Klimarealistene

Started by Emeritus, 06.08.2015, 08:34:30

Previous topic - Next topic

Objektiv

Quote from: Emeritus on 08.08.2015, 23:19:25
Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?
Selvsagt er det ikke ok å trekke inn din profesjonelle virksomhet, men det er heller ikke ok med negative karakteristikker. En beklagelse til Aaslid er på sin plass. Samtidig bør det utføres en mer seriøs moderering av innleggene i debatten på klimarealistenes hjemmeside. Sletting av teksten som omtaler din profesjonelle virksomhet er en selvfølge.

Du skrev "- men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?" Ser du ikke at ordet "stupide" slår tilbake på deg selv som en boomerang?

Negative karakteristikker kan med fordel utelates i alle debatter.

Emeritus

#16
Jeg opprettholder absolutt alt jeg har uttalt om KR så lenge �slid har vært redaktør. Jeg har lest i KR tidligere, og har ikke uttalt meg om de perioder.

Argumentasjonen fra de som er tilknyttet KR har i lang tid vært basert på;

- at den klimakritiske siden ikke kommer til orde i media, at kritikere utestenges, og at pressen generelt bare hører på alarmistene. Aaslids redaksjonelle virksomhet og forståelse for demokratiske prinsipper - herunder hans praktisering av de presseetisk regler - savner sidestykke i alt jeg har sett av norsk presse. Hadde KR vært et organ noen som helst brydde seg om, og et organ som var eid og ledet av personer som brydde seg det aller minste om disse prinsipper, så hadde Aaslid vært ute for lenge siden.

- et av Aaslids yndlingsuttrykk er "den faktabaserte klimavitenskap," og begge sider av debatten hevder Ã¥ representere den faktabaserte klimavitenskap. Aaslid har en enkel teknikk som enhver som vil sette seg inn i kan avsløre. Han tar en vitenskapelig artikkel som inneholder ett eller annet som kan tolkes i klimakritisk retning. Utgangspunktet i dette tilfellet var en artikkel av Trachsel og Nesje, som ikke gjaldt breenes volumutvikling per se, men hvordan Ã¥tte breer utviklet seg bl.a  i forhold i variasjoner i NOA. I denne artikkelen kunne en se at noen breer i en periode hadde akkumulert positiv massebalasne i enkelte faser av NAO osv. Basert pÃ¥ denne studien, som altsÃ¥ overhodet ikke omhandler den generelle utviklingen i norske breer,  hevder Aaslid at

Quoteen ny modellstudie viser at våre isbreer stort sett har nektet å krympe siden 1950

En pÃ¥stand jeg ettertrykkelig har tilbakevist som en ren og utilslørt løgn. Den aktuelle artikkel omhandlet Ã¥tte breer, syv norske og en svensk. Ved Ã¥ gÃ¥ inn pÃ¥ NVEâ??s sider hadde disse breer følgende utvikling hva angÃ¥r brekant etter 1950;

Ã?lfotbreen â?? ikke mÃ¥lt
RembesdalsskÃ¥ka â?? tilbaketrekning 699 meter
Nigardsbreen â?? tilbaketrekning 1546 meter
Storbreen â?? tilbaketrekning 509 meter
Hellstugubreen â?? tilbaketrekning 737 meter
GrÃ¥subreen â?? ikke mÃ¥lt 
Engabreen  - tilbaketrekning 742 meter


Dagen etter følger han opp og kommenterer en artikkel fra Zemp et al., han fremstiller det som om han har lest den, så topper han det hele med;

Quotesom vanlig er man nødt til å lese hele rapporten for å finne ut hva som er utelatt i pressen

så fortsetter han

QuoteDen neste feilen man vanligvis begår er at man bare regner på isbreenes gjøren og laden i korte perioder, hvor man velger seg ut en periode som gir det resultatet man ønsker å selge til bevilgende politikere. Den enkleste måter å finne slike feil er å se hvor ferske de ferskeste dataene er.

Faktum er â?? som vist pÃ¥ figuren â?? at isbreene har vokst i store deler av forrige Ã¥rhundre, og delvis nedsmelting i perioden 1990 til 2010 har for det meste vært mindre, inntil det i det siste har vært ny vekst i isbreene.

Også denne påstanden har jeg tilbakevist som en ren og utilslørt løgn. Jeg tar meg imidlertid ikke tid til å rekonstruere mitt slettede innlegg, men som sagt der var akkumulert negativ massebalanse for samtlige breer som var omfattet av studien i perioden 2010 til og med 2014, og tilsvarende for alle de 16 breer som måles. Videre hadde brekanten for samtlige 16 breer fortsatt å trekke seg tilbake fra 2010 til og med 2014.

