Vindkraftskandalene

Started by Telehiv, 10.03.2024, 11:49:58

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det trengs en generell tråd som tar opp de nye vindkraftskandalene etter hvert som de dukker opp, verden rundt.

Vi kan begynne med Tyskland, der man ett sted nå bl.a. vil hogge ned 120.000 trær for å rydde plass til vindmøller.
Som kjent er vindmøller en så ineffektiv og vilkårlig leverende ressurskilde at det trengs enorme landområder bare for å dekke deler av en moderne nasjons kraftbehov. I tillegg til at vindparker som kjent trenger 100% backup som kan slå inn når vindparkene står stille.
Hvor denne backupen-kraften skal hentes fra - og hvilken type kraft det er snakk om - er ikke lett å få sikker informasjon om her heller....

 

WUWT har en interessant omtale både av denne saken, og den generelle miljøherpingen og selvskadingen rundt vindparker:

https://wattsupwiththat.com/2024/03/09/germany-begins-felling-120000-trees-from-fairy-tale-forest-to-make-way-for-wind-turbines/


NEDHUGD SKOG FOR Å GI PLASS TIL VINDPARK - MILJØVENNLIG?!

Telehiv

Steigan.no har en oppfølgende og utdypende artikkel på denne elendigheten nå, en nedsabling av verneverdig skog som er heiet fram av bl.a. De Grønne:


Det er til å gråte av, spør man meg

Lenke: https://steigan.no/2024/03/deler-av-eventyrskogen-reinhardswald-hogges-for-a-gjore-plass-til-vindkraftverk/


stjakobs

QuoteVindkraften har gått med brakförlust under de senaste åren i Sverige. Ändå fortsätter subventionerna och upplåtelserna till det så kallade "gröna" energislaget oavbrutet. Riks har pratat med forskaren Christian Sandström, som inte är nådig mot den så kallade förnybara tekniken: Vindkraften är objektivt en förlustaffär, har han kommit fram till.

Så stor förlustaffär är vindkraften — Forskaren Christian Sandström förklarar -->

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

#3
Quote from: stjakobs on 12.03.2024, 16:55:30
QuoteVindkraften har gått med brakförlust under de senaste åren i Sverige. Ändå fortsätter subventionerna och upplåtelserna till det så kallade "gröna" energislaget oavbrutet. Riks har pratat med forskaren Christian Sandström, som inte är nådig mot den så kallade förnybara tekniken: Vindkraften är objektivt en förlustaffär, har han kommit fram till.

Så stor förlustaffär är vindkraften — Forskaren Christian Sandström förklarar -->stjakobs,
fabelaktig video du legger ut!
Denne må alle se som har mistanke om hvor ille de faktiske forhold rundt vindkraftskandalen er:
Sandstrøm legger fram meget avslørende og viktig forskning om vindkraftens enorme tapsbilde. Myndighetene skjuler med kreativ bokføring og subsidier at det faktiske netto marginaltap for Sveriges vindparker er ca 40% over tid(!). Samtidig viser hans tall at det ikke er sant som det hevdes, at økonomien i vindparkene blir bedre over tid. "Det kan vi ikke se i våre tall", sier Sandstrøm.

Sandstrøm sier han snart kommer med en bok om dette også.
Flere forskere og energispesialister har vist til de samme skandaletallene for norsk vindkraft også (og mye, mye verre blir det jo med havbaserte vindparker), men våre politikere overser dette totalt, og kommer unna med det i media:
Etter Jon Hustads nylige dødsfall er det vel ikke en eneste journalist igjen i kongeriket som kan engang den lille gangetabellen. Og de som sitter og sutter på det norske klimajuret sier selvsagt ikke et ord så lenge subsidiene fortsetter å strømme friskt nedover dem.

frankolsen

Norges nye "industrieventyr" og løsningen på strømkrisa, Sørlige Nordsjø 2, vakler.
Kommende mandag åpner auksjonen som vil vise om noen i det hele tatt er interessert i å bygge ut feltet, med 23 milliarder kroner i subsidier.

Som kjent var det sju konsortier som søkte om prekvalifisering.
Fem av disse ble godkjent, men nå står bare fire igjen etter at Norsemann Wind trakk seg i forrige uke.

