En klimaalarmist det er verdt å lytte til: Richard Muller

Started by translator, 02.08.2014, 18:28:11

Previous topic - Next topic

translator

Jeg lar meg stadig vekk fascinere av Richard Muller. Denne fysikkprofessoren pÃ¥ Berkeley University of California har blitt kalt en omvendt klimaskeptiker. Mer treffende mener jeg det ville vært Ã¥ si at han er en reinkarnasjon av Steve McIntyre og Bjørn Lomborg i samme person, fordi han avviser ikke bare statistisk juks som hockeykøllegrafen osv., men han helt andre løsninger pÃ¥ "problemet" enn  kvotehandel etc. Dette kommer jeg tilbake til.

Litt bakgrunn om Muller
Første gangen jeg skrev om Muller (på Aftenpostens debattsentral i 2008) var fordi han åpent gikk ut med McIntyres/McKittrics kritikk av hockeykøllegrafen i forelesninger for sine studenter som også ble lagt ut på youtube. Men Muller hadde en viktigere rolle enn det: McIntyre og McKittric sin rapport om hockeykøllegrafen ble publisert i 2003, og allerede samme år og året etter skrev Muller, som da var spaltist i tidsskriftet Technology Review, to artikler om funnene deres (http://muller.lbl.gov/TRessays/23-MedievalGlobalWarming.html og http://www.technologyreview.com/news/403256/global-warming-bombshell/ )

Denne kritikken førte til at det ble opprettet en komite som skulle undersøke kritikken av Manns hockeykølle og de ga ut en rapport, kalt Wegman-rapporten, med knusende kritikk av Mann. Dette førte igjen til at den amerikanske vitenskapskomite NAS (National Academy of Science) utarbeidet en egen rapport om kontroversen der de konkluderte med at de ikke kunne gi Mann medhold i hockeykøllegrafens form, bortsett fra for de siste 300 årene. Muller var et av medlemmene i denne komiteen.

Senere kom også Climategate-affæren som avslørte at Mann og co hadde byttet ut treringsdata med temperaturdata for de siste 20-40 årene. Muller kalte dette svindel i den grad at han ikke ville ha noe som helst med disse folkene å gjøre.

Dette timelange intervjuet fra 2012 går rett på sak. Muller forklarer både de opprinnelige feilene i hockeykølla og Climategate-affæren. Så går han over til å snakke om hans institutts egne målinger og hvilke konklusjoner han trekker av det. Legg merke til hvordan Muller hele tiden setter intervjueren (som tydeligvis er en overbevist og temmelig ignorant AGW-tilhenger) på plass. Noen eksempler: Etter 10 min forteller han intervjueren at det ikke er tidsskriftene som skal bestemme hvilke rapporter som er peer reviewed, ved 16 min om hvordan IPCC fungerer. Virkelig morsomt blir det ved 28 min når intervjueren stolt erklærer at han kjører elbil:

Intervjuer: So I have an electric car. I pay much less for power than I used to.
Muller: You don't. Let me correct you on that.
I: People come up to me and say no gas...that's cool.
M: When you include in the cost of the battery replacement, the expence per mile...
I:  I'm not planning on owning it till the battery will have to be replaced.
M: Are you gonna sell it as a used car?
I: Well... yeah.
M: You're not going to get much money for it because the battery needs to be replaced. I go through the numbers in my book. A typical gasoline car costs 10 cents per mile to drive, the electric cars cost between 50 cents and 70 cents per mile to drive when you include the fact that the batteries are only good for 500 recharges. So you don't save any money.
I:  I don't think it is fair to include the cost of the replaced battery by a subsequent owner of that car.
M: Ow. Your battery will have to be replaced after 500 recharges, that is about 30 000 miles. To think that this is way into the future. You gonna keep your car for how long? I keep mine for 10-15 years. You need several replacements for that time and that will drive up the cost.

Richard Muller at Climate One

https://www.youtube.com/watch?v=DOfsSYsvQnI

Richard Muller, professor of physics at the University of California Berkeley and co-founder of the Berkeley Earth Science Temperature project, appeared at Climate One at the Commonwealth club in San Francisco on June 21 to discuss his recent climate research and his thoughts on addressing global warming.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Det er mye å ta tak i i dette intervjuet. Etter 19:16 sier intervjueren at CO2 som slippes ut i atmosfæren blir der i svært lang tid, et argument vi kjenner godt fra alarmistene, f.eks. Helge Drange på FrPs klimakonferanse, mens Fred Goldberg hevdet den skiftes ut etter kort tid.

