Klimarealistene

Started by Emeritus, 06.08.2015, 08:34:30

Previous topic - Next topic

Emeritus

Jeg var i gÃ¥r inne pÃ¥ Klimarealistene og viste at Ã?slid tok feil i omtrent alt hva angÃ¥r faktiske pÃ¥stander om breutvikling bÃ¥de etter 1950 og etter 2010, jeg gjorde dette ved Ã¥ sammenstille data fra NVE mot den enkelte bre, og hva skjer, jo de stryker hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer. Og disse beklager seg over manglende ytringsfrihet. 

Emeritus

#1
For første gang i mitt liv har jeg fått en liten følelse av hvordan det er å leve i et totalitært samfunn. Som dere vet har jeg lenge vært kritisk til Aaslid og har gitt uttrykk for dette i KD.com. Etter hvert konkluderte jeg med at det ikke var fair å omtale han indirekte, så jeg konfronterte han direkte på KR.

Den 4. og 5. august hadde Aaslid to innlegg om isbreenes utvikling. Det ene med tittelen �Norges isbreer Stortrives!� den andre med overskriften �Ingen unormal isbrenedsmelting!� Da jeg har litt greie på dette, konstaterte jeg at praktisk talt alt han påstod var direkte i strid med de faktiske forhold.

Jeg sendte et innlegg og pÃ¥pekte at  den forskningsrapport han omtalte, var utarbeidet av professor Nesje, som samme dag hadde blitt intervjuet av VG og der han uttalte ;

Quote«Med økningen vi nå ser, kan det skje raskere enn våre gamle anslag tilsa, sier breekspert og geologiprofessor Atle Nesje ved Universitetet i Bergen.»
Vi gjør tilsvarende erfaringer på norske breer, sier Atle Nesje.
Han har fulgt flere norske breer tett i flere tiÃ¥r, blant annet Midtdalsbreen â?? som er en del av Hardangerjøkulen og synlig fra Finse stasjon:
â?? Den viser en ganske jevn utvikling helt fram til Ã¥rtusenskiftet. SÃ¥, fra 2001, fÃ¥r kurven en markant knekk, med raskere tilbakegang â?? og dette forsetter, sier Nesje.»


Dette var selvsagt et uheldig sammentreff for Aaslid,  noe han parerte med et personangrep pÃ¥ meg;

Quote�Avslutningsvis fremfører du enda en løgn, når du skriver at jeg påstår at norske breer ikke minker. Allerede i overskriften fastslår vi at norske isbreer ikke minker unormalt. Bevist i oppslaget ved en brelengdemåling fra NVE som bare de mest kunnskapsløse ikke greier å fatte betydningen av. Det er ikke så greitt **navn strøket, adm anm**, når den vitenskapelige leseforståelsen mangler.�

Dette er bare tøv fra Aaslids side da det ikke finnes noen nasjonal â?normalâ? hva angÃ¥r nedsmelting, hvordan kan en lage en normal pÃ¥ et fenomen som bare mÃ¥les en gang i Ã¥ret pÃ¥ et fÃ¥tall breer som til alt overmÃ¥l er spredd over hele landet i ulike høyder, og der det systematiske arbeidet startet for noen tiÃ¥r siden? 

Personangrepet var for så vidt OK, jeg hadde startet bra selv. Da jeg været fascismen skiftet jeg taktikk; jeg var ytterst høfflig og spurte om han kunne gi meg kilden for følgende påstand som står innlegget �Ingen unormal isnedsmelting;�

Quoteâ?Faktum er â?? som vist pÃ¥ figuren â?? at isbreene har vokst i store deler av forrige Ã¥rhundre, og delvis nedsmelting i perioden 1990 til 2010 har for det meste vært mindre, inntil det i det siste har vært ny vekst i isbreene.â?

Dette kunne han ikke, og kom etter hvert med en utflytende henvisning til at det er kaldt i fjellet osv.

