Author Topic: "Klima-hedging": Klimatippekupongens HUB-sikring  (Read 3355 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
"Klima-hedging": Klimatippekupongens HUB-sikring
« on: 09.09.2015, 09:45:08 »
Bakgrunnen for nyordet "klima-hedging":
I finans er hedging (sikring på norsk) en investering som utføres spesielt for å minimere eller fjerne risiko ved en annen investering. Med klima-hedging menes derfor å kjøre HUB på tippekupongen for framtidens klimautvikling, dvs. at de som hittil har kjørt ensidig på hypotesen om stadig økende - og katastrofal - global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagasser (CAGW/CO2-hypotesen), men som konfrontert med en 18-19 års pause og en stadig større risiko for et par-tre kaldere tiår i kjømda, nå velger å kjøre HUB på klimatippekupongen sin for å ikke bli sittende helt avkledd om dette faktisk skulle skje.

Mann og Rahmstorf - tidlige klima-hedgere
I mars i år dukket Stefan Rahmstorf og Michael Mann et al opp med en påstand om at Golfstrømmen bremses ned pga. smelting fra Grønlandsisen, at dette bare vil forsterkes, og at man dermed vil få en dramatisk nedkjølingseffekt som vil kunne overstyre nordområdenes (menneskeskapte) oppvarming, dvs. et kaldere Arktis, og selvsagt menneskeskapt, det også. Utlagt: Naturlige sykluser vil i et slikt AGW/CO2-syndrom spille en helt underordnet rolle.
Link: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n5/full/nclimate2554.html

Men disse tvilsomt dokumenterte pÃ¥standene ble prompte tilbakevist i fagmiljøet med henvisning til en rekke fagfellevurderte studier (f.eks. Rossby 2014) som overhodet ikke støttet disse skremselsforsøkene. Rossby: â??The ADCP measures currents at very high accuracy, and so through the repeat measurements we take year after year, we have a very powerful tool by which to monitor the strength of the currentâ?. Videre: â??There are variations of the current over time that are natural â?? and yes, we need to understand these better â?? but we find absolutely no evidence that suggests that the Gulf Stream is slowing down.â?
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL058636/abstract

To nye klima-hedgingforsøk: Gierz et al (2015) og Partin et al (2015)
Paul Gierz et al hevder i abstractet at:
"Climate change can influence sea surface conditions and the melting rates of ice sheets; resulting in decreased deep water formation rates and ultimately affecting the strength of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). As such, a detailed study of the interactive role of dynamic ice sheets on the AMOC and therefore on global climate is required. We utilize a climate model in combination with a dynamic ice sheet model to investigate changes to the AMOC and North Atlantic climate in response to Intergovernmental Panel on Climate Change scenarios for RCP4.5 and RCP6. It is demonstrated that the inclusion of an ice sheet component results in a drastic freshening of the North Atlantic by up to 2 practical salinity units, enhancing high-latitude haloclines and weakening the AMOC by up to 2 sverdrup (106 m3/s). Incorporating a bidirectionally coupled dynamic ice sheet results in relatively reduced warming over Europe due to the associated decrease in heat transport."
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL065276/abstract

Jud Partin et al hevder tilsvarende at:
Proxy records of temperature from the Atlantic clearly show that the Younger Dryas was an abrupt climate change event during the last deglaciation, but records of hydroclimate are underutilized in defining the event. Here we combine a new hydroclimate record from Palawan, Philippines, in the tropical Pacific, with previously published records to highlight a difference between hydroclimate and temperature responses to the Younger Dryas. Although the onset and termination are synchronous across the records, tropical hydroclimate changes are more gradual (>100 years) than the abrupt (10â??100 years) temperature changes in the northern Atlantic Ocean. The abrupt recovery of Greenland temperatures likely reflects changes in regional sea ice extent. Proxy data and transient climate model simulations support the hypothesis that freshwater forced a reduction in the Atlantic meridional overturning circulation, thereby causing the Younger Dryas. However, changes in ocean overturning may not produce the same effects globally as in Greenland.
Link: http://www.nature.com/ncomms/2015/150902/ncomms9061/full/ncomms9061.html

Så hva er det disse to studiene prøver å hevde, på godt norsk?
De leverer kort og godt en historie om at det de mener allerede er en menneskeskapt global oppvarming er i ferd med å endre (bremse) sirkulasjonssystemet for Golfstrømmen i nordområdene, slik at Arktis vil fryse til - og da altså med en hovedårsak i forutgående menneskeskapt global oppvarming. Kort sagt: Menneskeskapt oppvarming fører til dramatisk menneskeskapt nedkjøling.

