Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.

Started by Geir Aaslid, 05.08.2014, 00:12:05

Previous topic - Next topic

Geir Aaslid

Litt vanskelig å si hvor dette hører hjemme, admin får bare flytte det hvis det er ønskelig.

Hvor mange kroner bruker våre klimakåte politikere på uvettige klimatiltak i år? Hva har de brukt tidligere? Jeg er sikker på at det er en del dyktige detektiver her, skal vi lage en konkurranse på hvem som kan avdekke mest misbruk av pengene våre?

Vennligst nummerer sakene etter hvert som vi finner dem, så vi får et system på galskapen.
Merk dere formatet og kom gjerne med innspill til forbedringer. En viss forening kommer til å gjøre seg nytte av det vi samler inn senere, det er null poeng for å gjette hva den foreningen heter.

Største post er klimafondet hvor det skal plasseres 50 Mrd NOK tom 2016, men dette betyr ikke at pengene faktisk blir brukt etter planen. De kan bli omdisponert til nye prosjekter og de kan bli brukt senere enn planlagt. Men alt blir nok borte før eller senere, dessverre.

Totalt har vi på Nr 1-7 kommet til 78,156 Milliarder kroner.

Nr 1 CO2-deponering Sleipner Vest 2,5 Milliarder NOK
A Grunninvestering 100 Mill USD fra 1996
B Driftsutgifter, til Q2 2014 ca 255 Mill USD
Kalkulert: 1 mill ton CO2 pr år a USD 17 mill/ton (total 15 mill ton pr Q2/2014). Summert til i underkant av 2,5 Milliarder NOK. Dollarkurs 7kr er ca 65 øre over nåkurs og tar hensyn til inflasjon siden prosjektstart.
C Kildemateriale:
http://www.statoil.com/en/technologyinnovation/newenergy/co2capturestorage/pages/sleipnervest.aspx
https://sequestration.mit.edu/tools/projects/sleipner.html
D Kommentar:
Kritikk av pengebruken vil garantert bli møtt med molboargumentet at det er enda dyrere å slippe denne plantematen ut i amosfæren, fordi stortinget har avgiftsbelagt CO2 utslipp med 50 USD/tonn
Melkøya har et tilsvarende prosjekt, ikke hatt tid å se på det enda.

Baseballstick

#1
Quote6.7.3 Kostnader ved elektrifisering

I forbindelse med et fellesprosjekt i regi av Oljedirektoratet (OD) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det foretatt en beregning av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å elektrifisere sokkelen (OD og NVE, 2002). Utgangspunktet for analysen er de tre områdene Sørlige Nordsjø, Osebergområdet (inkl. Troll B og C) og Norskehavet.

Brutto akkumulerte utslippsreduksjoner på sokkelen over hele analyseperioden, forutsatt at kraften fra land er uten utslipp, vil være 25 MtCO2. Investeringsbehovet for å oppnå disse besparelsene er i overkant av 10 mrd kr (i 2003-kr., verdien er ikke neddiskontert) (OD og NVE, 2002).

I rapporten «Elkraft fra land til norsk sokkel» (OLF, 2003) er det beskrevet flere mulige prosjekter for elektrifisering, se tabell 6.10. Generelt for disse prosjektene er at tiltakskostnaden er høy.

Kilde: OLF, 2003.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/nou-er/2006/nou-2006-18/7/7/3.html?id=392425

Nr 2 Elektrifisering av sørlige Nordsjø, Oseberg og Norskehavet. Kostnadsberegnet i 2003 til over 10 milliarder NOK.
Med stor sannsynlighet grovt underestimert.
Med stor sannsynlighet ikke innkalkulert nødvendig oppgradering av fordelingskabler i Midt-Norge, siden elektrifiseringen gir regionalt kraftunderskudd og utløser egen pris-sone her.

Geir Aaslid

Nr 3 Månelandingen på Mongstad 10,32 milliarder
A Samlet pengebruk 2005-12 Mongstad og Kårstø (lenke 1,2) 9,6 milliarder
Dette inkluderer forskning på fullskalarensning (lenke 3) 1,2 milliarder, samt CO2-rør på havbunnen (ukjent beløp)
B Drift Teknologisenter Mongstad fom 2012 tom Jun/2014 720 mill
Merk dere hemmelig driftsavtale mellom staten/gassnova og statoil (lenke 3,4)
2012 anslått 150 mill, 2013 370 mill, deretter 400 mill årlig frem tom 2017.