Jeg satte meg sÃ¥  ned og  gikk inn i NVEâ??s data og konstaterte følgende;

-   Samtlige av de breer som var omhandlet i den første artikkelen hadde en netto negativ massebalanse etter 2010
-   Samtlige av de breer som NVE mÃ¥ler â?? har hatt en netto negativ massebalanse etter 2010
-   Samtlige av de breer NVE mÃ¥ler brekant pÃ¥ â?? har hatt tilbakegang etter 2010

Videre hentet jeg frem dokumentasjon om at påstanden;

Quoteen ny modellstudie som viser at våre isbreer stort sett har nektet å krympe siden 1950

ikke er korrekt.  Jeg regnet ut tilbaketrekningen fra 1950 til 2014, samtlige breer som var omhandlet i studien hadde gÃ¥tt kraftig tilbake, ogsÃ¥ av de øvrige  breer NVE mÃ¥ler hadde gÃ¥tt kraftig tilbake etter 1950, det kan KDâ??s lesere lett bekrefte ved Ã¥ gÃ¥ inn her;

http://glacier.nve.no/viewer/CI/no/

Jeg laget da et nytt innlegg der jeg fortsatt var så saklig og ydmyk (ikke enkelt), i dette satte jeg opp det tallmateriale som viste at alle breer hadde minket kraftig både etter 2010 og etter 1950.

SÃ¥ skjer det store, Aaslid sletter hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer og begrunner dette med trolling og strÃ¥mannsvirksomhet. Jeg sender et nytt innlegg og argumenter, ny sletting. Han gÃ¥r til og med inn i innlegget og kommenterer de deler av mitt innlegg som er slettet. SÃ¥ topper han det hele med Ã¥ offentliggjøre hva jeg arbeider med og hvilket firma jeg er tilknyttet, og truer med Ã¥ henge meg ut. 

Gentlemen; dette er fascisme i praksis. Jeg har i disse par-tre dagene sett hva som foregår inne på denne bloggen, jeg har fått flere støtteerklæringer, men de slettes systematisk. Der har også vært flere kritiske innlegg til Aaslids redaksjonelle praksis, også disse slettes straks han oppdager de.

Dere er advart;  Klimarealistene er et organ som gir ut klimafakta som redaktøren vet er feil, og endog nekter Ã¥ rette opp feil nÃ¥r han blir gjort oppmerksom pÃ¥ det. NÃ¥ kan jeg endelig benytte utrykket juksifisering og vite at jeg har rett.

Bebben

Emeritus, du har min støtte. Vel har du gått rimelig tøft ut selv, som du jo innrømmer, men det er min overbevisning at det bør være høyt under taket. Ytringsfriheten er kanskje vår aller viktigste frihet, og den testes best når vi blir konfrontert med ytringer vi er uenige i eller ikke liker. Dessuten har ett av mine egne viktigste "meme" i klimadebatten vært å opponere mot at debatten skulle være "over" allerede før den hadde begynt.

Det er ille at du har fått slettet fremlagte fakta/dokumentasjon. Dette umuliggjør debatt om det aktuelle temaet.

Klimarealistene har forresten Retningslinjer for debatt. Der kan man lese at

Quote4.Påstander som er kontroversielle skal som hovedregel dokumenteres. Vi ønsker en seriøs debatt, så vennligst ikke bruk Wikipedia eller Skeptical Science / John Cook som kilde.

Nå er jeg selv ytterst kritisk både til propagandistene fra SkS og klimaartikler i Wikipedia etter William Connolley &Cos herjinger. Men å nekte folk å vise til dem smaker av sensur. Det er haugevis av "kontroversielle påstander" i klimadebatten, ja er det i det hele tatt noe som ikke er omstridt?

Jeg ser det som viktig å være prinsipiell. �slid framstår som uprofesjonell. På en annen blogg ville du kanskje blitt bedt om å dempe retorikken/tonen, men ikke fått slettet fakta.

Hvis du skulle skrive noen flere innlegg, så pass på å ta kopi, og gjerne en PrtScreen, og post dem her under emnet Sensurerte kommentarer. På SkS har debattanter opplevd at historien er revidert i ettertid. Klimarealistene gjør en generaltabbe hvis de nå vil framstå som en partisanblogg med motsatt fortegn.

