2015, 11:23:53 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Emeritus,

du skriver at "I WUWT er omtalen og kommentarene ikke særlig positive", men her vil jeg absolutt anbefale å sitere hovedkonklusjonen i den WUWT-linken du viser til: "This looks like a much more concrete issue that will be hard to justify and/or explain away." For meg høres dette, når de nå har sett den samlede argumentasjonen, heller ut som en sterk anerkjennelse av hva Evans har kommet med.

For nÃ¥r WUWT skriver "this looks" sÃ¥ refererer man til forhistorien til nÃ¥værende arbeid, der Emeritus synes ensidig Ã¥ basere seg pÃ¥ en tilsynelatende misforstÃ¥else i WUWTs omtale av tidligere materiale, i retning av at Evans først fikk arbeidet sitt "refuted". Men her korrigerer Nova i samme link dette med at: "Davidâ??s work last year was not refuted", fordi man snakker om en granskingsprosess av klimamodeller der man har presentert funn og materiale underveis, slik at det er først NÃ?, etter at Evans selv utsatte endelig innleveringsprosess for Ã¥ fÃ¥ lagt inn en retting som ble vurdert nødvendig ut fra parallelle funn i andre arbeider, at det har blitt lagt inn to endelige papers til fagfellevurdering, jfr. hele hennes kommentar til dette:

3. Davidâ??s work last year was not refuted. We published one
 correction, showing that the notch was suggestive of a delay,
 but not mandatory as first thought. The delay (which is what
 matters) is still supported by other independent studies of
 empirical evidence which we cited. As this series will show,
 the big findings from the last round stand up even stronger
 than before. Publishing it then was very useful as we got some
 useful feedback. The notch is real, it still suggests a delay
 of one half a solar cycle, and that fits the data better than
 any other explanation. Weâ??ll be going through all that in more
 detail.


NOAA og andre kritikere (som selvsagt ikke er helt komfortable med Ã¥ fÃ¥ svakheter i sine klimamodeller brettet ut pÃ¥ denne mÃ¥ten) synes forøvrig Ã¥ ha "forhÃ¥ndstolket" punkt 4 (derivatives-kritikken) uten Ã¥ ta hensyn til samlet (10 pkt) argumentasjon slik det hele tiden har vært bedt om, jfr. Novas kommentar til dette: 
 
2.    This is part 4 of a long series. People need to read the
 background to fully understand it. Some inferences are leading
 to a pointless discussion. eg: of course partial differentials
 can and do work in lots of models. In part 1, David pointed
 out that most successful physical models get tested and either
 dumped or improved in a short time frame. Climate models,
 though, can remain wrong for decades. In parts 2 and 3 David
 explains precisely what the basic climate model is.


Så derfor er det all grunn til å se fram til debatten når paperne slippes formelt, for dersom en slik publisering slipper gjennom, tilsier det at man ikke har klart å motbevise at Evans har rett i sin svært alvorlige kritikk av de rådende klimamodeller, dvs. falsifisering av noen helt sentrale algoritmiske/derivative premisser for dagens klimaalarmisme.

Mht om Evans har greie på modellering og hva hans motstandere evt. kan klare å misrepresentere rundt dette, så vil jeg minne om at jeg allerede i innledningen påpekte hvorfor han på dette området går utenpå omtrent hele klimagjengen mht. høyst relevant modelleringserfaring:

(Evans)..."was the lead modeler in developing FullCAM, the world-leading carbon accounting model that Australia uses for analyzing the carbon in Australia's biosphere for the Kyoto Protocol."

Til orientering om Full Carbon Accounting Model (FullCAM)
The Full Carbon Accounting Model (FullCAM) is the model used to construct Australiaâ??s national greenhouse gas emissions account for the land sector.
FullCAM deals with both the biological and management processes which affect carbon pools and the transfers between pools in forest and agricultural systems. The exchanges of carbon, loss and uptake between the terrestrial biological system and the atmosphere are accounted for in the full/closed cycle mass balance model which includes all biomass, litter and soil pools
"

Link: https://www.environment.gov.au/climate-change/greenhouse-gas-measurement/land-sector

Og dette skal ikke være klimamodellrelevant? Det sier mer om forsøkene på debunking av Evans, for det er jo bl.a. pga. den omfattende, mangeårige håndfaste modellkunnskapen ved å være sjefsutvikler for FullCAM at han har satt i gang en prosess for å vise hva som er holdbart og ikke i nettopp klimamodellene.
 
