Formålet med forumet "Klimadebatt"

Started by Ex-administrator, 25.07.2014, 14:18:33

Previous topic - Next topic

Ex-administrator

Hovedformålet med dette forumet er å legge til rette for fri meningsutveksling i klimadebatten. Debatten i media lider dessverre under restriksjoner og inngripen, så vi håper klimadebatt.com blir en arena for kritiske røster som har blitt fratatt sin ytringsfrihet i den offentlige debatten andre steder.

Forumet er åpent for alle, uansett ståsted i klimadebatten. Alle syn er velkomne, så lenge de er vel begrunnet.

Forumet er privat eid, og mottar ikke inntekter av noen form, heller ikke støtte fra noen privat eller offentlig organisasjon.

Her på klimadebatt.com vil vi:
  • Med en vitenskapelig forankring forsøke å forklare hvilke mekanismer som styrer klimaet
  • Et mål om å opplyse, informere og formidle godt fundamentert kunnskap om miljøet på planeten vår
  • Ettergå medias fremstilling av klimasaken
  • Sette søkelys på makthavernes beslutninger rundt klima og miljø, både beslutningsgrunnlaget og resultatene