Den tredje dagen tar han seg en tur til Himalaya og kommenterer en artikkel av Julie Gardelle, Etienne Berthier og Yves Arnaud, som fant at der var en "slight" masseøkning i breene i Karakoramregionen i Himalaya etter årtusenskiftet. Basert på denne ene rapporten, som altså ikke omhandlet hele Himalaya konkluderer han;

QuoteEn rekke andre forskningsrapporter bekrefter ogsÃ¥ at det store flertallet av isbreer i Himalaya er stabile og at trenden de siste 15 Ã¥rene er at flere breer avanserer og færre trekker seg tilbake. 

Nå har jeg prøvd å lese meg opp på hva som har skjedd med de øvrige breer i Himalaya etter årtusenskiftet, men skal ikke forsøke meg som vitenskapsformidler, jeg bare avventer Aaslids oppfølgning av YngveB's spørsmål om kildehenvisning til "En rekke andre forskningsrapporter..." så vil tiden vise om Aaslid, for tredje dag på rad, blir tatt in flagranti.

Slik kan en gå inn i artikkel til artikkel i KR og avdekke i beste fall tendensiøs omtale av vitenskapelige arbeider, jeg har tidligere omtalt en artikkel han hadde om "Drepende kritikk mot NOAA," kort sagt, KR er en svært dårlig og upålitelig kilde for den som er opptatt av den faktabaserte klimavitenskap.

- en tredje gjenganger, er Aaslids gjentatte bruk av uttrykket "juksifisering," den som leser Aaslid må få det inntrykk at der rundt i verden sitter tusenvis av forskere og meteorologer og serieproduserer uriktige forskningsartikler og rapporter klimadata mot bedre vitende. Dette er og blir en konspirasjonsteori som selvsagt kan vise seg å være riktig, men også her har vi et ansvar for å velge hva vi ønsker å tro eller ikke.

SÃ¥ vi velger alle vÃ¥re kilder, og jeg har valgt bort KR. Den som fortsatt ønsker Ã¥ bli opplyst av Aaslid, stÃ¥r selvfølgelig helt fritt det. Men kom da aldri med argumentet om at den klimakritiske side blir kneblet, eller at norske journalister bare hører pÃ¥ alarmistene. At KR ikke lenger synes Ã¥ ha noen gjennomslagskraft, er et utslag av kritisk journalistikk. 

Og til Objektivs siste innlegg. Debatter kan føres på mange måter. Jeg har i tidligere innlegg påpekt at den generelle temperaturen i KD.com, synes å være høy, og at lenge før jeg kom inn i forumet så hagler det av karakteristikker mot navngitte personer, så jeg er altså ikke uenig at alle bør kunne dempe seg, noe jeg også har sagt jeg skal gjøre i forhold til forumdeltagerne.

Men når det gjelder Aaslid, har jeg så vidt begynt. Han lar meg nå for tredje dag henge ute til tørk i KR. Han har slettet alle de øvrige kritiske innlegg og støtteerklæringer, jeg fremstår nå som den eneste som er uvitende og mangler "vitenskapelige leseforståelse," altså underforstått, jeg tar feil og han har rett, mens det motsatte åpenbart er riktig. Det eneste korrekte av KR ville være å etterkomme mitt krav om å slette alle mine innlegg, og jeg er da for min del ferdig med KR. Hvorvidt KR lar Aaslid fortsette å feilinformere sine lesere, er at valg som ligger utenfor mitt ansvarsområde.

Emeritus

QuoteOg vedrørende fakta: Ã?slid har Ã¥penbart - i likhet med mange andre - en mening om at "klimakrisen" blir holdt i gang ved at mange tjener pÃ¥ den og/eller rett og slett lever av den. Dette kan du være uenig i, men det er ingen "konspirasjonsteori". SÃ¥ langt jeg kan se, har du ikke dekning for Ã¥ hevde noe slikt.   

Bebben, jo når noen påstår at en større gruppe er med i en felles aksjon for å fremstille naturfenomener eller rene fakta, på en bevisst uriktig måte, og dette gjøres for å oppnå noe annet, enn det gruppen tilsynelatende ønsker å oppnå. Så er dette pr. definisjon en konspirasjonsteori. Jeg siterer fra en artikkel jeg fant i forskning.no

QuoteLa det ikke være noen tvil: Det finnes konspirasjoner. På utallige tidspunkter i historien har individer eller grupper rottet seg sammen og ført befolkningen bak lyset for egen vinnings skyld.