Ordføreren i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal uttaler:
"– Jeg må si at jeg er litt bekymret med tanke på det som skal skje neste uke. Flere konsortium søkte om å by på Sørlige Nordsjø II, nå er det knapt fire igjen. Det er også stor usikkerhet om noen av dem kommer til å levere inn et tilbud under auksjonen. Det er klart at om ingen ser lønnsomhet eller ser seg tjent med å gå inn i dette, så sliter vi".

Industrikoordinator for havvind i Equinor sier:
"– Jeg vil ikke bruke ordet trøbbel. Havvind er i utvikling, jeg vil heller se på det slik, sier han og fortsetter:
– I enhver industri går det opp og ned, det kjenner vi godt fra olje og gass. På mange måter skal det også være slik, for det er det som driver utvikling, kostnadsforbedringer, teknologiutvikling og så videre. Så ser vi på denne reisen, så er det en utviklingsreise. Det er det jeg vil kalle det
."

Det blir spennende å se på mandag hva som skjer  ;D

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/VPKVKp/2023-var-et-rekordaar-men-stavanger-ordfoereren-er-bekymret

Telehiv

En svensk studie er i kjømda som viser miljøraseringen, forurensningen og giftbruken rundt vindparker, og kan bli en bombe i energidebatten:

Forsøkene på å stanse publisering av studien er meget avslørende:
Studien har et særlig fokus på at "vindkraft är förenat med föroreningar i form av höga halter av farliga ämnen runt vindkraftparkerna".

"Den ännu inte publicerade studien höll på att inte se dagens ljus. Starka såväl politiska som ekonomiska krafter vill inte att bilden av vindkraften som det miljö- och klimatvänliga alternativet att producera el solkas av ytterligare negativ publicitet.
Därför utövades påtryckningar så att finansieringen av studien drogs in. Forskarna vid Göteborgs och Linköpings universitet lyckades emellertid hitta pengar på annat håll och nu är studien klar. Och innehållet skvallrar om varför vissa varit beredda att gå långt för att stoppa den."


Les denne artikkelen, den er skremmende!
Og følg gjerne Samnytts linker til tidligere videoer om samme problematikk.
Lenke: https://samnytt.nu/studie-visar-vindkraftverk-kan-vara-stora-miljobovarTelehiv

#6
Akkurat nå: Norges første havvind-auksjon i gang - Sørlige Nordsjø IIDet var innledningsvis 11 påmeldte tilbydere, men de fleste har etter hvert falt fra i takt med signalene om manglende lønnsomhet og lengre vei til mer sanseløst usikret subsidiering.
Som kjent har det vært spekulert i at ingen budgivere ville melde seg, da krav om enda mer subsidiering (utover de 23 sanseløse milliardene som allerede er lovet) ikke har fått det vanlige automatiske "ja" fra myndighetene (foreløpig). Men noen er tilbake, ser det ut som:
Equinor og Aker sammen med Statkraft angis pr. nå som kvalifiserte budgivere i dagens auksjon for retten til å bygge ut vindparken «Sørlige Nordsjø» i Nordsjøen.
Da skal det ikke mye fantasi til å tenke seg flg prosess videre:

a) myndighetene har underhånden signalisert til tvilrådige, men utvalgte, tilbydere at de vil øke subsidieringen uten at dette foreløpig er offentlig kjent. Dermed kan det bli flagget en tilbyder allerede i dag.

b) subsidiært vil myndighetene, hvis de ikke har rukket å selge tilstrekkelig inn en slik ny subsidieøkning, melde at beslutningen utsettes til man har fått vurdert "samlet konsesjonsramme". Der vil man så få banket økt subsidiering mer offisielt, og så åpne auksjonen igjen.

Siste: Det skal være kommet minst to tilbud
Auksjonen skulle formelt begynt kl. 0900. Men det drøyde med et offisielt startsignal. Men BT skrev akkurat nå at "Klokka 11:20 bekreftar Energidepartementet i ei melding til Europower at auksjonen på Sørlige Nordsjø II går føre seg. Det inneber at minst to aktørar har lagt inn bod."

