Klimarealistene

Started by Emeritus, 06.08.2015, 08:34:30

Previous topic - Next topic

PetterT

Emeritus er god til å mobbe, men tåler ikke at noen tar igjen.
Det er tanken som teller :-)

Amateur2

#46
Et godt råd i slike tilfeller som vi nå er vitne til utspille seg her er:

Den som har vett, får bruke det.

PetterT

En klimarealist og troverdig (!) emeritus, Dr. Richard Lindzen, setter klimahysteriet på plass:
https://www.facebook.com/prageru/videos/1054440531265469/?pnref=story
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

Petter T., nå blir jeg forvirret, noe som for øvrig var mitt opprinnelige nick på KD.com. Absolutt alt Lindzen sier i dette innlegget relatert til det vitenskapelige er jeg jo enig i, altså der han beskriver uenigheten mellom gruppe I og II, og jeg plaserer meg selv i gruppe II (med det åpenbare unntak at jeg ikke er en "scientist").

Og som Lindzen sier, klimaet vil til slutt fortelle oss sannheten, og du vil ikke finne en eneste alarmistisk spådom fremsatt av meg verken på KD.com eller noen andre steder. Du vil finne bekymring, særlig knyttet til havstigning, men ingen bombastiske utsagn om at dette går til helvete.

Men er DU enig i hva Lindzen sier, bl.a. at mer CO2 vil føre til noe oppvarming. Men samtidig er Lindzen ikke sikker på utfallet han heller, hans hovedbudskap er at vi vet for lite om dette og at vi ikke kan gi sikre prediksjoner om fremtidig klima basert på den ene eller andre utvikling, og at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å reagere med panikk og spre den angst som gruppe III gjør.

Videre sier Lindzen at CO2 har gått opp gradvis fra ca. 1850 - årene, og at det er først det som skjer etter 1960 som kan kobles til et menneskelig bidrag.

Begge disse elementer har du jo nylig benektet her på forumet, senest i dag ved igjen å ha falsifisert AGW/CO2 hypotesen, noe Lindzen åpenbart ikke mener det er grunnlag for, da hans beste guestimat for klimasensitiviteten er 1. Den 23. februar i år hevdet du med støtte i Beck, at CO2 nivået i atmosfæren var like høyt på 1800-tallet og i 1930 - 40 årene, som i dag, altså stikk i strid med hva Lindzen hevder når han viser til en gradvis økning fra 1800 - tallet frem til i dag, der innholdet nå er på rundt 400 ppm.

SÃ¥ dette mÃ¥ du oppklare, en kan ikke bare plukke fra øverste hylle hele tiden og gripe til det argument som passer best for anledningen. Det er i hvert fall ikke min tilnærmingsmÃ¥te, jeg erkjenner min uvitenhet og manglende forstÃ¥else særlig for den nærmere virkemÃ¥te for AGW-mekanismen, men jeg forsøker i det minste Ã¥ være noenlunde konsistent. 


PetterT


I notatet "Realistisk om CO2, global temperatur og klima 2016" her:  https://db.tt/2i4Q5JSt har jeg pÃ¥ s. 29 skrevet om virkningen av CO2 som ekstra bidrag til oppvarming av atmosfæren og effekten av "tilbakestrÃ¥ling fra en kald atmosfære mot en varmere jordoverflate":
"Dette kan sammenlignes med isolasjon når varmetap foregår med vanlig (kontakt-) varmeledning, og man har en konstant varmekilde f. eks. inne i et hus. Den ekstra varmen som 100 ppm ekstra CO2 i atmosfæren av totalt 20 000 ppm «klimagasser» (vann innkludert) siden Lille Istid skal kunne gi har vært umulig å måle (Dr. Roy Spencer, forsøk med satellittmålinger), og er fullstendig neglisjerbar. Det kan sammenlignes med å øke isolasjonen i et hus med ca. 0,5 %. Det har ingen målbar virkning."
Altså; teoretisk kan litt CO2 gi litt varmere atmosfære, men 0,01% mer CO2 nå sammenlignet med under Lille Istid er neglisjerbar, bortsett fra at det betyr mye for å gi oss en GR�NNERE jord med mer plantevekst og matproduksjon.
Jeg anser dette som konsistent med både Lindzen og Spencer.

I notatet har jeg samlet ukritisk "kreti og pleti" fra klimaskeptikere, og jeg burde ha redigert bedre og fjernet noe.  PÃ¥ s. 153 har jeg en:

"Personlig oppsummering:
Dette notatet presenterer informasjon fra forskere og andre som er skeptiske til FN IPCC og deres meningsfeller. Det er også uenighet blant skeptikere og klimarealister om hvor mye eller lite noen milliondeler CO2 fra menneskelig aktivitet har påvirket global temperatur og klima, eller om det ikke har vært noen innflytelse overhodet. En ting er sikkert; vitenskapen er IKKE avgjort!
Personlig mener jeg menneskelig aktivitet bare har påvirket lokal temperatur og klima i form av svakt høyere temperatur i byer (UHI urban heat islands) og endringer som følge av landskapsendringer og landbruksvirksomhet. Påvirkningen på global temperatur og klima mener jeg er så forsvinnende liten at det ikke er målbart og kan derfor neglisjeres fullstendig. Naturlig uvær må vi ruste oss bedre mot."
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

"Jeg anser dette som konsistent med både Lindzen og Spencer."