Watergateskandalen, der president Nixon selv var involvert i forsøk på å avlytte politiske motstandere, er et godt eksempel. Det samme er drapet på Franz Ferdinand, tronarvingen til �sterrike-Ungarns keisertrone, i 1914.

Mordet ble arrangert av et hemmelig forbund av medlemmer fra den Serbiske hæren, som et ledd i en plan om å forene områder med serbisk befolkning. Attentatet ble starten på første verdenskrig.

Forskerne og meteorologene vil hevde at de bare gjør jobben sin etter beste evne. Andre hevder at de er en del av en sammensvergelse som bløffer, for Ã¥ oppnÃ¥ noe som ikke er relatert til klimautviklingen, men noe annet.  Poenget mitt er at en konspirasjonsteori gjerne kan være riktig, men den som fremsetter teorien, vil regulært ha bevisbyrden for at den stemmer, all den tid en pÃ¥stÃ¥r at gruppen kollektivt opptrer uredelig. Og her er stikkordet kollektivt, at det avsløres en eller flere juksifiseringer begÃ¥tt av enkeltpersoner, eller en liten gruppe personer, er ikke et bevis for at dette gjelder det store flertall av klimaforskere eller meteorologer, som deltar i forskningen og innsamlingen av klimadata. 

Bebben

Jeg vet ikke om "konspirasjonsteori" har noen egentlig presis definisjon. Jeg oppfatter "konspirasjonsteori" på den måten at det er noe som ikke kan bevises/dokumenteres. Og slikt skal man selvfølgelig ikke fremsette, særlig ikke i forbindelse med navngitte forskere som er plettfrie inntil det motsatte er bevist, som du sier.

Det har vært mange eksempler, f.eks. fra Climategate (en dokumentert konspirasjon), på at det kan reises tvil om klimaforskernes objektivitet som gruppe. Eksemplene omfatter også feilaktig og/eller tendensiøs og/eller spekulativ informasjon formidlet gjennom i Klimapanelenes rapporter, for eksempel om Himalaya, mens vi er inne på breer. Eksemplene på overtramp i forhold til den gullstandard for objektivitet som verden har krav på i klimaspørsmålet, er mange nok til at det ikke er merkelig at mange har mistet tilliten til dem, i hvert fall til de mest høyrøstede. Det er vel ris til egen bak. Klimadebatten fremstår til tider mer som en slags ideologisk slagmark enn en vitenskapelig.

Nå har jeg ikke til hensikt å forsvare �slid eller hans meninger, det får han gjøre selv. Jeg får nøye meg med å si at du ikke hadde trengt å spille konspirasjonsteoretiker-kortet ut i første setning. Det slår jo liksom an den tonen du selv ønsker for debatten.

For øvrig er du jo ikke så verst flink med disse konspirasjonene selv. Hvordan var det nå igjen, med Soon et al i lomma på Big Oil?


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

QuoteNå har jeg ikke til hensikt å forsvare �slid eller hans meninger, det får han gjøre selv. Jeg får nøye meg med å si at du ikke hadde trengt å spille konspirasjonsteoretiker-kortet ut i første setning. Det slår jo liksom an den tonen du selv ønsker for debatten.

For øvrig er du jo ikke sÃ¥ verst flink med disse konspirasjonene selv. Hvordan var det nÃ¥ igjen, med Soon et al i lomma pÃ¥ Big Oil? 

Hva angår Soon så er min eneste saklige kritikk av han, at han ikke oppga de økonomiske kilder til sin forskning, noe som jeg opprettholder er en standard innen forskning, særlig når den er så omstridt som denne. Når det gjelder min dramatikk omkring Soonsaken, så er den en del av den klimakunsten, som ikke er undergitt noen form for sannhetskrav, og det skuffer meg at jeg bare har mottatt to anmeldelser, den ene fra Josik;

QuoteEnda en klin gæærn warmist.

Hadde psykiatrien i Norge fått et løft, ville antakelig klima-/alarmistbevegelsen fått en alvorlig knekk.

Og den andre fra deg;

Quote
Sitat fra: Emeritus på 16.06.2015, 02:51:56

Jeg har skrevet deler av manuset, der har jeg gjort bruk av Charles Bukowskis dialogteknikk.