Så får vi vel vente og se hvor lenge redaktøren på bloggen deres heter �slid.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

Takk for støtten. Hvis �slid blir sittende, så er KR bare å avskrive fullstendig, jeg for min del har gjort for lenge siden og KR skal arbeide lenge og vel for å opparbeide ny tillit. Hvert eneste innlegg er i beste fall tendensiøst og når han gjengir forskningsmateriale er det regulært feil det han skriver.

Nå har han tilsynelatende rotet seg opp i ett nytt hjørne, i dag har han et nytt innlegg om breer, det virker som han har fått en brefetish, der han omtaler en studie fra Himalaya der de hadde funnet litt vekst i en bre, så fortsetter han;

QuoteEn rekke andre forskningsrapporter bekrefter også at det store flertallet av isbreer i Himalaya er stabile og at trenden de siste 15 årene er at flere breer avanserer og færre trekker seg tilbake.

En Yngveb stiller han så følgende spørsmål;

Quote«En rekke andre forskningsrapporter bekrefter ogsÃ¥(â?¦).» Det er flott at du linker til én studie. Kan du linke eller referere til de andre forskningsrapportene som du omtaler her? 

Vi får se om han svarer eller om Yngveb kort og godt kastes ut.

Objektiv

Quote from: Josik on 08.06.2015, 21:31:31
Min erfaring er at de som har et behov for å beskrive noen som "klimafornekter" har svært lite å tilføre en debatt. De har null interesse for vitenskap, de har null interesse for en reell debatt, men de er VELDIG interessert i å fremme sine synspunkter om personer....

Jeg tror Josik var inne på noe i denne kommentaren til deg da du ankom dette forum, j.fr. dine synspunkter om Aaslid.

Emeritus

#5
Objektiv; etter denne konfrontasjonen med Aaslid, har jeg bestemt meg for å være mindre sarkastisk og spissformulerende i mine innlegg her i KD.com, årsaken skal jeg komme tilbake til. Hva angår min interesse for debatt, så er den absolutt til stede, men jeg ser lite debatt, men mye krangling om tall og rene klimafakta. Jeg har i den siste uken avslørt at Aaslid er en serieløgner, som benytter sin redaktørposisjon til å kneble all opposisjon ved å stryke de innlegg som ikke passer, eller som i mitt tilfelle, la en del av innlegget bestå, for så å sette inn sine egne kommentarer, i de deler av mitt innlegg han har slettet. Jeg har også registrert at Aaslid sletter en masse innlegg som både er saklige og to the point, i forhold til det han skriver. Så visst du synes det er OK å formidle fakta om klima som er positivt feil, og der redaktøren vet at det er feil, så har jeg ikke så mye å bidra med. Og Objektiv, min beskrivelse av Aaslid er et faktum som det er svært vanskelig å bestride, men er du uenig, så vis meg hva som er feil.


Der er mange forhold omkring breutvikling som er relevant for den klimakritiske del av debatten. Ett eksempel; Nigardsbreen vokste ca. 4 km under den lille istid og røsket med seg Nigarden (derav navnet) på sin ferd. Etter den lille istid har Nigardsbreen gått tilbake i underkant av 3 km. Da alle er enig om at AGW ikke var noe stort problem i 1780, ville det naturlige spørsmålet være; fra hvilken normaltilstand flyttet Nigardsbreen seg fire km fremover?

Men slike spørsmål er ikke mulig å diskutere når uvitende folk som Aaslid skal være premissleverandør i debatten. Jeg har på denne siden gjentatte ganger fremhevet at det er data fra førindustriell tid som er interessante. Men i praksis så diskuteres det bare siste års, eller siste måneds temperaturer eller arktisk isutbredelse, og hvis feil tall kommer, er det straks juksifisering.

Så over til begynnelsen og hvorfor jeg skal dempe noen av de mest sarkastiske eskapader. Aaslids behandling av meg på KR, er hinsides enhver form for redaksjonell virksomhet. Når jeg oppdaget at tallmaterialet som jeg hadde benyttet en del tid på å utarbeide, bare var strøket, fikk jeg en Kafkansk følelse av å være rettsløs, jeg setter derfor pris på den støtte jeg har fått fra noen deltagere i KD.com. Vi kan være uenige i sak, men bør kunne være enige om prinsipp.

