Author Topic: Arktisk isdekke - 2015  (Read 10574 times)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 517
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - uegnet som AGW-indikator.
« Reply #15 on: 19.09.2015, 22:53:53 »
Prof. Humlum skriver på www.climate4you.com i artikkelen om Sea Ice at målinger av all havis har det bare vært etter 1978 da satellittmålinger begynte:
"The extension of all Arctic and Antarctic sea ice has only been monitored in a systematic way since the onset of satellite observations in late 1978, as shown in the diagram above. Before November 1978 observations were more local and regional, and many of the overall details are not known. "
Målinger før 1978 er altså noe mangelfulle.
MÃ¥linger etter 1978 viser helt klart motfase (desverre er ikke figurene til Humlum nummerert).
Fig. 10.2 her https://db.tt/vgGzMm3W viser klart eksempler på år med like lite is som nå på 60- og 70-tallet.
For tiden har total havis tatt seg opp igjen etter et minimum, og det er pÃ¥ tross av at CO2 er høyt.  Det tyder pÃ¥ at havis er en dÃ¥rlig indikator for menneskeskapt global oppvarming (AGW) pÃ¥ grunn av økt utslipp av CO2.
Reduksjon av Arktisk havis begynte lenge før IPCC mente AGW satte inn for alvor pÃ¥ 1950-tallet, og i et lang perspektiv har reduksjon avtatt.  Nok en indikasjon pÃ¥ at Arktisk isdekke er uegnet som AGW-indikator.
"I rest my case".
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - 2015
« Reply #16 on: 20.09.2015, 09:29:53 »
At utbredelse av arktisk havis, i likhet med eksempelvis armlengden på de norske breene, ikke er en entydig og lett forståelig klimaindikator, er jeg enig i. Det krever både god innsikt og forståelse for å forstå klimasammenhengen omkring disse fenomener. Men jeg er ikke enig i at vi mangler kunnskap om arktisk isutbredelse før 1979. Jeg er kjent med hovedsakelig to datasett omkring dette spørsmålet, dette er

1.Walsh and Chapman;  https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/walsh-and-chapman-northern-hemisphere-sea-ice

2. HadISST1 utarbeidet av Met Office Hadley Centre, innholdet av denne serien er beskrevet her;

http://nsidc.org/data/docs/noaa/g00799_arctic_southern_sea_ice/

Her er også en rekke andre kilder, NSIDC oppsummerer slik;

Quote
The data sources for the ice concentrations vary spatially and temporally. There are seven basic data sources for the ice concentrations:
1.Danish Meteorological Institute
2.Japan Meteorological Agency
3.Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO)
4.Kelly ice extent grids (based upon Danish Ice Charts)
5.Walsh and Johnson/Navy-NOAA Joint Ice Center
6.Navy-NOAA Joint Ice Center Climatology
7.Temporal extension of Kelly data (see note below)
8.Nimbus-7 SMMR Arctic Sea Ice Concentrations or
 DMSP SSM/I Sea Ice Concentrations using the NASA Team Algorithm

Walsh og Chapmann inneholder kun data for arktisk havis, mens det andre datasettet også omhandler antarktis. Det synes å være bred enighet om at kildematerialet rund arktisk havisutbredelse, i hvert fall tilbake til slutten på det nittende århundre, er omfattende. Mens det motsatte er tilfelle med antarktis, der dataene er langt mer sporadisk og ikke så homogene, se om dette senere.

Dataene for arktisk havisutbredelse har jeg allerede vist til. Isutbredelsen på russisk, atlantisk og på stillehavssiden, har vært av regelmessig målt da det var og er knyttet store økonomiske og forsvarspolitiske interesser til det. Og der finnes satellittmålinger lenge før 1979, men disse var ikke dedikerte kun til sjøis.

Det hevdes;

Quote
Fig. 10.2 her https://db.tt/vgGzMm3W viser klart eksempler pÃ¥ Ã¥r med like lite is som nÃ¥ pÃ¥ 60- og 70-tallet. 