Det er åpenbart.

- Hikk.   

Selv om anmeldelsene var kortfattede, så var de klare, men de ga ikke inspirasjon til å fortsette arbeidet, jeg får se om jeg kan ta det igjen til høsten.

Spøk til side. Jo etter mitt syn er det forsvarlig å benytte utrykket konspiratorisk på mye av det Aaslid bedriver, jeg skal gi ett par eksempel, først et sitat fra denne konkrete saken;

QuoteDen neste feilen man vanligvis begÃ¥r er at man bare regner pÃ¥ isbreenes gjøren og laden i korte perioder, hvor man velger seg ut en periode som gir det resultatet man ønsker Ã¥ selge til bevilgende politikere. 

Når det hevdes at forskerne cherrypicker bestemte perioder, i stedet for å gi det riktige bildet - som Aaslid hevder å besitte - for å selge dette til politikerne, så er dette en beskyldning om uredelighet, for å oppnå noe annet enn å presentere best mulig forskning.

Et annet er denne artikkelen;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/25/alt-er-som-normalt-i-klimabransjen/

Der Aaslid selv påberoper seg "konspiranoia" i omtalen av en eller annen forsker, men budskapet er også her at noen bedriver fusk.

eller denne;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/16/fremdeles-ikke-spesielt-varmt-i-2014/

der det hevdes;

QuoteHensikten er selvsagt å formidle det politisk korrekte budskapet om den tiltagende klimakrisen, uansett hva som måtte skje ute i naturen.

Der er mye rart der ute, men jeg lar meg fortsatt ikke overbevise om at det store flertall bedriver en virksomhet, der de mot bedre vitende produserer feil materiale. Like lite som jeg påstår at Ellestad, Stang eller andre tidligere redaktører i KR driver juksifisering, kan en ikke hevde at enkelttilfeller av dårlig, eller regelrett fakescience, skal ramme hele gruppen.


Bebben

OK Emeritus.

Vedrørende Soon kommer vi nok tilbake til det en eller annen gang. Han er jo under granskning, er det ikke så? Da kommer det forhåpentligvis noen kort på bordet. Han er for øvrig sitert av Klimapanelet en rekke ganger, men ifølge Bjørn Samset ved CICERO kan alle hans publiserte artikler avfeies som noe "ræl". Hvis jeg husker, har Samset også insinuert offentlig at medlemmer av Klimarealistene - hans kolleger Humlum et al., er korrupte (i et innlegg i Dagsavisen under tittelen "Seniorsaken"). I likhet med Rasmus Benestad. De har visst sine konspirasjonsteorier disse her og. Når offentlig ansatte klimaforskere opptrer som rene partisaner, for ikke å snakke om deler av aktivistene i klimarørsla, blir det ikke akkurat lettere for amatører å holde den nødvendige objektive distanse til sakene.

Mht �slid har jeg ikke tenkt å fingranske det han har skrevet for å finne ut hvor god dekning du har for dette med konspirasjonsteorier. Kanskje jeg er litt overfølsom for ordet etter å ha fått det slengt etter meg selv en del ganger, grunnløst etter det jeg kan se. Du kan ha en bedre sak for �slid sitt vedkommende.

Forresten, i forhold til din personlige kontrovers med �rslid, ville det ikke nå være naturlig å sende en formell klage til KR? Kontaktopplysninger ligger på nettstedet deres under "Om oss".Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

QuoteForresten, i forhold til din personlige kontrovers med Ã?rslid, ville det ikke nÃ¥ være naturlig Ã¥ sende en formell klage til KR? Kontaktopplysninger ligger pÃ¥ nettstedet deres under "Om oss". 

Det har jeg allerede gjort, men jeg vet ikke om de har mottatt det. Som sagt; det eneste jeg forlanger er at de stryker samtlige og alt fra mine innlegg, ut over det har jeg ikke noe å kreve. Når de med slik letthet stryker andre, så har jeg vansker med å forstå hvorfor jeg skal henge der, for meg fremstår det som ren sjikane.

NÃ¥r det gjelder deler av det norske miljøet, er jeg enig, jeg viser her til bl.a. til det jeg allerede har sagt om utnevningen av Kristin Halvorsen. Det som ikke kommer frem i denne debatten, er at der mange forskere, eksempelvis ved HI, som ikke har noen problemer med AGW - hypotesen og fysikken rundt denne, men som er sterkt kritisk til opphausingen av konsekvensene, og skrÃ¥sikkerheten rundt prognosene, dette er i alt for stor grad en enten eller debatt. 