Pravda

Emeritus har ingenting Ã¥ klage over.  Aaslid gjør en fantastisk god jobb for Klimarealistene.  Emeritus bør heller se pÃ¥ sine egne meningsfeller f.eks. Cicero, som jeg, og vi alle, er med pÃ¥ Ã¥ betale for gjennom skatteseddelen.  De tar ikke inn kommentarer i det hele tatt etter kontroversiell klimapropaganda som f.eks. fornekter temperaturplatÃ¥et som vi nÃ¥ har hatt i ca 20 Ã¥r pÃ¥ tross av at CO2 har økt med 10 % i den tiden. Det er kommunistdiktatur det, som formidlet av kommunistiske Pravda.  Emeritus driver med rent kverulerende klimaalarmisttrolling.

Objektiv

Jeg har følgende anbefaling til deg. Slutt med personkarakteristikker. Slutt med pÃ¥stander som ikke holder mÃ¥l. Hvis du skal kritisere Aaslid og klimarealistene (eller andre) bør du være sÃ¥ konkret, direkte og kortfattet som mulig samtidig som du legger frem aktuell dokumentasjon, f.eks. skjermdumper fra debatten pÃ¥ klimarealistene sine nettsider. Lykke til  :)

Emeritus

Hva er en skjermdump? Helt ærlig, jeg vet ikke hva dette er?

Bebben

Emeritus,

QuoteDa alle er enig om at AGW ikke var noe stort problem i 1780, ville det naturlige spørsmålet være; fra hvilken normaltilstand flyttet Nigardsbreen seg fire km fremover?

I et langt (geologisk) perspektiv er vi inne i en istid, som begynte for en 2-3 millioner år siden. Siste istid begynte for 110.000 år siden og sluttet for ca. 12.000 år siden. Etter istidens slutt var det ikke breer på det norske fastlandet. De breene vi har i dag er ikke rester fra istiden, men stammer fra slutten av bronsealderen - i klimatologien kjent som holocene optimum - for en 3-4000 år siden. Framveksten som slukte Nigarden skjedde under den såkalte Lille istid, den kaldeste perioden på flere tusen år.

Ut fra dette er det klart at noen "normaltilstand" for isbreene er vanskelig å definere. Det mest "normale" de siste to millioner år, eller i hvert fall de siste 100.000, synes å være at vi "i gjennomsnitt" sitter og diskuterer global oppvarming under 3000 meter med is som dekker hele landet.


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

Nettopp, og derfor diskuteres feil data.

Emeritus

#11
Ok jeg forstår, jeg har tatt vare på noe, men dessverre lagret jeg ikke tallmaterialet jeg laget ifb det innlegget der jeg punkt for punkt tilbakeviste Aaslids artikler, jeg kan rekonstruere det, men det kan dere alle ved å gå inn på den NVE's side jeg viste til tidligere. Jeg kan lime inn mitt siste innlegg og Aaslids kommenterer til dette;

Quote
**originalt innhold slettet**

Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?


Ex-administrator

#12
Quote from: Emeritus on 08.08.2015, 23:19:25
Ok jeg forstår, jeg har tatt vare på noe, men dessverre lagret jeg ikke tallmaterialet jeg laget ifb det innlegget der jeg punkt for punkt tilbakeviste Aaslids artikler, jeg kan rekonstruere det, men det kan dere alle ved å gå inn på den NVE's side jeg viste til tidligere. Jeg kan lime inn mitt siste innlegg og Aaslids kommenterer til dette;

Quote
**originalt innhold slettet**

Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?

Jeg henstiller Aaslid til å slette kommentarene. Noe annet er fullstendig uakseptabelt. Det er min mening.