Jeg har sett pÃ¥ denne figuren som synes Ã¥ være sammensatt av to grafer, den til venstre omhandler "monthly departure" i perioden ca. 1952 til ca. 1976, mens den andre omhandler "Ice cover anomaly" for perioden 1970 til 1996. Grafene synes overlappet uten at dataene pÃ¥ de grafer er homogene. Grafen til venstre fordeler dataene pÃ¥ y aksen pÃ¥ hele million 10 i femte km2, mens den til venstre med o,5, 1, 1,5 -  10 i femte km2. Det fremkommer heller ikke hvor disse dataene kommer fra, jeg ogsÃ¥  har vanskelig for Ã¥ forstÃ¥ hva som forsøkes illustrert. Jeg vil derfor anmode at originalkildene fremlegges.

Etter at grafene er der også en henvisning til;

https://stevengoddard.wordpress.com/2015/08/08/no-change-in-arctic-sea-ice-since-1971/

som synes å gjøre et nummer av et eller annet fra National Geographic. Jeg kan ikke se at dette har noe som helst med vitenskapelige kilder å gjøre.

Vi har som sagt svært gode og sikre data for arktis, ikke så gode som dagens målinger, men mer enn gode nok til å fastslå med svært høy grad av sikkerhet at arktisk minimumsutbredelse ikke har lagt på 4 - 5 mill. km2 i en tidshorisont på hundrevis av år. Jeg merker meg forøvrig at Humlums side om

Quote
Sea ice extension in a longer time perspective

er svært mangelfull, han henviser fra ca. 1980, den enste forskningsrapport som omhandler det arktiske basseng er Polyakov et al. 2003, som beskriver utviklingen i Kara, Laptev, East Siberian, og Chukchi, altså deler av arktis, som viser en svakt nedadgående trend fra 1900 til 2000. I det hele finner jeg det påfallende at Humlum - som vel er den eneste i KR's vitenskapelig panel som kan uttale seg med tyngde om disse spørsmål - er så vidt taus om alt forskningsmateriale som har fremkommet om dette temaet i de siste 10 - 15 år.

Når det gjelder antarktisk isutbredelse og at denne skulle være i motfase, så er jeg kjent med bare ett paper som i det hele tatt omhandler historisk isutbredelse i antarktisk;

http://badc.nerc.ac.uk/data/hadisst/HadISST_paper.pdf

i vedleggene til dette vil en under fig. 1 og fig. 2, finne en grafisk fremstilling av isutbredelse for henholdsvis arktis og antarktis. Denne rekonstruksjonen bygger pÃ¥  HadISST1. En vil se at dataene og kurven for arktis synes homogen med bl.a. Kinnard et al. som bygget pÃ¥  Walsh og Chapmann. For antarktis er der meg bekjent ikke noe sammenligningsgrunnlag. Men basert pÃ¥ dette mÃ¥ en kunne konstatere at der ikke er vitenskapelig belegg for Ã¥ hevde at arktisk minimumsutbredelse har vært i nærheten av 4 - 5 mill. km2, i perioden 1990 til 2000. Eller at der er noe fasesammenheng mellom arktisk og antarktisk isutbredelse. At disse har vært i motfase de siste 35 Ã¥r gir ikke grunnlag for en slik generell konklusjon. Jeg nevner for sammenhengens skyld, at akkurat i dag, er antarktisk isutbredelse lavere enn gjennomsnittet for 1981 - 2010. Det samme var tilfellet for arktisk is i 2010, der grafen sÃ¥ vidt var høyere enn normalen noen dager i april 2010, men dette er vær og ikke klima. Det synes klart at antarktisk isutbredelse er i en økende trend, uten at jeg har innsikt til Ã¥ uttale meg om Ã¥rsaksforholdene.