Dette er selvsagt klima-hedging sÃ¥ tydelig som det kan bli. En sentral forutsetning for Ã¥ framsette denne hypotesen er imidlertid at man i argumentasjonsrekken tvinges til Ã¥ underslÃ¥ de tungt dokumenterte ca. 500-Ã¥rige varmefasene i historisk tid (den minoiske, den romerske,  den middelalderske). For merk: Ingen av disse varmeperiodene (alle minst like varme som i vÃ¥r tid) førte etterpÃ¥ til en ny istid, slik det i disse studiene prediseres vil kunne skje etter vÃ¥r nÃ¥værende varmeperiode.
Og ikke uventet viser en sjekk at man i begge studier dessverre har unnlatt Ã¥ ta inn disse kritiske - og vitenskapelig sett helt nødvendige - motargumentene dette ville reist.   

La oss derfor tillate oss å oppsummere det åpenbare motivet bak denne klima-hedgingen så kort som denne "vitenskapen" fortjener:

"Vi må få vist at det også er menneskeskapt global oppvarming som gjør at Arktis nå kan fryse til, siden vi ellers ville fått en åpenbar falsifisering av vår CAGW/CO2-hypotese"

For å få til denne forklaringen har de altså snekret sammen en modelløsning ("a climate model in combination with a dynamic ice sheet model to investigate changes to the AMOC and North Atlantic climate� �) der de åpenbart:

a) håper publikum ikke oppdager det pinlige bruddet på metodekravene til å opplyse om relevant historisk empiri, samt at de åpenbart også
b) håper at deres meningsfeller holder fagtidsskriftene rene for altfor avslørende kritikker.

Men en faglig kommentar er allerede at vi her snakker om metode, modell- og databruk som mest kan beskrives som "excrement to the 2nd Power".....
Jeg regner med at tiden, om ikke fagfellesystemet griper mer inn enn hittil, vil plassere også dette på dyngen der Mann-ekskrementene allerede befinner seg.
« Last Edit: 10.09.2015, 12:01:38 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: "Klima-hedging": Klimatippekupongens HUB-sikring
« Reply #1 on: 10.09.2015, 00:37:49 »
Quote
Vi må få vist at det også er menneskeskapt global oppvarming som gjør at Arktis nå kan fryse til, siden vi ellers ville fått en åpenbar falsifisering av vår CAGW/CO2-hypotese

Jeg har store vansker med å tolke disse tre artikler som noen helgardering i noen retning, og innlegget bærer preg av at skribenten knapt har lest endog abstraktene.

Utgangspunktet for alle tre papers er hypotesen om at fortsatt smelting av Grønnlandsisen og en eventuell økning av denne avsmeltingen, vil føre til mer ferskvann i Nord Atlanteren og derfor redusere styrken på AMOC, noe som igjen vil føre til at den varmetransport AMOC står for mot Nord Europa vil bremse, med et kaldere klima som resultat.

Dette er ingen ny hypotese, tvert i mot den er omtalt både i RCP4,5 og RCP6.

Rahmstorf et al. har allerede fått sterk kritikk fordi de mener at denne svekkingen av AMCO allerede er påbegynt, mens de som kan noe om denne havstrømmen har gått ut og sagt at de ikke kan måle dette, bl.a. ble dette omtalt hos Curry;

 http://judithcurry.com/2015/03/25/whats-up-with-the-atlantic/

Gierz et al. bygger også på at hypotesen har noe for seg, og tilbyr en modell for å bergene graden på svekkelsen under ulike scenarier.

Partin et al. legger også hypotesen til grunn, bl.a;

Quote
The prevailing hypothesis for the cause of the YD is a sudden influx of freshwater into the North Atlantic and the attendant weakening of the Atlantic meridional overturning circulation (AMOC)4, 5, 6, 7.