Kilder:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/gasskraftverk/riksrevisjonen-mongstad-prosjektet-ble-undervurdert/a/10135114/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/maanelandingen-har-kostet-9-6-milliarder-kroner/a/10048244/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Kaster-bort-millioner-pa-konsulenter-og-damp-7236720.html#.U-C8Pfl_v4s
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/oed/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2012/teknologisenter-mongstad-apnet.html?id=681058

Det fins garantert flere indirekte månelandingskostnader, disse kan redigeres inn senere eller de kan få et eget nummer.

Månelandingen slaktes forøvrig her av professor Per Aagaard ved institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Den usynlige elefanten i oppslaget er: hvorfor skal vi lagre denne plantematen CO2 overhodet?
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/11/stoltenbergs-manelanding-er-en-bommert

Baseballstick

QuoteDette betyr blant annet at det vedtatte klimafondet på 50 milliarder kroner skal oppnå nettopp denne summen i 2016-statsbudsjettet.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Erna-bruker-milliarder-pa-klima-3415090.html#.U-DL2bkcTRY

Nr 4 Norges Klimafond 50 milliarder

Det gjenstår kun knappe 5 milliarder i år og det samme neste år før Norge i 2016 har 50 milliarder plassert i et klimafond.
Disse pengene kunne vært brukt på reelle samfunnsutfordringer i stedet, i stedet for å bli bundet opp mot ikke-dokumenterte utfordringer.

Baseballstick

QuoteDet betyr at Norges forskningsråd til sammen vil disponere 400 millioner kroner til klimarelatert forskning i 2013.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Milliondryss-over-klimaforskere-2773531.html#.U-DN-7kcTRY

Nr 5 Klimarelatert forskning hos Norges Forskningsråd, 400 millioner i 2013

Selvforklarende.

Affen


     Nr6  Norge kjøper klimakvoter for ti ganger markedspris for Ã¥ redde kvotesystemet fra kollaps.

     Norge kjøper klimakvoter i FN- systemet for 306 millioner kroner i Ã¥r, og har totalt kjøpt slike kvoter
     for over 1,5 milliarder kroner.

     http://multimedia.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/05/26/Klima/betaler-tidobbel-pris

Geir Aaslid

#6
Det er mulige disse kvotekjøpene som er en del av klimaforliket allerede er regnet med i Norges Klimafond

Nr 4 Det grønne klimafondet ligger under finansdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/barekraftig_utvikling/det-gronne-klimafondet.html?id=651506

Det er i seg selv betryggende, da planøkonomene i Finansdept. har et ansvarlig forhold til penger.
Merk at også høstens skogsbevaringsavtaler med Peru og Liberia på opptil 2,8 mrd inngår i dette fondet. Ordet opptil betyr at man må finne gode prosjekter hvor risikoen for korrupsjon er minimal, så det er ikke gitt at disse beløpene faktisk blir brukt på dette.

Baseballstick

Jeg har prøvd å finne ut hvor mye Norge bidrar med årlig til IPCC, men dette er godt gjemt.

Norge er syvende største bidragsyter til FN. Om vi endrer til bidrag pr innbygger vil jeg tro vi er størst.
Hvor mye av dette som går til IPCC, tror jeg ikke ligger på internett...

Geir Aaslid

Vi får henvende oss til finans og spørre om planøkonomene deres har en oversikt, eller om de kan si noe om hvilke departementer som bruker penger på klima. Offentlighetsloven kan sikkert være til hjelp her, men jeg tipper det har vært litt journalistisk graving i dette. Får se hva vi finner i løpet av noen dager..

Amatør1

Dette er en meget god og konstruktiv tråd!

Hva med statlige og private bidrag til CICERO, Bjerknessenteret mm. ?
Direkte "klimabidrag" av ymse slag til EU?

Ex-administrator

Da har jeg festet/prioritert denne tråden. Håper den kan leve lenge som en dokumentasjon over alle pengene som har blitt kastet inn i klimakonglomeratet.

Geir Aaslid

Ad Bjerknessenteret og Cicero

Her fins det årsrapporter som ligger på nettet. Der har vi tall nok. Hvis ingen andre laster ned og bruker kalkulatoren, så tar jeg det etter Arendalsuka.