Hvordan kan dette være konsistent med Lindzen og Spencer når disse opererer med en klimasensitivitet på henholdsvis 1 og 1,3?

Når det gjelder den prosentvise økningen så er det kjent fra mange livsområder at en liten tilførsel eller økning får langt større konsekvenser enn det den prosentvise økningen alene skulle tilsi. Jeg har ikke greie på dette når det gjelder CO2, men antar at klimaforskningen har regnet på det. At økningen nesten er ingenting, er jo et vanlig benyttet argument. Fred Singer er inne på problemstillingen i denne artikkelen;

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3263

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

Bebben

#51
Quote from: Emeritus on 22.04.2016, 21:21:23

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt.

Som om den tredje eller fjerde flasken med konjakk bare skulle gjøre deg ørlite grann mer brisen, altså.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

Quote from: Bebben on 22.04.2016, 22:47:09
Quote from: Emeritus on 22.04.2016, 21:21:23

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt.

Som om den tredje eller fjerde flasken med konjakk bare skulle gjøre deg ørlite grann mer brisen, altså.

Jeg driver akkurat og utforsker min private (C)AGW/CO2-hypotese: (Catastrophic) Anthropogenic Gin & Whisky mixed with soda (tysk Potsdamslang: jodelwasser)

Bebben

Tror jeg holder meg til øl Tele, med 1 del CO2 over overflaten og 50 deler under, i henhold til Henrys lov.

Ifølge klimatologene har jeg ventet et sted mellom 200 og 1000 år på at karbondioksiden skulle bli ferdig oppløst i ølet, men av en eller annen grunn er det ingen som reklamerer med f.eks. "500 years old - IPPC Approved".

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

Sitat Bebben;
"En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt."

CO2 og alkohol var ikke ment som en analogi, men et eksempel på at 1% kan bety så mye i ulike sammenhenger.

Men dette må jo for lengst være både målt og beregnet teoretisk, og dette må kunne gjøres i relativt enkle labeksperimenter der en har ulike oppløsninger av vanndamp, CO2 og andre klimagasser? Jeg nekter å tro at AGW - hypotesen kan avvises på et så enkelt grunnlag, har du noe henvisninger?

Et kjapt søk på nettet gav meg denne;

https://www.newscientist.com/article/dn11652-climate-myths-co2-isnt-the-most-important-greenhouse-gas/


"At some of these overlaps, the atmosphere already absorbs 100% of radiation, meaning that adding more greenhouse gases cannot increase absorption at these specific frequencies. For other frequencies, only a small proportion is currently absorbed, so higher levels of greenhouse gases do make a difference.

This means that when it comes to the greenhouse effect, two plus two does not equal four. If it were possible to leave the clouds but remove all other water vapour from the atmosphere, only about 40% less infrared of all frequencies would be absorbed. Take away the clouds and all other greenhouses gases, however, and the water vapour alone would still absorb about 60% of the infrared now absorbed.

By contrast, if CO2 alone was removed from the atmosphere, only 15% less infrared would be absorbed. If CO2 was the only greenhouse gas, it would absorb 26% of the infrared currently absorbed by the atmosphere."


A simplified summary is that about 50% of the greenhouse effect is due to water vapour, 25% due to clouds, 20% to CO2, with other gases accounting for the remainder."

PetterT

Sitat Emeritus i svar 348:
"en kan ikke bare plukke fra øverste hylle "
Jeg lurer pÃ¥ hvilken naturlov eller juridisk lov eller religiøst bud dette stammer fra. 
Se i nÃ¥de til meg som har forbrutt meg mot denne lov/bud.  Jeg har vært en villfarende i Lindzens gruppe 3.
Jeg tilstår til og med at jeg synder ved å være enig med litt fra nesten alle politiske partier, men det partiet jeg er mest enig i havner på øverste hylle, og jeg plukker derfor stemmeseddelen fra nettopp denne øverste hylle.

Om svar #50:
Klimasensitivitet er ikke et absolutt eksakt tall.  Usikkerheten er minst +/- 1 grad C (IPCC 1-5 C) og da er man innenfor hva Dr. Spencer melder:
"BUT...we still can't measure the radiative energy imbalance of the Earth due to increasing CO2...the AIRS measurements suggest the imbalance is increasing, but we really don't know its value."
Det tyder på at klimasensitiviteten er tilnærmet null.