Der det gis en rekke henvisninger til den generelle hypotesen. Hensikten med artikkelen til Partin er å belyse reaksjonstiden i arktiske strøk kontra reaksjonstiden i tropiske strøk, og der konklusjonen synes å være at Grønnland reagerer på noen tiår, mens tropene langt lengre.

Det som er nytt for meg i Partins studie, og der er hun ikke en gang er original, men siterer tidligere studier. Er at hun beskriver det som skjedde for ca. 12000 år siden, der vi hadde en plutselig temperatursenkning, som varte noen hundre år på Grønnlend, men en tilsvarende økning av andre klimaindikatorer tropene, som varte mye lengre. Dette er åpenbart ikke AGW, men er egnet til øket forståelse, som altså er nøkkelen til det hele. Jeg har i dette forumet tidligere beskrevet denne hendelsen i forbindelse med at Svartehavet ble et hav. Men da var det ikke tale om mm pr. år, men desimeter pr. år, og da er det antatt at denne voldsomme ferskvannstilførselen til Nord Atlanteren, hadde innvirkning på AMOC.

Så alt i alt synes jeg innlegget er feilfokusert. Om vi skulle få en senkning av AMOC, så vil det hovedsakelig ha betydning for Nord Europa, og resten av verden vil bli varmere, av den enkle grunn at nedkjølingseffekten som Golfstrømmen faktisk representerer for hele systemet, ville svekkes og at varmen derfor vil bli ytterligere konsentrert i tropiske strøk.

For øvrig finner jeg det logisk inkonsistent at en rekke forskere skulle produsere artikler for å;

Quote
a) håper publikum ikke oppdager det pinlige bruddet på metodekravene til å opplyse om relevant historisk empiri, samt at de åpenbart også

b) håper at deres meningsfeller holder fagtidsskriftene rene for altfor avslørende kritikker.

Samtidig som den som hevder dette, ikke kan ha lest hva artiklene omhandler, og pÃ¥stÃ¥r at forskerne som har utarbeider artiklene, nÃ¥ har begynt med mÃ¥lstyrt desinformasjon mot befolkningen i Nord â?? Europa, mens resten av verden i sÃ¥ fall vil fÃ¥ enda mer AGW varme. Artikkelen handler ikke om LIA, eller andre naturlige variasjoner, men om antatte historiske klimafenomener av en helt annen størrelse, som kan ha relevans for forstÃ¥elsen av systemet.
« Last Edit: 10.09.2015, 07:06:06 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: "Klima-hedging": Klimatippekupongens HUB-sikring
« Reply #2 on: 10.09.2015, 10:22:24 »
Emeritus skriver:
"Artikkelen handler ikke om LIA, eller andre naturlige variasjoner, men om antatte historiske klimafenomener av en helt annen størrelse, som kan ha relevans for forståelsen av systemet."

Det er ikke korrekt at jeg skriver at artiklene handler om LIA (Den Lille Istid). Tvert imot, som jeg påpeker bruker f.eks. Partin et al siste kalde del av siste (ordentlige) istid (yngre Dryas) som "testbenk" mot en hypotese om at smeltevann fra Grønland og andre store landisforekomster i nordområdene (forårsaket av den påståtte AGW/CO2-effekten) vil kunne bremse/snu Golfstrømmen og slik skape en dramatisk nedkjøling. Altså en forlengelse av Potsdammiljøets langvarige og velkjente alarmisme rundt oppvarming vs. havproblematikk (jfr. her nevnte Rahmstorf/Mann-artikkel).

Og her velger man altså å se bort fra de langt mer relevante varmeperiodene i historisk tid (minoisk, romersk, middelalder) som sammenligningsgrunnlag, og som altså ikke ble fulgt av noen "verre" kuldeperioder enn (siste eksempel) "Den Lille Istid" og før det hadde man den kalde folkevandringstiden på 400-500-tallet da hustrige germanere rullet innover romerrikets varmere breddegrader. Poenget er at de beskjedne kuldeperiodene som har fulgt etter sammenlignbare historiske varmeperioder som dagens, slett ikke kan holdes opp mot den dramatiske og raske nedkjølingen koblet til den ekte istidssluttfasen yngre Dryas.