Men dette er altså forskning og ikke uvettige klimatiltak. Riktignok en noe spesiell forsking, siden klimaforskning ikke anerkjenner Popperiansk vitenskapsfilosofi. Det er modeller, all the way down. Men almenheten og våre politikere anser dette for å være seriøs vitenskap, så da er det vanskelig å klassifisere dette som uvettige klimatiltak.

Foreslå derfor tilleggskategorien "Penger brukt på politisert klimaforskning".
Denne Lysenkoismen er selvsagt noe helt annet enn den forskningssatsningen på naturlige klimavariasjoner som er foreslått i seriøse kretser.

Nå ha flere hevdet at det er en kvalitetsforskjell på Bjerknessenteret og Cicero
Førstnevnte hevder at de langt på vei har blitt markedsledende på klimamodeller som inntil videre har et litt bedre rykte enn kjønnsforskningen som UiO er stolte over at de er verdensledende på. Det er et uomtvistelig faktum at de på Bjerknes bygger på solide vitenskapstradisjoner grunnlagt av Wilhelm Bjerknes. At salige WB har snurret i graven i fortvilelse over hva som er gjort i hans navn ved noen anledninger er en annen sak som vi kan gjemme til en annen tråd.
Sistnevnte institusjon som opprinnelig het Institutt for Klimapolitikk er ikke veldig aktive i markedet for klimamodeller, men klimapropaganda er de ganske dyktige på.

Geir Aaslid

#12
Spetalen har tallfestet hva som er brukt i et foredrag i våres, 100 Milliarder er nevnt. Det omfatter:

Det gjelder CO2-rensing på Mongstad, elbilene som har fylt opp kollektivfeltene, og det gjelder monstermastene i Hardanger som skal forsyne plattformene i Nordsjøen med elektrisitet.
http://www.dagbladet.no/a/32300222/
http://www.side3.no/3676095.html

Av disse har vi i vår opplisting ikke regnet med:
Nr 6A Elbiltiltakene (tap grunnet fritak på mva og lavere årsavgift, tap på investeringer i Think)
En Tesla S subsidieres med 760.000 pr bil, ikke inkl gratis strøm og gratis parkering. (Hva med fritak for bompenger?) Pr 1/7 2014 solgt 5100 i Norge, det blir 3.876 Mrd
Så er de alle de andre elbilene, det går med litt der også, det får jeg regne på en annen dag.

Nr 6B Monstermastene i Hardanger
Iht til den useriøse kilden Wikipedia er prislappen 1 Mrd, ikke inkl evt kostnadsoverskridelser.

Da blir status at vi legger til 4.876 Mrd på totalsummen for klimaavlat til nå.

Bebben

Finansavisen skriver at i henhold til "Klimakur"-rapporten vil det koste 460 milliarder 2014-kroner å gjøre Norge "klimanøytralt" innen år 2030. Eller 90.000 kroner per snute. Men jeg tviler. Dyrere energi vil gjøre alt dyrere, og vil kunne virke hemmende på næringsvirksomhet, utvikling og konkurranseevne. Fra utlandet vet vi at "grønne jobber" er en illusjon. Ringvirkningene av tiltakene kan få uante konsekvenser.

Et kostnadsregnskap må forresten inneholde hva de har tenkt å gjøre med olje- og gassindustrien i landet, som de grønne for lengst har begynt et ideologisk angrep på. Da begynner vi å snakke om virkelig store penger.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Geir Aaslid

#14
UD bruker også penger på klimaet vårt, utrolig nok.

Her er oppslag i pressen i USA som viser hvordan man kjøper seg innflytelse or Norge. På 4 år er det brukt 24 mill USD på bl.a Arktis, NATO og klimadommedag. Her kan amerikanerne trøste seg med at de må bestikkes for å tro på CAGW, her i Norge er det religion hele veien ned. http://nyti.ms/1pECqlv

Det meste av dette er brukt under forrige regjering. Fordelingen er litt ullen, men ved å ta en titt på hva Støre har sagt om havnivå på NRK kan vi trygt anta at minst halvdelen av dette beløpet på ca 120 mill NOK må ha gått til klimabestikkelser.

Punkt 7 UD's pengebruk på klima 60 mill Nok

Børge Brende later til å være minst like klimakåt som forrige hersker i UD, men vi får observere hva mannen faktisk gjør og ikke hva han sier. Det er litt pussig å ha Frp i regjering, hvor de passer på at Høyre ikke bruker for mye penger på tall. Vi ble jo fortalt i valgkampen at det var omvendt.