Author Topic: NOOA - juli 2015  (Read 14645 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
NOOA - juli 2015
« on: 22.08.2015, 07:36:07 »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #1 on: 22.08.2015, 08:52:45 »
For en bredere forståelse av NOAA/GISS ifht. de to andre IPCC-approberte landbaserte hovedregistrerings- og rekonstruksjonssystemene (HADCRUT4 og NCDC/NCEI), samt de to satellittmålingssystemene RSS og UAH, anbefaler jeg Tisdale på WUWT den 17. august. I denne brede gjennomgangen drøftes både de ulike måleusikkerhetene og tilhørende justeringer for de ulike målemetodene gjennom en både interessant og tankevekkende modell-data sammenligning:

"...an update of the values for the three primary suppliers of global land+ocean surface temperature reconstructionsâ??GISS through July 2015 and HADCRUT4 and NCEI (formerly NCDC) through June 2015â??and of the two suppliers of satellite-based lower troposphere temperature composites (RSS and UAH) through July 2015.  It also includes a model-data comparison."

Link: http://wattsupwiththat.com/2015/08/17/july-2015-global-surface-landocean-and-lower-troposphere-temperature-anomaly-model-data-difference-update/« Last Edit: 22.08.2015, 09:30:27 by Telehiv »

stjakobs

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 422
 • Without geometry, life is pointless
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #2 on: 22.08.2015, 09:36:42 »
Klimaforskeren Judith Curry har kritisert NOOA-måleserien:

Quote
The greatest changes in the new NOAA surface temperature analysis is to the ocean temperatures since 1998.  This seems rather ironic, since this is the period where there is the greatest coverage of data with the highest quality of measurements â?? ARGO buoys and satellites donâ??t show a warming trend.  Nevertheless, the NOAA team finds a substantial increase in the ocean surface temperature anomaly trend since 1998.

RSS-lavere troposfære-data:

https://bobtisdale.files.wordpress.com/2015/08/05-rss-tlt.png

UAH-lavere troposfære-data:

http://nsstc.uah.edu/climate/2015/july2015/tlt_update_July2015.jpg


Verken rekord eller faretruende økning av temperaturene.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #3 on: 22.08.2015, 09:52:55 »
Jeg for min del ser ikke noe poeng i å stole på, eller for den del ikke å stole på, WUWT.

Vi har flere internasjonale instanser som overvåker dette,

bl.a. http://www.metoffice.gov.uk/climate-guide/science/temp-records

der er også flere andre. Met Off og NOOA var i januar uenig om 2014 var det varmeste året, NOOA mente det, mens Met Off mente 2014 ikke var signifikant forskjellig fra 2010 som det varmeste året. Og slik vil det fortsette, noe her og noe der. Jeg ville i hvert fall ikke la WUWT bli noen autoritet mot alle disse instituttene med de enorme resurser de har. Som du vet;

"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time."

Og skulle det være noe fusk hos alle disse instituttene, så går det ikke lang tid før dette sprekker.

Når det gjelder Tisdale så har vi snakket om han tidligere, og jeg tror dette er hans egen beskrivelse av seg selv;

https://bobtisdale.wordpress.com/about/

eller er Bob en kvinne. Oppriktig; vet du hvem dette er, jeg har flere ganger søkt på nettet og det har dukket opp historier om det meste, men som vanlig upålitelig, men et av de mer ugjendrivelige er at det er en kvinne. Ikke det at kvinner ikke kan være gode vitenskaps eeeh.. menn, men det er da greit i det minste å vite hvem de er, hva slags bakgrunn de har osv.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #4 on: 22.08.2015, 10:37:33 »
Vi har flere internasjonale instanser som overvåker dette,

bl.a. http://www.metoffice.gov.uk/climate-guide/science/temp-records

Emeritus,
her viser du selv til problemet med de små lukkede REKONSTRUKSJONS-miljøene for global temperatur, jeg skal prøve å forklare:

Grunnen til den omfattende mistilliten til de IPCC-approberte rekonstruksjonssystemene utover også NOAA (HADCRUT4 og NCDC/NCEI) selv hos en rekke anerkjente klimaforskere (jfr. Steinars påpeking av Judith Curry som har kommentert NOAAs julirapport som absolutt diskutabel på flere områder), er at det her er snakk om en liten "redaksjonsklubb" 4 ulike steder i verden (som globalt derfor kan direkte navngis en for en; til forskjell fra de tusenvis av i denne forstand "uskyldige" forskere som driver og samler inn rådata for dem og som er holdt utenfor "sluttredigeringene" vi snakker om her), og som av IPCC er tillagt ansvaret med å REKONSTRUERE rådata til de presentasjoner som du f.eks. legger fram for NOAA her.