Min kritikk gjelder derfor hvorfor man ikke viser til at de siste historiske (500-årige) varmeperiodene kun har ført til beskjedent kaldere mellomfaser av typen "Den Lille Istid". Her intenderer man derimot at man kan risikere yngre Dryas-effekter som det ikke kan anses å foreligge et seriøst forskningsmessig grunnlag for. Bare tenk på det metodiske problemet at yngre Dryas-omveltningene var direkte relatert til svære ismasser i Nord-Amerika som ikke finnes i dag, og som ytterligere dokumenterer at man opererer med en søkt modellkomparisasjon.

Den som leser mitt innlegg med velvilje for disse forhold og samtidig er kjent i den bredere fagdebatten rundt historiske klimaepoker vil derfor se at det må anses som betydelig svak, evt. også tendensiøs metodebruk å unnlate å henvise til de siste store varmeperiodene og de tilhørende kjøligere mellomfasene, og i stedet rette fokus på en dramatisk yngre Dryas-periode som skal spille fram mot at antropogen oppvarming kan framskynde flg. skrekkscenario: "Proxy data and transient climate model simulations support the hypothesis that freshwater forced a reduction in the Atlantic meridional overturning circulation, thereby causing the Younger Dryas."

For hvordan kan de forsvare å trekke fram yngre Dryas som "testbenk" for de små endringer man bygger samtidig empiri på? Verden er jo ikke varmere nå enn under de tre nevnte varmeperiodene i historisk tid, mens derimot "Younger Dryas", i norsk faglitteratur ofte kalt "den store fryseperioden", er betegnelsen på den siste tilbakevendende kalde fasen i siste istid. Den rådende teorien for yngre Dryas har lenge vært at den oppstod ved at den nordatlantiske sirkulasjonen med varmt tropisk vann som sendes nordover fra tropene, tok imot store mengder ferskvann fra Lake Agassiz og issmeltingen i Nord-Amerika. Jeg forstår det slik at det er dette Emeritus henviser til i sitt tilsvar. Et problem med denne teorien er imidlertid at en har få geologiske spor som beviser en slik hendelse. En nyere alternativ teori er derfor at jetstrømmene i stedet flyttet seg nordover på grunn av endringer i det topografiske pådraget som smeltingen av den nordamerikanske iskalotten medførte, som igjen førte til mer regn i Nord-Atlanteren som gjorde havoverflatevatnet ferskt nok til å stoppe den termohaline sirkulasjonen.
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009PA001778/abstract

Min kritikk av de nevnte arbeider er altsÃ¥ man - uten Ã¥ nevne mer relevante historiske perioder - ensidig trekker inn nettopp istidsfasen yngre Dryas som "testbenk" for om dagens antropogene oppvarming vil føre til dramatisk nedkjøling i nordomrÃ¥dene. Dette mÃ¥ derfor anses som et metodisk forkastelig forsøk pÃ¥ alarmisme, siden det empirisk mest relevante sammenligningsgrunnlaget for vÃ¥r tid ville vært de nevnte varmeperiodene i historisk tid, som ligger nært opp til dagens klimaforhold etter at vi fikk ny oppvarmingsfase fra ca. 1850. 

Partin et al sier som sagt at:
Understanding the patterns and mechanisms of the climate response to abrupt climate change events such as the YD has important implications for future climate variability and changes. Studies show that recent changes in the North Atlantic have caused climate changes worldwide61, 62, 63. Therefore, the YD might be a possible scenario for future changes that might occur under anthropogenic climate forcing.

Som nettopp dokumenterer mitt grunnlag for å reise den kritikk jeg gjør.
« Last Edit: 10.09.2015, 14:24:27 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: "Klima-hedging": Klimatippekupongens HUB-sikring
« Reply #3 on: 10.09.2015, 20:04:50 »
Quote
Min kritikk av de nevnte arbeider er altså man - uten å nevne mer relevante historiske perioder - ensidig trekker inn nettopp istidsfasen yngre Dryas som "testbenk" for om dagens antropogene oppvarming vil føre til dramatisk nedkjøling i nordområdene. Dette må derfor anses som et metodisk forkastelig forsøk på alarmisme, siden det empirisk mest relevante sammenligningsgrunnlaget for vår tid ville vært de nevnte varmeperiodene i historisk tid, som ligger nært opp til dagens klimaforhold etter at vi fikk ny oppvarmingsfase fra ca. 1850.
Uenig, med unntak av Rahmstorf et al. er det tale om fremtidige konsekvenser av AGW, der vi får en langt sterkere tilførsel ferskvann. Endog Rahmstorf et al. snakker om fremtiden da det i abstraktets hevdes at;

Quote
Using a multi-proxy temperature reconstruction for the AMOC index suggests that the AMOC weakness after 1975 is an unprecedented event in the past millennium (p > 0.99). Further melting of Greenland in the coming decades could contribute to further weakening of the AMOC.

