Author Topic: Klima-konspirasjoner og klima-profitører  (Read 1208 times)

PetterT

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 635
  • Tenk sjæl!
    • View Profile
Klima-konspirasjoner og klima-profitører
« on: 01.09.2015, 15:55:14 »
Klima-konspirasjon og klima-profitører

Klimarealister blir ofte beskyldt av klimaalarmister for Ã¥ spre konspirasjonsteorier nÃ¥r vi setter fokus pÃ¥ at alarmister fra forskjellige leire har sammenfallende interesser, det være seg klimahysteriske miljøaktivister (Haltbrekken, Hasj-Hauge, WWF-Jensen m.m.), aktivistforskere (eks. Benestad og Samset), aktivistjournalister (Mathismoen m. fl.), kunnskapsløse politikere (stort sett alle sammen), smarte og mindre smarte forretningsfolk (Stordalen med frue som skal tjene penger pÃ¥ klimasaken, Ulltveit-Mo som har tapt mye pÃ¥ «grønne» investeringer), skuffede 68-ere som ønsker en ny økonomisk verdensordning, anti-kapitalister (pave-rÃ¥dgiver og forfatter Naomi Klein) m.m.fl. 
En representant for yrkesgruppen «som studdere i sju Ã¥r for Ã¥ lær sæ Ã¥ omgÃ¥ sainnheita» (Nils Arne Eggens karakteristikk av advokater)  var raskt ute med konspirasjonskortet i kommentarer pÃ¥ klimarealistene.com.  Vedkommende prøver seg ogsÃ¥ som psykoanalytiker av meg pÃ¥ klimadebatt.com.  Psykoloi og jus mÃ¥ vel være de mest u-eksakte fagomrÃ¥der som finnes, fordi svært fÃ¥ innen disse fagomrÃ¥dene er enige med hverandre.  Nok om det.

En post hos Scottishsceptic handler om at alarmister har lett for Ã¥ henge seg opp i konspirasjonsteorier:  Why are climate-extremists so obsessed with conspiracy theory? 
http://scottishsceptic.co.uk/2015/08/27/why-are-climate-extremists-so-obsessed-with-conspiracy-theory/

Klimaalarmismen med tilhengere fra mange grupper er nok ingen styrt konspirasjon, men det er mange med sammenfallende interesser. 
NÃ¥r klimabusiness nÃ¥ har en verdens-omsetning pÃ¥ 1500 milliarder USD/Ã¥r sÃ¥ er det opplagt at mange vil ha sitt sugerør i slike pengestrømmer (Jo Nova: Spot the Vested Interest: The $1.5 Trillion Climate Change Industry fra  Climate Change Consulting Report ).
http://joannenova.com.au/2015/07/spot-the-vested-interest-the-1-5-trillion-climate-change-industry/
Klimabusiness omfatter slikt som: everything from carbon markets to carbon consulting, carbon sequestration, renewables, biofuels, green buildings and insipid cars.
Mesteparten av denne virksomhet er like unyttig som Ã¥ skuffe sand fra en haug til en annen og tilbake, men som sagt;  det er mange med felles interesser om Ã¥ opprettholde skremslene, ellers vil de være uten inntekter.  Inntektene kommer fra oss vanlige skatte- og avgifts-betalere.  Næringsdrivende kan bare lempe ekstrautgiftene over pÃ¥ oss i form av høyere priser pÃ¥ varer, energi og tjenester.  De fattige vil lide mest under et "grønnt" regime.

Gro Harlem Brudtland har utbasunert at «det er umoralsk Ã¥ tvile» pÃ¥ klimaalarmismen, men egentlig er det klimaalarmistene som er umoralske med sin omvendte Robin Hood opptreden: Se omtale av studie fra Energy Institute of the Haas School of Business in Berkeley, California, 
http://www.klimarealistene.com/2015/08/30/robin-hood-politikk/
Det er tanken som teller :-)