Klimakvoteskandalene

Started by Telehiv, 15.03.2024, 09:32:15

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det rabiate og dysfunksjonelle spillet rundt "klimakvoter" (ensidig basert på at CO2-hypotesen korrekt beskriver klimaregulerende forhold) har utviklet seg i de mest bisarre retninger, og har minst av alt noe med reelt miljøvern å gjøre. Håper flere av dere skarpinger som har bidratt med gode klimaskandalefunn her før, kan slenge inn både gamle og nye klimakvote-skandaler etter hvert.
Først: Hvordan Norge prøver å lappe på energipris-skandalen påført oss av EU:

En av mange Norgestrusler fra EU-systemet: EUs klimakvotesystem slår ut i økte kraftpriser i Norge.
Hva gjør regjeringen? Jo, basert på en stadig mer falsifisert CO2-antagelse har den nå "blitt enig med" LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri, IE & FLT om et forslag til en CO2-kompensasjonsordning ifølge en pressemelding i dag. Dvs. at regjeringen øser ut "klimakvotesubsidier" på fullstendig ukontrollerte og ikke konsekvensutredede områder. Ordningen tilfører (offisielt) industrien 6,4 milliarder kroner i år. De faktiske kostnadene er svært mye større, men skjules under en rekke andre paraplyer. Man vil jo ikke risikere at "vanlige folk" skjønner for mye av dette og får apoplektisk anfall.

Eksempel:
Norsk Hydro bøtter inn penger og lederne har sikret seg store millionbonuser. Men likevel har regjeringen latt Norsk Hydro tjene mye på ordningen. I 2022 fikk bare dette selskapet alene 2,1 milliarder kroner i støtte. Støtten var anslått å øke til rundt 4 milliarder kroner i 2023. 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett. Da ble kompensasjonen svekket, noe som reduserte støtten til Hydro med rundt én milliard kroner. Men denne ukontrollerte "CO2-subsidieringen" ender altså ut i svære milliardsummer i øst og vest til selskaper som tar milliardutbytter, penger som da naturligvis heller kunne gått til "vanlige folk" (husker dere dem i Aps valgtaler?) sin trygghet og velferd. 

Basis for den norske CO2-subsidieringen er altså at ordningen skal kompensere for at EUs klimakvotesystem slår ut i økte kraftpriser i Norge.
Formålet med ordningen er å motvirke karbonlekkasje, som vil si at kraftkrevende industri i Norge flytter produksjonen til land utenfor Europa som ikke har like streng klimapolitikk.

Siden den siste regnekyndige journalist døde med Jon Hustad vil vi heretter dessverre bare få uforståtte/ukritiske NTB-referater om slike saker i norske medier. Man kan jo begynne med å lese hva regjeringen får melde til ukritisk gjengivelse i norske medier:

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2024/03/15/8110654/enighet-om-co2-kompensasjonsordningen-ut-2030-fjerner-kvoteprisgulvet


ENIGHET (OM NOE MAN IKKE FORSTÅR NOE AV): Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. FOTO: NTB

E24 har forsøkt seg på en omtale utover NTB-infoen, men heller ikke her reises spørsmål rundt den manglende CO2-relevansen for klima, man bare prøver å vise at man klarer å lese regjeringens tall og forslag:

Dette foreslo regjeringen i 2024-budsjettet:
- Støre-regjeringen varslet i 2024-budsjettet at CO₂-kompensasjonen til industrien øker med nesten to milliarder kroner i 2024, til 6,4 milliarder kroner.
- Pengebruken hadde økt enda mer hvis regjeringen ikke hadde strammet inn ordningen. Det gjør den ved å gi støtte bare til den delen av CO₂-kvoteprisen som er over 375 kroner. I fjor var grensen på 200 kroner.
Dette grepet sparer regjeringen for 2,4 milliarder kroner årlig.
- Sparegrepet reduserer den samlede kostnaden for ordningen til 76 milliarder kroner i perioden 2021–2030.
- Med uendret støtte ville kostnaden ha vært hele 116 milliarder kroner i perioden, anslår regjeringen. Dermed går norsk industri glipp av 40 milliarder i kompensasjon samlet over perioden.
Elkem-sjef Helge Aasen sa i oktober til E24 at gulvet burde beholdes på 200 kroner inntil regjeringen og industrien hadde vært i nærmere dialog.
Med et kvotegulv på 200 kroner anslo regjeringen kostnaden for kompensasjonen til 8,8 milliarder kroner i 2024, og 94 milliarder totalt over perioden 2021–2030.
- «Regjeringen vurderer at dette nivået ikke er budsjettmessig bærekraftig», skrev den i 2024-budsjettet.


Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/bg3zEg/kranglet-med-industrien-enighet-om-omstridt-ordning

stjakobs

En særdeles vellykket klimakvotesvindel/karbonskattsvindel (inntil den ble oppdaget) resulterte i overskrifter som:

«Rettssaken mot 36 personer anklaget for et massivt karbonskattsvindel kalt «århundrets forbrytelse» startet i Paris mandag. De tiltalte, inkludert den tidligere matematikklæreren som er deres påståtte leder, er Marseille-armen til en gjeng som svindlet den franske regjeringen ut av anslagsvis 1,6 milliarder euro i merverdiavgift.»   - fra 2018

Lenke --> https://www.rfi.fr/en/20180129-carbon-tax-fraud-france

Nærmere beskrivelse ov metoden --> https://www.tellerreport.com/life/2022-08-23-the-economy-today---financial-scams--the-carbon-tax-scam.rkgDBf-zko.html

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.