Gjertrud Røyland: Norges redeligste og modigste meteorolog?

Started by Telehiv, 21.05.2024, 12:28:40

Previous topic - Next topic

TelehivDet er tidligere statsmeteorolog Gjertrud Røyland som slår i bordet. Vel, egentlig kom hun med det samme for 3 år siden, jfr. kommentarer i neste innlegg. Hennes kritikk ble også kommentert her på forumet den gangen.
Uansett, tenk at det i dagens utstøtermiljø skulle dukke opp en så modig, redelig og klarttalende fagperson og rive keiserens klimaklær i filler! Sitat:

"Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen"
"Mitt hovedpoeng med å skrive dette er å formidle at modeller og prognoser er forbundet med usikkerheter. Og disse usikkerhetene er underkommunisert i klimasaken."

"Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta og det er her den store glippen skjer. Fakta om fremtiden vil komme i fremtiden. Modeller vil aldri være eksakte hverken på mikronivå eller på makronivå. Å påstå noe annet vil stride mot vitenskapelige arbeidsmetoder der man hele tiden tester ulike hypoteser, verifiserer mot virkeligheten (observasjoner), forbedrer modellene (algoritmene) og tester igjen. Å legge monopol på sannheten, som for eksempel å hevde at «den gjennomsnittlige globaltemperaturen vil øke med 2 grader i løpet av 20 år», vil hindre sann forskning der man hele tiden søker videre for å finne sammenhenger og frembringe ny kunnskap. Sann forskning er avhengig av at noen stiller nye spørsmål, for nettopp å finne nye svar."

Røyland sier videre at:
"Grunnlaget for mitt engasjement er min kunnskap om modellenes begrensninger og usikkerheter og at jeg mener det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken."

Denne sluttsatsen er praktfull:

"Forsøplingen av naturen er et reelt problem"
"Slik jeg ser det er klimakrisen et menneskeskapt problem. Et feilspor som leder vekk fra de ekte problemene. Jeg vil heller jobbe for å redde mennesker enn å redde klimaet. Jobbe for en trygg fremtid for våre barn i stedet for å spre skremselspropaganda og skape frykt. Stoppe forsøpling og forurensning av natur og miljø. Jobbe for forbedrede levevilkår og fordeling av goder mellom verdens rike og fattige land. Jeg vet at motsvaret er at vi kan gjøre alle disse tingene. Men jeg mener det er moralsk forkastelig å sløse bort enorme summer på tiltak man ikke kan måle effekten av mens mennesker med ekte behov, både her til lands og i resten av verden kunne vært hjulpet."

Lenke: https://derimot.no/meterolog-jeg-er-ingen-klimafornekter-men-jeg-tviler-pa-sammenhengen-mellom-co2-og-global-oppvarming/

Telehiv

Verken vi, eller tidligere statsmeteorolog Gjertrud Røyland, kunne vente noe annet:
Angrepene på hennes saklige kritikk begynte straks da hun la ut sin kritikk for 3 år siden, og er fremdeles i full gang, her et virkelig ekkelt og skittent av slaget - men dessverre helt typisk:

Lenke: https://klimakrisenfakta.quora.com/Meteorolog-Gjertrud-R%C3%B8ylands-propagandaskriv-oppklart

PS: At en ulærd klimafantast og tullebukk som "Roger Fjellstad Olsen" dummer seg ut med dette, er ikke all verden å bry seg om. Verre er det at direktøren ved Meteorologisk institutt, Roar Skålin, hengte seg på deplattformingen av Gjertrud Røyland da artikkelen hennes ble lagt ut første gang for 3 års siden, sitat:

"Det er problematisk at Røyland uttaler seg som fagperson og tidligere ansatt ved Meteorologisk institutt. Som privatperson kan hvem som helst i Norge mene hva de vil. Som fagperson er det viktig å skille mellom hva en mener, og hva en vet."

Skålin sier egentlig her at Røyland "som tidligere ansatt ved Meteorologisk Institutt" ikke har rett til å hevde faglig innsikt lenger - i alle fall ikke når hun sår tvil rundt instituttets trosbekjennelser...
 
Her er forresten hele Skålins kommentar til Røylands artikkel:
https://www.nettavisen.no/nyheter/varet-er-kaotisk-men-klimaet-er-forutsigbart/s/12-95-3423930100#am-comments

Og i kommentarspalten var det allerede den gangen for tre år siden, flere som hadde fått nok av både Skålins og andre klimaalarmisters pinlige og fullstendig uvitenskapelige "97% konsensus"-påstand. Denne kritikken fra Rune Ydstebø er to the point:

Rune Ydstebo
Unnskyld, men her har vi ett typisk eksempel i debatten.. En fagperson går ut og sier at IPCC, politikere og andre overdriver og det ikke kan dokumenteres at det er CO2 som er "termostaten" til å endre klima..   Gjertrud fornekter jo ikke at klima endres... Så skal vi som lekfolk inkl. journalister "velge side" og avgjøre hvem som har rett....
Faglig er det vanskelig å følge fysikere, meteorologer , glasiologer, osv. MEN når Roar tyr til den løgnen om 97% konsensus så detter han fullstendig gjennom hos meg....   Når man er så lite informert om prosessen til Cook og hvordan man starter med 11.200 + artikler , og "screener" vekk alt som ikke passer narrative og sitter igjen med 32 av 34 som Cook mener sier menneskeskapt oppvarming er reell og dermed bombastisk hevder at 97% av. verdens forskere er enig i at det er CO2 som er den drivende faktoren.. Vel da kan han være Meteorolog spesialist så mye han vil.. Han har utvist så dårlig dømmekraft ved å gjenta en løgn og faktisk tror på det selv....   
Når 32 av 11.200 artikler samstemmer og sier at CO2 er en del av energibalansen og derved kan endre klima så er det skivebom og konkludere at CO2 er den drivende...   Først har man sett vekk fra alle andre artikler av. de 11.200 som overhodet ikke nevner CO2 som en faktor. Så tar man alle de 32 og plutselig er alle de ett bevis på at CO2 er den drivende faktoren ?? Kor idiot kan man bli ?    Av. de 32 er det flere som kun konkludere med at CO2 er "EN DEL AV" parametre som styrer klima......   IPCC selv opererer med 1.4 til 4 W/Kvm endring i energibalansen ved å doble fra 300 til 600 ppm.....   Vel endret skydekke med 1% gir mer endring i energibalansen enn IPCC sine tall....  Sola som er ENESTE kilde til ekstern varme endrer seg også i intensitet.. og er nå på sitt laveste på lenge og derved er den globale temperaturen FALT med 0.6 grader på 13 måneder.... 
TENK dere oppstandelsen og medieoverskrifter om temp globalt steg 0.6 grader på 13 måneder ???    Siste 20 år har den steget. 0.012 pr år....   Idag er vi knapt på nivå med 1990 tallet... Og det etter rekord økning i CO2......  Når en framsatt teori i 1988 avviker mer og mer i modellene vs observasjoner bør man da ikke tenke på nytt ? 
Ps før noen kaster seg over meningene her...   1. klima endres.   2. Klima har alltid endret seg 3. Stigning siste 30 år er overhodet ikke alarmerende vs tidligere perioder.. (UK Meterologisk nedtegning. viser 2 grader på 40 år, på 1700 tallet). 4. Gjertrud og alle andre forskere som har andre meninger enn den politisk og FN. vedtatte bør stå på og utfordre tall materiale og påpeke hvor teorier svikter observasjoner...  Roar bør lese seg. litt opp på det han uttaler seg om som han åpenbart ikke har ... ref de 97% konsensus.