Bebben

Så ble det dørgende stille gitt. I alle tråder...

Jeg var nettopp inne og konstaterte at ingenting har skjedd hos Klimarealistene, og at kommentaren som det nå er klaget formelt på, fortsatt står der.

FÃ¥r vel vente og se litt til...men hvor lenge?

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)


Bebben

Quote from: Emeritus on 17.08.2015, 09:52:12
http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten


La inn dette under mitt alter ego NatureTrick:

QuoteJeg registrerer at til tross for diverse klager står den aktuelle redigerte kommentaren av 6. august med totalt usaklig forsøk på "outing" av Valaker, hans arbeidssted osv. der fremdeles.

Klimarealistene lager ris til egen bak ved å opptre på samme måte som rene partisanmiljøer som SkS, bare med motsatt fortegn. Resultatet er at de står igjen med tapt troverdighet. Og det er jo synd, med gode folk som Humlum et al med på laget.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

Takk Bebben. Til de av forummedlemmene som ikke er orientert: Jeg er oppmerksom pÃ¥ at flere av medlemmene, i vÃ¥rt lille ikke sensurerende forum, ogsÃ¥ har en viss tilknytning til KR. Jeg var derfor i utgangspunktet opptatt av at mine innlegg skulle slettes og at jeg ikke hang ute som en idiot. Jeg tilskrev sÃ¥ styret i KR, pÃ¥ meget formelt vis, samt Humlum, Ellestad og Stordahl. Alt jeg ba om var at de sørget for Ã¥ slette alt, de fikk frist til mandag for en uke siden, jeg opplyste endog at jeg ville gÃ¥ et skritt videre om de ikke fulgte opp. Noe de ikke gjorde. Jeg tok da neste skritt med et innlegg i Forskning.no, dette var i utgangspunktet et sutreinnlegg, som jeg fikk beskjed om Ã¥ korrigere til noe prinsipielt og viktig. Jeg brukte litt tid pÃ¥ det, og fikk et klart øyeblikk her pÃ¥ altanen. Det er ikke Geir Aaslid som er problemet, men hans styre og vitenskapelige rÃ¥d. Selv om Geir Aaslid behandlet meg som en dritt, ser jeg stort pÃ¥ det, det er den redaksjonelle praksisen og den vitenskapelige formidlingsteknikken som er tema, ikke Geir Aaslid som person. Jeg har pÃ¥ KD.com, vært Ã¥pen om min manglende kunnskap om dette temaet, alt jeg forlanger er at det som formidles til meg og den øvrige gemene hop, er noenlunde korrekt, og at jeg ikke, som KR systematisk bedriver, blir feilinformert, noe som er en vesentlig Ã¥rsak til at vi mener sÃ¥ ulike ting om det samme tema. Mitt innlegg handler ikke om breer men hvordan vi skal danne oss en oppfatning av dette spørsmÃ¥let, og hvem som skal finne det ut for oss. Selv om klimavitenskapen er full av kortsiktige alarmister og sjarlataner, er jeg overbevist om at vitenskapen, og kun vitenskapen, kan gi oss svaret. Selv om der er mange konformitetstro aktører i denne bransjen, vil der alltid være en kjerne av selvstendig tenkende og uavhengige typer, som ser en Nobelpris i Ã¥ ta knekken pÃ¥ IPCC.   

Telehiv

#26
Quote from: Emeritus on 17.08.2015, 20:33:08
Alt jeg ba om var at de sørget for å slette alt, de fikk frist til mandag for en uke siden, jeg opplyste endog at jeg ville gå et skritt videre om de ikke fulgte opp. Noe de ikke gjorde. Jeg tok da neste skritt med et innlegg i Forskning.no, dette var i utgangspunktet et sutreinnlegg, som jeg fikk beskjed om å korrigere til noe prinsipielt og viktig.

.......Selv om klimavitenskapen er full av kortsiktige alarmister og sjarlataner, er jeg overbevist om at vitenskapen, og kun vitenskapen, kan gi oss svaret. Selv om der er mange konformitetstro aktører i denne bransjen, vil der alltid være en kjerne av selvstendig tenkende og uavhengige typer, som ser en Nobelpris i å ta knekken på IPCC.