   
« Last Edit: 20.09.2015, 09:48:24 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - 2015
« Reply #17 on: 20.09.2015, 12:11:52 »

Når det gjelder antarktisk isutbredelse og at denne skulle være i motfase, så er jeg kjent med bare ett paper som i det hele tatt omhandler historisk isutbredelse i antarktisk;

http://badc.nerc.ac.uk/data/hadisst/HadISST_paper.pdf

..........Det synes klart at antarktisk isutbredelse er i en økende trend, uten at jeg har innsikt til å uttale meg om årsaksforholdene.

Først, noterer meg en passant at vi er enige om at antarktisk isutbredelse har vært i en økende trend de siste tiårene.

Dernest, uten å gi meg inn på kvaliteten på de ulike bidragene og henvisningene; her er en side som inneholder mye stoff og viser videre til teknikker for datainnhenting særlig rundt iskjerne- og proksidata for øvrig fra Antarktis, dvs. teknikker som muliggjør innsamling av historiske data langt tilbake:

Link: http://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/ice-cores/ice-core-basics/

PS: Som et eksempel har samme nettsted lagt ut link til det nye (2014) og omfattende arbeidet rundt isforhold de siste 25.000 år:
Link: http://www.antarcticglaciers.org/2014/08/just-published-comprehensive-review-ever-glaciation-antartica/

Selve paperet og andre relevante abstracts finnes her:
Link: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791/100
« Last Edit: 20.09.2015, 12:21:52 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - 2015
« Reply #18 on: 20.09.2015, 12:44:06 »
Ellers har Arvid Oen lagt ut en ny artikkel hos Klimarealistene basert på det tidligere oppslaget 14. sept. på geoforskning.no om sommerisen i Arktis, med vekt på en historisk gjennomgang av Nansens og Amundsens reiser i det østlige Arktis.

Link: http://www.klimarealistene.com/2015/09/19/sommerisen-i-arktis/

I en forlengelse av hva som finnes av denne type informasjon om arktiske isforhold, så kan man også ta en titt på en gammel tråd på (nå nedlagte) klimaforskning.com som er svært omfattende og inneholder også en del nokså lite kjent historisk stoff fra arktiske observasjoner fra før de moderne datainnsamlinger begynte, og som kan kaste ytterligere lys over det Oen presenterer hos Klimarealistene nå:

Link: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,337.0.html

Merknad: TrÃ¥den som gikk over flere Ã¥r fra 2011 spriker, som man ser, en del mellom alt fra saklige datadiskusjoner til diverse sterke engasjement, som der jurister ble koblet inn ifm. med skandalen der den "klimakjetterske" sjefen for nederlandsk værvarsling ble skviset ut - undertegnede havnet f.eks. noksÃ¥ tilfeldig i kontakt med et par utenlandske jurister som var begynt Ã¥ interessere seg for i hvor stor grad klimaskeptiske forskere og instituttledere ble stengt ute fra sentrale klimabastioner pÃ¥ ulikt vis, inkludert prosessen rundt Norges og Canadas pinlige forsøk pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ strøket en "uønsket" passus i daværende IPCC-rapportering. 
Undertegnede hadde for noen år siden for øvrig også moro av å lete fram hva UNESCO sa om Arktis før IPCC og nye tilnærmingsmåter ble inntatt:

Link: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,647.msg10705.html#msg10705
 
« Last Edit: 20.09.2015, 12:53:51 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - 2015
« Reply #19 on: 20.09.2015, 13:41:27 »
I artikkelen "Twentieth century bipolar seesaw of the Arctic and Antarctic surface air temperatures" av Petr Chylek et al. som jeg siterte ovenfor, er det også sagt noe om et lengre tidsperspektiv tilbake;

Quote
[16] The Arctic and Antarctic temperature seesaw pattern has also been observed in paleo ice core records [Blunier et al., 1998; Blunier and Brook, 2001] and reproduced in paleoclimate modeling [Toggweiler and Bjornsson, 2000]. Thus polar seesaw patterns similar to the one observed during the 20th century may have indeed existed during the past centuries and millennia.