Når du nevner Met Office (UK) som et troverdig "overvåkingsorgan", så skal du være klar over at du her løper rett inn i komplisert Cimategate-problematikk med investert prestisje og åpenbar bukken-til-havresekken-problematikk:

Det MetOffice Hadley Center du viser til stod opprinnelig som basis IPCC-rapportør ifm. med deres utvikling av  klimamodellen HADCM3, hvorpÃ¥ dette ansvaret - og klimamodellen! - ble overført til NOAA i 2001. Og nÃ¥ skal Met Office pÃ¥se at (deres egen!) klimamodell HADCM3 ikke er belemret med alvorlige svakheter...jfr. at Climategate-granskingene rundt denne modellen, tross omfattende hvitvaskingsprosesser, mÃ¥tte konkludere med at CRU-forskerne "had not embraced the "spirit of openness" of the UK Freedom of Information Act".  

Det er noen fÃ¥ og smÃ¥ GCM-modellteam vi snakker om, med fÃ¥ innvidde som setter parametrene. Derfor tok det ogsÃ¥ folk som Steve McIntyre Ã¥revis Ã¥ fÃ¥ ut kildekodene. Dette mÃ¥ forstÃ¥s for Ã¥ avsløre argumentet om at "det kan ikke være juks med data nÃ¥r det er tusenvis av forskere involvert". De tusenvis som samler rÃ¥data er selvsagt uinteressante som aktører i dette. De interessante er den lille, indre krets som setter parametre som iht. McIntyre fører til at "selv innmating av en telefonkatalog vil gi oppvarming". 
« Last Edit: 22.08.2015, 11:46:19 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #5 on: 22.08.2015, 11:41:28 »
Vi er nå inne på samme problematikk som i spørsmålet rundt hvorvidt jeg på selvstendig og uavhengig grunnlag skal overprøve fysikken og kjemien rundt AGW hypotesens første del, altså om klimagassene er egnet til å varme opp atmosfæren, uten at en da går videre til andre del. I sin kommentar til Benestad uttalte eksempelvis Ellestad i går at

Quote
  Og om drivhuseffekten sÃ¥ har det aldri vært snakk om at CO2 ikke kan absorbere varme, men hvordan dette omsettes i planetens spesielle, kompleks atmosfære. CO2-økningens varmeproduksjonen er liten ut i fra naturlovene. 

Altså at premiss 1 er vitenskaplig, basert, men 2 er det ikke, eller som jeg uttrykte det når jeg introduserte Bjørkums kronikk:

Quote
ForstÃ¥r jeg kronikøren riktig, har han omtrent samme standpunkt som Spencer, Lindzen etc. Fysikken er grei, men vi vet alt for lite om resten av systemene til Ã¥ akseptere AGW hypotesen. Denne bestÃ¥r av to elementer; (1) at en økning av klimagasser er egnet til Ã¥ lede til oppvarming av atmosfæren, (2) at x % økning i klimagasser vil medføre y grader C økning i gjennomsnittstemperatur pÃ¥ kloden. 1 er OK, 2 er overhodet ikke OK. 

Likevel ser vi at nesten enhver klimadebatt på de ulike forumene koker ned til denne uendelige frem og tilbake tjantringen om CO2 er en klimagass eller ikke.

NÃ¥r det gjelder hva termometeret viser, er jeg pÃ¥ samme stÃ¥sted. Jeg har ikke - og kommer aldri til - Ã¥ lese meg opp pÃ¥ Clamategate eller Climategategate som det ogsÃ¥ kalles. Og som du selv pÃ¥peker, var den enste kritikk som ble fremmet mot vitenskapsfolkene - og der var flere granskninger -  at de hadde brutt den engelske offentlighetsloven. En kritikk som gjelder overholdelsen av en offentlighetslov, og har da ikke mye validitet i klimadebatten, jeg minner om at den tilsvarende norske loven brytes pÃ¥ daglig basis av praktisk talt alle departementer, inklusive det departement som administrer den, og skal pÃ¥se at den overholdes.

