Author Topic: IPCC's drivhusteori - ny kritisk runde  (Read 26475 times)

Bebben

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 734
    • View Profile
Sv: IPCC's drivhusteori - ny kritisk runde
« Reply #75 on: 09.08.2015, 20:55:08 »
Jeg har lest litt i tråden på Tallblokes, og lurer til tider på hva de egentlig krangler om. Så vidt jeg kan forstå, er "Den ideelle atmosfæren" noe av det som faktisk er rimelig veletablert og akseptert vitenskap innen atmosfærefysikk. Det er mange påstander men få steder der standardverker siteres og brukes som begrunnelse. IgI siterer Harvards definisjon og utledning av formelen for Dry Adiabatic Lapse Rate, den blir akseptert av de fleste(?) men krangelen fortsetter likevel.

Personlig skulle jeg heller ønske en diskusjon om det som per i dag synes å være den mest talte drivhusdialekten og dens forhold (eller ikke) til Lapse rate, fortrinnsvis den observerte. Altså argumentet om at drivhusgasser vil heve den "effektive utstrålingshøyden" til rommet, og at lapse rate kan ekstrapoleres uendret derfra til jordens overflate, men vil "parallellforskyves" i forhold til sin nåværende posisjon, med temperaturheving i/ved overflaten som nødvendig resultat.

Jeg siterer Gerhard Kramm på Science of Doom:


Quote
on February 15, 2012 at 7:43 pm  Gerhard Kramm

Dear Dr. Pierrehumbert,

recently, Hansen et al. (2011) stated:

»The basic physics underlying this global warming, the greenhouse effect, is simple. An increase of gases such as CO2 makes the atmosphere more opaque at infrared wavelengths. This added opacity causes the planetâ??s heat radiation to space to arise from higher, colder levels in the atmosphere, thus reducing emission of heat energy to space. The temporary imbalance between the energy absorbed from the Sun and heat emission to space, causes the planet to warm until planetary energy balance is restored.«

A similar argument can be find in the paper of Ramanathan et al. (1987); Jim Hansen was one of the co-authors.

First of all, this argument is incorrect because neither the globally averaged fluxes of sensible and latent heat nor the globally averaged net radiation in the infrared range, DL_u (i.e., terrestrial radiation minus down-welling radiation) are functions of the surface temperature. Second, there is no constant ratio between W = H + E on the one hand and DL_u on the other hand. ). A reduction of DL-u by F = 0.58 W/m^2, as diagnosed by Hansen et al. (2011) may easily be compensated by H and/or E to fulfill the energy flux budget for the Earthâ??s surface. The same is true in case of any other of these flux terms. Note that even the Bowen ratio = H/E is not constant.

Sincerely yours

Gerhard Kramm

(W er energifluks, H og E er hhv fluksene av følbar og latent varme.)

Personlig er jeg tilbøyelig til å avskrive et resultat på 0,58 Watt/m2 i et dynamisk system med størrelser som solkonstanten på 1361 W/m2 og hundrevis av Watt opp og ned og bortover, som "støy". Men det er nå bare en lekmanns tanke "on the face of it".

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)