Muller sukker oppgitt, og sier: "There is so much misinformation on that subject. There are statements from scientists who should know better, saying it stays up there for hundreds of years. The fact is, if you dump CO2 into the atmosphere, half of it disappears in the first year, and the rest will probably get mixed out over the next 20-25 years.
Intervjuer: So you say we can reduce it quickly?
Muller: That's right. But not you and me. It has to be China.

Hva var det nå Drange sa igjen:

Quote
- Målinger av CO2 på Mauna Loa på Hawaii viser jevn stigning (graf 1960-2008). Det finnes mange slike målestasjoner. Ingen diskusjon om at CO2-innholdet i atmosfæren øker. Hvorfor øker den?
- Havet tar opp CO2 fra luften, ca. 42 % av utslippene har gått i havet. Dette reduserer drivhuseffekten, men problemet er at det tar så lang tid.
- Havets opptak av CO2 går stadig mer langsomt. Vi må vente ca. 1000 år før våre utslipp er gått i havet.

Notater sakset fra klimaforsker Helge Dranges foredrag på FrPs klimakonferanse i Bergen i 2008, publisert av undertegnede på Aftenpostens debattsentral samme år.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Nett-Troll

Etter min mening bør alle klimaskeptikere på jorden lytte lenge og mye til Richard Muller.
Og skal man først lytte til ham bør man kanskje ikke velge det gamle materialet - men heller velge det siste han har produsert.

Denne linken her kan være SV�RT nyttig og klargjørende og fra 2014.
http://static.berkeleyearth.org/pdf/skeptics-guide-to-climate-change.pdf

Jeg har ikke lest den selv ordentlig - og er kanskje ikke enig i alt som står der, men jeg tror den er en veldig god start.

translator

Kan du tas seriøst? � kalle seg "Nett-Troll" lover ikke så godt. Men jeg skal gi deg en sjanse til å vise at du ikke bare er her for å forurense debatten, så får vi se hvordan det går. Klimaalarmister (eller finn et bedre ord hvis du har) er hjertelig velkommen til å delta på dette forumet hvis det går an å diskutere seriøst med dem.

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 01:09:19
Etter min mening bør alle klimaskeptikere på jorden lytte lenge og mye til Richard Muller.
Fint du interesserer deg for Richard Muller. Sannheten er vel heller at Richard Muller har lyttet til klimaskeptikere. I motsetning til alle andre alarmister jeg kjenner til har han ikke lukket ørene og hele tiden lett etter motargumenter. Eller verre og dessverre mer typisk, forsøk på latterliggjøring og feilinformasjon. Se f.eks. hva skepticalscience.com skriver om Muller:
http://www.skepticalscience.com/skeptic_Richard_Muller.htm

Ved å henvise til Muller, "a Climate Misinformer", så har du allerede tatt avstand fra dine mest dogmatiske meningsfeller, det er en god start!

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 01:09:19
Og skal man først lytte til ham bør man kanskje ikke velge det gamle materialet - men heller velge det siste han har produsert.

Denne linken her kan være SV�RT nyttig og klargjørende og fra 2014.
http://static.berkeleyearth.org/pdf/skeptics-guide-to-climate-change.pdf

Jeg har ikke lest den selv ordentlig - og er kanskje ikke enig i alt som står der, men jeg tror den er en veldig god start.

Heftet du linker til er en grei oppsummering av det Muller har sagt og skrevet i alle presentasjoner og foredrag jeg har sett av ham de siste Ã¥tte Ã¥rene. Utrolig mye bedre enn den propagandaen som serveres ut her i Norge. Jeg vet om mange alarmister, ikke minst politikere og journalister som burde brukt tid pÃ¥ det heftet. Send ett til Mathismoen i Aftenposten, kanskje han gidder Ã¥ lese det hvis han vet det kommer fra deg? Men les det skikkelig selv først, du.  ;)
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Nett-Troll

I heftet anerkjenner Muller CO2 som en drivhusgass og anerkjenner AGW som et reelt og pågående fenomen.
Jeg tror at mange/flere på dette forum (og klimaskeptikere ellers i verden) ikke anerkjenner AGW i det hele tatt, altså i motsetning til hva Muller gjør - slik sett gjør klimaskeptikere lurt i å lytte til Muller - i og med at han har begge bena (etter mitt syn) i virkeligheten.