Så selv om der skulle være noen brukne kar i East Anglia, så kjøper jeg ikke at det automatisk også gjelder Japan, Tyskland, USA og hvor de nå ligger disse ulike instituttene. Hvor har du det fra at;

Quote
Det er noen få og små GCM-modellteam vi snakker om, med få innvidde som setter parametrene.

og at dette gjelder;

Quote
  De interessante er den lille, indre krets som setter parametre som iht. McIntyre fører til at "selv innmating av en telefonkatalog vil gi oppvarming".   

Mener du at de fem (jeg mener det er fem) instansene som regelmessig utgir globale data alle er styrt i felleskap av en liten indre krets? I så fall vil jeg ha kilder og dokumentasjon for denne påstanden.

Hva angår Bob Tisdale er jeg nå i ferd med å utvikle min egen konspirasjonsteori rundt han, men denne må jeg dvele litt ved, før jeg eventuelt deler den med andre.

 
« Last Edit: 22.08.2015, 11:45:06 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #6 on: 22.08.2015, 11:58:24 »
De tre landbaserte datasettene opererer med nokså samstemt høy CO2 sensitivitet og programmerer justeringsrommet i sine modeller iht. det. Dette bestemmes over hodene på innsamlingsaktørene. Derfor ser vi at deres modellresultater (rekonstruksjoner) ender i stadig økende sprik mot både satelittmålinger og observasjonsdata.
Det er ingen konspirasjon, det er et dokumentert faktum anerkjent av alle parter, og det er dette den kvalifiserte debatten dreier seg om: "overdriver IPCC-miljøet drivhusfaktoren i sine modeller, eller er målingene feil?"

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #7 on: 22.08.2015, 13:06:06 »
Nå snakker du om noe helt annet. Global temperatur målingene tar ikke hensyn til CO2, og er heller ikke bare landbasert, de måler både land og sjø. Måler disse noe annet enn temperaturen på overflaten - land og vann? Der finnes flere institutter/institusjoner som gir globale data, jeg har funnet mer enn fem;

NOOA;http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201507
Det japanske;http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html
Det engelske; http://hadobs.metoffice.com/
NASA; http://www.giss.nasa.gov/research/features/201501_gistemp/

SÃ¥ er der andre som ikke er meteorologiske institusjoner som eksempelvis
Berkely: http://berkeleyearth.org/
Global Historical Climatology Network; ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v2/

Når det gjelder det siste blir dataene lagret og utgitt av NCDC/NOAA, men det er altså et globalt nettverk der mange land og vitenskapsfolk deltar.

SÃ¥ har vi Spencer her:

http://nsstc.uah.edu/climate/2015/july2015/july2015GTR.pdf

Spencer gitt ut for et par måneder siden og uttalte at 2015 ville bli det varmeste året i registrert historie:

Quote
  2015 Will Be Record Warm in Surface Temperaturesâ?¦But Still Below Model Forecasts
June 22nd, 2015 

With 5/12 (41.7%) of the votes counted, John Christy and I are now prepared to call 2015 as the winner of the Warmest Year in the Thermometer Record election. The latest exit polling of El Nino forecasts suggests an unusually hot turnout from the East Pacific region this year, which is why we are calling the election early.

Of course, our UAH satellite data analysis (as well as the RSS analysis) for the lower troposphere continue to show nothing spectacular, although the current forecast for a strong El Nino this year will make 2015 one of the warmest years since 1979.

Så har vi den årlige rapporten gitt ut av Det amerikanske Meteorologiforbundet og som i år hadde bidrag fra 413 forskere fra 58 land, og som pleier å komme ut ca. 6 måneder etter hvert årsskifte

Og jeg mener at tyskerne har sitt eget institutt, men dette finner jeg ikke.

Mitt poeng er at disse utgir ulike tall hvert år, der er små og av og til større forskjeller i dataene. Da er min tanke at der i det minste må være noen form for uavhengighet, hvorfor ellers blir det ulike tall? Og jeg savner fortsatt dekning for at det er en liten kjerne - som endog utgir uriktig materiale - som styrer dette. Dette er en tøff påstand og krever følgelig harde bevis.

