Norsk valgresultat i 2021 med Benfordtestavvik

Started by Water, 04.04.2024, 21:29:37

Previous topic - Next topic

Water

"Intervju med Elling Disen vedr. hans Benford-analyse av årets valgdata.  Analysen indikerer sterkt at valgresultatet høyst sannsynlig er manipulert, hvor ca. 340.000 stemmer er flyttet fra Demokratene og over på Arbeiderpartiet.  Vi jobber selvsagt intenst med saken for å få kvalitetssikret, og verifisert denne analysen via andre kilder og aktører."


https://dnfi.no/

Video:
https://video.dnfi.no/w/e6JXBsFfdLt7jwuDyXFacL