I det man har anerkjent AGW er resten av diskusjonen en samtale om hvor sterk AGW er/kan bli.
Muller later til å være langt mer konservativ ("lukewarmer" - er det riktig navn?) enn IPCC.
Det er helt i orden - han kan forhåpentligvis føre andre argumenter i marken for sin konservative holdning enn ren synsing.

Men det grunnleggende spørsmålet til flere/mange her på forumet blir da - anerkjenner dere Muller som en autoritet, anerkjenner dere hans forståelse av CO2 som en drivhusgass - og AGW som et fenomen?

Eller mener dere/noen - eller helt konkret du Translator, at Muller tar feil om AGW?.

translator

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 14:34:30
I heftet anerkjenner Muller CO2 som en drivhusgass og anerkjenner AGW som et reelt og pågående fenomen.
Jeg tror at mange/flere på dette forum (og klimaskeptikere ellers i verden) ikke anerkjenner AGW i det hele tatt, altså i motsetning til hva Muller gjør - slik sett gjør klimaskeptikere lurt i å lytte til Muller - i og med at han har begge bena (etter mitt syn) i virkeligheten.

Det du skriver her viser at du ikke har skjønt hva klimaskepsis egentlig er (hjelp meg å finne et bedre ord, det er ingen som er skeptiske til klima!) og du har heller ikke skjønt Muller.

Mullers poeng i debatten er at han er bekymret for at folk ikke skal ta klimatrusselen alvorlig fordi de i mediene bombarderes av forskere som overdriver/jukser/holder tilbake "uønskede" data og trekker inn ting som overhodet ikke har noe med global oppvarming å gjøre. Som f.eks. tornadoer og orkaner, slik det er referert til i heftet ditt (tabell side 2).

Det er mange som har engasjert seg i klimadebatten på slike falske forestillinger. Muller forteller at etter et av sine foredrag ville en tilhører, en ung kvnne, snakke med ham. Samtalen skal ha forløpt omtrent slik:
- Er det virkelig sant at isbjørnene ikke er i fare pga. global oppvarming?
- Ja, det er ingenting i det vitenskapelige materialet som tyder på at isbjørnene påvirkes av den.
- Men... det var jo grunnen til at jeg ble med i bevegelsen!

Så du ser, Muller taler egentlig mest til slike som deg, som allerede er overbevist om global oppvarming: At dere skal være ærlige og at dere skal lytte til saklige argumenter, også de dere ikke liker å høre. "Det er klimafornektere på begge sider av debatten", sier Muller, "og en av dem er Al Gore." En klimafornekter er, ifølge Muller, en person som ikke tar hensyn til de vitenskapelige realitetene i debatten.

SÃ¥ nÃ¥ forstÃ¥r du kanskje hvorfor dogmatikere som skepticalscience.com forsøker Ã¥ ufarliggjøre Muller. Han tar jo fra dem nesten alle argumentene deres, og særlig de som slÃ¥r an hos lettpÃ¥virkelige ungdommer. 

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 14:34:30
I det man har anerkjent AGW er resten av diskusjonen en samtale om hvor sterk AGW er/kan bli.
Muller later til å være langt mer konservativ ("lukewarmer" - er det riktig navn?) enn IPCC.
Det er helt i orden - han kan forhåpentligvis føre andre argumenter i marken for sin konservative holdning enn ren synsing.

Men det grunnleggende spørsmålet til flere/mange her på forumet blir da - anerkjenner dere Muller som en autoritet, anerkjenner dere hans forståelse av CO2 som en drivhusgass - og AGW som et fenomen?

Eller mener dere/noen - eller helt konkret du Translator, at Muller tar feil om AGW?.