« Last Edit: 22.08.2015, 13:31:07 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #8 on: 22.08.2015, 14:08:34 »
"Landbasert" står i kontrast til satelittmålinger, det være seg for luft eller hav.
Ellers er det ikke slik at de verdiene de tre landbaserte oppgir er et enkelt gjennomsnitt av alle data de mottar. Det har vært allmenkunnskap siden 1980-tallet og starten på Hansens og så IPCCs metoder at man justerer for klimapolitisk opprettede "feilkilder" med typisk effekt at den varme mellomkrigstiden stadig nedjusteres og varmen fra 1970-tallet stadig oppjusteres. Problemet ble at da utflating oppstod fra 1998 hadde man omtrent brukt opp justeringsregisteret og man turte ikke å fortsette å oppjustere mer selv om "hide the decline" dokumenterbart gikk ut som arbeidsordre innad i The Team. Dermed har vi nå pausen, mens de tre Team-miljøene prøver å justere inn mer varme med argumentet at observasjonene må være feil!

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #9 on: 22.08.2015, 14:15:11 »
Det er også så banalt at de som setter opp resultatene fra satelittmålingene ikke legger inn de fudge factors som The Team gjør med landbaserte målinger. Derfor viser de også kronisk lavere temperatur og øker forklaringsbehovet for de justeringskåte - etterhvert som gapet mot banalt gjennomsnitt uten fudge factors bare øker...

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #10 on: 22.08.2015, 15:14:50 »
Tallenes tale er jo klar den: Vi har ett sett med temperaturindekser målt fra satellitt av to uavhengige og konkurrerende miljøer, og ett sett med temperaturindekser, eller temperaturrekonstruksjoner, basert på målinger gjort på bakken og på sjøen.

Bare ved å se på de to settene kan man slå fast at de avviker, og at avviket bare vokser.

Men med mindre alt vi vet om temperaturprofilen i atmosfæren - som står å lese i en hvilken som helst elementær innføring - er feil, skulle ikke denne divergensen være der.

Dette er tallenes tale, og tall konspirerer ikke. Forskjellen er systematisk, og økende, men skulle altså ikke ha vært der. Derfor kan ikke begge de to settene med indekser være "riktige". Enten er det noe galt med satellittseriene eller så er det noe galt med bakkeseriene. For satellittmålingene sin del er de i overensstemmelse med det målinger fra værballonger viser.

Så hva kan grunnen være? Som kjent går bakkemålingene gjennom en homogeniserings- og justeringskvern basert på f.eks. antakelser om stasjoner som mangler data, urbane varmeøyer osv. Mange stikkprøver av diverse lokale serier viser at resultatene er upålitelige, Island har for eksempel fått "redigert bort" en hel klimahistorisk episode, de store "sjøisårene" fra slutten av 60-tallet. I Australia er det bråk om noen lokale temperaturserier, på New Zealand likeså. Det råder en atmosfære av mistenksomhet, som ikke blir bedre av en innbitt motstand mot å vise fram hvordan de har kommet til det resultatet de har.

Men altså, tallene sier det de sier. Det gjør også forskernes metoder, de gjør det de gjør. Men de er nødvendigvis basert på et sett med antakelser og forutsetninger, med en rekke mulige feilkilder. Ingen kan vite hva et termometer "ville ha målt" på et bestemt sted for 80 år siden "dersom det hadde vært der", eller hva det "ville ha målt" på et annet tidspunkt på dagen "dersom det hadde blitt avlest da". Med sånne metoder som bruker dersomatte-hvisomatte-antakelser, tillater jeg meg også å tvile på den oppgitte presisjonen, som er ned til en hundredels grad. Som de fleste andre tviler heller ikke jeg på at det er blitt varmere i verden som helhet de siste, si 150 år. Men med 0,76 +/- 0,19 grader? Seriøst? Fra 1850?

Jeg lurer på hva disse 2 desimalene egentlig betyr. � regne ut den virkelige globale gjennomsnittstemperaturen på et gitt tidspunkt i dag med en slik presisjon er en vanskelig oppgave med de tilgjengelige dataene - er det i det hele tatt mulig? � implisere at man er i stand til det ved hjelp av noen sporadiske data fra 1850 og der omkring ligner styggelig på en spøk. Jeg har som Judith Curry mer tro på at usikkerheten i klimaforskningen generelt er betydelig underkommunisert.