Men igjen, dette gjelder lufttemperaturer og kan ikke automatisk overføres i til havisutbredelse. De øvrige artikler som er nevnt i denne strengen involvere bl.a. transport gjennom Fram og en rekke andre naturlige fenomener i arktis, der pÃ¥standen er at AGW er en av mange faktorer som forÃ¥rsaker reduksjonen i arktisk havisutbredelse. Skal det etableres en kontrafasesammenheng mellom antarktisk og arktisk  sjøisutbredelse, mÃ¥ det først pÃ¥vises at dette rent faktisk forekommer, og da er en fase, eller rettere halvparten av en fase, statistisk sett for lite. Det svært begrensede materiale jeg har er kjent med, tilsier at der ikke er en slik kontrafase over tid.

Et annet spørsmål er hvilke faser - altså fasenes lengde - det er vi snakker om. De arbeider Chylek viser til er (abstractene)

1. Blunier et al. 1998

Quote
A central issue in climate dynamics is to understand how the Northern and Southern hemispheres are coupled during climate events. The strongest of the fast temperature changes observed in Greenland (so-called Dansgaardâ??Oeschger events) during the last glaciation have an analogue in the temperature record from Antarctica. A comparison of the global atmospheric concentration of methane as recorded in ice cores from Antarctica and Greenland permits a determination of the phase relationship (in leads or lags) of these temperature variations. Greenland warming events around 36 and 45 kyr before present lag their Antarctic counterpart by more than 1 kyr. On average, Antarctic climate change leads that of Greenland by 1â??2.5 kyr over the period 47â??23 kyr before present.


2. Blunier et al.2000

Quote
A precise relative chronology for Greenland and West Antarctic paleotemperature is extended to 90,000 years ago, based on correlation of atmospheric methane records from the Greenland Ice Sheet Project 2 and Byrd ice cores. Over this period, the onset of seven major millennial-scale warmings in Antarctica preceded the onset of Greenland warmings by 1500 to 3000 years. In general, Antarctic temperatures increased gradually while Greenland temperatures were decreasing or constant, and the termination of Antarctic warming was apparently coincident with the onset of rapid warming in Greenland. This pattern provides further evidence for the operation of a â??bipolar see-sawâ? in air temperatures and an oceanic teleconnection between the hemispheres on millennial time scales.   

 3. Togweiler et al. 2000

Quote
The effect of Drake Passage on the Earth's climate is examined using an idealised coupled model. It is found that the opening of Drake Passage cools the high latitudes of the southern hemisphere by about 3°C and warms the high latitudes of the northern hemisphere by nearly the same amount. This study also attempts to determine whether the width and depth of the Drake Passage channel is likely to be an important factor in the thermal response. A deeper channel is shown to produce more southern cooling but the magnitude of the effect is not large. Channel geometry is relatively unimportant in the model because of a haline response that develops when the channel is first opened up. Published in 2000 by John Wiley & Sons, Ltd.

Jeg har ikke tilgang til artiklene da de ligger bak en pay wall, men tittelen; "Millennial-Scale Climate Change" skulle tyde på at det ikke er tale om 50 til 70 års sykluser.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - 2015
« Reply #20 on: 20.09.2015, 15:43:44 »
Telehiv, nå har jeg etter beste evne forsøkt å føre en vitenskapelig debatt omkring arktisk isutbredelse, så introduserer du Klimarealistene og Jostemikk, gjør du dette for å få litt mer action?

Jostemikk først, han limer inn en side fra NSIDC grafen en dag i desember 2011, der både arktisk og antarktisk sjøisutbredelse er utenfor normalen, noe den stort sett er, så konkluderer han;

Quote
Selv om det begynner å synes godt at havisen i Antarktis er godt inne i smeltesesongen, har det skjedd noe bemerkelsesverdig de siste dagene. Trenden er i ferd med å krype ut av sitt gode skinn. Ikke så merkelig at vi hører lite om akkurat dette. De later som ingen ting, og påstår at pingvinene smelter bort.