Dette er en trinnvis prosess. Jeg skal gi deg en oppgave: Jeg har tre ankepunkter for hvorfor jeg har kommet frem til at trusselen om AGW er overdrevet og antagelig feil. På de to første får jeg fullt medhold av Muller, men hva tenker du om dem? Dette er det svært viktig at du tenker seriøst igjennom for at vi skal komme videre i debatten. De er:

1. Klimaforskere på høyt internasjonalt nivå har vært bevisst uærlige med vitenskapelige data for å narre befolkningen. En av dem er Michael Mann.
2. Den globale temperaturen har ikke steget siden 1998, dvs. de siste 16 årene. Dette bekreftes av fire uavhengige måleinstitusjoner, der en av dem drives av Muller selv.

Det siste ankepunktet venter jeg litt med, jeg vil først se hvor seriøs du er.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Bebben

Jeg har kikket på heftet og må si jeg lurer på hvem det er beregnet på. Barneskoleelever på mellomtrinnet? Det virker overmåte simplistisk.

Det skal hamres gjennom et lite sett med "sannheter" som alle har både tvil og usikkerheter knyttet til seg. Og så var det dette med

QuoteThe science is clear: global warming is real, and caused by human greenhouse gas emissions.

�, så vitenskapen er "klar" nå altså. Hva er det da vi krangler om? Og hvorfor driver man da og utgir alle disse vitenskapelige artiklene, holder alle seminarene og konferansene, skyter opp alle satellittene? Er alt sammen bare tiltak for å spre klimaevangeliet?

Jeg for min del er ikke overbevist om at denne vitenskapen er "klar" i det hele tatt, og jeg mistenker at langt flere enn dem som tenker det, ikke sier det.

Og så var det dette med "uavhengige" grupper og "uavhengige" analyser. Her viser de til... seg selv, så klart.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

translator

Bebben, jeg er selvsagt enig med deg i dette. Men hvilket annet "klimahefte" kjenner du til som følger opp det du siterte med:

QuoteBut what you hear about "climate change" is exaggerated and/or highly uncertain."

Man kan velge å tolke Richard Muller i verste mening, slik som Jo Nova, eller man kan være glad for at han plukker ned det ene tulleargumentet etter det andre som kommer fra alarmistleiren. Jeg velger det siste.

http://www.youtube.com/watch?v=nU6TgWoZtFg
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Amatør1

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 14:34:30
I heftet anerkjenner Muller CO2 som en drivhusgass og anerkjenner AGW som et reelt og pågående fenomen.
Jeg tror at mange/flere på dette forum (og klimaskeptikere ellers i verden) ikke anerkjenner AGW i det hele tatt, altså i motsetning til hva Muller gjør - slik sett gjør klimaskeptikere lurt i å lytte til Muller - i og med at han har begge bena (etter mitt syn) i virkeligheten.

Du kan ikke bare definere at du har den rette virkelighetsforståelsen.

Empiri trumfer alt. Hvilke empiriske data kan du vise til som støtter påstanden om AGW?

Nett-Troll

Translator:

1. Jeg er ikke enig i at Michael Mann er en uærlig forsker. Jeg blir enig i at han er en uærlig forsker den dagen en nøytral tredepart kan påvise eller vise en sannsynlighetsovervekt for at han med vilje har gjort noe uærlig. Hockykøllen er bekreftet av en lang rekke senere studier og det er derfor relativt hjelpeløst å bruke tid på å kritisere den opprinnelige studien (jeg legger, kanskje feilaktig, til grunn at det er hockykøllen som du bruker mot MM)
Videre, at ABB har myrdet mange mennesker og er norsk er ikke noe argument for at alle nordmenn er mordere.
Eller for å si det på en annen måte: Hvor mange klimaforskere finnes det totalt/globalt, og hvor stor prosentandel av dem er uærlige? Eller for å si det på nok en annen måte: Av det totale antall klimaforskere globalt, hvor mange av dem må være uærlige (i prosent) for at det i seg selv skal diskvalifisere AGW som fysisk fenomen? Hva er definisjonen på en uærlig forsker? Hvor mange klimaforskere er tatt i direkte forskningsfusk av en nøytral tredjepart?
AGW blir ikke borte av forsøk på å diskreditere enkeltpersoner.

