Geelmuyden har gjennomskuet klimapropagandaen

Started by Telehiv, 19.11.2023, 10:43:50

Previous topic - Next topic

Telehiv

Hans Geelmuyden klinker til med en imponerende klarsynt artikkel i dagens Nettavisen, og fastslår at "Når forskere slutter å tvile og blir troende, mister de troverdigheten sin".

"Når klimaforskere blir svovelpredikanter"Artikkelavslutningens kontante diagnose på dagens "klimaforskere" er som manna fra himmelen for folk som ikke har latt seg kue av enøyde kvasivitenskapelige krisepåstander:

"Når forskere slutter å tvile og blir troende, mister de troverdigheten sin.
Det skal være forskjell på Bjerknessenteret og Maran Ata."


Amen!

Lenke: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/nar-klimaforskere-blir-svovelpredikanter/o/5-95-1463624


Telehiv

#1
"Gjør deg ikke til latter, Geelmuyden"
Jaja, så dukker den første bedreviteren opp, Morten Laake, som erklærer seg så faglig sterk innen "klimaforskningen" at han føler seg berettiget til å starte et pinlig personangrep på Geelmuyden. I tillegg opplyser han at gamle, avdankede klimaforskere (Klimarealistenes Vitenskapelige Råd) ikke har greie på dette: For i ..."klimaskeptikernes norske fagråd er det en liten gruppe eldre geologer og geofysikere med snevre fagfelt i kofferten, som åpenbart sitter fast i langtids-tenkning om klodens mantel og historikk."

Problemet er at det er Laake selv som er uten spesielt relevant klimautdannelse, men bare sirkler i utkanten av klimaindustriens forlokkende grøtfat, og dermed kun klarer å lire av seg en rekke udokumenterte klimapåstander i stedet for å imøtegå Geelmuydens faktisk imponerende opplesing på forskningsbasert kritikk.

Det er ikke bryet verdt å kommentere så mye mer Laakes usle og selvfornøyde personangrep mot Geelmuyden. Men han gjør seg med dette høyst fortjent til et ad hominem-stikk mot seg selv: Kanskje dette selvoppnevnte "klimaflogvitet" - som harselerer med at Geelmuyden bare er en skarve økonom og derfor ikke bør uttale seg om klimaforhold - er bitter og hevngjerrig over å ligge synlig ute på nettet med en personlig konkursbegjæring noen år tilbake? Kanskje han burde lært seg litt økonomi han også?
Lenke: https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-konkursbo-morten-laake-101810101S0

Laake brisker seg altså med innleggstittelen "Gjør deg ikke til latter, Geelmuyden". I ingressen følger han så opp med denne pinligheten. "Utrolig nok våger han å gjøre narr av norsk forskning."
Ja, du snakker, at noen kan tillate seg det.

Men det spørs hvem som blir til latter når forskningsleder i SINTEF Anders Valland tar et mer enn talende oppgjør i kommentarspalten med denne selvhevdende spirrevippen + spirrevipp #2 Geir Christian Karlsen som stiller i den hvite ridders rustning for Laakes forsvar. Valland skriver:

"Det kan virke som om du ikke vet hva et argument er. Laake bruker store deler av innlegget på å avfeie Geelmuyden og andre på bakgrunn av hans egen mening om deres kvalifikasjoner. Han opphøyer dermed seg selv som overdommer in proxy basert på det han selv tror han vet.

De "argumentene" han frembringer er kun floskler uten innhold. Han mener å vite at innen klimaforskningen så benyttes avanserte modeller for reaksjonskinetikk? Javel, det kan hende at det finnes noen som jobber med klimaspørsmål og som også jobber med reaksjonskinetikk. De fleste personer i Norge har  ingen kunnskap om hva reaksjonskinetikk er. Men for de av oss som vet hva det er, og som kjenner hva klimaforskning befatter seg med, så er reaksjonskinetikk blant de minst vesentlige forhold. Klimagassers evne til å absorbere energi fra fotoner har ikke med deres reaksjonskinetikk å gjøre. Ergo bruker Laake dette for på falske premisser å fremstå som kunnskapsrik, eller så skjønner han det ikke selv.

Han sier også noe om Antarktis og havnivå som er helt motsatt av hva klimaforskningen peker på. Det er anerkjent at dersom Antarktis på et eller annet tidspunkt skulle begynne en netto avmelding fra de landbaserte ismassene så vil havnivået øke fra der det måtte være. Det er imidlertid også anerkjent at før Antarktis kommer dit så vil det måtte gjennomgå en massiv oppvarming som mest sannsynlig vil endre dynamikken mellom hav, land og atmosfære slik at Antarktis først vil akkumuleres mye mer snø og is - med en tilhørende netto havnivåsenking. Per i dag er de totale endringene så små at Antarktis bidrar med en neglisjert andel av den pågående jevne økningen i havnivå.

Lake skriver at uvær er økende, noe som er helt motsatt av hva verdens mest omfattende metastudie på klima - IPCC AR6 WG1 - finner. De har beskrevet med all tydelighet at man hittil kun ser trender for temperatur og generell nedbør som kan knyttes til menneskeskapte utslipp. For alt annet finner man ingen trend. Det Laake skriver tyder på at hans primære informasjonskilde er aktivister, media og et snevert utvalg av folk som kaller seg klimaforskere. Han baserer seg ikke på hva IPCC sier.

Som egendefinert overdommer faller Laake pladask."


Lenke: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/gjor-deg-ikke-til-latter-geelmuyden/o/5-95-1464611