Deretter måler han forskjellen denne ene dagen og voilà;

Quote
I Arktis er det like mye under normalen som det ligger over i Antarktis. Det betyr at akkurat nå ligger det totale isdekket rundt normalen, og den gjelder for årene 1979-2000.

Hvor er media? 

Jeg ber KD's lesere sjekke den samme side;

http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

i dag 20. september 2015, som viser at både arktis og antarktisk, begge ligger under normalen, og arktis over ett standardavvik fra normalen, men dere vil ikke høre noen rop på media herfra. Dette er vær og ikke klima.

Så til KR som nå har fått inn en gjest som fortelle feelgoodhistorier fra vår stolte arktiske tradisjon. Denne artikkelen inneholder fint lite vitenskap, men et spørsmål; snudde AMO indeksen i 2006? Snudde ikke den fra kald til varm fase i ca. 1995? Noe den fremlagte graf i KR faktisk viser, eller jeg kan vise til Wikipedia;

Quote
  Periodicity and prediction of AMO shifts
There are only about 130â??150 years of data based on instrument data, which are too few samples for conventional statistical approaches. With the aid of multi-century proxy reconstruction, a longer period of 424 years was used by Enfield and Cidâ??Serrano as an illustration of an approach as described in their paper called "The Probabilistic Projection of Climate Risk".[13] Their histogram of zero crossing intervals from a set of five re-sampled and smoothed version of Gray et al. (2004) index together with the Maximum Likelihood Estimate gamma distribution fit to the histogram, showed that the largest frequency of regime interval was around 10â??20 year. The cumulative probability for all intervals 20 years or less was about 70%.

There is no demonstrated predictability for when the AMO will switch, in any deterministic sense. Computer models, such as those that predict El Niño, are far from being able to do this. Enfield and colleagues have calculated the probability that a change in the AMO will occur within a given future time frame, assuming that historical variability persists. Probabilistic projections of this kind may prove to be useful for long-term planning in climate sensitive applications, such as water management.

Assuming that the AMO continues with its quasi-cycle of roughly 70 years, the peak of the current warm phase would be expected in c. 2020,[14] or based on its 50â??90 year quasi-cycle, between 2000 and 2040 (after peaks in c. 1880 and c. 1950).[

Er det noe jeg totalt har misforstått, eller har KR begynt å snu på AMO også nå.

Jeg registrerer at KR er taus om artikkelen fra 22. juli i år;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/22/massiv-vekst-i-arktisk-havis-ifolge-ny-forskning/

der jeg kan plukke følgende godbiter;

Quote
3/4 av denne isen var der fortsatt etter sommeren 2014 og vi kan om fÃ¥ mÃ¥neder observere resultatet av Ã¥rets til nÃ¥ kjølige sommer. Dette er pinlig for klimaskremmerne og mange av dem vil derfor late som om denne forskningen i Nature Geoscience ikke eksisterer. 

Og hvem ble denne spådommen pinlig for?

Så legges inn en graf fra Humlum her som viser sjøtemperaturene fra et område der ikke er is, samtidig som det hevde at vannet i arktis nå er kaldere, for den interessert leser oppfordrer jeg til å slå opp på Humlum her,

http://www.climate4you.com/

finn følgende sider og grafer;

1.  Recent sea surface temperature, finn anomalien og vurder selv om det er kaldt i arktis for tiden
2. Arctic gateway seas (20W-40E. 70-80N) heat content 0-700 m Depth - vurder om disse er blir varmere eller kaldere

Der det blir kaldere er "North Atlantic (60-0W, 30-65N) heat content 0-700 m Depth", men der er det ikke is.

SÃ¥ fortsetter han;

Quote
Det var dette som forårsaket det store isminimumet i arktis i 2007 hvor ismengden krabbet ned til samme nivå som i de varme 1930-årene hvor vi hadde det forrige normale sykliske minimum av havis.

