Menneskeskapt "ekstremvær" har ingen dekning i IPCCs rapporter

Started by Telehiv, 11.03.2024, 08:46:40

Previous topic - Next topic

Telehiv

Roger Pielke Jr. har nå ute en meget informativ artikkel om det skitne og uvitenskapelige spillet bak påstandene om "menneskeskapt ekstremvær":

"How Extreme Weather Became A Climate Change Symbol, Contradicting The Science"Starten av artikkelen er forøvrig en skremmende introduksjon til hvordan det ble satt i gang prosesser mot Pielke Jr. - fordi han holdt seg til hva som står i IPCCs rapporter om hva som vitenskapelig FAKTISK kan tilskrives menneskeskapte utslipp og de påståtte "klimaendringer" sin betydning for ekstremvær. Som i praksis er omtrent ingenting.

Han forteller om hvordan han ble etterforsket (!!) og anklaget for å være kjøpt av Exxon (motbevist) fordi han ikke var villig til å henge seg på media, aktivisters og de vanlige lurverforskernes påstander om menneskeskapt ekstremvær. Men holdt seg til hva IPCC har sagt i de vitenskapelige delene av rapportene sine. Det er som kjent ikke godt nok for dem som jakter den store klimakaken.

Hele artikkelen bør leses grundig av alle som fremdeles tror at klimaindustriens lurveforskere og deres medlallende aktivister i media, politikken og NGO-miljøene driver redelig omgang med fakta.

Lenke: https://climatechangedispatch.com/how-extreme-weather-became-a-climate-change-symbol-contradicting-the-science/

Telehiv

Fakta360 har akkurat nå en artikkel oppe som viser med tydelige grafer hvordan det jukses med data for å få fram argumenter for "menneskeskapt ekstremvær", i kontrast til den seriøse vitenskapsdelen i IPCC og Roger Pielke Jr. i trådstarten:Påstandene i National Climate Assessment i 2014, en mye og lenge brukt kilde for amerikansk klimaalarmisme, blir f.eks. ved nærmere gjennomgang tatt i simpel kirsebærplukking, vel, egentlig ren juks når de snekrer en graf for å vise koblingen mellom "klimaendringer" og ekstremvær:


Figur II-31: kirsebærplukket trend i den Nord Atlantiske orkaners styrke

Men oopps, hva om man ikke starter og kutter tidsserien så "beleilig", og heller ser på hele perioden man har like sikre data for:


Figur II-32: Den virkelige trenden i den Nord Atlantiske orkaners styrke

Hva om man så ser "Frekvensen av alle globale orkaner, samt de sterkeste orkaner":Men hva da med "Frekvensen av globale tropiske stormer og orkaner" - der må det da være noe alarmerende å melde? Dessverre, der er trenden tydelig fallende siden 1970:Det var da som pokker - da må det vel finnes noe de siste par hundreårene, dvs. i takt med utslippene ifm. den industrielle revolusjon? Vi må se på "Frekvensen av orkaner de siste 250 årene":Nei, skulle man sett! Her må man nok starte ny etterforskning mot både den ene og andre...
Man kan ikke forvente at obsternasige og sannhetssøkende klimaforskere får sitte i jobbene sine og holde på med slikt stort lenger nå.

Lenke: https://fakta360.no/2024/03/fakta-50-nedadgaende-frekvens-i-orkaner-de-siste-250-arene/