Dansk vindmøllekritiker sparket

Started by Bebben, 05.08.2014, 21:01:18

Previous topic - Next topic

Bebben

Professor i akustikk ved Universitetet i �lborg Henrik Møller ble tidligere i sommer fyret fra sin stilling ved Akustikk-avdelingen. Han har uttalt seg kritisk til lavfrekvent støy fra vindturbiner, blant annet gjennom innlegg i avisene.

Begrunnelsen for oppsigelsen er økonomisk - at han ikke skaffer universitetet nok penger(!) noe som er overraskende nok i seg selv, selv om dette skulle vise seg å holde vann. Er forskere nå til salgs til høystbydende - har universitetene tenkt å gjøre verdens eldste yrke til verdens mest moderne?

Andre mistenker at oppsigelsen er knyttet til hans rolle som offentlig kritiker av vindindustrien.

QuoteMen mindre end et år inden, Henrik Møller fik sin fyreseddel, fastansatte universitetet to nye lektorer i akustik.

Det bestyrker mistanken om, at der også ligger andre motiver bag fyringen af Henrik Møller end de økonomiske, mener kritikere. Ud fra Informations beskrivelse kalder næstformanden for Akademikerne, Ingrid Stage, sagen for mærkelig.

»Det ser helt besynderligt ud. Så kan man få den tanke, at økonomien bliver en bekvem begrundelse,« siger hun.

Se Information HER og HER.

H/t Bishop Hill.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Amatør1

Quote from: Bebben on 05.08.2014, 21:01:18
Begrunnelsen for oppsigelsen er økonomisk - at han ikke skaffer universitetet nok penger(!)

Det er sikkert riktig på et vis. � motarbeide vindindustrien fører nok til mindre inntekter til universitetet.

Moralsk? Njet. Vitenskapelig? Njet. Lovlig? Vil håpe Dansk lov rydder opp i det, men slik samfunnet har blitt, er lovene opphevet slik jeg opplever det.