Det vil neppe forbause om vi blir sittende med en statsbasert "løsning", for å redde auksjonsinnbyders ansikt:
- Statkraft og Equinor blir sluttfasit i en improvisert (og ikke konsekvensutredet, selvsagt) pakke som gjør at de stiller opp for å redde myndighetenes klimaforskrudde ansikt. Dvs. at de underhånden har blitt lovet "videre støtte" utover de offisielle 23 milliardene.

Taperne her blir selvsagt strømkundene, som med en slik utbygging drives enda mer inn i den EU-drevne prisspiralen der norske strømkunder har alt å tape ved å bli koblet opp mot.

Telehiv

#7
Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse kl 10:45 idag om den forlengede auksjonen for Sørlige Nordsjø II.
En auksjon som regjeringen mente man kunne avslutte mandag.
Her har det nok skjedd mye rart siden dess - ikke minst at aktørene sies å forhandle mer om bedre betingelser (les: større subsidier/garantier) enn å legge inn et nøytralt auksjonsbud.
Det er derfor grunn til uro mht hva regjeringen har funnet på for å sukre pillen og få noen til å by i det hele tatt.

Ut fra ansiktsuttrykkene tyder mye på at norske skattebetalere kan grue seg ytterligere:Subsidiært har tilbyderne gitt så dårlig tilbud at regjeringen "velger å utsette endelig tildeling", og at man vil "komme tilbake til ny auksjon når nye formalia er på plass", osv.
Å innrømme at slike vindparker er grov miljømessig og økonomisk selvskading og at finansmarkedet forholder seg stadig mer til det, er uansett det siste denne regjeringen vil innrømme.
 
Siste: Belgisk-svenske Ventyr har "vunnet" auksjonen
I pressekonferansen meldes akkurat nå at belgisk-svenske Ventyr har vunnet med å tilby en kilowattpris på 115 øre. Som er langt under halvparten av det seriøse økonomer har beregnet er breakeven....vi noterer at de norske subsidiene (foreløpig 23 milliarder NOK) dermed kan hentes ut av nok et utenlandsk konsortium.

Ikke uventet har Equinor ikke dumpet seg nok til å vinne; analytikere har jo advart at om Equinor tok på seg dette med store tapsutsikter som reelt utfallsrom (om ikke myndighetene putter inn mye mer subsidier) ville det være sterkt svekkende for børskursen.
NB: VI noterer at Equinor begynte å stige på børsen straks etter det ble kjent at de ikke blir part i dette.


Telehiv

#8
Svenske politikere har skjønt at vindkraft ikke holder - satser stort på kjernekraft igjen
Den svenske regjeringen har nå lagt ut en proposisjon der man er tydelig på at vind- og solkraft er helt avhengig av kjernekraft hvis en såkalt "grønn" løsning skal fungere.

Bekymret for vindkraftens egenskaper
Energi- og næringsminister Ebba Busch peker på at ny industri har søkt om 12.000 megawatt kraft i Nord-Sverige og 4.300 megawatt i Midt-Sverige frem mot 2034, og viser til Svenska Kraftnäts nettutviklingsplan. Og at vind- og solkraft alene ikke vil fungere:
– Det er mye som ligger i søknadshaugen. Vi vet at det går an å bygge denne mengden kraftproduksjon og nett, for det har Sverige gjort de siste ti årene. Kraftsystemet er i dag 11.000 megawatt større enn for ti år siden, sier Busch.
– Men dette er først og fremst varierende vindkraft, som ikke har hatt krav på seg til å levere de egenskapene som kraftsystemet trenger. Det holder altså ikke å bare øse inn en masse ny kraftproduksjon og kraftnett. Kraftsystemet bør bygges ut med riktige egenskaper og robusthet for at ny industri skal kunne elektrifiseres, sier Busch.


Særlig ett spørsmål tvinger seg fram: Hvorfor kan ikke norske politikere være like realistiske om dette, men bare fortsetter å holde det norske folk for narr med forskjønnende uttalelser om sol- og vindkraftens velsignelser?


Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch. Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB

Saken er godt beskrevet hos E24:

Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/wAMV0P/sverige-legger-frem-heftige-kraftplaner

Telehiv

De innledende skandalene rundt Sørlige Nordsjø II med kostnadsstigning fra opprinnelige 9 til 23 milliarder NOK er nok dessverre bare starten. 

Utenlandskeide Ventyr vant - går mesteparten av utbyggings- og driftsarbeidet til utlandet også?
Nettavisen har nå oppdaget det vi har advart om her på forumet lenge: Norge bruker 23 milliarder kroner uten noen sikkerhet for norske oppdrag.
Auksjonsvinner Ventyr er indirekte japansk eid, med verftskapasitet i Nederland og Belgia og med en havvindbase i Esbjerg, Danmark.
Det mest realistiske er at rotorblader, maskineri og teknologi kommer fra Japan, de tyngre delene blir satt sammen i Nederland/Belgia, mens Wilh. Wilhelmsens NorSea får vedlikehold og forsyning, der mye av jobben kan gjøres fra Esbjerg.

Kontrasten til oljeeventyret er tydelig: Da Norge bygget opp i Nordsjøen, var forpliktelser til å bruke lokale leverandører betingelser i de ulike konsesjonene. Men det var hovedsakelig før EØS-avtalen.

Skal vi summere opp det vi må forvente skjer videre i denne selvskadingen?
Vi får knapt nok strøm til (ytterligere subsidierte og ikke-norsk-eide) batterifabrikker og datasenter:
De 23 subsidiemilliardene sikrer oss kanskje 7–8 terawatt og dermed økt forsyningssikkerhet og billigere strøm, tenker kanskje noen.

Også det er en fjern drøm. Søndre Nordsjø II står kanskje ferdig i 2030 og vil ikke produsere stort mer strøm enn de nye behovene til Morrow Batterifabrikk i Arendal og Googles datasenter i Skien.

Hvis spådommen slår til, er galskapen komplett:
- Norske skattebetalere skal betale 23 milliarder kroner (foreløpig!!) for Søndre Nordsjø II.
- Strømmen er omtrent nok til å dekke behovene til offentlig støttede batterifabrikker og et datasenter for en aktør som ikke betaler skatt i Norge, men som konkurrerer med norske bedrifter (Google).
- Strømmen blir ikke billigere fordi kapasiteten allerede er lovet bort, og det uansett er strømkabler og europeiske kraftpriser som dikterer.
 
Gud se i nåde til oss skattebetalere og forbrukere!

Lenke: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/blaser-bort-23-milliarder-kroner-uten-a-sikre-norske-interesser/o/5-95-1720485

translator

#10
Svensk serie i tre deler om vindkraft, anbefaler å se alle:

https://www.youtube.com/watch?v=wk9URPZ-BOk

https://www.youtube.com/watch?v=ugkaUOzsjvs

https://www.youtube.com/watch?v=woBYX-7-4d4

Del 1 handler om vanlige mennesker i Sverige som er blitt rammet av vindkraftutbygginger; hvordan deres livskvalitet er tatt fra dem pga. støy/vibrasjoner osv. og dessuten fører til økonomisk ruin. (30 min)

Del 2 handler om hvordan vindkraft øker utslipp av CO2, øker utslipp av mikroplast, tar livet av fugler og insekter, etterlater vrakrester som ikke kan resirkuleres og skaper et enormt behov for naturressurser og ditto jakt på disse materialene overalt mens de tilgjengelige ressursene blir mindre og mindre. (30 min)

Del 3 åpner med at Jan Blomgren (også kjent fra Swebbtv) forklarer hvordan vindkraft aldri kan bli lønnsomt og dessuten gjør det ulønnsomt å bygge ut den stabiliserende kraften (vannkraft og kjernekraft) fordi de taper inntekter (pga. vindkraften). Det forklares også at fordi stabil vannkraft skal tilpasses ustabil vindkraft, blir det som å kjøre bil ved å trykke vekselvis på gassen og bremsen hele tiden med det resultat at vannkraftverkene tappes hurtig ned, noe som fører til kraftig erosjon og økte utslipp av bl.a. nitrogenoksider i sjøer og havområder i tillegg til økt slitasje på selve kraftverkene. I programmet får vi også høre om situasjonen i California og Tyskland der energimangel fører til systematiske utkoblinger av strømmen og at det nå må investeres i ny fossil kraft (gasskraft og kullkraft). Hvordan den griske vindkraftbransjen og korrupte/uvitende politikere skifter fokus fra land- til havvind og at dette kan føre til uoverskuelige konsekvenser for marint liv  + mye, mye mer! (60 min)
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 31.03.2024, 16:56:47Svensk serie i tre deler om vindkraft, anbefaler å se alle:

