Renessanse for atomkraften - Kina og India fører an

Started by Telehiv, 24.01.2024, 12:40:25

Previous topic - Next topic

Telehiv


REKORDMYE: Frem mot 2026 vil atomkraftproduksjonen økte med 3 prosent årlig, ifølge IEA. FOTO: BLOOMBERG

Verden begynner å ta fornuften fatt, dvs. ta konsekvensen av dysfunksjonelle sol- og vind-fantasier som har sendt hele den vestlige verden ut i en utarmende energikrise:

Det er ventet at produksjonen av atomkraft globalt vil nå rekordnivåer til neste år, viser de seneste prognosene fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Energibyrået mener at rene energikilder vil dekke all verdens ekstra elektrisitetsbehov i løpet av de neste tre årene, og viser til at fornybar energi vokser raskt mens kjernekraft er på vei til å nå en ny all-time high neste år. Dette mener IEA er nok til å at lavutslippsproduksjon vil overgå den kraftige veksten i etterspørselen etter elektrisitet.

Selv om noen land faser ut atomkraft eller pensjonerer kraftverk tidlig, er det ifølge IEA ventet at atomkraftproduksjonen vil øke med rundt 3 prosent årlig frem til 2026, og komme opp til 2,915 TWh i 2025. Det vil i så fall være en ny all-time high etter den forrige rekorden som ble satt i 2021 var på 2,809 TWh. Videre forventes det ytterligere en vekst på 1,5 prosent i 2026.

Kina og India står bak veksten
Veksten blir hovedsakelig drevet av Asia, og det er ventet at verdensdelens andel av den globale atomkraftproduksjonen vil komme opp i 30 prosent i 2026. Asia ser ut til å overgå Nord-Amerika som regionen med største installerte atomkapasitet ved utgangen av 2026, ettersom det er et stort antall kraftverk som for tiden er under oppføring og som ventes å bli fullført innen den tid.

Mer enn halvparten av de nye reaktorene i prognoseperioden er i Kina og India.
- Kina står nå for 16 prosent av den global atomkraftproduksjon, opp fra 5 prosent i 2014.
- Det er imidlertid ikke bare Kina som har styrket posisjonen sin innen sektoren. For også Russland tjener på den nye atomkraftbølgen, ettersom de, sammen med Kina, leverer teknologien til 70 prosent av reaktorene under bygging, skriver Financial Times.

Et malapropos til slutt:
Det må vel anses nokså tragikomisk at Kina og India leder utbyggingen av atomkraft mens de samtidig tjener store penger på å selge utstyr til "grønn" energi til Vesten....jeg syns jeg hører klukklatteren helt hit.

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2024/01/24/8086942/iea-venter-rekordar-for-atomkraft-globalt

Telehiv

Frankrike har også meldt seg på med ny satsing på kjernekraft


COMEBACK: Et reaktorbygg ved Saint-Laurent-Nouan i Frankrike, forvaltet av Electricite de France. FOTO: BLOOMBERG

Frankrike vil ha den høyeste tilgjengelige kjernekraftkapasiteten på minst fem år i 2024
Dette gjør Frankrike til en viktig brikke for energisikkerheten i Europa. Etter at Russland kuttet gassleveransen har Europa tørstet etter energi. Kontinentet har sett seg nødt til å importere store volumer  med flytende naturgass (LNG) fra USA, som har blitt verdens største LNG-eksportør, men også fra Midtøsten.

– Frankrike er nå en kraftig strømeksportør, sier analytiker Kesavarthiniy Savarimuthu. I 2023 eksporterte landet 50,4 terrawattimer.

I midten av 2022 satt kjernekraftgiganten Electricite de France (EDF) i gang med vedlikehold av sine kraftverk. August samme år var så lite som 40 prosent av kraftverkene operasjonelle, samtidig som gassprisene gikk til himmels. De økte kostnadene, for et gassavhengig Europa, førte til den verste energikrisen på flere år, og tvang regjeringene til å iverksette omfattende tiltak for å begrense etterspørselen.

Fløy inn personell fra Nord-Amerika for å få ny fart i kjernekraftanleggene
Da Frankrike selv måtte importere elektrisitet i 2022, og Europa stod ovenfor flere strømbrudd, så EDF seg nødt til å fly inn ekstra personell fra USA og Canada for å hjelpe med reparasjonene av anleggene. Nå ser det ut til å være på plass.

Frankrike hadde i januar i år 79 prosent av kapasiteten tilgjengelig, nesten det dobbelte av hva landet hadde i august 2022. Dette kan øke til 83 prosent i februar og med lite planlagt vedlikehold av reaktorer i sommer, vil 2024 ha den høyeste tilgjengelige kjernekraftkapasiteten siden 2019, viser prognoser fra analysebyrået BloombergNEF.

Tankekors:
Dette er litt  av en kontrast til norske "grønt skifte"-politikere, som blankt avviser satsing på kjernekraft her til lands.

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2024/02/01/8090752/kjernekraft-tilbake-i-full-styrke