Og hvor har KR dette i fra?

Så en ny bløff;

Quote
Den kanadiske kystvakten melder om at isforholdene i arktis ikke har vært sÃ¥ ille pÃ¥ 20 Ã¥r. I dag har de mÃ¥ttet utsette et arktisk forskningsprosjekt med sin isbryter (!) CCGS Amundsen i følge dette oppslaget. 

Nei, det er isforholdene i Hudson Bay som ikke har vært så ille på 20 år, og Hudson Bay er ikke det samme som arktis, les oppslaget for den som tviler.

Klimarealistene svikter aldri!
« Last Edit: 20.09.2015, 18:45:39 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - 2015 og AMO
« Reply #21 on: 22.09.2015, 20:31:19 »
Jeg har lest meg litt opp på hva som skjedde med arktisk isdekke i 2015. Det som synes å overraske flere, er at isdekket på den atlantiske siden har holdt seg rimelig intakt i forhold til et normalår (normal i forhold til de siste 35 år), mens på Stillehavssiden har der vært en stor slitasje på hele området også på flerårsisen. Videre har det vært lite transport ut gjennom Fram. Som dere husker hadde Bebben og jeg en debatt om det paperet som omhandlet nettopp dette, og der de fastslo at transporten ut Fram var mindre enn de tidligere ca. 30 år også i 2013 og 2014. Videre rapporterer nå Met Office om at de ser tendenser til at AMO kan gå mot en kald fase, det samme antyder Curry. Det som stod i Klimarealistene for noen dager, at AMO snudde i 2006 er etter det jeg ser en misforståelse. AMO gikk fra kald til varm fase i 1995, noe som fremgår direkte på den grafen som er fremlagt i KR, og skulle da etter det vanlige mønsteret (50 - 70 års syklus,) holde seg i en varm fase et sted mellom 25 og 35 år, eller frem til 2020 - 2030, hvis AMO nå snur mot negativ står vi i så fall denne gangen overfor en svært kort periode i varm fase, men det har visstnok hendt før. Så hva betyr dette for arktisk issmelting? Der er korrelasjon mellom AMO fasene og arktisk isutbredelse, men denne er komplisert, og som nevnt bare en brikke i puslespillet, et paper her;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL058084/abstract

sier en del om dette. Er der en sammenheng ogsÃ¥ mellom transport ut Fram og AMO ? Skal vi nÃ¥  inn i en periode med lavere transport ut Fram, dette vil i sÃ¥ fall svekke den nedadgÃ¥ende trend i arktisk isutbredelse, men om det er tilstrekkelig til Ã¥ stoppe den opp, eller endog snu den, blir med min bakgrunnskunnskap ren spekulasjon.
 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Arktisk isdekke - 2015 og Klimarealistene
« Reply #22 on: 03.10.2015, 09:28:56 »
Klimarealistene fornekter seg ikke, for et par dager siden kom en riktig gladmelding om at

Quote
Ã?kende isminimum i Arktis i 2015

hele innlegget kan leses her;

http://www.klimarealistene.com/2015/09/29/okende-isminimum-i-arktis-i-2015/

De som har fulgt med i år, vil ha merket seg to fakta for 2015;

1. Arktis ismaksimum var i mars/april 2015 det laveste siden de dedikerte satellittmålingene startet i 1979
2. Arktis minimumsutbredelse var i september det 4. laveste i samme periode, så vidt bak 3. plassen som var 2011.

Så hvor i all verden får KR dette fra, artikkelen er til og med illustrert med grafer og ser svært tilforlatelig ut, så her må KR ha hatt en usynlig hånd med i spillet.