Man kan ikke som Emeritus gjør sammenligne forskjellige vitenskaper fra "klimascientologien" til biologi og medisin med effekten av giften (!) alkohol.
CO2 er ikke mer giftig enn vann og like viktig for alt liv pÃ¥ jorden.  Effekt av alkohol i promille (tusendeler) pÃ¥ menneskekroppen kan ikke sammenlignes med AGW pÃ¥virkning av CO2 i ppm (milliondeler).

Nei, nå gidder jeg ikke svare på tøvet fra Emeritus mer (har mye annet å gjøre enn å bry meg om hva han skriver).
Det er tanken som teller :-)

Bebben

Emeritus:

QuoteJeg nekter å tro at AGW - hypotesen kan avvises på et så enkelt grunnlag, har du noe henvisninger?

Det var da heller ikke det som var påstanden min... for det logaritmiske forholdet henvises til Klimapanelet, AR4:

Quote(2.3.1) The simple formulae for radiative forcing of the LLGHG [long-lived greenhouse gases] quoted in Ramaswamy et al. (2001) [IPCC TAR] are still valid. These formulae are based on global radiative forcing calculations where clouds, stratospheric adjustment and solar absorption are included, and give an RF of +3.7 W m–2 for a doubling in the CO2 mixing ratio. (The formula used for the CO2 RF calculation in this chapter is the IPCC (1990) expression as revised in the TAR. Note that for CO2, radiative forcing increases logarithmically with mixing ratio.)


Det er forresten et annet og ikke lite problem med analogien din eksempelet ditt:

QuoteJeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En økning fra 0,2 til 5 promille er en 25-dobling, slik at en tilsvarende endring i atmosfærisk CO2 vil si 10000 ppmv fra dagens nivå. Hvor mye global oppvarming dette ville gi, vet jeg ikke, men bare tanken på det ville ganske sikkert sette fyr på noen hoder.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

OK Bebben, jeg innledet ikke til en tallknuserøvelse, har du prøvd samme analogien med cyanid? Da jeg er i ferd med Ã¥ teste min opprinnelige hypotese sÃ¥ vil jeg avvente videre detaljer til senere, det ryktes for øvrig om at Telehiv skal være kulturell i kveld. 

Emeritus

#58
Sitat Petter T.;

"Nei, nå gidder jeg ikke svare på tøvet fra Emeritus mer (har mye annet å gjøre enn å bry meg om hva han skriver)."

Vel Petter T., nå har du svart på et innlegg jeg skrev til Bebben. Så hvis du føler at din dyrbare tid går til spille med å svare på innlegg som ikke er svar på dine innlegg, så ikke ha dårlig samvittighet for det. Jeg håper at klimadebatten går videre selv uten dine svar, underholdningsverdien blir imidlertid betydelig svekket.

Emeritus

#59
Når Parisavtalen ble inngått for ca. ett år siden var det ikke grenser hvordan både en her på forumet og hos KR kunne lese hvor verdiløs og uforpliktende den var.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=352.0

http://www.klimarealistene.com/2016/10/13/parisavtalen-om-klima-hva-kan-vi-forvente/

"Avtalen ble en fiasko
Hvert enkelt land skal følge opp sine mål, men disse er ikke juridisk bindende. Det foreligger derfor ingen sanksjonsmuligheter i avtalen. Det nærmeste man kommer er at det skal være en oppfølging i 2023 og deretter hvert 5 år.
I realiteten tillater UNFCCC en ubegrenset vekst i utslippene. Dette gjelder særlig Kina og India som er klassifisert som utviklingsland i motsetning til vestlige industriland. De sistnevnte har presentert absolutte reduksjonsmål."

Så går det ett år og vi får en ny president, og da er det dette som er omkvedet;

"Paris-avtalen
Alle aktører var på forhånd klar over at forpliktende internasjonale traktater må ratifiseres av USAs folkevalgte. Man trengte et smutthull i påvente av at USA skulle få et samarbeidsvillig flertall i Senatet. Det ble deretter lagt mye arbeid i å fjerne alle formuleringer av forpliktende art fra avtalen, som derfor hverken er forpliktende eller en traktat. Den binder derfor ikke USA, uansett hva President Obama eller klimaindustrien måtte ønske.
I fravær av at avtalen blir akseptert av USAs folkevalgte som en bindende traktat, kan en president «pseudo-akseptere» en ikke-forpliktende avtale ved å utstede en såkalt «Executive Order». Dette binder hverken USA eller på noen måte eller senere presidenter i landet."

Så nå må dere klimakuker snart bestemme dere, hva er riktig? Det som ble sagt i fjor om at avtalen var fullstendig uforpliktende, eller er den så forpliktende at den må innom senatet for ratifikasjon.

Eller bygger dere klimakuker også her på typisk klimakuklogikk? CO2 konsentrasjonen er alt for liten til å ha noen effekt på temperaturene, men at mer CO2 i atmosfæren har en vidunderlig effekt på plantelivet?