Naturkatastrofer fallende trend i over 100 år

Started by Telehiv, 11.06.2024, 09:38:05

Previous topic - Next topic

Telehiv

Ny forskning bekrefter igjen det vi har hevdet her i alle år:

Is the number of global natural disasters increasing?
Det er en fersk studie som stiller dette spørsmålet.
Svaret er: Nei.
Studien finner nemlig at:
"Natural and climate-related disasters have been declining rather than increasing during the 21st century."

Lenke til studien (abstract): https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/17477891.2023.2239807

Slik er det imidlertid useriøse aktører ynder å fremstille verdenssituasjonen:


Men hva er fakta? Oppgjør med klimaløgnene i bl.a. FN-miljøet stadig mer påkrevet
Disse funnene er ikke noe som lett kan avfeies: Studien er publisert i et av verdens ledende journaler på miljøproblematikk, og sier at det 21. århundre (i.e. fra år 1900) viser "a decreasing trend [of natural disasters] to 2022" som er "characterized by a significant decline in number of events."

Og ikke bare det; studien viser ikke bare til den mediadrevne feilinformasjon om dette, men også til en rekke store/overnasjonale institusjoner som misbruker data på samme måte. I abstraktet kan vi lese en modig beskrivelse om dette:

"The above result sits in marked contradiction to earlier analyses by two UN bodies (FAO and UNDRR), which predicts an increasing number of natural disasters and impacts in concert with global warming. Our analyses strongly refute this assertion as well as extrapolations published by UNDRR based on this claim."

Igjen ser vi altså at såkalte "offisielle" klimamyndigheter som to FN-organisasjoner ikke er til å stole på. Om det fremdeles skulle overraske oppegående mennesker...

I en artikkel i ClimateChangeDispatch kommenteres dette slik:

"For years, international agencies such as the UN Office for Disaster Risk Reduction, the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, the World Meteorological Organization (WMO), and the International Red Cross have claimed that climate-related disasters are escalating.

"Weather disasters are striking the world four to five times more often and causing seven times more damage than in the 1970s," the WMO reported in 2021.
Disaster and weather officials affiliated with the UN claim this dramatic rise is due to global warming: The changing climate, they say, is making weather disasters stronger and more frequent.
The increased frequency of heat waves, droughts, flooding, winter storms, hurricanes, wildfires, and other extreme weather events prove the negative impact of a warming world, according to various UN agencies and nongovernmental organizations.
Yet, as the actual data used by these organizations reveals, the last 20 years have seen a significant decline in such events."


Lenke: https://climatechangedispatch.com/ignore-media-climate-hysterics-weather-disasters-decreased/