Emeritus,
først, etter min forstand ser nå alle dine innlegg hos klimarealistene ut til å være slettet. Uavhengig av om man er enig i dine klimarelaterte synspunkter eller ikke, så var dette det eneste korrekte å gjøre, da der var flere uheldige modifiseringsøvelser foretatt med dine innlegg. Det er aldri bra å gi det notorisk agiterende alarmistkorpset - som mer lødige vitenskapskritikere anser å være hovedrepresentanter for nettopp denne atferdsformen - en lissepasning av denne art. Jeg er samtidig takknemlig for at en rekke debattanter her på forumet gjorde sitt beste for å argumentere mot deg på en saklig måte da du innledningsvis la ut dine motforestillinger til "klimavitenskapen" - såvel som til det du anser som ukritisk/uvitenskapelig skepsis - her, selv om de åpenbart var uenig i sak (og av og til også debattform) på flere områder. Som en av de tre forumstifterne gjør denne romsligheten hos forumets deltakere meg også stolt. Takk til alle dere som gjorde deres beste for å få en god debatt ut av Emeritus' kritiske startpunkt.

Dernest, mht. Emeritus' håp om at det neppe vil gå så mange år før de mest sentrale klimaalarmistiske påstandene er verifiserte/falsifiserte, så kan han godt få rett i det:
Vi kan her f.eks. nevne at professor Hans von Storch (en sentral IPCC-aktør over lang tid)  nylig har kommentert at den sÃ¥kalte "hiatus" (pausen) i 18+ Ã¥r tilsier at "noe (er) fundamentalt feil med klimamodellene". Sjokkerende nok for de mest notoriske alarmistene i IPCC-miljøet, fulgte Storch i denne forbindelse opp med det konkrete utsagn at "dersom pausen (the hiatus) fortsetter pÃ¥ samme mÃ¥te som nÃ¥, mÃ¥ klimamodellene falsifiseres i 2018".

Mens WMO (World Meteorological Organization) sin normal for signifikant klimatrend er 30 Ã¥r (siste fulle 30-Ã¥rs statistikk er 1961â??1990), sÃ¥ hevder altsÃ¥ Storch at 20 Ã¥r er et tilstrekkelig kriterium for en falsifisering. Sikkert mange skeptikere som følger ham der  8) .
Så vi går mot noen spennende (og forhåpentligvis avklarende) år i klimadebatten!

PS: RETTING!
Jeg sjekket dessverre bare overfladisk hos klimarealistene, og ser nå at Valakers innlegg likevel ikke var slettet. Nå bør noen ta til vettet der inne, og sørge for at de blir slettet. Jeg fulgte debatten, og det er et faktum at hans innlegg ble utilbørlig kuttet i, samt at det ble skrevet inn tekst i dem som kan forvirre om hvem som argumenterer for hva. Kort sagt: La alarmistsiden stå for sensuren, stråmennene og tilhørende mindreverdige debattmetoder. Klimarealistene har en altfor viktig sak til å rote seg bort i dette tøvet underveis.

Bebben

Hei Tele,

QuoteDet er aldri bra å gi det notorisk agiterende alarmistkorpset - som mer lødige vitenskapskritikere anser å være hovedrepresentanter for nettopp denne atferdsformen - en lissepasning av denne art.

Lissepasning er ordet. Jeg lurer på om det i det hele tatt finnes noen hos KR som har den miste peiling på spørsmål som merkevarebygging, media og PR. Neida, vitenskap skal ikke være propaganda, men det er nødvendig å framstå som både nøyaktig (gjengi påstander, forskningsresultater og kritikk korrekt), etterrettelig (ha dekning for sine påstander) og sporty (være villig til å la andre oppfatninger komme til orde) for å stå i mot den massive klimahypen som har grepet store deler av samfunnet i dag.

I mellomtiden får vi kanskje trøste oss med at Rasmus "vi koker jorden" Hanson gjør en god jobb med å skape skeptikere?
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

Jeg har de siste par dager brukt tid på å forsvare Klimarealistenes rett til ytring. Jeg har ikke vært inne på KR på noen uker, så jeg gikk inn i dag for å sjekke hvilke ytringer jeg faktisk har forsvart skal kunne ytres. Jeg skal ikke si at jeg angrer, men det jeg leser får meg til å tenke i de baner at Benestad kan ha et poeng, når han trekker inn sikkerhetsspørsmål, men da i en helt annen kontekst enn det han mente. Artikkelen har vi her;

http://www.klimarealistene.com/2015/11/02/om-russland-og-klimakrisen/

Dette er noe av det samme vrøvlet Telehiv kom trekkende med for noen dager siden, alle elementene er der, endog Climategate. Det som virkelig gjorde meg kvalm, var dette avsnittet;

QuoteYtringsfrihet for vitenskapen?