2: Ellers kan det være morsomt å lese hva Muller selv skriver om pauser i global oppvarming, dette skrevet i september 2013. Legg merke til hva han skriver om Hockykøller. Spennende det også:

"When walking up stairs in a tall building, it is a mistake to interpret a landing as the end of the climb." Fra Muller sin kronikk i NY Times.
http://www.nytimes.com/2013/09/26/opinion/a-pause-not-an-end-to-warming.html?_r=0

Det er jo ikke slik at jeg ønsker meg global oppvarming - derfor er en mulig mindre-rask-oppvarming-enn-i-forutgående-tiår ikke noe som bekymrer meg, men derimot kjærkomment nytt siden det vil gi menneskeheten bedre tid til å takle/løse problemer som vil komme.
PS - en av de uavhengige måleinstitusjonene (litt avhengig av hvilke du refererer til) setter 2010 (sammen med 2005) som de varmeste år i målt historie. Både 2005 og 2010 er år tilkommet etter 1998.....
Det sentrale vitenskapelige spørsmålet er hva som forklarer den mulig pausen i GW/AGW. Muller påpeker av vi kjenner årsaken til hovedregelen (AGW) - det vi forstår mindre av er årsaken til et (mulig) unntak. Jeg skriver mulig fordi ikke aller er enige i at det faktisk er en pause.

I mitt forrige innlegg stilte jeg et konkret spørsmål - det fikk jeg visst ikke svar på??
(joda, jeg fikk med meg at jeg lixom må bevise at jeg er seriøs - det er en hersketeknikk og den kan jeg jo trygt velge å overse - og jeg kan håpe at du slutter å bruke dem.)Nett-Troll

Amatør1 - jeg er helt enig i at jeg ikke kan definere at jeg har den rette virkelighetsforståelse.
Men gjelder den regelen bare for meg - eller gjelder den også for klimaskeptikere? Er regelen universell?

Jeg kan ikke vise til ett eneste empirisk data - som jeg har laget selv.
Men jeg kan vise til IPCC AR5 WG1.
http://www.climatechange2013.org

PS- jeg har vært på klimaskeptiske forum før - jeg har vært utsatt for praktisk talt alle hersketeknikkene i boken. Hvis dere har glede av å bruke dem så gjør gjerne det - det er verdifull trening for meg - men man kan alternativt spare litt tid på å hopp bukk over dem. Bare et tips.


Amatør1

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 19:23:13
Amatør1 - jeg er helt enig i at jeg ikke kan definere at jeg har den rette virkelighetsforståelse.
Men gjelder den regelen bare for meg - eller gjelder den også for klimaskeptikere? Er regelen universell?

Den gjelder for alle som har ekstraordinære påstander, slik du hevder å ha (du hevder AGW er virkelig). Hvis klimaskeptikere hevder å ha ekstraordinære påstander, så gjelder samme regel for dem selvsagt. Empiriske bevis må på bordet.

Men klimaskeptikere (enig i at det er et dårlig ord) har en mye enklere sak: Vi peker på at alt vi ser rundt oss av klimatiske og værmessige fenomener er helt i samsvar med nullhypotesen: det hele er slik det har alltid vært, fullstendig naturlig. Det er ingen ekstreme avvik.


Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 19:23:13
Jeg kan ikke vise til ett eneste empirisk data - som jeg har laget selv.

Hadde du laget dataene selv, så hadde vi ikke kalt det data. Da hadde vi kalt det svindel, slik vi kaller Michael Manns hockeykølle for svindel.

Du har ikke svindlet, men du har ingen empiriske data til å backe opp dine påstander. Da er det jo ganske enkelt ikke noe annet en løse påstander.

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 19:23:13
Men jeg kan vise til IPCC AR5 WG1.
http://www.climatechange2013.org

Du vet med andre ord ikke hva som menes med empiriske data.

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 19:23:13
PS- jeg har vært på klimaskeptiske forum før - jeg har vært utsatt for praktisk talt alle hersketeknikkene i boken. Hvis dere har glede av å bruke dem så gjør gjerne det - det er verdifull trening for meg - men man kan alternativt spare litt tid på å hopp bukk over dem. Bare et tips.

Hva var hensikten med dette?

translator

Quote from: Nett-Troll on 04.08.2014, 19:10:44
Translator:

1. Jeg er ikke enig i at Michael Mann er en uærlig forsker.
AGW blir ikke borte av forsøk på å diskreditere enkeltpersoner.