Glimrende, translator!
Hørte at disse filmene var sterke saker, gleder meg til å se gjennom dem.
Igjen må vi spørre: Hvor langt skal denne selvskadingen få utvikle seg før voksne, teknisk forstandige folk finner å måtte komme på banen?

Telehiv

#12
Her drøftes hvorfor det er fysisk og teknisk umulig å få konkurransedyktige energipriser fra vind og sol:

Lenke: https://climatechangedispatch.com/destroying-the-myth-of-cheap-wind-and-solar/PS: Bjerkreimsklynga: Her snakker vi "miljøvennlig klimaredding", dere:Telehiv

Man får velge om man skal le eller gråte over disse miljøbombene:


PROSJEKTLASTER: Et tungoljefyrt Peak Group-skip på vei fra Italia til kontinentet lastet med 36 vindmølleblader.  FOTO: PEAK GROUP

Før vi snakker om alle kjemikalier og (reell) forurensing knyttet til vindmølleindustrien, så bør man også lure på hvor mange tonn CO2 som slippes ut bare på denne skipingen.
Samt at man skal huske at disse enorme kompositt-vingene ikke kan gjenvinnes; de må brennes eller graves ned.
Men Støre var i sin tale til landsmøtet klar på at dette skal vi bli stadig større på....
Telehiv

#14
Ny livsfarlig vindturbinkollaps
Et ferskt skandaleeksempel er fra Nord-Odal, der en gigantisk vinge har brukket av og blitt slengt langt av gårde. Dette er verken et enkeltstående tilfelle, eller uvanlig, som vindmøllepromotørene prøver å hevde:

Anlegget var også i store driftsproblemer og måtte stenges ned i mars
Anlegget i Nord-Odal består av Siemens Gamesa vindturbiner. Det har vært problemer med dette anlegget før. Så sent som 14. mars i år skrev Odal Vindkraftverk at 13 turbiner var ute av drift fordi det var oppdaget skader relatert til en produksjonsfeil på vingebladene.
Og nå skjedde altså en ny livsfarlig situasjon, som heldigvis ikke rammet mennesker - denne gangen.Når skal myndighetene ta til vettet og få stanset denne økonomiske og miljømessige selvskadingen?!
Det ser ut til å være for mye å håpe, men nå er det på kritisk høy tid at konsesjonsbevilgende - og subsidierende - myndigheter snart foretar en oppsummering over den faktiske summen av kostnader i hele linjen fra opprinnelig produksjon + transport + anleggsarbeid + montering + demontering, herunder:
- omfang og faktisk kostnad ved tekniske sammenbrudd og alvorlige kollapser (jfr. bilde og fersk historie ovenfor)?
- faktisk regularitet/oppetid ifht. bløffingen om det samme?
- faktisk levetid ifht. bløffingen om det samme?
- brutto kostnad per kwt, dvs. ikke bli lurt av subsidietildekningen?
- faktiske miljøskader ved utbygging og sanering av urørte naturperler?

Og CO2-hodene spesielt bør snart spørre seg selv:
- Hvor mye CO2 produseres i hele linjen fra produksjon av nye turbiner + transport + montering + påfølgende redningsaksjoner for kollapsede installasjoner over hele levetiden?
- hvordan forsvare CO2-utslippene ved ikke-resirkulerbare møllevinger som må brennes eller graves ned?
- Hvor mye CO2 produseres for å veilegge og bygge ned svære fjellområder?

Og da har vi ikke engang begynt å snakke om de enda større problemene, den forkortede levetiden og de derav enda mer uholdbare kostnadene pr. kwt for havvindinstallasjoner....