Kartverket

Started by stjakobs, 29.01.2024, 11:01:02

Previous topic - Next topic

stjakobs

Kartverket blir mer uetterrettelig på grunn av klimapropaganda


Kartverket har tradisjonelt vært opptatt av å gi folk etterrettelig informasjon. I de senere årene har imidlertid websidene deres begynt å skjemmes av klimapropaganda som etter hvert er blitt ganske misvisende. Her er et eksempel.


Dette er Kartverkets vannstandsdata for Bodø – perioden 1949 – 2023.

Dette er måledata uten «forurensning» av datamodeller fra IPCC.

Vann01.png

Men så kommer dette, som i praksis bare er dikt og eventyr.

Vann02.png


Toppen av kransekaka finner man så under menyen «Se havnivå i kart» der se tydeligvis har lagt inn den mest urealistiske klimamodellen, noe som vi allerede nå ser av måledataene ikke er noe som stemmer med virkeligheten:

Vann03.png

Fra 1949 til 2023 (en periode 74 år) steg havnivået i Bodø 0 mm, og har ikke vist noen endring i målte data. Så påstår de at havet plutselig skal ta tilfart og stige med 62 cm de neste 67 år. Dette er ikke bare urimelig – det er ren og skjær skremselspropaganda.

Stormflo er selvsagt noe man må planlegge for/mot, men den politisk pålagte klimapropagandaen burde renses vekk snarest.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

#1
Quote from: stjakobs on 29.01.2024, 11:01:02Fra 1949 til 2023 (en periode 74 år) steg havnivået i Bodø 0 mm, og har ikke vist noen endring i målte data. Så påstår de at havet plutselig skal ta tilfart og stige med 62 cm de neste 67 år. Dette er ikke bare urimelig – det er ren og skjær skremselspropaganda.

Svært interessant innspill, stjakobs.
Dette er helt analogt til den useriøse skremselspropagandaen som "klimaforsker" Helge Drange og "klimatolog" Eystein Jansen presterte for Bergen for 16-18 år siden, en tragikomikk som den gang ble grundig avslørt også her på forumet. Men vi kan gjenta det for nye lesere:

Iht Drange/Jansen skulle vannstanden i Bergen havn stige med opptil 1 m innen 2100 fordi Grønlandsisen ville smelte stadig mer bort, og Bryggen ville i løpet av noen få tiår stå under vann.

Den faglige uvitenheten hos disse to klovnene ble den gangen påpekt og avslørt bl.a. av geofysikeren Willy Fjeldskaar, som viste at de ikke kjente, i alle fall ikke hadde forstått, gravitasjonseffekten ved en evt. nedsmelting av Grønlandsisen (som IPCCs CO2-hypotese forutsetter):
- Tragikomikken er jo at ved smelting av Grønlandsisen vil gravitasjonslovene sørge for at vannet trekkes BORT fra norskekysten - altså gi fallende vannstand!

Men dette lå altså langt utenfor disse to sitt kunnskapsområde før Fjeldskaar vennlig viste dem til rette på dette fagfeltet. 

Sitat fra en tilsvars-artikkel disse to skrev så sent som den 12.06.2008, der de fremdeles nektet å forholde seg til/omtale hva Fjeldskaaar allerede hadde prøvd å fortelle dem om gravitasjonsforholdene ved smelting av Grønlandsisen;

"Én meters havstigning
Bjerknessenteret har presentert verdier for mulig havstigning langs Norges kyst. Disse beregningene baseres på en meget enkel modell, se Klima 2/2007. Modellen gir en havstigning som er i tråd med observert havendring langs norskekysten over de siste 100 år. Inkluderes usikkerheter, gir denne modellen at havstigningen kan komme opp i én meter i løpet av dette hundreåret i de delene av landet hvor landhevingen er liten (det vil si langs Sør- og Vest-Norge). Nedre grense for havstigningen i samme område er estimert til å ligge rundt en halv meter."

Lenke: https://bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/klimasvar-til-fjellskaar

Altså ingen henvisning til, eller korreksjon for, gravitasjonsforhold.
Som Fjeldskaar påviste i sin kritikk: Modellen deres mangler jo helt sentrale parametre for å forholde seg til reelle geofysiske prosesser.
De prøvde deretter å snakke vekk flausen sin i flere påfølgende artikler som bare understreket tragikomikken de sto for.

Havstigningspåstandene er fremdeles fullstendig feilslåtte
Nå 16 år senere har ikke vannet i Bergen havn steget med en millimeter. Iht. Drange/Jansen skulle vi jo allerede ha registrert en havstigning på 15-20 cm nå....
Som en pensjonert geofysiker sa til meg nylig: Er det ingen voksne igjen i "klimabransjen" som kan ta en runde på dette spekulative/uvitenskapelige tøvet snart?!

PS: Den som sjekker Kartverkets faktiske observasjoner (og ikke det politisk pålagte projeksjonsrælet som stjakobs viser for Bodø foran) vil se at havstanden i Bergen har vært helt stabil de siste 100 år.