Innhentes av realitetene: Equinor utsetter gigantprosjektet Trollvind

Started by Telehiv, 22.05.2023, 17:28:45

Previous topic - Next topic

Telehiv

I kommentaren foran skrev jeg lett ironisk at regjeringen hevder at den "følger disse sakene nøye".
Som vi har sett: Markedskreftene og finansmarkedet har forlengst begynt å rygge ut av "fornybar", og ikke minst vindsatsingene. Vi må jo da anta at også regjeringen vil hensynta at storstilt utbygging av vindmølleparker er:
- ulønnsomt,
- krever svære subsidier for i det hele tatt å få noen til å delta,   
- landskaps- og dyre- og fuglelivsraserende
- komposittbaserte møllevinger er ikke gjenvinnbare; de må brennes eller graves ned.
- strømleveransene er så ustabile og virkningsgraden så lav at det må kjøres et fullt løpende back-up nettverk basert på andre energikilder for å unngå sammenbrudd i spredningsnettet, som dobler basiskostnadene i utgangspunktet
- osv.

Men her er hva Støre - vindmøllenes siste heroiske Don Quijote - fremdeles presterer å si:

"Støre vil ikke ha kjernekraft i Norge – vil satse på vindmøller"


Støre demonstrerer vindmølleprinsippet i Oslos gater


Les her og bli fortvilt:
Lenke: https://www.document.no/2024/02/15/store-vil-ikke-ha-kjernekraft-i-norge-vil-satse-pa-vindmoller/

Telehiv

Denne artikkelen i dagens E24 er et lærestykke i hvordan vindlobbyen på sleskeste vis prøver å penetrere alle åpninger inn i statens milde klimakasse:

"Vil ha fem milliarder i året til havvind-fond"
Norske havvindsatsinger trues av høye kostnader. Nå foreslår bransjeaktører å bruke avgiftsinntekter fra sokkelen til et fond som finansierer havvind.


Kraftaktører foreslår å opprette et fond som skal bruke avgiftspenger fra oljebransjen til å bygge ut havvind. Fra venstre: Øyvind Stakkeland i Å Energi, Per Lund i Odfjell Oceanwind og Geir Ramnefjell i Deep Wind Offshore. Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/q12L9O/vil-ha-fem-milliarder-i-aaret-til-havvind-fond

PS: Er det noen som tror 5 ekstra milliarder/år (utover de sanseløse milliardsubsidiene de allerede mottar) er grensen for hva denne bransjen vil etterspørre etter hvert som det grønne sammenbruddet forsterkes?