Svaret er enkelt. Den etablerte "benchmark" for arktisk sjøisutbredelse har i lang tid vært dataene til  National Snow and Ice Data Center og sattelittmÃ¥lingene utført av en bestemt satellitt og instrument, slik at en mÃ¥ler epler mot epler Ã¥r for Ã¥r, siden har vi her;

http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Der er mer enn ti ulike satellitter og institusjoner som måler og utgir data om sjøis, alle har ulike data, noe som har sammenheng med oppløsningen på de enkelte instrumenter, og disse er nyttige til andre formål, men det er NSICD's standardmåling, som trekkes fram i alle sammenhenger der en skal drøfte trender.

Det KR har gjort, er kort og godt og forlate denne etablerte standarden, og heller rapportere om en annen måling NSIDC deltar i å administrere, nemlig MASIE, som har data fra 2006, og der de som administrerer den, har følgende råd til de som er opptatt av langsiktige trender;

Quote
 
â??If one is interested in long-term trends in sea ice or how it responds to changing climate forcing, generally, it is best not to use an operational product, but rather one that is consistently produced and retroactively quality controlled. The NSIDC Sea Ice Index monthly ice extent, and the satellite passive microwave data sets upon which it is based, is one example.â?

Kilden finnes her, 5. avsnitt under pkt. 2;
 
http://nsidc.org/data/docs/noaa/g02186_masie/index.html

Og KR har selvsagt ikke produsert dette selv, det er et ikke oppgitt plagiat fra en Ron Clutz;

https://rclutz.wordpress.com/2015/09/26/arctic-ice-rebound/

eller her

http://www.thegwpf.com/arctic-ice-recovering/

Den interesserte kan finne en kritikk av Clutz bl.a. her

https://tamino.wordpress.com/2015/09/28/epidemic-of-denial/

Så Aaslid skifter kort og godt metermål og finner ett som passer bedre inn i verdensbildet, uten en gang å opplyse at de som administrerer dette metermålet, advarer mot å benytte det til det formål Aaslid gjør.

Det er sterkt beklagelig at det i Norge ikke finnes en eneste blogg som styres av reelle skeptikere, der det formidles fakta om eksempelvis arktisk isutbredelse som har informasjonsverdi. Slik jeg oppfatter det jeg leser i andre kilder, kan det nå være en reell endring på gang på atlantisk side i arktis, men dette greier ikke KR å formidle, da de alltid skal drive denne unyanserte hemningsløse juksifiseringen av klimadata.

   
« Last Edit: 03.10.2015, 10:27:09 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Sjøis - Antarktis og Arktis i motfase?
« Reply #23 on: 22.05.2017, 21:00:52 »
Det har både her på bloggen og andre steder vært hevdet at sjøisen på/rundt polene er i motfase slik at når Arktisk isdekke minker så øker Antarktisk isdekke. Jeg har avvist dette med den enkle begrunnelse at vi ikke har observasjoner om Antarktisk til å si noe som helst om periodiske endringer, og uten dette kan en heller ikke si noe om faser. Telehiv har linket inn en studie som antyder et slikt fenomen, men det var i et ca. tusenårig perspektiv, ikke i en ca. 30/60 års oscillasjon som hevdes.

Det har nå kommet en studie som "hypotisiserer" om et slikt fenomen;

https://www.nature.com/articles/srep45804

Studien har også et forslag om en mulig mekanisme, PDO og AMO spiller ikke uventet sentrale roller.

Og som jeg allerede har hevdet sier forfatterne;

"Although evaluation of this hypothesis is constrained by the limitations of the sea-ice cover record, preliminary statistical analyses of one short-term and two long-term time series of observed and reanalysis sea-ice concentrations data suggest the possibility of the hypothesized linkages."

Realiteten er at vi mangler observasjoner av Antarktis ut over det som Amundsen og den gjengen der noterte i sine dekksdagbøker for 100 år siden, før den tid har vi nesten ingenting. Jeg tør skyte fra hoften og tipper at Rudiger Stein og hans team heller ikke har gjennomført proxystudier i Sørishavet, men det kan komme og hvis oppløsningen i disse blir god nok, kan en få en bekreftelse på denne hypotesen.

 
« Last Edit: 22.05.2017, 21:47:02 by Emeritus »