Bebben

Quote from: Pravda on 08.08.2015, 22:40:38
Emeritus har ingenting Ã¥ klage over.  Aaslid gjør en fantastisk god jobb for Klimarealistene.  Emeritus bør heller se pÃ¥ sine egne meningsfeller f.eks. Cicero, som jeg, og vi alle, er med pÃ¥ Ã¥ betale for gjennom skatteseddelen.  De tar ikke inn kommentarer i det hele tatt etter kontroversiell klimapropaganda som f.eks. fornekter temperaturplatÃ¥et som vi nÃ¥ har hatt i ca 20 Ã¥r pÃ¥ tross av at CO2 har økt med 10 % i den tiden. Det er kommunistdiktatur det, som formidlet av kommunistiske Pravda.  Emeritus driver med rent kverulerende klimaalarmisttrolling.

Pravda, flere ting.

* Hvordan bloggen til KR modereres, har ikke noen verdens ting med Cicero å gjøre. Cicero kan være rene kjeltringer eller uskyldige engler, ingen av alternativene kan rettferdiggjøre usaklig sletting / redigering av innlegg.

* Emeritus har ikke sagt noe som tyder på at han er "meningsfelle" med Cicero. Men hypotetisk sett, dersom han er det, har han jo like stor rett til å ytre seg som deg og meg.

* Vedrørende "kommunistdiktatur" så er det godt kjent og opplevd i skeptikermiljøer at The Guardian under klimaartiklene sine opptrer på lignende måte som Emeritus nå sier han opplever hos KR, med sletting og utestenging. Og i den norske Adressa er det åpenbart ulovlig å si noe kritisk om de PK grønne.

Men som helten i en gammel amerikansk krigsfilm sa det, da kompisene hans ville henrette en japansk krigsfange: "If we're gonna be just like them, then what are we fighting for?

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

Quote from: Emeritus on 06.08.2015, 08:34:30
Jeg var i går inne på Klimarealistene og viste at �slid tok feil i omtrent alt hva angår faktiske påstander om breutvikling både etter 1950 og etter 2010, jeg gjorde dette ved å sammenstille data fra NVE mot den enkelte bre, og hva skjer, jo de stryker hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer. Og disse beklager seg over manglende ytringsfrihet.

Du skrev også på KR:

QuoteSom vanlig er dine innlegg full av konspirasjonsteorier og faktafeil.

Jeg har ikke lest noe særlig på KR, så jeg vet ikke hva som er "vanlig" der. Faktafeil er nå en ting, men når du går ut med høy sigarforming og kommer med en formodentlig tilsiktet fornærmelse ved å spille konspirasjonsteoretiker-kortet, er det en naturlig reaksjon hos mange å bli provosert. Du gjorde noe lignende her ved å henvende deg til alle medlemmer på dette forumet med "Hei puddinger". Når du starter innlegg med å slenge ut fornærmelser, er det lett å oppfatte deg både som useriøs og at du er ute etter å lage bråk, eller trolle om du vil. Men da kommer jo nettopp dette med fakta i bakgrunnen og blir lett overskygget av følelser og ting som ikke har med saken å gjøre og derfor er "usaklige".

Og vedrørende fakta: �slid har åpenbart - i likhet med mange andre - en mening om at "klimakrisen" blir holdt i gang ved at mange tjener på den og/eller rett og slett lever av den. Dette kan du være uenig i, men det er ingen "konspirasjonsteori". Så langt jeg kan se, har du ikke dekning for å hevde noe slikt.

Jeg er også enig i at det er usaklig av �slid å begynne å blande inn ditt yrke og arbeidssted - det har ingen ting med saken å gjøre så lenge det ikke finnes interessekonflikter. Men du har også selv kommet med temmelig drøye personkarakteristikker, frenetisk forhåndsdømming og nokså barnslige forsøk på latterliggjøring av en viss Willie Soon samt andre personer du åpenbart ikke liker, på dette forumet.

Som sagt, jeg støtter deg i akkurat denne saken, men hvis større saklighet er målet, er det kanskje ikke så dumt å begynne med seg selv.

----------------

Da avventer jeg for min del en eventuell utvikling og leser og skriver heller om noe annet. Med mindre jeg har misforstått noe, har KR et knippe ypperlige medlemmer som Humlum, Solheim, Ellestad m.fl. og en viss Nicolay Stang, som jeg ikke kan huske å ha lest noe annet enn ytterst saklige kommentarer fra. Det er en bra standard.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)