Resultatet er at både media og politikere i Russland er godt informert om hva det er som styrer klimaet. For de som er litt trege og trenger et hint, ta en liten kikk på fotoet. I vesten hvor vitenskapen har dårlige kår, med knebling og annen trakassering av forskere som prøver å formidle sunn vitenskap, så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til en påtrengende politisk korrekthet.

Dere som er medlemmer i denne nutklubben, har dere noen som helst forståelse for hva dere holder på med. Dere presterer å fremstille den farligste mann i Europa på 70 år, som en venn av vitenskapen og ytringsfriheten? KR og dets medlemmer, forstår åpenbart ikke noe om Putin, Russland eller dets historie.

Jeg fremla for et par dager siden dokumentasjon om den sÃ¥kalte akademiske friheten i Russland. Jeg hadde tro pÃ¥ Putin for 15 Ã¥r siden, men har ved selvsyn sett hvordan han systematisk har omdannet et spirende demokrati, til et mafiastyrt oligarki, der samtlige demokratiske prinsipper blir svekket og korrumpert Ã¥r for Ã¥r. Russland er en ettpartistat og har vært det i vekslende former i hundrevis av Ã¥r. Opplyste russere jeg kjenner personlig, frykter at den systematiske utryddingen av selvstendig tenkende personer, særlig i 20, 30 og 40 Ã¥rene, har svekket Russlands genpool, og at dette er noe av Ã¥rsaken til at Putin har greid Ã¥ bli diktator tilsynelatende gjennom demokratiske prosesser, noe som for øvrig skjedde i nabolandet mot vest, i den samme periode Stalin herjet pÃ¥ det verste. 

Er der ingen grenser for hvilke personer, kulturer og konspirasjoner der er villige til å alliere dere med? Er dere oppmerksomme på at Putin har begynt å benytte psykiatriske institusjoner som påskudd for å gjemme bort brysomme personer. Er dere kjent med at en kan bli fengslet for hva som helst, hvis noen har bedre "venner" i Putinpyramiden, enn deg. Jeg blir så vidt engasjert fordi jeg har personlig bekjente som nå har sittet i varetekt i over seks måneder, der vedkommende sitter i åtte manns celle uten medisinsk tilsyn, adekvat mat, eller kontakt med sin familie, og alt dette fordi han røk uklar med en guvernør om forhold jeg ikke skal omtale her, men som overhodet ikke kvalifiserer til en slik behandling.

Tror dere at Putins klimastandpunkt er motivert av vitenskap, eller tror dere at han er så på felgen som følge av lav oljepris og strategisk press, og at han bruker dette til rene politiske formål.

Dette minner til forveksling om den ukritiske og nesegruse beundring først NKP, og senere AKP(ml), hadde for Stalin.

Kjør på, så lenge dette er tåpelige innlegg, på en tåpelig og ubetydelig blogg og slik sett er ufarlig. Men hadde dette vært på 40 og 50 tallet, hadde dere hørt merkelige lyder hver gang dere tok en telefon.

Begynn å bruk hodet!
Josik

Quote from: Emeritus on 03.11.2015, 23:04:28
Jeg har de siste par dager brukt tid på å forsvare Klimarealistenes rett til ytring. Jeg har ikke vært inne på KR på noen uker, så jeg gikk inn i dag for å sjekke hvilke ytringer jeg faktisk har forsvart skal kunne ytres. Jeg skal ikke si at jeg angrer, men det jeg leser får meg til å tenke i de baner at Benestad kan ha et poeng, når han trekker inn sikkerhetsspørsmål, men da i en helt annen kontekst enn det han mente. Artikkelen har vi her;

http://www.klimarealistene.com/2015/11/02/om-russland-og-klimakrisen/

Dette er noe av det samme vrøvlet Telehiv kom trekkende med for noen dager siden, alle elementene er der, endog Climategate. Det som virkelig gjorde meg kvalm, var dette avsnittet;

QuoteYtringsfrihet for vitenskapen?

Resultatet er at både media og politikere i Russland er godt informert om hva det er som styrer klimaet. For de som er litt trege og trenger et hint, ta en liten kikk på fotoet. I vesten hvor vitenskapen har dårlige kår, med knebling og annen trakassering av forskere som prøver å formidle sunn vitenskap, så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til en påtrengende politisk korrekthet.