2: Ellers kan det være morsomt å lese hva Muller selv skriver om pauser i global oppvarming, dette skrevet i september 2013. Legg merke til hva han skriver om Hockykøller. Spennende det også:

"When walking up stairs in a tall building, it is a mistake to interpret a landing as the end of the climb." Fra Muller sin kronikk i NY Times.
http://www.nytimes.com/2013/09/26/opinion/a-pause-not-an-end-to-warming.html?_r=0

I mitt forrige innlegg stilte jeg et konkret spørsmål - det fikk jeg visst ikke svar på??
(joda, jeg fikk med meg at jeg lixom må bevise at jeg er seriøs - det er en hersketeknikk og den kan jeg jo trygt velge å overse - og jeg kan håpe at du slutter å bruke dem.)

Du gÃ¥r rett i fella som Muller advarer mot, nemlig Ã¥ lete etter motargumenter straks du leser noe du ikke liker eller er enig i. Det er da vi ikke kommer videre. Det er ingen hersketeknikk  fra min side Ã¥ forvente at du er seriøs. Det er bare det at jeg har møtt personer før som  later som de er nysgjerrige pÃ¥ noe, men sÃ¥ viser det seg at de bare kaster bort tiden min. Du fikk svar pÃ¥ det du lurte pÃ¥, ikke sant? Men svaret var kanskje ikke akkurat det du forventet.

1. Du er selvfølgelig i din fulle rett til å hevde at Mann er en ærlig forsker. Men hvordan begrunner du det? Er det fordi du har sett igjennom det arbeidet han faktisk har gjort og lest kritikken av det, eller er det fordi du vet at Mann er på din side av debatten, og da kan han jo ikke ta feil! Tro meg, jeg har sett grundig på de delene av Manns arbeid som er blitt kritisert, og jeg vet godt at f.eks. en matematikkelev på videregående som bytter på målepunktene når han ser at de ikke passer med det resultatet han "vet" han skal oppnå, stryker på den oppgaven. Det er en omtrentlig beskrivelse av hva Mann gjorde da han erstattet treringsdata med temperaturmålinger på diagrammene sine uten å informere i publikasjonen at og hvorfor dataene var blitt byttet ut.

Så derfor ender jeg (og Muller) opp med en annen konklusjon enn deg: Forskere jukser og underslår data, til og med de som jobber for IPCC. Hva betyr det for neste gang vi hører noe fra disse forskerne? Det står i heftet du linket til:

QuoteStay skeptical: Statements should be backed up by data and published research.

Og det betyr selvsagt at disse dataene skal kunne etterprøves. Hvis det fremkommer påstander som ikke kan testes av andre, så er de ikke vitenskap. Håndsopprekning, slik det foregår i IPCC, har ingenting med vitenskap å gjøre. Det er da man kan snakke om synsing.

2. Innlegget du linker til her har jeg referert til tidligere på klimaforskning.com. Det bekrefter at Muller er enig i mitt ankepunkt nr. 2 om at det ikke har vært noen global oppvarming siden 1998 og viktigere: istedenfor å innrømme at de overdrev oppvarmingen i klimamodellene så forsøker de å skjule dette eller bortforklare det ved å komme med nye teorier f.eks. at varmen har gjemt seg i havet. Da gjør de seg selv en bjørnetjeneste, ifølge Muller:

QuoteGreenhouse theorists appear to be on the defensive as they offer different explanations for the letup â?? that deep ocean water may be draining some warmth from the atmosphere, that increases in high-altitude water vapor may be responsible or that numerous small volcanic eruptions are the cause.

My analysis is different. Berkeley Earth, a team of scientists I helped establish, found that the average land temperature had risen 1.5 degrees Celsius over the past 250 years. Solar variability didnâ??t match the pattern; greenhouse gases did.

As for the recent plateau, I predicted it, back in 2004. Well, not exactly. In an essay published online then at MIT Technology Review, I worried that the famous â??hockey stickâ? graph plotted by three American climatologists in the late 1990s portrayed the global warming curve with too much certainty and inappropriate simplicity. The graph shows a long, relatively unwavering line of temperatures across the last millennium (the stick), followed by a sharp, upward turn of warming over the last century (the blade). The upward turn implied that greenhouse gases had become so dominant that future temperatures would rise well above their variability and closely track carbon dioxide levels in the atmosphere.