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #11 on: 22.08.2015, 15:15:33 »
Her var ikke mye dokumentasjon, hvem sitter i "The team," hvem har utnevnt de, hvordan rekrutteres de og hvem tar de ordrer fra og hvor pÃ¥ nettet kan jeg finne noe ut om dette.  Jeg har i likhet med sannsynligvis samtlige pÃ¥ dette forumet ringe innsikt i hvordan de ulike institusjonene kommer frem til sine resultater. Her er ulike satellitter som kontrolleres av ulike faggrupper. BÃ¥de Japan og Tyskland har sine egne. Det øvrige Europa har skutt ut over 200 satellitter gjennom Arianespace programmet der Norge bl.a. deltar. I min uvitenhet antar jeg ogsÃ¥ at ogsÃ¥ at Kina og Russland deltar i ett eller annet. 

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #12 on: 22.08.2015, 15:25:51 »
Her var ikke mye dokumentasjon, hvem sitter i "The team," hvem har utnevnt de, hvordan rekrutteres de og hvem tar de ordrer fra og hvor pÃ¥ nettet kan jeg finne noe ut om dette.  Jeg har i likhet med sannsynligvis samtlige pÃ¥ dette forumet ringe innsikt i hvordan de ulike institusjonene kommer frem til sine resultater. Her er ulike satellitter som kontrolleres av ulike faggrupper. BÃ¥de Japan og Tyskland har sine egne. Det øvrige Europa har skutt ut over 200 satellitter gjennom Arianespace programmet der Norge bl.a. deltar. I min uvitenhet antar jeg ogsÃ¥ at ogsÃ¥ at Kina og Russland deltar i ett eller annet.

Jeg er på reise med en skarve mobil til hjelp. Håper derfor bl.a. Bebben kan følge litt opp mht The Team og deres klimadefinerende rolle underveis fra Hansen i 1988 via Manns hockeykølle og dens fallitt via Trenberths fallerte dyphavsforklaringer, osv. Det er faktisk mange her på forumet som har gransket dette spillet over et par tiår, så å bestride The Team med å forlange dokumentasjon nå, er å slå inn åpne dører for fjerde eller femte gang. Det er bare å tilbake gjennom de 10 siste års dokumentasjonsrekker i en rekke seriøse fagmiljø så lyser dette på hvert gatehjørne.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #13 on: 22.08.2015, 15:31:59 »
Quote
Jeg lurer på hva disse 2 desimalene egentlig betyr. � regne ut den virkelige globale gjennomsnittstemperaturen på et gitt tidspunkt i dag med en slik presisjon er en vanskelig oppgave med de tilgjengelige dataene - er det i det hele tatt mulig? � implisere at man er i stand til det ved hjelp av noen sporadiske data fra 1850 og der omkring ligner styggelig på en spøk. Jeg har som Judith Curry mer tro på at usikkerheten i klimaforskningen generelt er betydelig underkommunisert.

Jeg er ikke vanskelig å be når det gjelder spørsmålet om manglende historiske data. Du fremhever usikkerheten, men har vi noe bedre, og er dette noe vi er kompetent til å ta stilling til ? Er det noen fagfellevurderte papers som hevder at målingene som utgis av de ulike institusjonene generelt ikke er riktige? Jeg vet det stadig kommer nytt materiale der en justerer - både opp og ned - tidligere verdier. I år har dette bl.a. skjedd hva angår havstigning, da ble satellittdataene justert (så vidt jeg husker ned) for å få de til å stemme bedre med de landbaserte målestasjonene. Hva skal vi stole på hvis alle disse organene er korrupte? Gi meg et alternativ.

stjakobs

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 422
 • Without geometry, life is pointless
  • View Profile
Sv: NOOA - juli 2015
« Reply #14 on: 22.08.2015, 15:34:41 »
Her var ikke mye dokumentasjon, hvem sitter i "The team," hvem har utnevnt de, hvordan rekrutteres de og hvem tar de ordrer fra og hvor pÃ¥ nettet kan jeg finne noe ut om dette.  Jeg har i likhet med sannsynligvis samtlige pÃ¥ dette forumet ringe innsikt i hvordan de ulike institusjonene kommer frem til sine resultater. Her er ulike satellitter som kontrolleres av ulike faggrupper. BÃ¥de Japan og Tyskland har sine egne. Det øvrige Europa har skutt ut over 200 satellitter gjennom Arianespace programmet der Norge bl.a. deltar. I min uvitenhet antar jeg ogsÃ¥ at ogsÃ¥ at Kina og Russland deltar i ett eller annet.

Her er en ganske god beskrivelse av "The Team":

https://klimatilsynet.wordpress.com/2011/12/06/hvem-er-the-team/
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.