Dere som er medlemmer i denne nutklubben, har dere noen som helst forståelse for hva dere holder på med. Dere presterer å fremstille den farligste mann i Europa på 70 år, som en venn av vitenskapen og ytringsfriheten? KR og dets medlemmer, forstår åpenbart ikke noe om Putin, Russland eller dets historie.

Jeg fremla for et par dager siden dokumentasjon om den sÃ¥kalte akademiske friheten i Russland. Jeg hadde tro pÃ¥ Putin for 15 Ã¥r siden, men har ved selvsyn sett hvordan han systematisk har omdannet et spirende demokrati, til et mafiastyrt oligarki, der samtlige demokratiske prinsipper blir svekket og korrumpert Ã¥r for Ã¥r. Russland er en ettpartistat og har vært det i vekslende former i hundrevis av Ã¥r. Opplyste russere jeg kjenner personlig, frykter at den systematiske utryddingen av selvstendig tenkende personer, særlig i 20, 30 og 40 Ã¥rene, har svekket Russlands genpool, og at dette er noe av Ã¥rsaken til at Putin har greid Ã¥ bli diktator tilsynelatende gjennom demokratiske prosesser, noe som for øvrig skjedde i nabolandet mot vest, i den samme periode Stalin herjet pÃ¥ det verste. 

Er der ingen grenser for hvilke personer, kulturer og konspirasjoner der er villige til å alliere dere med? Er dere oppmerksomme på at Putin har begynt å benytte psykiatriske institusjoner som påskudd for å gjemme bort brysomme personer. Er dere kjent med at en kan bli fengslet for hva som helst, hvis noen har bedre "venner" i Putinpyramiden, enn deg. Jeg blir så vidt engasjert fordi jeg har personlig bekjente som nå har sittet i varetekt i over seks måneder, der vedkommende sitter i åtte manns celle uten medisinsk tilsyn, adekvat mat, eller kontakt med sin familie, og alt dette fordi han røk uklar med en guvernør om forhold jeg ikke skal omtale her, men som overhodet ikke kvalifiserer til en slik behandling.

Tror dere at Putins klimastandpunkt er motivert av vitenskap, eller tror dere at han er så på felgen som følge av lav oljepris og strategisk press, og at han bruker dette til rene politiske formål.

Dette minner til forveksling om den ukritiske og nesegruse beundring først NKP, og senere AKP(ml), hadde for Stalin.

Kjør på, så lenge dette er tåpelige innlegg, på en tåpelig og ubetydelig blogg og slik sett er ufarlig. Men hadde dette vært på 40 og 50 tallet, hadde dere hørt merkelige lyder hver gang dere tok en telefon.

Begynn å bruk hodet!

Jeg fÃ¥r nesten lyst til Ã¥ melde meg inn i klimarealistene etter Ã¥ ha lest dette innlegget.  ;)

Først og fremst vil jeg takke for dine bidrag for ytringsfriheten. Meget bra skrevet og rett og slett imponerende! Hva jeg finner mindre imponerende, og som jeg gjerne kan ønske meg svar på er hvorfor du fra å være en reflektert skribent rundt ett tema som ytringsfrihet, forvandler deg til det motsatte så fort du kommer inn på temaet "klima".

Er det mangel på kunnskap om den politiske prosessen som ligger bak hele klimahysteriet fra rundt 1971 med Maurice Strong i førersetet?
Er det mangel på kunnskap om hva Climategate-mailene faktisk forteller enhver nysgjerrig leser som gidder å lese dem med egne øyne?
Er det mangel på kunnskap om hva klimaforskningen faktisk IKKE er i stand til å besvare?
Er det mangel på kunnskap om hva FN's klimapanel faktisk sier i sine hovedrapporter?

Når man framstår slik som deg, som mer troende enn paven når det kommer til klimasaken, så stusser jeg mer enn bare litt.

Når det gjelder dine påstander i innlegget over så blir det nesten for dumt til at man i det hele tatt gidder å kommentere det. At russiske forskere har den akademiske friheten som vestlige forskere ikke har når det kommertil klima, og at Putin som politiker benytter Russlands egne forskere for å danne seg et inntrykk av status på området, bør ikke overraske noen. � trekke dette over til at man dermed støtter og "allierer seg med Putin" sin politikk på alle andre felt blir bare for dumt.

Hvorfor kommer du med slikt svada? Du har da vett nok til bedre enn som så? Er det et slags hat som driver deg?