Kungliga Vetenskapsakademin skal revidere klimauttalelse

Started by Bebben, 26.08.2014, 23:37:25

Previous topic - Next topic

Bebben

Den svenske Kungliga Vetenskapsakademin skal revidere sin uttalelse om klima senere i høst. I den anledning har Stockholmsinitiativet/Klimatupplysningen en gjestepost av prof. Wibjörn Karlen, der han oppsummerer sin oppfatning av status for dagens klimakunnskap.

Karlens innlegg er skrevet for å være enkelt å forstå for vanlige folk og anbefales. Han skriver blant annet:

QuoteFörekomsten av växthusgaser i atmosfären, främst vattenånga, bidrar till att en rimlig temperatur råder vid jordytan. Andra gaser som koldioxid, metan och klorfluorkarbonater vars förekomst påverkas av människans aktivitet, betraktas också som växthusgaser men omfattningen av deras inverkan på klimatet är osäker.

(For vestlendinger oppvokst uten svenskeantenne: vattenånga = vanndamp.)

Jeg minner forresten om at Det Norske Videnskaps-Akademi er et av de få slike akademier i verden som har valgt å avstå fra moten med å gi sentralkomite-forfattede uttalelser om klima uten å spørre medlemmene. Eller kanskje de spurte noen av medlemmene, og innså at øvelsen var meningsløs.Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)