Nå lyves det om isbjørnene i Hudson Bay igjen

Started by Telehiv, 14.06.2024, 11:50:26

Previous topic - Next topic

Telehiv

The usual suspects innen alarmistisk isbjørnforskning - helt analogt til banden som gjennom flere tiår har prøvd å melke alarmisme ut av Great Barrier Reef i Australia - er på gang igjen. På tross av faktiske observasjoner som viser en voksende og sunn isbjørnbestand i området spår de en katastrofal utvikling (som alltid i klimaalarmismen; når samtidsdata ikke bekrefter er framtidsmodellering god å ty til) for isbjørnene i det enorme Hudson Bay-området i Canada - på grovt feilaktige men lett avslørbare premisser.

Heldigvis har vi den påpasselige Susan Crockford som i fagorganet Polar Bear Science arresterer tendensiøs og feilaktig modellbruk og cherry-picking så snart det dukker opp.Crockford: "New Hudson Bay sea ice modelling paper is more utterly useless fearmongering about polar bears"
I en ny artikkel gir hun en drepende beskrivelse av fanteriet som foregår nå:

"A new collaboration by sea ice and polar bear specialists that predicts a catastrophic future for polar bears in Hudson Bay (Stroeve et al. 2024) can be dismissed as yet another bit of utterly useless fearmongering for two reasons:
1) it's a model projection that uses widely discredited SSP5-8.5 "business as usual" climate scenarios for its predictions; and
2) it's based on the false premise that Western and Southern Hudson Bay polar bears have already suffered harm from reduced sea ice blamed on fossil fuel-caused global warming.

The fact that recently-deceased Ian Stirling was a prominent co-author should come as no surprise: his irrational promotion of the idea that future "climate warming" could doom polar bears to near-extinction – even after recording and publishing evidence to the contrary – will go down in history as an appalling violation of scientific principles."


Les mer om søppelforskningen her:
Lenke: https://polarbearscience.com/2024/06/13/new-hudson-bay-sea-ice-modelling-paper-is-more-utterly-useless-fearmongering-about-polar-bears/