« Last Edit: 11.10.2015, 12:50:53 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Der er mange slags modeller, den modelltypen Evans kritiserer - som IPPC benytter - benevnes visstnok  computational fluid dynamic models. Jeg pÃ¥stÃ¥r ikke at jeg har greie pÃ¥ dette, tvert i mot, men har lest en del av kommentarene pÃ¥ WUWT og et par andre steder, bl.a. her;

https://andthentheresphysics.wordpress.com/2015/10/04/not-even-partially-correct/

Vi får se, min tips er fortsatt (ikke 95 % sikkert som IPCC, jeg gir 1 til 3) at Evans ikke en gang kommer til å gi ut noe, noe han heller ikke har gjort tidligere relatert til klima. Hele opplegget, der han gir ut esseys på bloggen til sin kone og hyper de opp;

Quote
Dr Evans says his discovery â??ought to change the worldâ?.

â??But the political obstacles are massive,â? he said.
 

Fremstår mer som et PR-stunt, enn ny vitenskap som vil lede til et paradigmeskifte.
Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Der er mange slags modeller, den modelltypen Evans kritiserer - som IPPC benytter - benevnes visstnok  computational fluid dynamic models. Jeg pÃ¥stÃ¥r ikke at jeg har greie pÃ¥ dette, tvert i mot, men har lest en del av kommentarene pÃ¥ WUWT og et par andre steder, bl.a. her;

https://andthentheresphysics.wordpress.com/2015/10/04/not-even-partially-correct/

Vi får se, min tips er fortsatt (ikke 95 % sikkert som IPCC, jeg gir 1 til 3) at Evans ikke en gang kommer til å gi ut noe, noe han heller ikke har gjort tidligere relatert til klima. Hele opplegget, der han gir ut esseys på bloggen til sin kone og hyper de opp;

Quote
Dr Evans says his discovery â??ought to change the worldâ?.

â??But the political obstacles are massive,â? he said.
 

Fremstår mer som et PR-stunt, enn ny vitenskap som vil lede til et paradigmeskifte.

Dette kan fort bli en skinndebatt, jeg velger derfor først å overse det irrelevante nettstedet du henviser til, som selvsagt ikke kan brukes i en debatt om Evans har rett i sin kritikk av IPCCs rådende modellparameterisering eller ikke, siden den anonyme nettstedseier ikke er klimafaglig og heller ikke har et eneste faglig argument mot Evans, men prinsipielt sier han går inn for å debunke dem som tviler på rådende klimateori/-modeller.

Ellers kan man diskutere korrektheten i påstanden om at "Evans ikke en gang kommer til å gi ut noe, noe han heller ikke har gjort tidligere relatert til klima", når Evans i en årrekke har vært sjefsutvikler for FullCAM, en av verdens mest anerkjente fullskala karbonberegningsmodeller (altså det eksakte fagområdet han anklager IPCC-modellene for å ikke håndtere korrekt).

Denne mannen har udiskutabelt arbeidet i direkte anvendt interface mot IPCCs modeller (hans modellresultater var som kjent en sentral input til bl.a. Kyoto) før mange av dagens klimajyplinger kom ut av videregående, og har levert sin signatur på en direkte klimarelevant modell som beregner "The exchanges of carbon, loss and uptake between the terrestrial biological system and the atmosphere are accounted for in the full/closed cycle mass balance model which includes all biomass, litter and soil pools".

Modellen han var sjefutvikler for har deretter i en årrekke stått og gått som en ledende løsning på disse utfordringene. Det er en rimelig saftig "publisering", spør du meg, som i prinsippet selvsagt ikke skiller seg fra mer menige "klimamodell-engasjertes" publikasjoner på andre måter enn at Evans faktisk har hatt hovedansvaret for hele parameteroppsettet i FullCAM. � trekke i tvil hans forutsetninger for å vurdere klimamodeller blir i en sånn sammenheng meningsløst. Han baserer jo sin kritikk på årelang erfaring med nettopp relevante klimamodellparametre - merk at det er IPCCs karbonestimatgrunnlag han først og fremst kritiserer, altså hovedparameteret i hans egen FullCAM.

Kort sagt: Hvis noen burde ha forutsetninger for å påvise svakheter i IPCCs klimamodeller, er det Evans.

Det er nettopp derfor det blir så interessant når han forteller at han som de fleste andre først ikke var spesielt kritisk til IPCCs klimamodeller, før han selv begynte å arbeide med tilsvarende modellproblemstillinger, og dukket bort i det han hevder er åpenbare feilkilder. Som sagt, det kommer ikke til å mangle på forsøk på å falsifisere hans kritikk nå i fagfellevurderingen, men kommer det gjennom, blir det en langt hetere debatt i kjølvannet enn den som er oppe foreløpig.
« Last Edit: 11.10.2015, 16:01:38 by Telehiv »