Som vanlig påberopes unprecedented, men samtidig tales det om the coming decades, altså at denne svekkingen kan få samme konsekvenser om flere tiår, som det etter rimelige sterke hypoteser fikk for ca. 12000 år siden.

Ditt poeng var at alarmistmiljøet trakk frem en svekket AMOC som forklaring pÃ¥ en mulig temperaturnedgang i Nord Europa og en øket tilfrysning i Arktis, det kan jeg ikke se at de har gjort. Og en svekket AMOC er i hvert fall ikke noe tegn pÃ¥ at AGW ikke forekommer. Tvert i mot, en svekket AMOC vil riktignok føre til kaldere klima i Nord Europa, men til det motsatte resultat i langt større deler av verden, Golfstrømmen og resten av dette systemet, bidrar samlet til en utjevning av temperaturene mellom tropene og kloden nord/sør for ca. 40/50 grader. Hvis vi nÃ¥ fÃ¥r en endring i arktis - noe jeg er helt Ã¥pen for vil skje - vil det ikke ha sammenheng med AMOC, men andre fenomener.  Og LIA, og varmeperioden for ca. 1000 Ã¥r siden, var pÃ¥ langt nær sterke nok til Ã¥ pÃ¥virke AMOC i særlig grad. Men det var Dryas. For de ikke innvidde er dette navnet pÃ¥ en blomst som det ble funnet pollenspor av under torv og tundra, og der en mente Ã¥ kunne fastslÃ¥ at det først hadde vært en varm periode, sÃ¥ temmelig brÃ¥tt en kald periode pÃ¥ ca. 500 Ã¥r, før varmen pÃ¥ ny slo inn og vi nærmet oss dagens klima. Denne endringen tilskrives av mange som et resultat av global oppvarming for ca. 12000 Ã¥r siden, ved at en fikk en voldsom nedsmelting i Nord Europa og pÃ¥ det Nord - Amerikanske kontinent, som sveket og endog stoppet AMOC, med det resultat at det ble kaldere i vÃ¥re strøk en periode, inntil balansen ble gjenopprettet og AMOC pÃ¥ ny skjøt fart og kom inn i sitt vante mønster. Men da snakker vi ikke om avsmelting av Grønnland som tilsvarer ca. 1 mm økning pr. Ã¥r i GMSL, men flere desimeter pr. Ã¥r. Heller ikke LIA eller varmeperioden før LIA, kunne skape slike virkninger. Derfor er dette fremtidsscenarier, som riktignok  Rahmstorf et al. mener en kan se tegn pÃ¥ allerede nÃ¥, noe som altsÃ¥ synes ettertrykkelig tilbakevist.


« Last Edit: 10.09.2015, 20:06:46 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: "Klima-hedging": Klimatippekupongens HUB-sikring
« Reply #4 on: 15.09.2015, 14:24:17 »
Nå er det faktisk hegnar.online som slår opp en ny versjon av den samme "Golfstrømmen-kræsjer-pga-unprecedented-og-katastrofal-smelting-av Grønland"-historien som Rahmstorf et al startet med tidligere i år og som andre nå koker videre suppe på:

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel562671.ece

At dette er helt som forventet iht. de naturlige og velkjente 30- og 60 årige sykluser er ikke noe å nevne i den anledning...

Og at Rahmstorf et als påstander om at strømmen av varmere vann fra gulfen er blitt redusert med mellom 15 og 20 prosent, og at dette kan få en katastrofal effekt, er tilbakevist av mer edru forskere, er vel heller ikke noe å nevne?
« Last Edit: 15.09.2015, 14:26:12 by Telehiv »