I knew that wasnâ??t the case.

Som du antagelig skjønner er det Manns hockeykøllegraf som her beskrives. Artikkelen Muller referer til fra 2004 er den samme som jeg linket til i mitt startinnlegg i denne tråden, her er den igjen: http://www.technologyreview.com/news/403256/global-warming-bombshell/

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Nett-Troll

Det kan være lurt å holde på kronologien i en diskusjonstråd av dette slaget.

Tråden starter med at Muller hevdes å være en klimaalarmist det er verd å lytte til - deretter sier jeg meg enig i det - og påpeker at det også kan være verdt å lytte til hans vitenskapelige tilnærming til virkeligheten, co2 er en drivhusgass og AGW er et reelt og pågående fenomen.

Jeg spør om noen her på dette forum, og trådstarter spesielt, mener Muller tar feil om AGW - det har jeg ikke fått noe svar på tror jeg?

Tråden tar også opp den evige diskrediteringen av MM - National Academy of Sciences gjorde i 2006 en granskning av hans artikler fra 1998/99 - og deres granskning gir ikke belegg for å bruke sterke negative ord om MM.

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11676

Basert på kortrapporten er det vanskelig å finne belegg for:
- Bevisst uærlig, narre befolkningen
- svindel
- "gjorde da han erstattet treringsdata med temperaturmålinger på diagrammene sine uten å informere i publikasjonen at og hvorfor dataene var blitt byttet ut."

Dette siste sitat fra Translator er det vanskelig å akseptere - når vi leser MM sin orginale artikkel fra 1998 så er det eksplisitt informert i fig 5b at det brukes temperaturmålinger.

I det første innlegget i trÃ¥den er det oppgitt av Muller var med Ã¥ gransker MM i regi av NAS. Muller sitt navn stÃ¥r ikke oppgitt i listen over komitemedlemmer, jfr. linken over. 

Uansett, en rekke senere arbeider har bekreftet "Hockykøllen" - og teorien om AGW henger på ingen måte på MM sitt arbeid. Den målrettede diskrediteringen av ham kommer nok til å pågå i framtiden også. Jeg frykter at de som mest iherdig driver med slike personangrep gjør det fordi de ikke har argumenter med reell substans om selve saken - AGW.

Nett-Troll

Amatør 1:

Dersom jeg borer en lang iskjerne på Sydpolen, analyserer den og publiserer min funn, data, analyser og metoder i et anerkjent fagfellevurdert tidsskrift - så er det neppe svindel. Det er starten på en vitenskapelig prosess. Andre med samme interesse for hva man kan finne i en iskjerne på Sydpolen kan imøtegått mine konklusjoner på en ryddig og åpen måte.

Du lurte på min kommentar om hersketeknikker?
Nå er jeg ikke synsk - men jeg fryktet at det tilsynelatende åpne spørsmål i forkant (om hvilke empiriske data som støttet AGW) kanskje ikke var så veldig åpent når det kom til stykke. At praktisk talt uansett hva jeg referert til så ville det bli underkjent.

Jeg refererte til IPCC AR5 WG1 - og får underlig nok til svar at jeg ikke vet hva empiriske data er for noe (det er en hersketeknikk, med god margin).
WG1 refererer blant annet til:
-Temperaturmålinger i atmosfæren
- Målinger av nedbør
- Temperaturmålinger i havet
- Målinger av is og snøsmelting
- Målinger av havnivå
- Målinger av atmosfærens sammensetning
- MÃ¥linger av havets PH

En lang rekke forskere og institusjoner over kloden har samlet inn empiriske data. Hver for seg vil mange data støtte en teori om AGW. Når dataene ses samlet som i WG1 - er det ingen som hittil har maktet å produsere en robust alternativ forklaring til AGW.

Klimaet blir varmere, ikke på grunn av kosmisk stråling, bare indirekte på grunn av solen, Co2 kommer ikke fra undersjøiske vulkaner og det er ikke lett å tro på en "først-kommer-temperaturen-så-kommer-co2-fra-havet-Salby-teori".