Okular

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 242
  • View Profile
NOAA og andre kritikere (som selvsagt ikke er helt komfortable med Ã¥ fÃ¥ svakheter i sine klimamodeller brettet ut pÃ¥ denne mÃ¥ten) synes forøvrig Ã¥ ha "forhÃ¥ndstolket" punkt 4 (derivatives-kritikken) uten Ã¥ ta hensyn til samlet (10 pkt) argumentasjon slik det hele tiden har vært bedt om, jfr. Novas kommentar til dette: 
 
2.    This is part 4 of a long series. People need to read the
 background to fully understand it. Some inferences are leading
 to a pointless discussion. eg: of course partial differentials
 can and do work in lots of models. In part 1, David pointed
 out that most successful physical models get tested and either
 dumped or improved in a short time frame. Climate models,
 though, can remain wrong for decades. In parts 2 and 3 David
 explains precisely what the basic climate model is.

Telehiv,

Mye av kritikken mot Evans' arbeid er av typen "refleksivt avfeiende", det vil si, man ønsker bare å begrave funnene hans så fort og lettvint som mulig ved å 'misforstå' det sentrale poenget og ergo 'late som om' det handler om noe annet enn det det faktisk gjør. Man setter altså opp en nøye konstruert stråmann, gjengir bevisst det framlagte arbeidet feil slik at folk som ikke selv har lest det (noe altfor få synes å ha gjort) skal tro at Evans bommer helt på mål. Bob Tisdale har konsekvent møtt nøyaktig samme taktikk når han har lagt fram data som viser hvordan ENSO-relaterte hav-/atmosfæreprosesser forårsaket den observerte globale oppvarmingen mellom 70- og 00-tallet. De sier: "Men hvor kommer varmen fra? Hvordan kan ENSO skape 'global oppvarming'? ENSO (havet) flytter jo bare på varmen!" Evolusjonsbiologer møter også samme type argumentasjonsteknikk (ved bygging av stråmenn) fra kreasjonister som sier: "Men evolusjonsteorien kan jo ikke forklare hvordan livet på jorda oppstod! Eller hvordan liv generelt kan oppstå fra uorganisk materiale." Og jeg møter selv konstant samme taktikk fra varmister som ikke liker de ubeleilige tingene jeg peker på. Det hele er svært gjennomskuelig ...

Kritikken mot Evans koker - banalt nok - ned til en simpel sammenblanding av to ulike betydninger av termen "(klima)modell", en misforståelse som nærmest er umulig å begå om man bare faktisk leser Evans' originale poster i rekkefølge. Han er nemlig ekstremt tydelig med å forklare forskjellen på de rene "atmosfære/hav-sirkulasjonsmodellene" (AOGCM'ene) som brukt f.eks. av IPCC i deres CMIP5-scenarier, og "basismodellen" bak hele AGW-hypotesen. "Basismodellen" er rett og slett den teoretiske forklaringen på hvorfor mer CO2 i atmosfæren skal gi oppvarming (de berømmelige +1K for hver dobling av CO2 atm). "Basismodellen" er selve det fysisk-matematiske fundamentet, grunnmuren, utgangspunktet for alle modellsimuleringene utført av GCM'ene som projeksjoner av framtidige klimascenarier. "Basismodellen" er ikke i seg selv en GCM. GCM'ene opererer på teoretisk grunnlag av "basismodellen".

Og det er "basismodellen" som benytter partiellderivasjon av avhengige variabler, ikke GCM'ene. Den ene graden av oppvarming ved dobling av CO2 atm kommer hypotetisk kun som følge av at SAMTLIGE andre parametere i klimasystemet er holdt konstante. Dette er det Evans peker på, et i grunn relativt ukontroversielt punkt. Og dette er det så han tar for seg i sin analyse ...

Men hele kritikken går altså ut på å poengtere at GCM'ene ikke benytter partiellderivasjon av avhengige variabler. Og så er det nettopp det Evans ikke hevder. Han refererer til noe helt annet. Og slik går no dagan ...

Eksempel, en kommentator på post 10 i Evans' serie på JoNova sin blogg ber Evans om å vurdere kritikken fra Lucia Liljegren fra "The Blackboard":
Quote
Look, I think there are many, many things wrong with nearly all aspects of climate science.
However, I think that David needs to address the critiques of his work over at Luciaâ??s â??The Blackboardâ?
This a serious, honest site and is certainly not supporting the consensus.
http://rankexploits.com/musings/2015/questions-to-david-evans-what-do-you-mean-about-partial-derivatives/

Han svarer:
Quote
Sadly Lucia obviously hasnâ??t read the series and has taken post 4 out of context. Near the top of her post she says:

If by â??climate modelâ?, David means the current generation of AOGCMâ??s (and in the following I will assume he does mean that.),

As readers here will know, this series of blog posts is about basic climate models, the application of â??basic physicsâ?. The importance of this is described in post 1, and the conventional basic climate model is fully described, as per the leading textbook and papers, in posts 2 and 3. The partial derivative problem is in post 4.

The post and conversation at Luciaâ??s flows from there, unfortunately, so the response from me would merely be a lot tiresome â??read the postsâ? comments, just like it was at BishopHill. If they wish to discus it with me they know where I am. Time is too short to chase all over the web.

Det hele foregår på nøyaktig samme måten hos Montford (BishopHill) og Watts (WUWT); man 'tror' Evans snakker om GCM'ene og avfeier arbeidet hans på grunnlag av dette, mens Evans jo veldig klart snarere snakker om det fysiske grunnlaget bak sirkulasjonsmodellene, om selve AGW-hypotesens teoretiske "basismodell", som beskrevet her (av Nova), i Evans' post 2:
http://joannenova.com.au/2015/09/new-science-2-the-conventional-basic-climate-model-the-engine-of-certain-warming/

Quote
This is the most uncontroversial post ever put on this blog â?? itâ??s everything the IPCC would agree with and the key to their unshakable confidence.

This post is for the independent thinkers, the brains that want to know exactly where the famous, core, 1.2 °C figure comes from. Thatâ??s the number of degrees that a doubling of CO2 would bring, and itâ??s a figure that underlies decades of research and the figure that the big models are built around. Here, as far as we know, is the simplest, accurate reference to that reasoning and their maths. We have always assumed the 1.2 °C figure is correct, and focused on questioning the feedbacks that are assumed to drive that base figure up to  3°C (or 6°C or molten-Venus-here-we-come!)

We are not criticizing the estimate here, but this is so key and central to the whole climate-clean-green industry, and the models, it has to be laid out. This is the source of â??implacable confidenceâ? among the leading thinkers of establishment climate science. It is long past time that skeptical scientists put these details â?? warts and all â?? out in public. Dr David Evans is laying out the foundation for a complete and systematic analysis. (...)  â??  Jo

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 710
 • Qui vivra verra
  • View Profile
......mens Evans jo veldig klart snarere snakker om det fysiske grunnlaget bak sirkulasjonsmodellene, om selve AGW-hypotesens teoretiske "basismodell", som beskrevet her (av Nova), i Evans' post 2:


Okular,
ja, her syns jeg du klarer å formulere tydelig hvordan mye av registrert kritikk mot Evans har artet seg:

a) ren uvitenhet; de vanlige uskolerte alarmistentusiastene som sier hva som helst når de føler sitt idegrunnlag truet
b) ren stråmannsvirksomhet, der de som faktisk forstår alvoret i kritikken, benytter standard avsporingstricket "stråmann" for å la de fortsatt uvitende tro at de har tatt Evans i en "flaw"

Jeg forsøkte å påpeke litt av den samme problemstillingen i min presentasjon av de 10 pkt. foran, f.eks. der jeg trekker fram særlig Novas redegjørelse for punkt 4 om "partial derivatives" (et punkt der Nova/Evans åpenbart har sett et spesielt stort behov for å påpeke at innkommet kritikk er forfeilet/stråmannsbasert), der taktikken for å avskjære Evans' kritikk - som du så tydelig påpeker - er å hevde at GCM'ene slett ikke benytter partiellderivasjon av avhengige variabler (som Evans heller ikke har som argumentasjonspremiss; ren stråmann, altså). Jeg vil da virkelig håpe at pågående fagfellevurdering for særlig det ene paperet (det som tar for seg feil i dagens modeller) ikke legger seg på et slikt nivå herfra?

Og ikke minst har vi punktet om New Science 9: Error 3, der man blir så oppskremt at kritikken ikke en gang synes å gå veien om en sleip innledende stråmann, men degenerer direkte til en ren fornekting av at man har regnet feil, uten å samtidig kunne argumentere hvorfor Evans' kritikk er feil (for hvor i debatten finner man slike konkrete flaws-påpekinger som tåler dagens lys?!), jfr. mitt tidligere sitat på dette:

New Science 9: Error 3: All Radiation Imbalances Treated the Same â?? The Ground is not the sky!
Hovedpoeng: Her fyres av kraftig stoff:
Hereâ??s a big big flaw that is easy for anyone to understand, yet has lain at the core of the climate models since at least 1984. Indeed, youâ??ll wonder why we all havenâ??t been chuckling at this simplistic caricature of our atmosphere for 31 years.

SÃ¥ Okular,
det du skriver synes å beskrive godt det samme store feilkildefeltet som Evans påpeker, noe jeg ikke har klart å få så tydelig fram som deg i tråden så langt.
Takk for inspirerende kommentar!
« Last Edit: 11.10.2015, 17:04:11 by Telehiv »